Liity verkostomme!

Eurooppalaiselle liittoumalle Yksilölliset Medicine

Liikkuminen EU:n terveydenhuollon lainsäädännön labyrintissa 

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Tervehdys kollegat ja tervetuloa European Alliance for Personalised Medicine (EAPM) -päivitykseen – toivomme, että olette kaikki nauttineet hyvästä viikosta. Alla on uutisia tärkeästä EAPM-tapahtumasta, joka saapuu marraskuun puolivälissä, kirjoittaa EAPM: n toimitusjohtaja tohtori Denis Horgan.

EU:n terveydenhuollon tilannekatsaus

15. marraskuuta EAPM isännöi päätapahtuman, jonka otsikko on Katsaus: navigointi EU:n terveydenhuollon lainsäädännöllisessä labyrintissa, joka edistää eurooppalaista elämäntapaa, Euroopan parlamentissa.

Viimeaikaiset biolääketieteen edistysaskeleet avaavat oven uusille lähestymistavoille – erityisesti syövän ja harvinaisten sairauksien kaltaisille sairauksille, joissa vaihtoehtoisia hoitovaihtoehtoja on rajoitetusti tai ei ollenkaan ja tyydyttämätön tarve on edelleen suuri. Huolimatta näiden teknologioiden ainutlaatuisista mahdollisuuksista, sääntelyn, tieteen, valmistuksen ja markkinoille pääsyn aloilla on joitakin ratkaisemattomia haasteita, jotka haittaavat edelleen potentiaalin hyödyntämistä.

Tapahtuma keskittyy kahteen lainsäädäntötiedostoon, jotka sisältävät EU:n yleisen lääkelainsäädännön ja in vitro diagnostisia lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen. Osallistujat valitaan keskeisistä sidosryhmistä, joiden vuorovaikutus luo monialaisen, erittäin relevantin ja dynaamisen keskustelufoorumin. Näihin osallistujiin kuuluu kansanterveysalan päätöksentekijöitä, komission edustajia, Euroopan parlamentin jäseniä, potilasjärjestöjä ja eurooppalaisia ​​kattojärjestöjä 2. Ilmoittautuminen on nyt auki – klikkaa tätä varata paikkasi.

Euroopan terveystietotila

Tämän asiakirjan osalta ei ole yllättävää, että Eurooppa on päättänyt ryhtyä lisätoimiin kohti digitaalisempaa ja yhdistetympää terveydenhuoltojärjestelmää jäsenvaltioiden välillä. Euroopan terveystietoavaruus (EHDS) on mahdollisesti yksi Euroopan unionin kunnianhimoisimmista koskaan toteutetuista hankkeista, ja se voi olla mullistava EU:n terveydenhuolto sellaisena kuin sen tunnemme.

Mainos

Projekti esiteltiin ensimmäisen kerran maaliskuussa 2022 ja kestää useita vuosia ennen kuin kaikki sen toiminnot saadaan käyttöön. Tie tulee olemaan pitkä ja täynnä haasteita, mutta se voi asettaa Euroopan unionin big datan eturintamaan ja muuttaa tapaa, jolla potilaat suhtautuvat terveyteensä.

Monia asioita on vielä päätettävänä, mutta tämän tiedämme jo.

EHDS on ekosysteemi, joka yhdistää säännöt, standardit, käytännöt ja infrastruktuurit yhteisen hallintokehyksen alle.

Se perustuu kahteen eri pilariin: [sähköposti suojattu] ja [sähköposti suojattu] [sähköposti suojattu] keskittyy terveystietojen vaihtoon potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä jäsenmaissa. Tavoitteena on tarjota ulkomailla matkustaville tai asuville Euroopan kansalaisille mahdollisuus saada samat terveydenhuollon palvelut kuin he saisivat kotimaassaan. Osa sen palveluista on jo paikoin toiminnassa - palaamme tähän myöhemmin - ja loput otetaan käyttöön asteittain jäsenmaissa vuoden 2025 loppuun asti.

[sähköposti suojattu] keskitytään siihen, mitä asiantuntijat kutsuvat tietojen toissijaiseksi käytöksi. Tutkijat, poliittiset päättäjät ja yritykset voivat käyttää ja tutkia potilaiden potilastietoja, jos he saavat luvan kuhunkin perustettavalta terveystietojen käyttöelimeltä.

Katso artikkeli, jonka julkaisemme, joka liittyy tähän lainsäädäntöaineistoon, seuraavasta hyperlinkistä: Eurooppalainen terveystietoavaruus – tilaisuus nyt tarttua tietoihin perustuvan terveydenhuollon tulevaisuuteen.

Maailmanlaajuinen terveydenhuoltosuunnitelma


EU-suunnitelman tavoitteena on hahmotella, kuinka alue reagoi tuleviin pandemioihin ja terveysuhkiin, ja heijastaa poliittisen näkemyksen, joka ilmentää blokin arvoja. COVID-19-pandemian valossa EU:n viranomaiset toivovat saavansa jäsenvaltioille vaikutuksen, että terveystuotteiden tasapuolisemman maailmanlaajuisen saatavuuden varmistaminen maailmanlaajuisesti turvaa maailmanlaajuisen terveyden. "On selvää, ettei yksikään hallitus tai instituutio voi puuttua tähän tulevien pandemioiden uhkaan yksin", sanoi Paul Zubeil, Saksan terveysministeriön Euroopan ja kansainvälisen terveyspolitiikan apulaispääjohtaja.

Vaikka myöhemmin tänä vuonna esitettävä strategialuonnos on varmasti kunnianhimoinen, sen ehdotukset ovat EU:n pohdintaprosessien armoilla, ja lopullinen suunnitelma – odotetaan joskus ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla – heijastelee näkemyksiä ja prioriteetteja. sen 27 jäsenvaltiosta. "Sinun on oltava hyvin selväsanainen, että se, mitä maailmanlaajuisesta terveysstrategiasta tulee, on myös geopoliittisten asialistojen koostumus", sanoi Sandra Gallina, DG SANTE:n pääjohtaja. "Sydämeni on Afrikassa, mutta jäsenmaillamme on monia erilaisia ​​geopoliittisia prioriteetteja."

Siitä huolimatta EU:n toteuttama osallistava lähestymistapa kuulemiseen on herättänyt toiveita siitä, että lopullinen suunnitelma varmistaa, että alue säilyttää pandemian aikana otetun roolin maailmanlaajuisena terveysjohtajana.

"EU:n globaali johtajuus alkaa kotoa", Perez-Cañado sanoi. "Maailmanlaajuisen terveysstrategian ei tule enää olla pelkästään kehitystä, vaan aidosti kokonaisvaltaista terveyteen liittyvää lähestymistapaa."

Tekoäly ja tuotevastuulait

Katie Hancock Pinsent Masonsista sanoi, että Yhdistynyt kuningaskunta on vaarassa jäädä jälkeen, ellei uudistuksia panna pian täytäntöön, ja Euroopan komission odotetaan tekevän ehdotuksia uudeksi tekoälyvastuuta koskevaksi EU-lainsäädännöksi. Hancock kommentoi sen jälkeen, kun Office for Product Safety and Standards (OPSS) tilaamassa tutkimuksessa havaittiin, että tekoälyn käyttö kuluttajatuotteissa voi "haastaa sekä tuoteturvallisuuden että vastuun sääntelykehyksen. Hancock sanoi: "OPSS:n julkaisema raportti korostaa sitä tosiasiaa, että lainsäädäntö kamppailee pysyäkseen teknologian kehityksen tahdissa. Yleiset tuoteturvallisuusmääräykset ovat nyt 17 vuotta vanhat ja tuotevastuulaki 35 vuotta vanhat. Kumpaakaan ei kehitetty nykyaikaisia ​​älykkäitä tai digitaalisia tuotteita ajatellen." 

Tšekkien uusi teksti komission mandaatista Euroopan neuvoston tekoälysopimusta varten

Tarkasteltaessa Euroopan komission valtuuksia neuvotella kansainvälistä tekoälyä koskevaa sopimusta EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Tšekki nosti esiin kysymyksen, pitäisikö sopimuksen kattaa kansalliseen turvallisuuteen liittyvät asiat.

Euroopan neuvosto, ihmisoikeusjärjestö, johon kuuluu 46 maata, neuvottelee parhaillaan tekoälyä, ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota ja demokratiaa koskevasta yleissopimuksesta.

EU:n tekoälylain huomattavan ristiriidan vuoksi Euroopan komissio pyysi jäsenmailta valtuutusta neuvotella EU:n puolesta.

Syyskuun 15. päivään asti jäsenvaltiot voivat antaa kirjallisia kommentteja Euroopan komission elokuussa jakaman suosituksen perusteella. Kokoamalla tämän kommentin ja työskennellen tiiviissä yhteistyössä neuvoston oikeudellisen yksikön kanssa puheenjohtajavaltio Tšekki esitti kaksi ehdotusta.

Puheenjohtajavaltio Tšekki aikoo 13. lokakuuta 2022 pidettävässä WP TELECOM -kokouksessa keskustella kahdesta edellä mainitusta vaihtoehdosta ja pyytää valtuuskuntia ilmoittamaan valitsemansa vaihtoehdon ja muut muut kohdat, joita on käsiteltävä päätöksen tekstissä ja neuvotteluohjeissa. ", asiakirjassa lukee.

Neuvosto hyväksyy kolme lakia parantaakseen EU:n valmiuksia vastata terveysongelmiin

EU:n ministerit hyväksyivät uuden EU-lain, joka helpottaa lääkkeiden, rokotteiden ja raaka-aineiden oikea-aikaista hankintaa ja saatavuutta, aktivoi hätärahoituksen ja mahdollistaa tuotantotilojen valvonnan uuden terveyskriisin sattuessa.

Terveyteen liittyvissä hätätilanteissa komission tehtävänä on laatia luettelo kriisin kannalta tärkeistä lääketieteellisistä vastatoimista ja raaka-aineista sekä seurata niiden tarjontaa ja kysyntää. Komissio, joka saa tukea myös Euroopan lääkevirastolta, perustaa järjestelmän, jolla seurataan asiaankuuluvaa tietoa kriisin kannalta tärkeiden lääketieteellisten vastatoimien ja raaka-aineiden tarjonnasta ja kysynnästä unionissa ja sen ulkopuolella.

Tämä harjoitus auttaa EU:ta arvioimaan paremmin tällaisten vastatoimien ja raaka-aineiden tuotanto- ja ostotarpeita.


Ikääntyvä Eurooppa

Vähintään 55-vuotiaiden osuus EU-27:n työllisten kokonaismäärästä nousi 12 prosentista 20 prosenttiin vuosina 2004–2019. Vuonna 2019 48 prosenttia kaikista 65-vuotiaista tai sitä vanhemmista työssäkäyvistä miehistä EU:ssa -27 oli osa-aikatyössä, kun 60-vuotiaista tai sitä vanhemmista naisista oli 65 prosenttia. Maa-, metsä- ja kalastusala oli 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien suurin työllistäjä EU-27:ssä ja työllisti 14.9 % tämän ikäryhmän työvoimasta vuonna 2019. 

Tavalliset viikoittaiset työtunnit päätyössä, sukupuolen ja ikäluokan mukaan, EU-27, 2019 (tuntia) Lähde: Eurostat (EU:n työvoimatutkimus) Ikääntyvä Eurooppa – EU:n ikääntyneiden elämää tarkastellaan Eurostatin julkaisussa, joka tarjoaa laajan tilastot, jotka kuvaavat Euroopan unionin (EU) vanhempien sukupolvien arkea. Jotkut ikääntyneet kohtaavat tasapainon työn ja perhevelvoitteidensa välillä, kun taas taloudelliset näkökohdat ja terveydentila vaikuttavat usein, kun ikääntyneet ihmiset harkitsevat optimaalista ajankohtaa eläkkeelle siirtymiselle.  

Monet EU:n jäsenvaltiot nostavat valtion eläkeikää tavoitteenaan pitää ikääntyneet pidempään työelämässä ja siten hillitä valtion eläkkeiden kokonaistaloudellisen taakan kasvua. Tällaisten yritysten onnistuminen riippuu jossain määrin sopivasta työpaikkojen tarjonnasta. Tämä voi osittain lieventää väestön ikääntymisen vaikutuksia ja parantaa joidenkin iäkkäiden ihmisten taloudellista hyvinvointia, joilla ei muuten välttämättä ole riittäviä tuloja eläkkeelle siirtymiseen.

Ja siinä kaikki toistaiseksi EAPM:ltä – muista varata paikkasi klikkaamalla tätä 15. marraskuuta EAPM-tapahtumaan, napsauta tästä, pysy turvassa ja terveenä ja nauti viikonlopusta.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa