Liity verkostomme!

EU

Roma integraatio: National edustajat keskustella edistymisestä ja altaan ideoita

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

roma-nainenKaksi kuukautta sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat hyväksyneet joukon suosituksia romaniyhteisöjen taloudellisen ja sosiaalisen integraation lisäämiseksi (ks IP / 13 / 1226ja IP / 13 / 607, MEMO / 13 / 610), kaikkien 28-EU-maiden kansallisten romanien kotouttamisstrategioiden valvonnasta vastaavien koordinaattorien verkosto kokoontuu tänään (13 helmikuussa) ja huomenna Brysselissä keskustelemaan edistymisestä ja tulevaisuuden haasteista.

Tässä romanien kansallisen yhteyspisteverkoston 4. kokouksessa keskitytään siihen, miten kotouttamistoimenpiteitä voidaan toteuttaa paremmin paikallisesti. Kansalliset yhteyspisteet keskustelevat myös kansallisten tasa-arvoelinten kanssa siitä, miten romanien syrjintään voidaan puuttua tehokkaasti kussakin jäsenvaltiossa. Euroopan komissio julkaisee kansallisten romanien integraatiostrategioiden edistymisraportin huhtikuussa 2014 ajoissa 4. huhtikuuta 2014 pidettävään romanihuippukokoukseen, johon osallistuvat kansalliset hallitukset, romanien edustajat, kansalaisyhteiskunta ja EU: n toimielimet. Tämä on hetki. arvioida jäsenvaltioiden pyrkimyksiä toteuttaa Rooman integraatio-sitoumuksensa.

EU: n oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding totesi: "EU: n toimet ovat onnistuneet asettamaan romanien osallisuuden korkealle poliittisella asialistalla sekä EU: n että kansallisella tasolla. Meidän on nyt saatava konkreettisia tuloksia. Sen jälkeen kun kaikki ensimmäiset hyväksyttiin yksimielisesti romanien oikeusväline vuoden 2013 lopussa, Euroopan komissio kehotti kaikkia jäsenvaltioita ryhtymään sanoihin. Emme voi pysyä tyhjäkäynnillä, koska kokonaiset ihmisyhteisöt ovat syrjäytyneet yhteiskunnasta ja taloudesta. Tämänpäiväinen kokous on hyvä tilaisuus niille, jotka heidän silmänsä ja korvansa on keskusteltava keskenään ja tasa-arvoelinten kanssa kansallisten toimien tehostamisesta ja romanien integraation parantamisesta kaikkialla Euroopassa. "

Mainos

Yksimielisesti hyväksyttiin joulukuussa 2013 annettu neuvoston suositus, joka vaatii EU: n jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan romaniyhteisöjen integroimiseksi paremmin ja antaa erityisiä ohjeita niiden pyrkimysten vahvistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Se suosittelee, että jäsenvaltiot ryhtyisivät kohdennettuihin toimiin romanien ja muun väestön välisten kuilujen poistamiseksi.

Komission viime vuosien raporteista romanien tilanteesta keskittyy neljään alueeseen, joilla EU: n johtajat sitoutuivat romanien integrointia koskeviin yhteisiin tavoitteisiin romanien kansallisia kotouttamisstrategioita koskevan EU: n kehyksen mukaisesti (IP / 11 / 789): pääsy koulutukseen, työhön, terveydenhuoltoon ja asumiseen. Kohdennettujen toimien toteuttamiseksi se kehottaa jäsenvaltioita osoittamaan romanien osallisuuden lisäksi EU: n lisäksi myös kansallisen ja kolmannen sektorin varat - avaintekijä, jonka komissio yksilöi arvioidessaan jäsenvaltioiden kansallisia strategioita viime vuonna (IP / 12 / 499).

Tausta

Mainos

Kansalliset romanien yhteyspisteet perustettiin sen jälkeen, kun EU hyväksyi vuonna 2011 romanien integroitumista koskevat yhteiset tavoitteet (ks IP / 11 / 400, MEMO / 11 / 216). Yhteyspisteet ovat vastuussa kansallisten toimien koordinoinnista Euroopan suurimman etnisen vähemmistön tilanteen parantamiseksi, kansallisen romanien integrointistrategian mukaisen edistymisen seuraamisesta ja raportoinnista Euroopan komissiolle.

Romanien integrointi ei ole pelkästään moraalista velvollisuutta, vaan se on myös jokaisen jäsenvaltion, etenkin suurten romaniyhteisöjen, edun mukaista. Joissakin jäsenvaltioissa romanit edustavat merkittävää ja kasvavaa osaa oppilaista ja tulevasta työvoimasta. Tehokas työvoiman aktivointipolitiikka ja kohdennetut ja helposti saatavilla olevat tukipalvelut romanien työnhakijoille ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta romanit voivat osallistua aktiivisesti ja tasapuolisesti talouteen ja yhteiskuntaan.

Euroopan komissio kehotti vuoden 2013 kertomuksessaan jäsenvaltioita parantamaan romanien taloudellista ja sosiaalista integraatiota Euroopassa. Jäsenvaltiot laativat nämä suunnitelmat vastauksena komission 5. huhtikuuta 2011 hyväksymään EU: n puitteeseen romanien kotouttamista koskevista kansallisista strategioista (ks IP / 11 / 400, MEMO / 11 / 216), jonka EU: n johtajat hyväksyivät kesäkuussa 2011 (IP / 11 / 789).

EU: n rakennerahastot ovat jäsenvaltioiden käytettävissä sosiaalisen integraation hankkeiden rahoittamiseen, muun muassa romanien integraation parantamiseksi muun muassa koulutuksen, työllisyyden, asumisen ja terveydenhuollon aloilla. Noin 26.5 miljardia euroa annettiin kokonaisuudessaan sosiaalisen osallisuuden hankkeille 2007-2013 -ohjelmasta. Uuden tilikauden 2014-2020 mukaisesti jäsenvaltioiden on osoitettava vähintään 20% Euroopan sosiaalirahaston määrärahoistaan ​​sosiaaliseen osallisuuteen. Tavoitteena on varmistaa asianmukaiset taloudelliset resurssit romanien kotouttamiseen.

Jäsenvaltiot ovat vastuussa näiden rahastojen hallinnasta, mukaan lukien erityisten hankkeiden valitseminen. Suuri osa rahoituksesta menee hankkeisiin, jotka on suunnattu yleisesti sosiaalisesti syrjäytyneille ryhmille, eikä se ole välttämättä tarkoitettu vain romaniyhteisöille. Tehokkaampien ja kohdennettujen hankkeiden varmistamiseksi komissio on pyytänyt jäsenvaltioita ottamaan kansalliset romanien yhteyspisteet mukaan romanien varojen käyttöönoton suunnitteluun ja ottamaan mukaan myös paikalliset ja alueelliset viranomaiset.

Lisätietoja

Euroopan komissio - romanit
Komission romanien edistymisraportti 2013
Kotisivu johtaja Viviane Reding
Seuraa Varapuheenjohtaja Twitterissä: @ VivianeRedingEU
Seuraa EU: n oikeus- Twitterissä: @EU_Justice

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading

EU

Viikko edessä: Varoitus on esivarressa

Julkaistu

on

Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič esittelee komission toisen vuosittaisen strategisen ennakointiraportin keskiviikkona (8. syyskuuta). Raportti tulee viikkoa ennen komission puheenjohtajan vuosittaista ”EU: n tila” -puhetta. Aloite on osa pyrkimystä varmistaa, että EU on kestävä haasteiden edessä, mutta kykenee myös valmistautumaan sisällyttämällä ennakoinnin kaikkiin päätöksenteon osa -alueisiin. Vuoden 2021 raportissa tarkastellaan rakenteellisia globaaleja megatrendejä kohti vuotta 2050, jotka vaikuttavat EU: hun, ja yksilöidään alueita, joilla EU voisi vahvistaa maailmanlaajuista johtajuuttaan. 

Tiistaina (7. syyskuuta) komissaari Hahn pitää lehdistötilaisuuden vihreiden joukkovelkakirjojen puitteiden hyväksymisestä. EUGBS (eurooppalainen vihreiden joukkovelkakirjojen standardi) pyrkii olemaan "vahva työkalu osoittamaan rahoittavansa laillisia vihreitä hankkeita, jotka EU: n taksonomia ”.

Eduskunta

Mainos

Eurooppa sopii digitaaliaikaan Johtaja ja kilpailukomissaari Margrethe Vestager tapaa (6. syyskuuta) parlamentissa viiden valiokunnan (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) puheenjohtajia vaihtaakseen näkemyksiä digitaalisesta agendasta. 

Naisten oikeuskomitea ja suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta kokoontuvat keskustelemaan naisten ja tyttöjen oikeuksien tilanteesta.

Syövän voittamisesta vastaava erityiskomitea kokoontuu torstaina (9. syyskuuta) keskustelemaan terveystietojen vaihdosta ja syövän ehkäisyn ja hoidon digitalisoinnista sekä päivityksestä EU: n kestävän kehityksen kemikaalistrategian täytäntöönpanosta syövän ehkäisystä.

Mainos

Turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunta keskustelee Afganistanin tilanteesta sekä tutkimuksesta '' EU: n valmius ja vastaukset kemiallisiin, biologisiin, radiologisiin ja ydinaseisiin (CBRN) liittyviin uhkiin '' ja Sven Mikser, Euroopan parlamentin jäsen (S&D, EE), mietintöluonnos Haasteet ja tulevaisuudennäkymät monenvälisille joukkotuhoaseiden aseiden valvonta- ja aseriisuntajärjestelmille ''. 

Tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin antaa lausuntonsa 2.7 miljardin euron takaisinperimisestä Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, koska se ei ole ottanut käyttöön riskipohjaista lähestymistapaa tullivalvontaan, vaikka OLAF, EU: n riippumaton petostentorjuntavirasto, on toistuvasti varoittanut. Tämän ongelman ratkaisematta jättäminen merkitsi myös sitä, että EU: n valmistajien oli kilpailtava EU: n kautta EU: hun tulevien aliarvostettujen tavaroiden kanssa. OLAFin luku kattaa vuodet 2011–2017. Muita tärkeitä tuomioita odotetaan turvapaikka-asioista (C-18/20, C-768/19).

neuvosto

Maatalous- ja kalastusministerit kokoontuvat epävirallisesti 5-7. Talous- ja valtiovarainministereillä on epävirallinen kokous videokonferenssilla 6. syyskuuta ja toinen epävirallinen kokous 10.-11. Kuten tavallista, euroryhmä kokoontuu ennen osallistavaa kokousta 10. 

EKP: n

Euroopan keskuspankki pitää säännöllisen kuukausikokouksensa torstaina, ja inflaatio ylittää nyt 2%: n tavoitteen. Kaikki katseet kiinnitetään siihen, mitä EKP tekee seuraavaksi.

Tunisia

EU: n korkea edustaja Josep Borrell vierailee Tunisiassa perjantaina (10. syyskuuta). Heinäkuussa Tunisian presidentti Kais Saied erotti pääministerin ja epäili parlamentin vetoavan hätävaltuuksiin mielenosoituksissa taloudellisista vaikeuksista ja Covid-19-tapausten lisääntymisestä. EU on kehottanut Tunisiaa kunnioittamaan perustuslakiaan ja oikeusvaltioperiaatettaan . 

Continue Reading

EU

Takaisin kouluun, EU -reportterin katse ensi viikkoon

Julkaistu

on

Niille teistä, jotka onnistuivat pääsemään palauttavalle kesälomalle, hyvin tehty, tarvitset sitä. Seuraava kausi on (toinen) kiireinen. 

Paljon lainsäädäntöä on aloittanut lainsäädäntömatkansa EU: n monimutkaisen päätöksentekokoneen läpi, ja paljon erittäin lihaisia ​​ehdotuksia on viipaloitu, kuutioitu ja maustettu ja lopulta heitetty sovittelukomitean paistinpannuun. sokeasilmäinen poliitikko vaikeasti saavutetuksi puheenjohtajakauden voitoksi. Biggiesin joukossa ovat Digital- ja Fit for 55 -ilmasuositukset. Ilmastosehdotukset lupaavat olevan erityisen mustelmia, kun otetaan huomioon, että hiilidioksidipäästöjä koskevat ilmastosäännökset on jo sovittu. Lopullisen tasapainon löytäminen ehdotusten välillä edellyttää toistaiseksi tuntemattoman hevoskauppaa.

Brysselin hihnat kulki elokuussa varsin lepotilassa, kunnes Afganistanin katastrofaaliset tapahtumat toivat 20 vuoden länsimaisen väliintulon vähemmän kuin voittoisaan paniikkitäyteiseen ja häikäilemättömään poistumiseen. "Länsi" on särkyneessä sotkussa, luottamus kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla. Von der Leyenin komissio esitti itsensä "geopoliittiseksi", Bidenin hallinto julisti "Amerikan takaisin!" - ja silti täällä ollaan. Yksi asia, jonka olen oppinut, on se, että asiat eivät ole koskaan niin huonoja, etteivät ne voisi muuttua pahemmiksi. Talebanien voitto ja julma muistutus siitä, että ISIS ei ole kadonnut, auttaa niitä, jotka tukevat heidän ihanteitaan muualla. Se ei ole kaunis kuva, mutta Euroopalla ja laajemmalla "länsimailla" on oltava rohkeutta paremmasta itsestään, joka puolustaa oikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltiota ja vaurautta sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Mainos

Ensi viikolla ulko- ja puolustusministerit kokoontuvat epävirallisiin neuvostoihin keskustelemaan viimeaikaisten tapahtumien seurauksista. Vakava epävakaus lähellä kotia Pohjois -Afrikassa, Libanonissa ja Valko -Venäjällä - muun muassa - ja tietysti Afganistanissa.

Puolustusministerit kokoontuvat keskustelemaan EU: n strategisesta kompassista. Tavoitteena on saada täydellinen asiakirja marraskuuhun mennessä. viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että EU: n on otettava enemmän vastuuta ja yhteistoimintaa turvallisuuden ja puolustuksen alalla.

Tiistaina (31. ottaa vastaan ​​miljoonia pakolaisia, jotka tarvitsevat enemmän taloudellista tukea.

Mainos

Lain sääntö

On vaikea olla majakka oikeusvaltioperiaatteelle ulkomailla, jos omat ainesosat repivät iloisesti normeja, mikä vie minut Puolaan ja Unkariin, jossa pysähtyneisyys on säilynyt kesän aikana.

Von der Leyen torjui Euroopan parlamentin jäsenet ja oikeudelliset asiantuntijat viiden sivun kirjeessä, jossa luetellaan, kuinka Unkari on rikkonut kuutta kahdeksasta oikeusvaltioperiaatteesta, jotka liittyvät EU: n talousarvion käyttämiseen, ja sen vuoksi sen pitäisi käynnistää äskettäin lyöty oikeusvaltion ehto mekanismi varojen väärinkäytön estämiseksi. Von der Leyen kirjoitti, että parlamentin jäsenet eivät olleet esittäneet riittävästi todisteita rikkomuksista ja että komissiota "ei ole asianmukaisesti kehotettu toimimaan".

Puolan laskupäivä 16. elokuuta ei ollut tapahtuma, ja komission päämaja varoitti edelleen. Ei voi olla ajattelematta, että komission oikeudellisessa yksikössä on joku, jonka seinään on kehystetty Douglas Adamsin lainaus: ”Rakastan määräaikoja. Rakastan sitä mölyävää melua, jota he aiheuttavat kulkiessaan ohi. ”

Komissio potkaisi tölkin tielle, kun he "lukivat ja analysoivat" Puolan vastausta. Varapresidentti Jourova vierailee Puolassa maanantaina (30. elokuuta). Oikeusministeri Zbigniew Ziobron äänet eivät ole rohkaisevia, ja he twiittasivat äskettäin, että EU on käynnissä "hybridisodassa" EU: ta vastaan. 

Sillä välin Slovenia pysähtyy edelleen asettamaan syyttäjiä Euroopan syyttäjänvirastoon, ja Slovenian pääministeri Jansa estää ehdokkaat.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa