Liity verkostomme!

EU

Pakolaiskriisi: EU: n nykyiset ja tulevat sotilasoperaatiot Välimerellä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Tiedonkeruun ja rakenteen perustamisen jälkeen operaatio keskittyy nyt ihmiskauppiaiden pidättämiseen ja salakuljettajien alusten estämiseen. © Euroopan unioni 2015 - Frontex

Välimeren ihmisten salakuljettajien vastainen EU: n sotilasoperaatio on tulossa seuraavaan vaiheeseensa. Tiedonkeruun ja rakenteen rakentamisen jälkeen operaatio keskittyy nyt ihmiskauppiaiden pidättämiseen ja salakuljettajien alusten estämiseen. Parlamentin jäsenet keskustelivat operaation yksityiskohdista turvallisuus- ja puolustusalan alakomitean kokouksessa 22. syyskuuta.

EU: n sotilasesikunnan pääjohtaja kenraaliluutnantti Wolfgang Wosolsobe kertoi EU: n sotilasoperaatioiden ja -operaatioiden tilanteesta, mukaan lukien koulutusoperaatiot, merirosvouden vastainen operaatio Somalian rannikolla ja Välimeren operaatio ihmisten salakuljetuksen torjumiseksi.

Mainos

Kesäkuussa käynnistetty operaatio keskittyy tiedustelutietojen keräämiseen, mutta sitä voidaan myöhemmin laajentaa koskemaan ihmiskauppiaiden pidättämistä ja salakuljetusalusten käytöstä poistamista EU: n ja kansainvälisillä vesillä.

Istunnossa Michael Gahler (EPP, Saksa) kysyi, mitä tapahtuisi, jos ihmiskauppiaita löydettäisiin "epäilyttäviltä" aluksilta. Tavarattaisiko nämä alukset sitten ja upotettaisiin, jotta niitä ei käytettäisi pakolaisten kuljettamiseen? Goslerille vastaamalla Wosolsobe sanoi, että ajatuksena oli salakuljetusalusten poistaminen käytöstä, mutta ei välttämättä tuhota niitä. Ne voitaisiin tuoda takaisin Euroopan rannoille.

Eugen Freund (S&D, Itävalta): "Olen hieman skeptinen valitsemassanne ilmaisussa" Käsittelemme muuttoliikkeen ongelman perimmäisiä syitä ". En usko, että Afrikasta pakenevat salakuljettajat kuuluvat ongelman syihin. Ongelman juuret ovat siitä, mistä nämä ihmiset tulevat ja miksi he lähtevät omasta maastaan. "

Mainos

Anna Elżbieta Fotyga (ECR, Puola) turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja sanoi, että Välimeren reitti oli pakolaisille "uskomattoman kallista": "Tehokkaan toiminnan aloittaminen on todella välttämätöntä." Hän lisäsi: "Meillä on valtavia ongelmia täällä Euroopassa, mutta meidän on myös vastattava todellisten ongelmien ratkaisemisesta Afrikassa."

"Olemme tietysti jäsenvaltioiden käsissä, kuinka pitkälle he haluavat mennä laajemmissa ponnisteluissa ja erityisesti sotilaallisissa ponnisteluissa", kenraaliluutnantti Wosolsobe sanoi. Hän sanoi, että nyt oli riittävästi tietoa siitä, missä veneet ovat, mistä ne tulevat, missä ne varastoidaan, kuinka salakuljettajat toimivat merillä, selittäen, että YK: n mandaatti vaaditaan hänen joukkojensa toimimiseksi Libyan aluevesillä. ”

Tietoja EU: n sotilashenkilöstöstä


Euroopan unionin sotilasesikunta vastaa yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kuuluvien operaatioiden valvonnasta. Se on osa EU: n Euroopan ulkosuhdehallintoa.

 

Lisää: tiedot

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa