Liity verkostomme!

ympäristö

EU: n kansalaisten rahaa sijoitetaan osaksi eläinten kärsimyksiä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

muna-talo-406

Mainos

Bryssel, 17. kesäkuuta 2013.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden taloudellisella tuella kansainväliset pankit ja luottolaitokset investoivat maatalousyrityksiin, jotka eivät täytä EU: n vaatimuksia viljelijöiden inhimillisestä kohtelusta. Tämä on johtopäätös kansainvälisten eläinsuojelujärjestöjen Humane Society Internationalin, myötätuntoa maailmanviljelyssä ja NELJÄ TAKAA-raportista. Tämän seurauksena organisaatiot vaativat EU: n eläinsuojelustandardeja ohjaamaan maatalouden sijoituspolitiikkaa EU: n tukemille laitoksille.

 Yhdessä esimerkissä raportissa todetaan, että kiinalainen siantuottaja Muyuan Foodstuff sai lähes 30 miljoonan dollarin sijoituksia, kun se jatkoi suurimman osan kasvatussioistaan ​​emakoissa. Tällaiset intensiiviset synnytyssysteemit estävät eläimiä kokonaan venyttämästä raajojaan, puhumattakaan kävelemisestä, pesimästä tai muista tärkeistä luonnollisista käyttäytymisistä. 

Mainos

 Viime vuosina EU on edistynyt eläinten hyvinvointistandardien parantamisessa, muun muassa kieltämällä jäsenvaltioiden viljelijät käyttämästä intensiivisiä synnytyssysteemejä, kuten hedelmättömiä parisäkkiä muniville kanoille ja kylvääkseen laatikoita jalostukseen tarkoitettujen sikojen käytännöllisen liikkumisen estämiseksi niiden koko raskauden ajan. Tätä edistymistä olisi rohkaistava muualla, eikä EU: n investoinnit sitä varmasti saa heikentää.

 HSI: n tuotantoeläinten hyvinvoinnista vastaava johtaja Chetana Mirle selitti: ”EU: n kansalaisten rahoilla ei ole liiketoiminnan lopettamista sellaisten viljelijöiden taskuissa, jotka eivät täytä EU: n eläinhoitovaatimuksia. EU: n maatilan eläinten hyvinvointia koskevaa politiikkaa ei toteutettu vain tämän ajattelemattomien käytäntöjen ajamiseksi vain pois EU: sta, vaan eläinten kärsimysten vähentämiseksi ja kuluttajien vaatimuksiin tuotantoeläinten hyvinvoinnista vastaamiseksi. "

NELJÄPALAISEN kampanjoiden johtaja Gabi Paun kertoi: "Löysimme tukea tiloille, joilla on huonot eläinten hyvinvointistandardit ulkomailla, ja pyydämme sijoituslaitoksia noudattamaan EU: n tuotantoeläinten hyvinvointistandardeja."

Compassion in World Farming -kampanjoiden johtaja Dil Peeling sanoi: ”Kun EU on tehnyt demokraattisen päätöksen hillitä tehdasviljelyn pahimpia liiallisuuksia, mutta EU: n rahaa käytetään eläinten kurjuuden ohjaamiseen muualle, kyseiset luotonantajalaitokset epäonnistuvat EU: ssa. , sen kansalaiset ja ennen kaikkea eläimet, jotka ovat loukussa rahoittamissaan järjestelmissä. Näiden instituutioiden on muutettava politiikkaansa nyt. "

Raportin keskeiset elementit:

·        Pankkien, jotka tarjoavat rahoitusta kehitystarkoituksiin (tunnetaan myös nimellä kansainväliset rahoituslaitokset), kuten International Finance Corporation ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, havaittiin sijoittavan EU: n ulkopuolella sijaitsevissa maatalousyrityksissä, jotka pitävät eläimiä karuissa akkuhäkeissä tai kylvää laatikoissa. Yrityksiin kuului joitakin maailman suurimmista.

·        Intensiivisiin käytäntöihin osallistuviin maatalousyrityksiin kuuluu Turkin suurin munantuottaja, Ukrainan suurin siipikarjan tuottaja ja eräät suurimmista siantuotantoyrityksistä Ukrainassa ja Kiinassa.

