Komissio käynnistää julkisen kuulemisen EU: n uusin makroaluestrategia varten Alppiseutu

| Heinäkuu 16, 2014 | 0 Kommentit

French_alpsEuroopan komissio on tänään (16 heinäkuu) käynnistänyt julkisen kuulemisen viimeisimmistä useista EU: n makroaluestrategioista, jotka otetaan käyttöön 2015-ohjelmassa. EU: n alppialuetta koskeva strategia (EUSALP) kattaa noin 70 miljoonaa ihmistä seitsemässä maassa - viisi jäsenvaltiota (Itävalta, Ranska, Saksa, Italia ja Slovenia) sekä kaksi EU: n ulkopuolista maata (Liechtenstein ja Sveitsi), all-in - kaikki kattavat joitain 48-alueita.

Vaatimus huomautukset tavoitteena hyödyntää lausunnot sidosryhmät ja koota ajatuksiaan varmistaakseen, että strategia on realistinen sen lähtökohdan, asianmukaisia ​​sen tavoitteet ja reagoi todellisiin tarpeisiin alueen asukkaiden.

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn sanoi:Tämä on ensimmäinen askel strategialle, joka olisi suunniteltava nimenomaan Alppien makroalueen tarpeisiin. Alppien mailla on pitkä ja menestyvä perinne työskennellä yhdessä tämän osa-alueen ja siellä asuvien ihmisten tarkkojen haasteiden käsittelemiseksi. Sen sijaan, että keksitään pyörä uudelleen tai kopioisivat olemassa olevat yhteistyörakenteet, strategian olisi täydennettävä sitä, mitä jo tehdään. Se on neljäs Euroopan laajuinen strategia Euroopassa ja olemme oppineet kokemuksesta poliittisen sitoutumisen merkityksen ja keskittyen vain muutamiin strategisiin aloihin makroalueen alueellisen lähestymistavan onnistumisen varmistamiseksi. " Hän lisäsi: "Osallistuvat maat täällä, kuten Sveitsi ja Lichtenstein, kaikilla on vahva ja tehokas hallinto, ja ne todellakin on kyky tehostamaan yhteistyötä toistensa kanssa. Toivomme, että tämä uusi strategia kattaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista epätasapainoa, että jatkuvat alppivyöhykkeellä.

Uuden alppi- strategian tavoitteena on antaa uutta pontta yhteistyölle ja investoinneille kaikkien asianosaisten hyväksi: maat, alueet, kansalaisyhteiskunnan sidosryhmät ja ennen kaikkea Euroopan kansalaiset. Strategiassa keskitytään vain makroalueiden kannalta strategisesti tärkeisiin kysymyksiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita olemassa olevat rakenteet eivät voi riittävällä tavalla puuttua. Se pyrkii edistämään innovatiivista ja kestävää kehitystä, joka edistää kasvua ja työpaikkojen luomista, säilyttäen luonnon ja kulttuuriperinnön alueella.

Strategia rakentuu kolme keskeistä toiminta-aluetta:

1. Kilpailukyvyn parantamiseksi, hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden Alppiseutu;

2. varmistamaan saavutettavuus ja yhteydet kaikille asukkaille alppivyöhykkeellä, ja;

3. tehdä alppivyöhykkeellä ympäristön kannalta kestäviä ja houkuttelevia.

Kuulemisfoorumi on verkossa ja avoinna huomautuksia saakka 15 lokakuu 2014.

Joulukuussa tämän vuoden Italian Euroopan unionin puheenjohtajuus, yhdessä Euroopan komissio järjestää sidosryhmien konferenssi Milanossa keskustelemaan havainnoista kuulemismenettelyssä. Näitä tuloksia voidaan virallisen ehdotuksen Euroopan komission kesäkuussa 2015, toimintasuunnitelmaksi (strategian), joka heijastaa tarpeita ja valmiuksia alueella.

Tausta

Johdolla Johannes Hahn, uusi lähestymistapa alueille yhdessä on kehitetty onnistuneesti. Makroaluestrategiat auttaa maita ratkaistaessa yhteisiä asioita yhdessä, kuten saastuminen, rikollisuus, puuttuvat liikenneyhteydet ja kilpailukyvyn puute.

В Eurooppa-neuvosto 19-20 Joulukuu 2013 kehotti virallisesti Euroopan komissiota tekemään yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa EU: n strategian Alppien alueelle kesäkuuhun 2015in pohjalta. Tonava ja Itämeri alueilla. Eurooppa-neuvosto viittasi myös myönteisen arvioinnin, jonka mukaan Euroopan unioni on hyväksynyt makroaluestrategioiden käsitteen EU: n neuvostolle 22 lokakuu 2013.

Näitä strategioita tuetaan, muun muassa, jäsenvaltioiden koheesiopolitiikan mukaisten alueellisten rahoitusosuuksien kautta. 2014-2020-politiikan uudistaminen edistää tätä makroalueellista lähestymistapaa ja helpottaa eri eurooppalaisten rahastojen yhdistämistä rajojen yli ja hankkeiden sisällä. raportti sen hallinnon makroaluestrategioiden toukokuusta 2014 annetaan suosituksia, joiden pitäisi johtaa parempaan hallintaan strategioita tuottaa enemmän tuloksia, tehokkaammin ja hyödyntää synergioita nykyisten eri Euroopan yhteistyövälineillä.

Lisätietoja

Julkinen kuuleminen - Kerro mielipiteesi
EU makroaluestrategioista
Yhteinen päätöslauselma ja intervention Paper joka allekirjoitettiin 18-lokakuun 2013 Grenoblen konferenssissa

Tunnisteet: , , , , ,

Kategoria: Etusivu, EU, Euroopan komissio, Politiikka