BN-IL271_strasb_G_20150515141300By Viktoria Dendrinou

Euroopan unionin tarkkailijoiden on valmistauduttava ensi viikolla vilkkaaseen lohkoon. Ulko- ja puolustusministerit kokoontuvat Brysselissä, EU: n johtajat tapaavat Riiassa ja EU: n lainsäätäjät pitävät istuntonsa Strasbourgissa. Sillä välin Euroopan komissio, EU: n toimeenpanovirasto, esittelee suunnitelmansa sääntelyn parantamiseksi, ja neuvottelut Kreikan kansainvälisestä pelastuspäätöksestä jatkuvat vielä uudella kierroksella etsimään sopimusta, joka antaisi velkojen kärsimälle valtiolle kipeän tarpeen Käteinen raha. Tässä on viisi katsottavaa asiaa seuraavalla viikolla:

  1. EU: n ulkoministerit tapasivat Brysselissä maanantaina 18. toukokuuta. Heidän joukossaan olivat EU: n puolustusministerit keskustelemaan ryhmän sotilaallisista operaatioista ja turvallisuushaasteista alueella. Ulkopolitiikan päälliköt puhuvat myös suunnitelmista torjua laitonta maahanmuuttoa a EU: n johtajien kokous huhtikuun lopulla ja julkaiseminen komission kiintiöehdotus jonka tavoitteena on jakaa EU: n muuttoliikehätätapausten taakka tasaisemmin eri maissa.
  2. Tiistaina (19. toukokuuta) komissio esittelee sääntelyn parantamista koskevan suunnitelmansa, jolla pyritään varmistamaan, ettei liiallisia, irrationaalisia tai tarpeettomia säännöksiä ehdoteta. Paremman sääntelyn paketin ydin - jonka luonnos oli Wall Street Journal - kehittää käytäntöä laatia "vaikutustenarvioinnit" jokaiselle uudelle säädökselle, tarkastelemalla paitsi Euroopan komission alkuperäisen tekstin perustetta ja odotettuja vaikutuksia myös kansallisten hallitusten ja jäsenvaltioiden kanssa syntyvän kompromissin kanssa. Euroopan parlamentti.
  3. Strasbourgissa eurooppalaiset lainsäätäjät keskustelevat ja keskustelevat joistakin EU: n uusimmista suunnitelmista. Tiistaina parlamentin jäsenet keskustelevat komission uudesta digitaalisten sisämarkkinoiden strategia - suunnitelma alueen pirstoutuneiden verkkomarkkinoiden yhdistämiseksi ja Yhdysvaltojen Internet-yritysten mahdollisten väärinkäytösten torjumiseksi - jonka esittelee ryhmän digitaalipäällikkö Andrus Ansip. Keskiviikkona lainsäätäjät esittävät näkemyksensä EU: n muuttoliikennesuunnitelmasta keskustelussa komission varapuheenjohtaja Frans Timmermansin ja maahanmuuttajavaltuutetun Dimitris Avramopoulosin kanssa.
  4. Huomio siirtyy Riiaan torstaina ja perjantaina, jossa EU: n johtajat tapaavat neljännen vuosittaisen itäisen kumppanuuden huippukokouksen. Siellä heidän joukossaan ovat Armenian, Azerbaidžanin, Valko-Venäjän, Georgian, Moldovan tasavallan ja Ukrainan valtionpäämiehet. Keskustelut käsittelevät useita aiheita energiavarmuudesta konfliktien ratkaisemiseen, kun taas Kreikka saattaa esiintyä sivussa, koska pääministeri Alexis Tsipras toivoo painostavan muita EU: n johtajia sopimukseen päästäkseen umpikujaan, joka on syntynyt useiden neuvottelukierrosten jälkeen. Kreikan ja sen velkojien välillä.
  5. Kreikasta puhuen, velkaantuneen valtion ja sen kansainvälisten velkojien välisten teknisten neuvottelujen odotetaan jatkavan henkilökohtaisesti Brysselissä ensi viikon alussa - vaikka joitain telekonferensseja käydään jo. Keskustelut osapuolten välillä ovat tulleet rakentavammiksi, mutta erimielisyydet useissa keskeisissä kysymyksissä ovat edelleen suuret, Euroopan virkamiehet sanovat.