·        Huolimatta EU: n huolenaiheista eläinten kohtelusta tiloilla, näistä pankeista puuttuu sitovia säännöksiä, jotka koskevat tuotantoeläinten hyvinvointia.

·        EU-maiden vientiluottolaitokset tarjoavat laitteiden vientivakuutuksia yrityksille, jotka eivät täytä EU: n tuotantoeläinten hyvinvointia koskevia normeja.

·        Saksan hallituksen vakuuttamat vakuudet tukevat eläinten säilytysjärjestelmien vientiä, jotka eivät täytä EU: n normeja tai Saksan omia eläinten hyvinvointivaatimuksia. Neljän viime vuoden aikana valtio myönsi 40.86 miljoonan euron luottoturvan häkkijärjestelmien rakentamiseksi munivien kanojen pitämiseksi Saksan ulkopuolella. Nämä järjestelmät eivät ole kuitenkaan sallittuja Saksan sisällä.

Colin Stevens

Ilmastonmuutos

Ilmakello tikittää nopeasti

Julkaistu

on

Useimmat ovat samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutoksen aiheuttaman kasvavan kriisin ratkaisemiseksi on ryhdyttävä kiireellisiin toimiin. Siksi johtajat 196 maasta kokoontuvat Glasgow'ssa marraskuussa suuren ilmakonferenssin nimeltä COP26. Mutta ilmastonmuutokseen sopeutumisella on myös hintansa - kirjoittaa toimittaja ja entinen Euroopan parlamentin jäsen Nikolay Barekov.

Tietoisuuden lisääminen taloudellisista kustannuksista, jotka johtuvat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamatta jättämisestä, on tärkeä osa sopeutumispolitiikkaa. Ilmastonmuutoksen seurauksista ja toimenpiteiden laiminlyönnistä aiheutuvat taloudelliset kustannukset ovat Glasgow'n esityslistalla.

COP26 -tavoitteita on neljä, joista kolmas on "rahoituksen hankkiminen".

Mainos
Nikolai Barekov, toimittaja ja entinen Euroopan parlamentin jäsen.

COP26: n tiedottaja kertoi tälle verkkosivustolle: "Jotta tavoitteemme voidaan saavuttaa, kehittyneiden maiden on täytettävä lupauksensa mobilisoida vähintään 100 miljardia dollaria ilmastorahoitukseen vuodessa vuoteen 2020 mennessä."

Tämä tarkoittaa, hän sanoi, että kansainvälisten rahoituslaitosten on tehtävä osansa ja lisäsi: "Tarvitsemme työtä vapauttaaksemme biljoonat yksityisen ja julkisen sektorin rahoituksesta, joita tarvitaan maailmanlaajuisen nettonollan turvaamiseksi."

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi jokaisen yrityksen, jokaisen rahoitusyhtiön, jokaisen pankin, vakuutuksenantajan ja sijoittajan on muututtava, COP26: n tiedottaja sanoo. 

Mainos

"Maiden on hallittava ilmastonmuutoksen kasvavat vaikutukset kansalaistensa elämään ja he tarvitsevat rahoitusta sen toteuttamiseksi."

Tarvittavien muutosten laajuus ja nopeus edellyttävät kaikenlaista rahoitusta, mukaan lukien julkisen rahoituksen infrastruktuurin kehittämiseen, ja meidän on siirryttävä vihreämpään ja ilmastonmuutosta kestävämpään talouteen, ja yksityistä rahoitusta teknologian ja innovoinnin rahoittamiseksi sekä miljardeja julkisia varoja biljooniin ilmastoinvestointeihin.

Ilmastoanalyytikot varoittavat, että jos nykyiset trendit jatkuvat, ilmaston lämpenemisen kustannukset tulevat lähes 1.9 biljoonaa dollaria vuodessa eli 1.8 prosenttia Yhdysvaltain BKT: stä vuoteen 2100 mennessä.

EUReporter on tarkastellut, mitä neljä EU -maata, Bulgaria, Romania, Kreikka ja Turkki, tekevät ja tarvitsevat vielä tehdä kattaakseen ilmastonmuutoksen torjunnan kustannukset eli COP26 -tavoitteen kolmannen tavoitteen saavuttamisen.

Bulgarian osalta se sanoo, että se tarvitsee 33 miljardia euroa EU: n vihreän sopimuksen päätavoitteiden saavuttamiseksi seuraavien 10 vuoden aikana. Bulgaria voi olla yksi niistä, jotka kärsivät eniten EU: n talouden hiilestä irtautumisesta. Sen osuus EU: ssa käytetystä hiilestä on 7 prosenttia ja EU: n hiilialan työpaikoista 8 prosenttia. Noin 8,800 94,000 ihmistä työskentelee hiilikaivoksessa Bulgariassa, kun taas epäsuorasti kärsivien arvioidaan olevan yli 600 XNUMX ja sosiaalikustannukset noin XNUMX miljoonaa euroa vuodessa.

Muualla on arvioitu, että Bulgariassa tarvitaan yli 3 miljardia euroa vain täyttääkseen EU: n yhdyskuntajätevesidirektiivin vähimmäisvaatimukset.

Vihreän sopimuksen toteuttamiseksi Bulgarian on käytettävä vuosittain 5 prosenttia maan BKT: stä.

Romaniaan muutettaessa näkymät ovat yhtä vakavat.

Hiekkapussi EU: n helmikuussa 2020 julkaiseman raportin mukaan Romanian voitaisiin melkein sanoa menestyvän EU: n kilpailussa nollatalletalouteen vuoteen 2050 mennessä. Talousrakenteessa on tapahtunut useita muutoksia vuoden 1990 siirtymisen jälkeen Romaniassa päästöt ovat laskeneet valtavasti, ja se on neljäs EU: n jäsenvaltio, joka on vähentänyt päästöjään nopeimmin verrattuna vuoteen 1990, vaikka se ei ole vielä ennustettavissa ja kestävällä polulla nollan tasolle vuoteen 2050 mennessä.

Raportissa sanotaan kuitenkin, että Romania on Kaakkois -Euroopan tai Keski -Itä -Euroopan maa, jossa on joitakin "parhaita edellytyksiä" energiasiirtymälle: monipuolinen energialähde, josta lähes puolet on jo kasvihuonekaasupäästötöntä, suurin tuulipuisto EU: ssa ja valtava uusiutuvan energian potentiaali.

Raportin kirjoittajat Suzana Carp ja Raphael Hanoteaux lisäävät: ”Romania on kuitenkin edelleen yksi ruskohiilen intensiivisistä maista EU: ssa, ja huolimatta sen hiilen osuudesta seoksessa kuin muualla, energiasiirtymän edellyttämät investoinnit eivät ole aliarvioida. "

Heidän mukaansa tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan tasolla romanit maksavat edelleen enemmän kuin eurooppalaiset kollegansa tämän hiili -intensiivisen energiajärjestelmän kustannuksista.

Maan energiaministeri on arvioinut energia-alan siirtymisestä vuoteen 2030 mennessä noin 15-30 miljardin euron kustannukset, ja Romanian raportissa todetaan edelleen, että sen BKT on edelleen toiseksi pienin unionissa, ja siksi sen todelliset tarpeet investoinnit energiasiirtoon ovat erittäin suuria.

Raportti ehdottaa tulevaisuutta ajatellen, että yksi tapa kattaa hiilestä irtautumisen kustannukset vuoteen 2030 saakka Romaniassa voisi olla päästökauppajärjestelmän tulojen ”älykäs hyödyntäminen”.

Yksi EU: n jäsenvaltio, johon ilmastonmuutos vaikuttaa jo vakavasti, on Kreikka, jolla odotetaan olevan vielä enemmän haitallisia vaikutuksia tulevaisuudessa. Tämän tosiasian tunnustaminen Kreikan keskuspankki on ollut yksi ensimmäisistä keskuspankeista maailmanlaajuisesti, joka on aktiivisesti osallistunut ilmastonmuutokseen ja investoinut merkittävästi ilmastotutkimukseen.

Se sanoo, että ilmastonmuutos näyttää olevan suuri uhka, koska sen vaikutusten lähes kaikkiin kansantalouden sektoreihin "odotetaan olevan kielteisiä".

Pankki on tunnustanut talouspolitiikan suunnittelun tärkeyden ja julkaissut ”The Economics of Climate Change”, joka tarjoaa kattavan, viimeisimmän katsauksen ilmastonmuutoksen talouteen.

Yannis Stournaras, Kreikan keskuspankin pääjohtaja, toteaa, että Ateena oli ensimmäinen kaupunki Kreikassa, joka kehitti integroidun ilmastosuunnitelman sekä lieventämiseksi että sopeutumiseksi muiden megakaupunkien esimerkillä ympäri maailmaa.

Michael Berkowitz, Rockefeller -säätiön ”100 Resilient Cities” -johtaja, sanoi, että Ateenan suunnitelma on tärkeä askel kaupungin ”matkalla rakentaa joustavuutta 21. vuosisadan lukemattomien haasteiden edessä”.

”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on tärkeä osa kaupunkien sietokykyä, ja olemme innoissamme saadessamme nähdä tämän vaikuttavan askeleen kaupungissa ja kumppaneissamme. Odotamme innolla yhteistyötä yhteistyössä tämän suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. ”

Toinen maa, joka kärsii tänä vuonna pahoin ilmaston lämpenemisestä, on Turkki, ja ympäristö- ja kaupungistumisministeri Erdogan Bayraktar varoittaa, että Turkki on yksi eniten kärsineistä Välimeren maista muun muassa siksi, että se on maatalousmaa ja sen vesivarat vähenevät nopeasti. ”

Koska matkailu on tärkeä tulojensa kannalta, hän sanoo, että "meidän on velvollisuus kiinnittää tarvittava merkitys sopeutumistutkimuksiin".


Ilmastoasiantuntijoiden mukaan Turkki on kärsinyt ilmaston lämpenemisestä 1970 -luvulta lähtien, mutta vuodesta 1994 lähtien keskimääräiset, korkeimmat päivälämpötilat ja jopa korkeimmat yölämpötilat nousivat pilviin.

Sen ponnistelut ongelmien ratkaisemiseksi nähdään kuitenkin tällä hetkellä pahoinpideltävinä viranomaisina maankäytön suunnittelussa, lakien välisissä ristiriidoissa, ekosysteemien kestävyydessä ja vakuutusjärjestelmissä, jotka eivät heijasta riittävästi ilmastonmuutosriskejä.

Turkin "sopeutumisstrategia ja toimintasuunnitelma" vaatii epäsuoraa rahoituspolitiikkaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja tukimekanismeja. "

Suunnitelmassa varoitetaan, että "Turkissa sopeutumiseen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ei ole vielä tehty kustannus-hyötylaskentaa sopeutumisesta kansallisella, alueellisella tai alakohtaisella tasolla."

Viime vuosina Yhdistyneet Kansakunnat ja sen tytäryhtiöt ovat tukeneet useita hankkeita, joilla pyritään sopeutumaan ilmastonmuutokseen teknisen avun ja Turkin osuuksien saamiseksi puhtaan teknologian rahastosta25.

Suunnitelmassa kuitenkin sanotaan, että tällä hetkellä tieteelliseen tutkimukseen ja T & K -toimintaan osoitetut varat ilmastonmuutokseen sopeutumisessa eivät ole riittäviä.

Siinä sanotaan: "Ei ole tehty tutkimusta ilmastonmuutoksen vaikutusten analysoimiseksi ilmastosta riippuvaisille aloille (maatalous, teollisuus, matkailu jne.) Ja sopeutumiskustannusten määrittämiseen."

"On erittäin tärkeää kerätä tietoa ilmastonmuutokseen sopeutumisen kustannuksista ja rahoituksesta sekä arvioida näitä asioita koskeva etenemissuunnitelma kattavammin."

Turkki katsoo, että sopeutumiseen tarvittavat varat olisi myönnettävä tiettyjen kriteerien perusteella, mukaan lukien alttius ilmastonmuutoksen haittavaikutuksille.

”Uusien, riittävien, ennakoitavissa olevien ja kestävien” taloudellisten resurssien luomisen olisi perustuttava ”tasapuolisuuden” ja ”yhteisten mutta eriytettyjen vastuiden” periaatteisiin.

Turkki on myös vaatinut kansainvälistä, monivalinnaista vakuutusmekanismia ilmaston aiheuttamien ääritapahtumien, kuten kuivuuden, tulvien, pakkasen ja maanvyörymien, aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi.

Kun kello tikittää nopeasti Skotlannin maailmanlaajuisen tapahtuman lähestyessä, on selvää, että jokaisella näistä neljästä maasta on vielä tehtävää ilmaston lämpenemisen torjumiseksi aiheutuvien valtavien kustannusten käsittelemiseksi.

Nikolay Barekov on poliittinen toimittaja ja TV -juontaja, TV7 Bulgarian entinen toimitusjohtaja ja entinen Bulgarian parlamentin jäsen ja entinen varapuheenjohtaja Euroopan parlamentin ECR -ryhmässä.

Continue Reading

ympäristö

Onnittelut Tallinnalle, Valongolle ja Winterswijkille, Euroopan Green City -palkinnon uusille voittajille

Julkaistu

on

- Euroopan vihreä pääkaupunki 2023 -palkinto menee Viron kaupunkiin Tallinnaan. Otsikko Eurooppalainen vihreä lehti 2022 menivät yhdessä Portugalin Valongon kaupunkiin ja Winterswijkiin Alankomaissa.  

Seremoniassa ympäristö-, valtameri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius korosti kaupunkien ratkaisevaa roolia vihreän siirtymän tavoitteiden edistämisessä Euroopan vihreä sopimus. Komissaari Sinkevičius sanoi:

”Tallinnan, Valongon ja Winterswijkin kaupungit ovat osoittaneet sitoutumistaan ​​ja konkreettisia toimia terveellisempien, parempien ja vihreämpien paikkojen luomiseksi kansalaisilleen. Huolimatta uudesta vuodesta Covid-19-rajoitteiden alla, vihreän siirtymisen tavoitteet ovat edelleen korkealla. Tämän vuoden voittajat ovat vakuuttaneet meidät kyvystään tehdä ylimääräinen kilometri kestävän kehityksen puolesta ja näyttää tietä elämälle sopivien kaupunkien luomisessa. ” 

Mainos

Tallinnalle myönnetään 600,000 2023 euron rahapalkinto. Palkinto tukee voittanutta kaupunkia toteuttamaan aloitteita ja toimenpiteitä, joilla parannetaan kaupungin ympäristön kestävyyttä osana voittajan kaupungin Euroopan vihreän pääkaupungin vuotta 2022. .

Tallinna vaikutti kansainväliseen tuomaristoon järjestelmällisellä lähestymistavallaan vihreään hallintoon ja toisiinsa liittyviin strategisiin tavoitteisiin, jotka heijastavat Euroopan vihreän sopimuksen tavoitteita. Tallinnalle, joka on yksi parhaiten säilyneistä keskiaikaisista kaupungeista Euroopassa ja Unescon maailmanperintökohde, Tallinnalle on ominaista monipuolinen ja mosaiikkinen maisemat ja yhteisöt, jotka toimivat myös harvinaisten lajien elinympäristöinä.

Tallinna johtaa äskettäin perustettua 19 eurooppalaisen kaupungin verkostoa, jonka tavoitteena on toteuttaa YK: n kestävän kehityksen tavoitteet paikallisella tasolla ja keskittyä muun muassa köyhyyden poistamiseen, sukupuolten tasa -arvoon, puhtaaseen veteen, ilmastonmuutokseen, kestäviin kaupunkeihin ja energian kestävyyteen kasvua ja työllisyyttä.

Mainos

Portugalin kaupunki Valongo on vakuuttanut tuomariston, että se käsittelee ympäristöongelmia. Se asettaa etusijalle kansalaisten sitoutumisen ja osoittaa vahvaa poliittista sitoutumista. Kaupunki keskittyy luonnon alueisiin, sillä lähes 60% niiden kunnasta on metsän peitossa. Koska suurin osa näistä alueista on yksityisomistuksessa, julkisen politiikan toteuttaminen on entistä haastavampaa. Tuomaristo arvosteli myös erilaisia ​​tapoja, joilla kaupunki tarjoaa tukea pienituloisille kansalaisille siirtymässä kestävään kehitykseen, sekä Valongon tiivistä yhteistyötä naapurikaupunkien kanssa ympäristön säilyttämiseksi.

Tuomaristo oli vaikuttunut nähdessään Alankomaiden kaupungin Winterswijk kaupungin asukkaat, jotka ovat kaupungin kestävän kehityksen strategian ytimessä. Heidän esityksensä vakuutti tuomariston, että Winterswijk on aidosti sitoutunut tekemään vihreän siirtymisen kentällä. Tämä pieni Alankomaiden kaupunki, jossa on 30 000 asukasta, ylitti painonsa ja esitteli edistyneitä aloitteita ekologisen siirtymisen edistämiseksi. Niistä energiataulukot, jotka keräävät yhteen paikallisia sidosryhmiä auttamaan paikallisen energiasiirtymän ohjaamisessa tai kansalaisten kierrätysrahasto kotiensa energiatehokkuuden lisäämiseksi. Kaupunki on aloittelija eurooppalaisissa projekteissa, mutta ei epäröi tulla vihreiden ratkaisujen mestariksi, jotka voivat innostaa muita.

Yhteensä 30 kaupunkia kilpaili näistä palkinnoista. Kansainvälinen asiantuntijapaneeli arvioi jokaisen hakemuksen ja valitsi kymmenen finalistikaupunkia. Finalisteja haastatteli kansainvälinen tuomaristo, johon kuuluivat Euroopan komission, alueiden komitean, pormestarien liiton toimiston, Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan ympäristötoimiston, Eurocitiesin ja ICLEI: n edustajat.

Tausta

Euroopan komissio julkaisi Euroopan vihreän pääkaupungin palkinnon rohkaistakseen kaupunkeja muuttumaan vihreämmiksi ja puhtaammiksi ja parantamaan siten kansalaistensa elämänlaatua. Koska 75 prosenttia Euroopan unionin väestöstä asuu kaupungeissa ja kaupunkiväestön odotetaan kasvavan entisestään, kaupungeilla on johtava rooli Euroopan vihreän sopimuksen käynnistämässä sosiaalisessa, ympäristöllisessä ja taloudellisessa muutoksessa, joka on esimerkki ja inspiroi ja motivoi muita liittyä mukaan.

European Green Capital Award (EGCA) myönnetään yli 100 000 asukkaan kaupungille, joka on valmis osallistumaan todelliseen muutokseen. European Green Leaf Award (EGLA) -palkinto on perustettu tunnustamaan pienten kaupunkien (20 000 - 100 000 asukasta) ympäristötyötä ja saavutuksia.

Joka vuosi riippumattomien kaupunkien kestävän kehityksen asiantuntijoista koostuva paneeli arvioi kilpailevien kaupunkien suorituskykyä 12 ympäristöindikaattorin perusteella ja valitsee finalistit.

Euroopan vihreän pääkaupungin titteli on tähän mennessä myönnetty 13 kaupungille: Tukholma, Ruotsi, voitti avajaisotsikon ja sen jälkeen Hampuri, Saksa (2011); Vitoria-Gasteiz, Espanja (2012); Nantes, Ranska (2013); Kööpenhamina, Tanska (2014); Bristol, Iso -Britannia (2015); Ljubljana, Slovenia (2016); Essen, Saksa (2017); Nijmegen, Alankomaat (2018); Oslo, Norja (2019); Lissabon, Portugali (2020) ja Lahti, Suomi (2021). Grenoble voitti mestaruuden vuonna 2022.

Yhdessä 11 kaupungille on myönnetty Euroopan vihreän lehden nimi: Mollet del Vallès, Espanja (2015); Torres Vedras, Portugali (2015); Galway, Irlanti (2017); Leuven, Belgia (2018); Växjö, Ruotsi (2018); Cornellà de Llobregat, Espanja (2019); Horst aan de Maas, Alankomaat (2019); Limerick, Irlanti (2020); Mechelen, Belgia (2020). Grabovo, Bulgaria ja Lappeenranta, jakavat arvonimen vuodelle 2021.

Jokaisen kilpailusyklin aikana voittajat ja finalistit yhdistävät voimansa ja laajentavat Euroopan vihreän pääoman ja vihreiden lehtien verkostoja. Nämä jatkuvasti kasvavat eurooppalaisten kaupunkien verkostot johtavat Euroopan komissiota ja tiiviissä yhteistyössä kuluvan vuoden voittajien kanssa. 

Continue Reading

Amazon

Alkuperäiskansojen johtajat asettavat uuden tavoitteen suojellakseen Amazonia metsäkatolta

Julkaistu

on

By

Ilmakuvassa näkyy joki ja metsäkatsaus Amazonista lähellä Porto Velhoa, Rondonian osavaltio, Brasilia 14. elokuuta 2020. REUTERS/Ueslei Marcelino/Tiedosto Kuva/Tiedostokuva

Alkuperäiskansojen ryhmät kehottivat maailman johtajia sunnuntaina (5. syyskuuta) tukemaan uutta tavoitetta suojella 80% Amazonin vesistöstä vuoteen 2025 mennessä. He sanoivat, että tarvitaan rohkeita toimia, jotta metsien hävittäminen saataisiin työntämään maapallon suurin sademetsä yli paluupisteen. kirjoittaa Matthew Green että Jake Spring.

Amazonin edustajat aloittivat kampanjansa yhdeksän päivän konferenssissa Marseillessa, jossa useat tuhannet virkamiehet, tutkijat ja kampanjoijat luovat pohjan YK: n biologista monimuotoisuutta koskeville neuvotteluille Kiinan Kunmingin kaupungissa ensi vuonna. Lue lisää.

Mainos

"Kutsumme maailmanlaajuista yhteisöä liittymään meihin kääntämään kotimme tuhoamisen ja siten turvaamaan planeetan tulevaisuuden", José Gregorio Diaz Mirabal, COICAn pääkoordinaattori, joka edustaa alkuperäiskansojen ryhmiä yhdeksässä Amazonin alueen valtiossa Reuters.

Hieman alle 50 prosenttia Amazonin vesistöstä on tällä hetkellä jonkin virallisen suojelun tai alkuperäiskansojen hoidossa. tutkimus julkaistiin viime vuonna.

Mutta karjankasvatuksen, kaivostoiminnan ja öljyn etsinnän paine kasvaa. Brasiliassa, jossa on 60% biomista, metsien hävittäminen on kiihtynyt sen jälkeen, kun oikeistolainen presidentti Jair Bolsonaro aloitti virkansa vuonna 2019 ja saavutti 12 vuoden korkeimman tason viime vuonna ja herätti kansainvälistä paheksuntaa.

Mainos

Amazonin vesistöalue on menettänyt 18% alkuperäisestä metsäpeitteestään ja toinen 17% on heikentynyt maamerkin mukaan opiskella Amazonin tiedepaneeli julkaisi heinäkuussa 200 tutkijan tutkimuksen perusteella.

Jos metsien hävittäminen saavuttaa 20–25%, se voi kallistaa Amazonin kuolemakierrokseen, jossa se kuivuu ja muuttuu savanniksi, kertoo brasilialainen maapallon tiedemies Carlos Nobre.

Marseillen kokoontuminen on viimeisin World Conservation Congress, joka järjestetään joka neljäs vuosi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton, hallitusten, kansalaisyhteiskunnan ja tutkijoiden kokouksen, kautta.

COICA haluaa kongressin hyväksyvän sen 'Amazonia80x2025'julkilausuman, joka antaa ehdotukselle paremmat mahdollisuudet saada vetovoimaa Kunmingissa, jossa hallitusten on määrä keskustella tavoitteista biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi seuraavan vuosikymmenen aikana.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa