Liity verkostomme!

Kazakstan

Siteiden vahvistaminen: EU:n ja Kazakstanin välisten suhteiden tila

SHARE:

Julkaistu

on

Viime vuosina Euroopan unionin (EU) ja Kazakstanin väliset suhteet ovat kehittyneet merkittävästi, ja yhteistyö ja keskinäinen ymmärrys ovat lisääntyneet. Yhteiset intressit talouskehitykseen, energiavarmuuteen, alueelliseen vakauteen ja kulttuurivaihtoon tukevat tätä kumppanuutta. Kazakstanin asemassa edelleen keskeisenä toimijana Keski-Aasiassa EU:n strateginen sitoutuminen tähän resurssirikkaan ja geopoliittisesti tärkeän valtion kanssa on tuottanut lukuisia myönteisiä tuloksia.

Taloudellinen yhteistyö: rakentaa vaurautta yhdessä

EU:n ja Kazakstanin taloussuhteet ovat olleet vahvat, ja EU on yksi Kazakstanin suurimmista kauppakumppaneista. Tämän taloudellisen kumppanuuden perusta on tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (EPCA), joka tuli voimaan maaliskuussa 2020.

Kauppa ja investoinnit:

Kaupan volyymi: EU:n osuus Kazakstanin ulkomaankaupasta on noin 40 prosenttia, mikä tekee siitä suurimman kauppakumppanin. Vuonna 2021 kahdenvälinen kauppa oli noin 24 miljardia euroa kattaen laajan valikoiman tavaroita raaka-aineista koneisiin ja kuljetusvälineisiin.

Investment: EU on myös johtava sijoittaja Kazakstanissa, ja eurooppalaiset yritykset osallistuvat merkittävästi maan suoriin ulkomaisiin sijoituksiin. Vuosina 2005–2020 EU sijoitti yli 160 miljardia euroa eri aloille, mukaan lukien öljy- ja kaasu-, kaivos- ja rahoituspalvelut.

Energia-alan yhteistyö:

Kazakstan on EU:n merkittävä energiantoimittaja, joka toimittaa öljyä, kaasua ja uraania. Energiakumppanuus on kahdenvälisen suhteen kulmakivi, ja molemmat osapuolet ovat sitoutuneet parantamaan energiavarmuutta ja monipuolistamaan energialähteitä.

Vihreän energian aloitteet:  Kazakstanin runsas uusiutuvan energian potentiaali on herättänyt eurooppalaista kiinnostusta vihreän energian hankkeiden kehittämiseen. Maan sitoutuminen hiilijalanjäljen vähentämiseen on EU:n Green Dealin mukainen ja edistää yhteisiä toimia uusiutuvan energian kehittämisessä, energiatehokkuudessa ja kestävien teknologioiden alalla.

Mainos

Liitettävyys ja infrastruktuuri:

Kazakstanin strateginen sijainti siltana Euroopan ja Aasian välillä tekee siitä keskeisen toimijan EU:n yhteysstrategian kaltaisissa aloitteissa. Parannettu kuljetus- ja logistiikkainfrastruktuuri helpottaa kauppavirtoja ja taloudellista yhdentymistä.

Kuljetuskäytävät:  EU:n tukea ovat saaneet hankkeet, kuten Trans-Kaspian International Transport Route, joka yhdistää Kiinan Eurooppaan Kazakstanin kautta. Parannetut rautatie- ja maantieyhteydet auttavat vähentämään kauttakulkuaikoja ja -kustannuksia vahvistaen taloudellisia siteitä.

Poliittinen ja turvallisuusyhteistyö: vakaa kumppanuus

Poliittinen vuoropuhelu ja turvallisuusyhteistyö ovat olleet keskeisiä EU:n ja Kazakstanin välisissä suhteissa, mikä on edistänyt alueellista vakautta ja kansainvälistä turvallisuutta.

Poliittinen vuoropuhelu

Säännölliset korkean tason tapaamiset ja vuoropuhelut ovat edistäneet keskinäistä ymmärrystä ja strategista linjausta eri kysymyksissä. EPCA on vakiinnuttanut tämän vuoropuhelun, joka kattaa muun muassa hallintotavan, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeudet ja demokratisoitumisen.

Uudistukset ja hallinto: EU on tukenut Kazakstanin meneillään olevia poliittisia ja taloudellisia uudistuksia, mukaan lukien ponnistelut avoimuuden lisäämiseksi, korruption vähentämiseksi ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi. Nämä uudistukset ovat ratkaisevan tärkeitä ulkomaisille investoinneille suotuisan ympäristön luomiseksi ja hallinnon parantamiseksi.

Turvallisuusyhteistyö:

EU ja Kazakstan tekevät yhteistyötä useissa turvallisuuskysymyksissä, kuten terrorismin torjunnassa, ydinsulkussa ja rajavalvonnassa.

Terrorismin torjunta:  Yhteiset aloitteet ja tiedonjakomekanismit auttavat torjumaan terrorismia ja väkivaltaisia ​​ääriliikkeitä ja puuttumaan yhteisiin turvallisuusuhkiin.

Aseiden leviämisen estäminen:  Kazakstanin johtajuus ydinaseiden leviämisen estämisessä, josta esimerkkinä on sen vapaaehtoinen luopuminen ydinaseista ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) vähärikastetun uraanipankin isännöinti, vastaa EU:n sitoutumista maailmanlaajuiseen turvallisuuteen.

Kulttuuri- ja koulutusvaihto: siltojen rakentaminen

Kulttuuri- ja koulutusvaihdolla on keskeinen rooli ihmisten välisten yhteyksien syventämisessä ja keskinäisen ymmärryksen edistämisessä EU:n ja Kazakstanin välillä.

Koulutusohjelmat:

Erasmus+:n kaltaiset ohjelmat ovat helpottaneet akateemista vaihtoa, jolloin kazakstanilaiset opiskelijat voivat opiskella eurooppalaisissa yliopistoissa ja päinvastoin. Nämä vaihdot parantavat koulutustasoa ja luovat nuorten ammattilaisten verkoston, joilla on syvällinen ymmärrys molemmista alueista.

Kapasiteetin kehittäminen:  EU-rahoitteiset hankkeet tukevat Kazakstanin korkeakoulujärjestelmän modernisointia, sen saattamista eurooppalaisten standardien mukaisiksi ja edistävät akateemista liikkuvuutta ja yhteistyötä.

Kulttuurialoitteet:

Kulttuuridiplomatia on ollut keskeinen osa kahdenvälistä suhdetta, joka on edistänyt kulttuuriperintöä ja keskinäistä kunnioitusta.

Kulttuurifestivaalit ja -vaihdot:  Säännölliset kulttuurifestivaalit, näyttelyt ja esitykset molemmilla alueilla esittelevät rikasta kulttuurista monimuotoisuutta ja perintöä, mikä vahvistaa kulttuurisia siteitä.

Matkailun edistäminen:  Pyrkimykset matkailun edistämiseksi EU:n ja Kazakstanin välillä ovat olleet hedelmällisiä, ja yhä useammat eurooppalaiset ovat tutkineet Kazakstanin ainutlaatuisia maisemia ja kulttuurikohteita.

Ympäristö ja kestävä kehitys: yhteinen vastuu

Kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu ovat EU:n ja Kazakstanin kasvavan yhteistyön aloja.

Ympäristöaloitteet

Kazakstanin sitoutumista kestävään kehitykseen EU tukee erilaisilla ympäristöhankkeilla ja -aloitteilla.

Ilmastotoimet: Yhteistyö ilmastonmuutoksen torjumiseksi sisältää hankkeita, joilla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, lisäämään energiatehokkuutta ja edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Biologisen monimuotoisuuden suojelu: Kazakstanin rikkaan biologisen monimuotoisuuden ja luontotyyppien suojeluohjelmat saavat EU:n tukea, mikä varmistaa luonnonvarojen kestävän hoidon.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Sekä EU että Kazakstan ovat sitoutuneet saavuttamaan Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet. Yhteistyöprojektit keskittyvät köyhyyden vähentämiseen, terveydenhuollon parantamiseen ja osallistavaan talouskasvuun.

Lupaava tulevaisuus

EU:n ja Kazakstanin välinen suhde on dynaaminen ja monipuolinen kumppanuus, joka on vahvistunut vuosien varrella. Taloudellisen yhteistyön, poliittisen vuoropuhelun, turvallisuusyhteistyön, kulttuurivaihdon ja kestävän kehityksen avulla molemmat alueet työskentelevät yhdessä luodakseen vauraan ja vakaan tulevaisuuden.

Kun Kazakstan jatkaa matkaansa kohti nykyaikaistamista ja yhdentymistä maailmantalouteen, EU on edelleen tärkeä kumppani, joka tarjoaa tukea ja edistää yhteistyötä eri sektoreilla. EU:n ja Kazakstanin suhteiden myönteinen kehityskulku on osoitus strategisten kumppanuuksien voimasta vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin ja edistää yhteistä vaurautta.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa