Liity verkostomme!

Tupakka

Ehdotetut tupakkasääntöjen muutokset heikentävät EU:n lainsäädäntöä ja uhkaavat vaarantaa ihmishenkiä

SHARE:

Julkaistu

on


Kun EU:n terveysministerit kokoontuvat 21. kesäkuuta, heidän asialistalleen lisätään viime hetken Tanskan terveysministerin ehdotus, joka pyrkii häiritsemään valvontaa ja tasapainoa, joka on tarkoitettu luonnehtimaan Euroopan unionin lähestymistapaa lakien ja määräysten antamiseen. Se vaikuttaa aina kiistanalaiseen kysymykseen tupakan ja nikotiinin sääntelystä, jossa väärä päätös voi evätä tupakoijilta turvallisemmat vaihtoehdot, joita he usein tarvitsevat tupakoinnin lopettamiseksi, mikä edelleen vahingoittaa terveyttä ja lopulta maksaa liian monen Euroopan kansalaisen hengen.

Äskettäin uudelleen valittu ruotsalainen europarlamentaarikko Charlie Weimers herätti hälytyksen ensimmäisenä päivänään Brysselissä. "Ilmeisesti Tanska on avautunut uusien nikotiinituotteiden, mukaan lukien nikotiinipussien, maustamisen kiellolle", hän twiittasi. "Tanska yrittää ennaltaehkäistä tupakkatuotedirektiivin tarkistusta, joka on odotettavissa tällä kaudella."

Euroopan komissio ei ole onnistunut julkaisemaan raporttia uutta tupakkatuotedirektiiviä (TPD 2) koskevasta julkisesta kuulemisesta sen jälkeen, kun presidentti Ursula von der Leyen keskeytti mahdollisesti kiistanalaiset toimenpiteet ennen Euroopan parlamentin vaaleja ja uuden komission nimitysprosessia.

Mutta aiemmin tänä vuonna julkinen vakuutus annettiin, että tupakkatuotedirektiivin mahdollinen tarkistaminen ja sen kattavuus riippuvat tieteellisen arvioinnin ja julkisen kuulemisen tuloksista sekä perusteellisesta vaikutustenarvioinnista.

"Tässä asiassa poliittiset päätökset tekee seuraava komissio edellä mainittujen valmisteluvaiheiden valossa", tiedottaja sanoi. Mutta nyt yritetään saada uusi politiikka läpi ennen kuin nykyinen komissio päättyy ja ennen kuin EU:n lainsäädännöstä vastaavat elimet - neuvosto ja parlamentti - voivat ilmaista näkemyksensä.

Tämä ei olisi ensimmäinen kerta, kun komissio yrittää oikosulkea demokraattisen prosessin. Jäsenvaltioiden tuomioistuimet ovat hyväksyneet kansallisia lainsäädäntöjä vastaan ​​nostetut haasteet, joilla EU-direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tuomarit totesivat, että he ylittivät EU:n lainsäädännön kuumennettujen tupakkatuotteiden ja muiden savukkeiden turvallisempien vaihtoehtojen sääntelyssä.

Mutta vaikka komissio häviää näiden tapausten päätyessä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, vahinko on jo tapahtunut. Liian monet tupakoitsijat jatkavat savukkeiden käyttöä sen sijaan, että he siirtyisivät käyttämään laitteita, kuten höyrysuihkuja ja sähkösavukkeita, jotka antavat heille tarvitsemansa nikotiinin hengittämättä syöpää aiheuttavaa savua.

Mainos

On mahdotonta olla näkemättä komission terveys- ja elintarviketurvallisuuden pääosaston, DG SANTE:n, sormenjälkiä Tanskan terveysministerin EU-kollegoilleen lähettämässä pyynnöstä, jossa pyydettiin tukea radikaaleille ehdotuksille, jotka ohittaisivat tehokkaasti TPD:n jatkuvan arvioinnin. Tanskalla on kaikista Pohjoismaista huonoin ennätys tupakoinnin vähentämisessä, ja tupakoivien osuus väestöstä on kolme kertaa suurempi kuin naapurimaassa Ruotsissa.

Ruotsissa on savukkeille perinteinen vaihtoehtoinen tuote, nuuska, joka mahdollistaa nikotiinin imeytymisen ilman, että tupakka palaa. Se on paljon pienempi riski sairastua syöpään, ja Ruotsin hallitus on ryhtynyt rohkaisemaan tupakoitsijoita siirtymään alentamalla nuuskan veroa ja korottamalla savukkeiden veroa. Nuuska on kielletty muualla EU:ssa, mutta Ruotsi sai poikkeuksen liittyessään Euroopan unioniin. 

Yksi ironista on se, että Euroopan komissiolla on tupakan valmisteverodirektiivin ajan tasalle saattamista koskeva toimenpide, jonka se voisi esittää ennen kuin se panee täytäntöön asianmukaisen prosessin, joka koskee tupakka- ja nikotiinilainsäädännön laajempaa tarkistamista. Ehdotettu uusi TED, jonka tavoitteena on yhtenäistää jäsenvaltioiden veropolitiikkaa yhtenäismarkkinoiden toiminnan parantamiseksi, vahvistaa savukkeiden ja erilaisten turvallisempien vaihtoehtoisten tuotteiden välisen eron.

Se pysähtyi, kun sanomalehtivuoto paljasti, että nuuskaa verotettaisiin korkealla, mikä sai Ruotsin hallitukselta voimakasta vastalausetta. Mutta sen pitäisi mahdollistaa sen, että komissio hiipii tässä asiassa.

Sen sijaan meillä on viime hetken ehdotus Tanskalta. Se näyttää perustuvan kehotukseen rajoittaa tai kieltää useiden jäsenvaltioiden valmistamat uudet tupakka- ja nikotiinituotteet, joka oli tarkoitus ottaa esiin terveysministerien kokouksessa kohdassa "muita asioita".

Riippumaton kansanterveyden ja kestävyyden konsultti ja entinen Action on Smoking and Health (ASH) johtaja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Clive Bates, näkee sen joidenkin terveysministerien yrityksenä määrätä tupakkapoliittisia toimenpiteitä, joista jäsenvaltiot eivät pääse yhteisymmärrykseen. omia lainkäyttöalueita. 

"Jos he pitävät enemmän rajoituksia perusteltuina, heidän pitäisi tehdä todisteisiin perustuva tapaus", hän sanoi minulle. "Tässä pitäisi ottaa huomioon vaikutukset aikuisiin, vaikutukset nuoriin, jotka muuten tupakoivat, vaikutukset nuoriin, jotka eivät tupakoi ja tahattomien seurausten vaikutukset, kuten laiton kauppa, ihmiset sekoittavat omia tuotteitaan, ihmiset palaavat takaisin. tupakointiin…. Se on paljon monimutkaisempi kuva kuin he antavat ymmärtää.

"He väittävät porttivaikutuksia, kun kaikki todisteet viittaavat päinvastaiseen suuntaan - että nämä höyrystystuotteet ja muut nikotiinituotteet ovat tupakoinnin lopettamista. Jos aiot oikeuttaa sekaantumisen miljoonien eurooppalaisten henkilökohtaiseen käyttäytymiseen, teet sen paremman syyn.

”Tällaisilla asioilla ei pidä säännellä kiirettä, tehdä halpoja, populistisia eleitä, kun todellisuudessa elämä on vaarassa. On elämän tai kuoleman kysymys, että tämä tehdään oikein, ja he kohtelevat sitä eräänlaisella röyhkeydellä. Tarvitsemme vahvan pohdintaprosessin, joka johtaa hyvin harkittuihin toimenpiteisiin terveyden ja sisämarkkinoiden edistämiseksi EU:ssa, ei kieltoja, jotka todella vahingoittavat."

Clive Bates puhui minulle maailmanlaajuisessa nikotiinifoorumissa Varsovassa, jossa jo pelättiin, että - kuten järjestäjät sanoivat - EU:n byrokraatit lähettävät miljoonia takaisin tupakoinnin pariin, minkä seurauksena EU:n syövän lyöminen -suunnitelma tuskin toteutuu. sen tavoitteena on vähentää syöpää.

Suunnitelman uusille nikotiinituotteille asetettuja raskaita rajoituksia ovat makukiellot, julkisten tilojen käyttökiellot, tavalliset pakkaukset sekä höyryjen ja muiden turvallisempien nikotiinituotteiden korkea verotus, kaikki aikana, jolloin joissakin Euroopan maissa tupakointi on jo nousussa.

"Eurooppa voisi päätyä Australian kaltaiseksi, jossa tupakkaa voi ostaa laillisesti vain, jos se on tupakointia varten", sanoi tohtori Colin Mendelsohn, Australian Tobacco Harm Reduction Associationin hyväntekeväisyysjärjestön perustajajohtaja. "Sähkösavukkeita on niin vaikea saada, että ne voidaan yhtä hyvin kieltää."

Yhdysvalloissa tilanne on aivan yhtä vakava, sillä säännökset ovat niin raskaat, että lailliset vaihtoehdot eivät vain pysty kilpailemaan mustien markkinoiden kanssa, kun taas Uudessa-Seelannissa ja Japanissa tupakointiaste putosi puolella ja kolmanneksella käyttöönoton jälkeen. lämmitetyistä tupakkatuotteista.  

"Tupakoinnin lopettamisen vaikeuttaminen hinnoittelemalla ihmisiä ulos tai tekemällä vaihtoehtoisista tuotteista niin houkuttelemattomia, että kukaan ei halua käyttää niitä", sanoi tohtori Garett McGovern, Dublinissa, Irlannissa sijaitsevan Priority Medical Clinicin lääketieteellinen johtaja.

Foorumi kuuli myös, että tuotteiden nikotiinipitoisuuden vähentäminen on haitallista, koska ihmiset tupakoivat enemmän ja uhkaavat Euroopan tupakanviljelijöiden toimeentuloa. Vähänikotiinipitoista tupakkaa voidaan viljellä vain geneettisesti muunnetuilla (GM) viljelykasveilla, mutta useimmat EU-maat kieltävät tai rajoittavat näiden viljelykasvien käyttöä. Viljelijät eivät pysty viljelemään niitä, ja tupakanviljely vaikuttaa kielteisesti.

Tämä on vain yksi esimerkki huonosti harkitun lainsäädännön mahdollisesti tuhoisista tahattomista seurauksista. Mitä sitten pitäisi tehdä? Nikotiinifoorumin asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että uudet tupakka ja nikotiinituotteet eivät saa olla alaikäisten käsissä. Mutta on naiivia uskoa, että kiellot tai äärimmäiset toimenpiteet poistaisivat tuotteet onnistuneesti maista. Monissa tapauksissa osa alaikäisten poimimista tuotteista on jo laitonta tuontia. Kysymys on täytäntöönpanosta ja koulutuksesta, ei riittämättömästä sääntelystä.

EU:n jäsenvaltioiden tulisi käyttää yksinomaista toimivaltaansa kansanterveyden alalla puuttuakseen tarvittaessa näiden tuotteiden käyttöön alaikäisten taholta. Tämä sisältää e-savukkeiden ja nikotiinipussien makujen ja pakkauksen säätelyn sekä valmisteveron käyttöönoton alaikäisille kohtuuhintaisten liian alhaisten hintojen välttämiseksi, vähittäiskauppiaiden lisensoinnin ja nuorten pääsyn estämistä koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanon vahvistamisen.

Arvokkaan kokemuksen kerääminen jäsenvaltiotasolla uusien tupakka- ja nikotiinipitoisten tuotteiden sääntelystä on EU-tason toiminnan olennainen edellytys. Sen sijaan komissio yrittää jättää huomiotta jäsenvaltioiden kokemukset ja joissakin tapauksissa onnistumisen tupakoinnin vähentämisessä hyödyntämällä innovatiivisia tuotteita ja samalla estää alaikäisiä pääsemästä näihin tuotteisiin.

Esimerkiksi Suomi, Tanska, Latvia, Liettua ja Viro ovat ottaneet käyttöön tai ovat ottamassa käyttöön rajoituksia e-savukkeen makuille ja/tai pusseille sallien samalla tietyt maut, kuten tupakka - ja joissain tapauksissa myös mintun ja mentolin - varmistaakseen. että nämä tuotteet ovat edelleen hyväksyttävä vaihtoehto aikuisille tupakoitsijoille.

Viime kädessä on löydettävä oikea tasapaino uusien tupakan ja nikotiinituotteiden potentiaalin välillä vähentää tupakoinnin aiheuttamia haittoja ja suojella alaikäisiä. Näitä tuotteita on säänneltävä, jotta ne pysyvät hyväksyttävinä aikuisten tupakoitsijoiden parempana vaihtoehtona tupakoinnille, mutta ne eivät kuitenkaan ole erityisen houkuttelevia alaikäisille.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa