Liity verkostomme!

EU

Tehtävä suoritettu: saavutukset Liettuan EU-puheenjohtajakaudella

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

logai-06Euroopan parlamentin jäsen Justina Vitkauskaite Bernard ja Euroopan parlamentin politiikka-analyytikko Vira Ratsiborynska

Heinäkuusta alkaen 1 Liettua toimi ensimmäisen kerran Liettuan historiassa EU: n neuvoston puheenjohtajana. Se oli myös ensimmäistä kertaa EU: n historiassa, että jokin maa, tässä tapauksessa Liettua, toimi tämän puheenjohtajana 2013-valtioiden laajentuneessa EU: ssa. Liettuan monimutkainen ja haastava tehtävä saatiin päätökseen suurella menestyksellä 1. tammikuuta 28.

Kun tarkastellaan Liettuan EU: n puheenjohtajakauden vaikutuksia ja sisältöä, on tärkeää viitata Liettuan puheenjohtajakauden avainkysymyksiin, kuten: Mitkä olivat sen tärkeimmät sisäiset ja ulkoiset saavutukset? Kuinka Liettuan EU-puheenjohtajakausi vaikutti maan kuvaan EU: ssa ja mitä tuloksia se toi EU: lle?

Mainos

Puheenjohtajakauden kuuden kuukauden analyysi paljastaa, että puheenjohtajakauden saavutukset ja tulokset olivat lukuisia. Liettuan puheenjohtajuuskauden myönteinen vaikutus itse maahan oli valtava. Ennen puheenjohtajakauden alkamista Liettua oli onnistunut luomaan vahvan kuvan itsestään EU: ssa uudena EU: n jäsenmaana, joka liittyi EU: hun 2004: ssä ja yhdeksän vuoden kuluessa oli muuttunut itsestään tulokkaasta kokenut kumppani. -jäsenvaltio.

EU: n neuvoston puheenjohtajavaltio Liettua oli vahvistanut ja vahvistanut tätä kuvaa. Liettuan ja Liettuan myönteinen kuva EU: n tasolla oli vähitellen lisääntynyt, koska puheenjohtajavaltio Liettua oli vaativa ja vastuullinen. Liettuan puheenjohtajakauden kuusi kuukautta ja nykyisen puheenjohtajavaltion lisääntynyt näkyvyys EU: lle ovat lisänneet positiivista, parempaa kuvaa uskottavasta jäsenvaltiosta, joka onnistui suorittamaan kaikki tehtävät suurella menestyksellä ja tehokkaalla tavalla - ja kaikki tämä ilman edellistä presidenttikokemusta. Se, että Liettua oli tosiasiallisesti selviytynyt monista puheenjohtajavaltio Liettuan mukanaan tuomista haasteista, edisti myös Liettuan EU: n tasolla ottaman tärkeän velvoitteen täyttämistä.

Liettua osoitti kaikille jäsenvaltioille, että se pystyy toimimaan menestyksekkäästi EU: n toimielinten kanssa ja etsimään parhaita ratkaisuja ja koordinoimaan ja välittämään kaikkia tarvittavia toimia ajallaan.

Mainos

Lisäksi puheenjohtajakaudella oli arvokasta vaikutusta Liettuan imagoon EU: ssa, koska Liettua ei vain osoittanut proaktiivista lähestymistapaa monissa EU: lle vaikeissa kysymyksissä, vaan osoitti myös olevansa valmistautunut ja käytettävissä EU: n sisäisen ja ulkoisen politiikan haasteisiin vastaamiseksi. Talouskriisin, kasvavan euroskeptisyyden, hajoamisen haasteiden, vakavan uudistustarpeen ja EU: n sisäisen epävakauden yhteydessä Liettua selviytyi kaikista näistä haastavista aiheista ja käytti asianmukaisesti tätä vaikeaa aikaa EU: lle ja itselleen. Liettua käsitteli myös monia EU: lle tärkeitä kysymyksiä ja antoi monia säädöksiä vaikeina "institutionaalisina aikoina" EU: lle.

Tämä myrskyinen ajanjakso päättyi myös Euroopan parlamentin ja Euroopan komission nykyisen kokoonpanon päättymiseen ja EU: n vanhan budjettisyklin loppuun. Näistä syistä Liettuan EU-puheenjohtajuus oli Liettualle myös tilaisuus osoittaa, että Liettua on valmis osallistumaan ratkaisevasti EU: n avainkysymysten ratkaisemiseen ja pystyy selviytymään kaikista näistä tehtävistä korkeatasoisella ammattitaidolla, päättäväisyydellä ja tehokkuutta. Kaiken tämän huomioon ottaen Liettua teki hyvää työtä palauttaakseen itse EU: n uskottavuuden ja kuvan.

Liettuan puheenjohtajakauden menestys perustuu myös Liettuan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajakauden ohjelmaan ja johtuu puheenjohtajakauden oikeiden prioriteettien onnistuneesta hallinnasta. Liettuan tärkein viesti EU: lle oli tehdä EU: sta luotettava, kasvava ja avoin. Nämä tavoitteet olivat sopusoinnussa EU: n tärkeimpien prioriteettien kanssa, ja ne määritettiin myös EU: n tarpeiden mukaan, etenkin luotettavan finanssipolitiikan ja taloudellisen vakauden varmistamisessa EU: ssa, talouskasvun saavuttamisessa, työllisyyden edistämisessä ja EU: n houkuttelevuuden lisäämisessä muulle maailmalle ja avoin.

Näiden kuuden kuukauden aikana Liettua pystyi etenemään kaikkien näiden EU: n ensisijaisten tehtävien suhteen ja pystyi etenemään monien lainsäädäntöehdotusten kanssa, joissa keskityttiin sisämarkkinoiden syventämiseen ja integrointiin ja EU: n talous- ja rahaliiton vahvistamiseen. . Jälkimmäisen suhteen pankkiliiton perustamisessa on tapahtunut huomattavaa edistystä. Valtava menestys saavutettiin hyväksymällä 2014: n EU: n talousarvio ja 2014-2020: n monivuotinen rahoituskehys.

Pelkästään tästä syystä puheenjohtajavaltio Liettua saattoi päätökseen neuvottelut yli 60-säädöksistä, jotka liittyvät EU: n monivuotiseen talousarvioon. Puheenjohtajavaltio Liettua pystyi myös menestyksekkäästi osallistumaan nuorten työttömyyden vähentämiseen ja työntekijöiden oikeuksiin liittyvän tilanteen parantamiseen EU: ssa. Liettua onnistui myös saavuttamaan ratkaisevia tuloksia digitaalitalouden, energian ja ulkopolitiikan aloilla. Liettua onnistui myös pääsemään tärkeään sopimukseen 2014-2020-koheesiopolitiikan määräyksistä, jotka päättyivät kahden vuoden intensiivisiin neuvotteluihin. Yleensä Liettua auttoi saattamaan päätökseen neuvottelut monilla tärkeillä aloilla, jotka kattoivat EU: n eri politiikat ja vaativat lausuntojen ja toimien koordinointia Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston välillä. Kaiken kaikkiaan Liettuan puheenjohtajakauden intensiivinen työ osoittaa suurta tuloksellisuutta sen noin 137-säädöksillä, 239-säädöksillä ja 48-EU-neuvoston päätelmillä.

Mitä tulee EU: n ulkoisen ulottuvuuden yleisiin puheenjohtajakauden painopisteisiin, Liettuan erityinen huomio kiinnitettiin itäiseen kumppanuuteen, mikä heijastaa myös Liettuan ulkopolitiikan ensisijaisuutta ja kiinnostusta. Hyvät suhteet itäisiin kumppanuusmaihin, niiden mahdollinen integraatio EU: hun ja avustus näiden maiden uudistuksissa ovat edelleen Liettuan ulkopolitiikan tärkeimpiä painopistealueita. Tämä selittyy sillä, että Liettua on jakanut näiden maiden kanssa monia historiallisia tapahtumia, kulttuurista ja yhteiskunnallista taustaa, mikä puolestaan ​​tekee Liettuasta havainnollistavan esimerkin integraatiopyrkimyksistä ja muuntamishaasteista, jotka itäisen kumppanuuden maiden on kohdattava.

Koska Liettua oli äänellinen tuki naapurimaiden integraatioprosesseille, oli erittäin tärkeää, että Liettua isännöi kolmannen itäisen kumppanuuden huippukokousta. Tämän huippukokouksen aikana ja sen jälkeen Liettua onnistui osoittamaan johdonmukaisuuden politiikkansa päättämisessä ja hoiti menestyksekkäästi välittäjän roolin EU: n ja itäisen kumppanuuden maiden välillä.

Kolmas itäisen kumppanuuden huippukokous tuotti monia tuloksia EU: lle ja itäisen kumppanuuden maille. Se lisäsi itäisen kumppanuusalueen näkyvyyttä ja kiinnitti EU: n huomion Euroopan naapuruuspolitiikan puutteisiin ja aukkoihin. Lisäksi tämä huippukokous kiinnitti EU: n huomion politiikan tehokkaan ja turvallisen hallinnon merkitykseen tässä maailman osassa. Se lisäsi myös EU: n tietoisuutta itäisten naapuruussuhteiden mallista, jossa EU: n, Venäjän ja itäisen kumppanuuden maiden kolmio voi esiintyä kunnolla ja rauhanomaisesti ja jossa kunnioitetaan itäisen kumppanuuden maiden kansallisia etuja.

Kaikki nämä saavutukset ja tulokset huomioon ottaen Liettuan puheenjohtajuus EU: ssa oli onnistunut operaatio Liettualle monista syistä. Liettua saavutti tavoitteet, jotka ohjelma oli asettanut puheenjohtajakaudelle; Se takasi myönteiset tulokset esityslistalla oleville aiheille ja varmisti sujuvan lainsäädäntöprosessin monissa EU: lle tärkeissä kysymyksissä. Puheenjohtajavaltion esityslistan tehokas hallinnointi yhdistettynä myönteisiin neuvottelujen tuloksiin teki tämän puheenjohtajakauden tuloksista erinomaiseksi. Puheenjohtajakauden kuusi kuukautta korosti Liettuan vaikutusvaltaa Euroopassa ja esitteli Liettuaa avoimena maana muun maailman silmissä. Tällaisella suorituskyvyllä Liettuasta tuli entistä tunnustetumpi EU: n perheen jäsen ja se sai enemmän poliittista painoarvoa EU: ssa.

Koko kuuden kuukauden aikana Liettualla oli erittäin vastuullinen rooli EU: n ulkopolitiikassa, mikä tuotti erittäin myönteisiä tuloksia monilla EU: n aloilla. Nyt tämä monimutkainen tehtävä on suoritettu onnistuneesti. Tammikuusta lähtien tämä rooli on siirtynyt toiselle EU: n jäsenvaltiolle Kreikalle, jonka on jatkettava Liettuan asettamalla onnistuneella tiellä ja kunnianhimoisella työmäärällä.

 

 

 

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading

EU

Viikko edessä: Varoitus on esivarressa

Julkaistu

on

Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič esittelee komission toisen vuosittaisen strategisen ennakointiraportin keskiviikkona (8. syyskuuta). Raportti tulee viikkoa ennen komission puheenjohtajan vuosittaista ”EU: n tila” -puhetta. Aloite on osa pyrkimystä varmistaa, että EU on kestävä haasteiden edessä, mutta kykenee myös valmistautumaan sisällyttämällä ennakoinnin kaikkiin päätöksenteon osa -alueisiin. Vuoden 2021 raportissa tarkastellaan rakenteellisia globaaleja megatrendejä kohti vuotta 2050, jotka vaikuttavat EU: hun, ja yksilöidään alueita, joilla EU voisi vahvistaa maailmanlaajuista johtajuuttaan. 

Tiistaina (7. syyskuuta) komissaari Hahn pitää lehdistötilaisuuden vihreiden joukkovelkakirjojen puitteiden hyväksymisestä. EUGBS (eurooppalainen vihreiden joukkovelkakirjojen standardi) pyrkii olemaan "vahva työkalu osoittamaan rahoittavansa laillisia vihreitä hankkeita, jotka EU: n taksonomia ”.

Eduskunta

Mainos

Eurooppa sopii digitaaliaikaan Johtaja ja kilpailukomissaari Margrethe Vestager tapaa (6. syyskuuta) parlamentissa viiden valiokunnan (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) puheenjohtajia vaihtaakseen näkemyksiä digitaalisesta agendasta. 

Naisten oikeuskomitea ja suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta kokoontuvat keskustelemaan naisten ja tyttöjen oikeuksien tilanteesta.

Syövän voittamisesta vastaava erityiskomitea kokoontuu torstaina (9. syyskuuta) keskustelemaan terveystietojen vaihdosta ja syövän ehkäisyn ja hoidon digitalisoinnista sekä päivityksestä EU: n kestävän kehityksen kemikaalistrategian täytäntöönpanosta syövän ehkäisystä.

Mainos

Turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunta keskustelee Afganistanin tilanteesta sekä tutkimuksesta '' EU: n valmius ja vastaukset kemiallisiin, biologisiin, radiologisiin ja ydinaseisiin (CBRN) liittyviin uhkiin '' ja Sven Mikser, Euroopan parlamentin jäsen (S&D, EE), mietintöluonnos Haasteet ja tulevaisuudennäkymät monenvälisille joukkotuhoaseiden aseiden valvonta- ja aseriisuntajärjestelmille ''. 

Tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin antaa lausuntonsa 2.7 miljardin euron takaisinperimisestä Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, koska se ei ole ottanut käyttöön riskipohjaista lähestymistapaa tullivalvontaan, vaikka OLAF, EU: n riippumaton petostentorjuntavirasto, on toistuvasti varoittanut. Tämän ongelman ratkaisematta jättäminen merkitsi myös sitä, että EU: n valmistajien oli kilpailtava EU: n kautta EU: hun tulevien aliarvostettujen tavaroiden kanssa. OLAFin luku kattaa vuodet 2011–2017. Muita tärkeitä tuomioita odotetaan turvapaikka-asioista (C-18/20, C-768/19).

neuvosto

Maatalous- ja kalastusministerit kokoontuvat epävirallisesti 5-7. Talous- ja valtiovarainministereillä on epävirallinen kokous videokonferenssilla 6. syyskuuta ja toinen epävirallinen kokous 10.-11. Kuten tavallista, euroryhmä kokoontuu ennen osallistavaa kokousta 10. 

EKP: n

Euroopan keskuspankki pitää säännöllisen kuukausikokouksensa torstaina, ja inflaatio ylittää nyt 2%: n tavoitteen. Kaikki katseet kiinnitetään siihen, mitä EKP tekee seuraavaksi.

Tunisia

EU: n korkea edustaja Josep Borrell vierailee Tunisiassa perjantaina (10. syyskuuta). Heinäkuussa Tunisian presidentti Kais Saied erotti pääministerin ja epäili parlamentin vetoavan hätävaltuuksiin mielenosoituksissa taloudellisista vaikeuksista ja Covid-19-tapausten lisääntymisestä. EU on kehottanut Tunisiaa kunnioittamaan perustuslakiaan ja oikeusvaltioperiaatettaan . 

Continue Reading

EU

Takaisin kouluun, EU -reportterin katse ensi viikkoon

Julkaistu

on

Niille teistä, jotka onnistuivat pääsemään palauttavalle kesälomalle, hyvin tehty, tarvitset sitä. Seuraava kausi on (toinen) kiireinen. 

Paljon lainsäädäntöä on aloittanut lainsäädäntömatkansa EU: n monimutkaisen päätöksentekokoneen läpi, ja paljon erittäin lihaisia ​​ehdotuksia on viipaloitu, kuutioitu ja maustettu ja lopulta heitetty sovittelukomitean paistinpannuun. sokeasilmäinen poliitikko vaikeasti saavutetuksi puheenjohtajakauden voitoksi. Biggiesin joukossa ovat Digital- ja Fit for 55 -ilmasuositukset. Ilmastosehdotukset lupaavat olevan erityisen mustelmia, kun otetaan huomioon, että hiilidioksidipäästöjä koskevat ilmastosäännökset on jo sovittu. Lopullisen tasapainon löytäminen ehdotusten välillä edellyttää toistaiseksi tuntemattoman hevoskauppaa.

Brysselin hihnat kulki elokuussa varsin lepotilassa, kunnes Afganistanin katastrofaaliset tapahtumat toivat 20 vuoden länsimaisen väliintulon vähemmän kuin voittoisaan paniikkitäyteiseen ja häikäilemättömään poistumiseen. "Länsi" on särkyneessä sotkussa, luottamus kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla. Von der Leyenin komissio esitti itsensä "geopoliittiseksi", Bidenin hallinto julisti "Amerikan takaisin!" - ja silti täällä ollaan. Yksi asia, jonka olen oppinut, on se, että asiat eivät ole koskaan niin huonoja, etteivät ne voisi muuttua pahemmiksi. Talebanien voitto ja julma muistutus siitä, että ISIS ei ole kadonnut, auttaa niitä, jotka tukevat heidän ihanteitaan muualla. Se ei ole kaunis kuva, mutta Euroopalla ja laajemmalla "länsimailla" on oltava rohkeutta paremmasta itsestään, joka puolustaa oikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltiota ja vaurautta sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Mainos

Ensi viikolla ulko- ja puolustusministerit kokoontuvat epävirallisiin neuvostoihin keskustelemaan viimeaikaisten tapahtumien seurauksista. Vakava epävakaus lähellä kotia Pohjois -Afrikassa, Libanonissa ja Valko -Venäjällä - muun muassa - ja tietysti Afganistanissa.

Puolustusministerit kokoontuvat keskustelemaan EU: n strategisesta kompassista. Tavoitteena on saada täydellinen asiakirja marraskuuhun mennessä. viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että EU: n on otettava enemmän vastuuta ja yhteistoimintaa turvallisuuden ja puolustuksen alalla.

Tiistaina (31. ottaa vastaan ​​miljoonia pakolaisia, jotka tarvitsevat enemmän taloudellista tukea.

Mainos

Lain sääntö

On vaikea olla majakka oikeusvaltioperiaatteelle ulkomailla, jos omat ainesosat repivät iloisesti normeja, mikä vie minut Puolaan ja Unkariin, jossa pysähtyneisyys on säilynyt kesän aikana.

Von der Leyen torjui Euroopan parlamentin jäsenet ja oikeudelliset asiantuntijat viiden sivun kirjeessä, jossa luetellaan, kuinka Unkari on rikkonut kuutta kahdeksasta oikeusvaltioperiaatteesta, jotka liittyvät EU: n talousarvion käyttämiseen, ja sen vuoksi sen pitäisi käynnistää äskettäin lyöty oikeusvaltion ehto mekanismi varojen väärinkäytön estämiseksi. Von der Leyen kirjoitti, että parlamentin jäsenet eivät olleet esittäneet riittävästi todisteita rikkomuksista ja että komissiota "ei ole asianmukaisesti kehotettu toimimaan".

Puolan laskupäivä 16. elokuuta ei ollut tapahtuma, ja komission päämaja varoitti edelleen. Ei voi olla ajattelematta, että komission oikeudellisessa yksikössä on joku, jonka seinään on kehystetty Douglas Adamsin lainaus: ”Rakastan määräaikoja. Rakastan sitä mölyävää melua, jota he aiheuttavat kulkiessaan ohi. ”

Komissio potkaisi tölkin tielle, kun he "lukivat ja analysoivat" Puolan vastausta. Varapresidentti Jourova vierailee Puolassa maanantaina (30. elokuuta). Oikeusministeri Zbigniew Ziobron äänet eivät ole rohkaisevia, ja he twiittasivat äskettäin, että EU on käynnissä "hybridisodassa" EU: ta vastaan. 

Sillä välin Slovenia pysähtyy edelleen asettamaan syyttäjiä Euroopan syyttäjänvirastoon, ja Slovenian pääministeri Jansa estää ehdokkaat.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa