Liity verkostomme!

Eurooppalaiselle liittoumalle Yksilölliset Medicine

Tähtien HTA-kohdistus, EMA käsittelee kortteja ja EU: n puheenjohtajavaltion tapahtumaa horisontissa

Julkaistu

on

Hyvää huomenta ja tervetuloa, terveystyökollegat, European Alliance for Personalized Medicine (EAPM) -päivitykseen - odotamme edelleen innolla ja annamme suuren työn tulevaan EAPM Slovenian EU-puheenjohtajakauden konferenssiin, joten tässä on toinen nopea muistutus siitä, että rekisteröinti on avoinna, ja konferenssi pidetään hieman yli viikossa torstaina 1. heinäkuuta, kirjoittaa EAPM: n toimitusjohtaja tohtori Denis Horgan. 

Silloituskonferenssi: Innovaatio, julkinen luottamus ja todisteet: Yhdenmukaisuuden luominen terveydenhuoltojärjestelmien yksilöllisen innovaation helpottamiseksi - Rekisteröinti avoin

EAPM - konferenssi toimii siltatapahtumana EU: n puheenjohtajavaltioiden välillä Portugali että Slovenia. ATkonferenssi on jaettu viiteen istuntoon, jotka kattavat seuraavat alueet:  

  • Istunto 1: Yhdenmukaisuuden luominen henkilökohtaisen lääketieteen sääntelyssä: RWE ja Citizen Trust
  • Istunto 2: Eturauhassyövän ja keuhkosyövän voittaminen - EU: n rooli syövän päihittämisessä: EU: n neuvoston seulontaa koskevien päätelmien päivittäminen
  • Istunto 3: Terveysosaaminen - Geenitietojen omistajuuden ja yksityisyyden ymmärtäminen
  • Istunto 4: Potilaan pääsyn edistyneeseen molekyylidiagnostiikkaan varmistaminen 

Jokainen istunto sisältää paneelikeskustelut sekä Q & A-istunnot, jotta kaikki osallistujat osallistuisivat mahdollisimman hyvin, joten nyt on aika ilmoittautua tätäja lataa esityslista tätä.

Terveysteknologian arviointi: epävirallinen sopimus neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä 

EU on ottanut merkittävän askeleen kohti uusia sääntöjä, jotka hyödyttävät potilaiden mahdollisuutta saada lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita ja yksinkertaistavat tällaisten terveysteknologioiden tuottajien toimittamismenettelyä. Neuvosto ja Euroopan parlamentti tekivät tänään poliittisen sopimuksen terveysteknologian arviointia koskevaa yhteistä työtä koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta. 

Portugalin pakolaisministeri Marta Temido sanoi: Olemme saavuttaneet ratkaisevan läpimurron uudessa laissa, joka hyödyttää potilaita, terveysteknologian valmistajia ja jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiä. Me kaikki voimme hyötyä siitä, kun innovatiiviset, turvalliset ja tehokkaat terveysteknologiat pääsevät markkinoille nopeammin. EU: n tason yhteistyö on tie eteenpäin tämän toteuttamiseksi. " 

Uudet säännöt edellyttävät jäsenvaltioiden yhteistyötä EU: n tasolla terveysteknologiaa koskevissa yhteisissä kliinisissä arvioinneissa ja yhteisissä tieteellisissä kuulemisissa. Tämä yhteinen työ tarjoaa arvokasta tieteellistä tietoa kansallisille terveysviranomaisille, kun ne tekevät päätöksiä terveysteknologian hinnoittelusta ja korvaamisesta. Sovitun tekstin mukaan terveysteknologian kehittäjien olisi toimitettava yhteiselle kliiniselle arvioinnille tarvittavat tiedot vain kerran EU: n tasolla hallinnollisen taakan vähentämiseksi erityisesti pienille yrityksille. 

Parlamentin pääesittelijä Tiemo Wölken, väitti voiton taistelussa tiukempien säännösten käytöstä yhteisten kliinisten arviointien käytöstä, jotta "yhteisiä arviointeja ei voida sivuuttaa", ja lyhentämällä toteutusaikaa. "Varsinkin nyt, kun on kyse terveyskriisistä, on yhä tärkeämpää, että unionina yhdistämme asiantuntemuksemme ja resurssimme laadukkaiden yhteisten arviointien varmistamiseksi ja edistämme samalla innovatiivisten terveysteknologioiden oikea-aikaista saatavuutta", Wölken sanoi.

Puheenjohtajavaltio toimittaa neuvottelujen tulokset neuvoston pysyvien edustajien komitealle (Coreper) hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen neuvosto ja sitten Euroopan parlamentti hyväksyvät sen. Uusista säännöistä tulee suoraan sovellettavissa vaiheittain kolmen vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta.

Euroopan lääkeviraston (EMA) toimeksiannon jatkaminen 

Euroopan komissio on antanut lainsäädäntöehdotuksen Euroopan lääkeviraston (EMA) toimeksiannon jatkamiseksi. Aloite on yksi ensimmäisistä askeleista kohti presidentin ilmoittaman Euroopan terveysunionin rakentamista Ursula von der Leyen hänen unionin tilaa koskevassa puheessaan. 

Esitetyillä ehdotuksilla pyritään vahvistamaan EU: n terveysturvakehystä ja vahvistamaan keskeisten EU: n virastojen kriisivalmiutta ja kriisivalmiutta. Kuten komissio huomauttaa, EMA ja Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) ovat olleet eturintamassa koronaviruspandemian torjunnassa tehtävässä EU: n työssä. 

COVID-19 on kuitenkin osoittanut, että molempia virastoja on vahvistettava ja niillä on oltava vahvemmat valtuudet EU: n kansalaisten paremman suojelun ja rajatylittävien terveysuhkien torjumiseksi. 

Komission mukaan EMA: n toimeksiantoa vahvistetaan, jotta se voi helpottaa koordinoitua EU-tason vastausta terveyskriiseihin seuraamalla ja vähentämällä kriittisten lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden puutteen riskiä; tieteellisen neuvonnan tarjoaminen lääkkeistä, joilla voidaan mahdollisesti hoitaa, ehkäistä tai diagnosoida kriisejä aiheuttavia sairauksia; koordinoimalla tutkimuksia rokotteiden tehokkuuden ja turvallisuuden seuraamiseksi ja kliinisten tutkimusten koordinointi.

Parlamentin ympäristöasioiden, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta (ENVI) vastaa asiasta. Neuvotteluvaltuuksien hyväksyminen täysistunnossa asetetaan heinäkuussa - yksi uuden EMA-sääntöluonnoksen päätavoitteista on antaa sille mahdollisuus paremmin seurata ja lieventää potentiaalista ja todellista pulaa lääkkeistä ja lääkinnällisistä laitteista, joiden katsotaan olevan kriittisiä kansanterveyden hätätilanteissa. kuten COVID-19-pandemia, joka paljasti tältä osin puutteita. 

EP: n tarkistukset terveystoimikunnan raporttiin lääkestrategiasta 

EU: n uutta lääkestrategiaa käsittelevä Euroopan parlamentin esittelijä ajaa yrityksiä pakottamaan investoimaan enemmän voittojaan tutkimukseen ja kehitykseen. "Meidän on tarkasteltava voittoja, joita nämä suuret yritykset tuottavat eivätkä investoi uudelleen tutkimukseen ja kehitykseen, mutta maksavat osakkeenomistajille osinkoja tai ostavat osakkeita, jotta niiden arvo nousee pörssissä", Belgian parlamentin jäsen Marc Botenga, joka johtaa ITRE-valiokunnan raporttia Euroopan lääkestrategiasta. 

Marraskuussa esitetyn lääkestrategian tavoitteena on lisätä huumeiden löytämistä, kehittämistä ja valmistusta ryhmän sisällä, mukaan lukien uudet antibiootit ja harvinaisten sairauksien hoidot. Suunnitelman on tarkoitus myös lopettaa lääketieteellisten tarvikkeiden puute, kuten COVID-19-kriisin ensimmäisinä viikkoina havaittiin, kun EU ryhtyi hankkimaan lääkkeitä ja laitteita ulkomailta. 

Parlamentin jäsenet haluavat, että lääkeyhtiöt investoivat enemmän pienten potilasryhmien lääkkeiden löytämiseen ja kehittämiseen, mikä on kaupallisesti houkuttelevaa. Tämän kannattajat väittävät, että teollisuus tuottaa vähemmän uusia lääkkeitä kuin 1950-luvulla. "Annamme paljon rahaa tutkimukseen ja kehitykseen, mutta liian vähän lääkkeitä tuotetaan, eivätkä ne usein vastaa yhteiskunnan ja kansanterveyden kiireellisiin tarpeisiin", sanoi Botenga.

Ihmiskokeet alkavat syöpärokotteille

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) on hyväksynyt kahta rokotetyyppiä, jotka voivat estää syöpää: HPV-rokote. Rokote suojaa ihmisen papilloomavirusta (HPV) vastaan. On olemassa rokotteita, jotka hoitavat olemassa olevaa syöpää, joita kutsutaan hoitorokotteiksi tai terapeuttisiksi rokotteiksi. 

Nämä rokotteet ovat eräänlainen syöpähoito, jota kutsutaan immunoterapiaksi. Antigeenit, joita löytyy solujen pinnalta, ovat aineita, joita keho pitää haitallisina. Immuunijärjestelmä hyökkää antigeeneihin ja pääsee useimmiten eroon niistä. 

Tämä jättää immuunijärjestelmälle "muistin", joka auttaa sitä torjumaan näitä antigeenejä tulevaisuudessa. Syöpärokotteet lisäävät immuunijärjestelmän kykyä löytää ja tuhota antigeenejä. Syöpäsolujen pinnalla on usein tiettyjä syöpäspesifisiä antigeenejä, joita terveillä soluilla ei ole. Kun rokote antaa nämä molekyylit henkilölle, molekyylit toimivat antigeeneinä. Ne käskevät immuunijärjestelmää etsimään ja tuhoamaan syöpäsolut, joiden pinnalla on näitä molekyylejä.

Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojan "riittävyys" saa EU: n hallitukset allekirjoittamaan 

Raporttien mukaan EU: n hallitukset ovat hyväksyneet suunnitelmat tunnustaa Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojastandardit yhdenmukaisiksi EU: ssa sovellettavien standardien kanssa. Päätös tasoittaa tietä henkilötietojen vapaalle siirtämiselle EU: sta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, ja monikansalliset yritykset suhtautuvat siihen myönteisesti. 

Ennen Brexitiä Yhdistyneen kuningaskunnan katsottiin automaattisesti olevan yhdenmukainen EU: n tietosuojastandardien kanssa, mutta EU katsoi, että uusi arviointi vaaditaan Brexitin siirtymäkauden päättymisen jälkeen. Siirtymäjärjestelyistä sovittiin vuoden 2020 lopulla tehdyn EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan kauppa- ja yhteistyösopimuksen rinnalla, jotta henkilötiedot voisivat edelleen liikkua vapaasti EU: n jäsenvaltioista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmällä aikavälillä ei ollut epävarmuutta. . Helmikuussa Euroopan komissio antoi kuitenkin luonnoksia riittävyyspäätöksiksi helpottaakseen henkilötietojen jatkuvaa vapaata liikkumista EU: sta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. 

Kaikki on nyt EAPM: ltä - pidä erinomainen viikko, pysy turvassa ja hyvin, älä unohda rekisteröityä EAPM Slovenian EU-puheenjohtajakauden konferenssiin 1. heinäkuuta tätäja lataa esityslista tätä!

Eurooppalaiselle liittoumalle Yksilölliset Medicine

EAPM: Todella aktiivinen kesä edessä EU: n terveyspolitiikassa

Julkaistu

on

Hyvää iltapäivää, terveystyökollegat, ja tervetuloa viikon ensimmäiseen päivitykseen European Alliance for Personalized Medicine (EAPM), jossa keskustelemme kesäkuukausien valikoimasta EU: n terveyspolitiikassa, joten se on kiireinen aika eteenpäin EAPM: lle, kirjoittaa EAPM: n toimitusjohtaja tohtori Denis Horgan. 

In vitro -diagnostiikan asiantuntijapaneeli

Ja se on kiireinen viikko EAPM: lle, ja in vitro -diagnostiikan asiantuntijapaneeli torstaina (22. heinäkuuta). Tämä koskee lainsäädäntöä, jonka on määrä tulla voimaan ensi vuonna 26. toukokuuta 2022 - kysymys on, miten tällä lainsäädännöllä on vaikutusta innovaatioiden tuomiseen terveydenhuoltojärjestelmiin ja potilaiden diagnosointiin aikaisemmin? 

Tällä hetkellä merkittävä osa ennakoivista testeistä Euroopassa onkologisten täsmälääkkeiden saatavuuden tukemiseksi toimitetaan käyttämällä laboratoriossa kehitettyjä testejä (LDT), joilla on seuraavat vaikutukset IVDR: n nojalla, ja laboratorioille on asetettava uusi oikeudellinen vaatimus kaupallisesti hyväksyttyjä testejä (CE-IVD) nykyisten LDT-testien sijaan. Jos CE-IVD-kaupallista testiä ei ole saatavilla, julkiset laboratoriot voivat pystyä käyttämään LDT: tä, jollei IVDR: n tietyistä säännöksistä muuta johdu. 

Laboratorion on täytettävä kaikki asiaankuuluvat turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset samalla, kun valmistus suoritetaan asianmukaisella laadunhallintajärjestelmällä. Tämän seurauksena monille laboratorioille voi aiheutua kaupallisesti hyväksyttyjen testien hankintakustannuksia ja / tai tarvetta parantaa LDT-tarjoustensa turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia.

Kaikista näistä asioista keskustellaan asiantuntijapaneelissa tänä torstaina useiden tapaustutkimusten avulla. Poliittinen asiakirja on tämän kokouksen tulos, joten tästä lisää lähikuukausina. 

EU: n terveysunioni 

Kuten edellisissä päivityksissä todettiin, Euroopan terveysunipaketti sisältää ehdotuksia Euroopan lääkeviraston (EMA) ja tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen (ECDC) vahvistamiseksi sekä rajatylittäviä terveysuhkia koskevan asetuksen. 

Slovenia, joka on nyt EU: n puheenjohtajamaa ja sen edeltäjät EU: n ruorissa, Portugali ja Saksa työskentelevät saadakseen päätökseen neuvottelut kolmesta asetusehdotuksesta, jotka muodostavat EU: n terveysunionin perustan, Slovenian terveysministeri Janez Poklukar sanoi. 

Tavoitteena on sovittaa asetukset yhteen kolmikantaneuvotteluissa muiden EU: n toimielinten kanssa mahdollisimman pian, ministeri lisäsi lausunnossaan. Kommentit tulivat korkean tason konferenssin jälkeen, joka koski joustavien terveysjärjestelmien innovatiivisten ratkaisujen toteuttamista ja johon osallistuivat myös Portugalin ja Saksan terveysministerit, Marta Temida että Jens spahn. Spahn sanoi, että kaikkien kolmen maan yhteisenä tavoitteena oli käynnistää kolmikantaneuvottelu Euroopan parlamentin ja komission kanssa. 

"Haluamme todellisia tuloksia käytännössä", Spahn lisäsi. Temida sanoi olennaisen tärkeän, että puheenjohtajavaltioiden Saksan ja Portugalin tekemä työ tuottaa edelleen hyviä tuloksia ja että siirtyminen on sujuvaa. 

Hän sanoi, että lainsäädäntöpaketin hyväksyminen merkitsisi "merkittävää virstanpylvästä Euroopan valmiudessa poikkeuksellisiin terveystapahtumiin". Terveysunioni-paketti sisältää ehdotuksia Euroopan lääkeviraston (EMA) ja Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) vahvistamiseksi sekä rajatylittäviä terveysuhkia koskevan asetuksen.

Tutkimus ja innovaatio 

Komissio on antanut ehdotuksensa neuvoston suositukseksi "Tutkimus- ja innovointisopimus Euroopassa" kansallisen eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) politiikkojen täytäntöönpanon tukemiseksi.

Tätä asiaa EAPM on seurannut tarkasti. 

Sopimuksen ehdotuksessa määritellään yhteiset ensisijaiset alueet yhteiselle toiminnalle ERA: n tukemiseksi, asetetaan investointien ja uudistusten päämäärä ja se muodostaa perustan yksinkertaistetulle politiikan koordinointi- ja seurantaprosessille EU: n ja jäsenvaltioiden tasolla ERA-foorumin kautta, jossa jäsenet valtiot voivat jakaa uudistus- ja investointimenetelmänsä parhaiden käytäntöjen vaihdon tehostamiseksi. Tärkeää on, että vaikuttavan eurooppalaisen tutkimusalueen varmistamiseksi sopimuksessa määrätään yhteistyöstä tutkimuksen ja innovoinnin sidosryhmien kanssa. 

Digitaalisen aikakauden Eurooppaan sopiva varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager sanoi: "Pandemia on osoittanut meille, kuinka tärkeää on yhdistää nopeasti tuloksia tuottavia tutkimus- ja innovaatiotoimia. Se on osoittanut meille, kuinka tärkeää on investoida jäsenvaltioiden ja EU: n yhteisesti sovittuihin strategisiin painopisteisiin. 

"Tänään ehdottamamme tutkimus- ja innovointisopimus helpottaa yhteistyötä ja yhdistää pyrkimyksemme saavuttaa Euroopalle tärkeimmät tutkimus- ja innovaatiotavoitteet. Ja se antaa meille kaikille mahdollisuuden oppia toisiltamme." 

Uusia avoimia tietoja ja julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskevia sääntöjä aletaan soveltaa 

17. heinäkuuta oli jäsenvaltioiden määräaika saattaa avoimia tietoja ja julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskeva tarkistettu direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Päivitetyt säännöt kannustavat innovatiivisten ratkaisujen, kuten liikkuvuussovellusten, kehittämiseen, lisäävät avoimuutta avaamalla pääsyn julkisesti rahoitettuihin tutkimustietoihin ja tukevat uutta tekniikkaa, mukaan lukien tekoäly. 

Digitaaliseen Eurooppaan sopiva Eurooppa Varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager sanoi: "Tietostrategialla määrittelemme eurooppalaisen lähestymistavan tietojen etujen hyödyntämiseksi. Uusi direktiivi on avainasemassa, jotta julkisten elinten tuottama valtava ja arvokas resurssijoukko voidaan käyttää uudelleen. Resurssit, jotka veronmaksaja on jo maksanut. Joten yhteiskunta ja talous voivat hyötyä avoimuuden lisäämisestä julkisella sektorilla ja innovatiivisilla tuotteilla. " 

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton sanoi: "Nämä avointa dataa ja julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskevat säännöt auttavat meitä voittamaan esteet, jotka estävät julkisen sektorin tietojen täydellisen uudelleenkäytön, erityisesti pk-yritysten kannalta. Näiden tietojen välittömän taloudellisen arvon odotetaan nelinkertaistuvan EU: n jäsenvaltioiden ja Ison-Britannian 52 miljardista eurosta vuonna 2018 194 miljardiin euroon vuonna 2030. Lisääntyneet liiketoimintamahdollisuudet hyödyttävät kaikkia EU: n kansalaisia ​​uusien palvelujen ansiosta. " 

Komissio tekee HERA-ehdotuksen 14. syyskuuta

Euroopan komissio esittelee ehdotuksensa Euroopan terveysvalmius- ja reagointiviranomainen (HERA) paketti 14. syyskuuta. COVID-19-pandemia osoitti EU: n tason koordinoitujen toimien tarpeen terveydellisiin hätätilanteisiin vastaamiseksi. Se paljasti ennakoinnin aukkoja, mukaan lukien kysyntä / tarjonta, valmius ja reagointityökalut. 

Eurooppalainen HERA on keskeinen tekijä Euroopan terveysunionin vahvistamisessa parantamalla EU: n valmiutta ja reagoimista vakaviin rajat ylittäviin terveysuhkiin mahdollistamalla tarvittavien vastatoimien nopea saatavuus, saatavuus ja jakelu. Viime vuonna komissio ehdotti EU: n tartuntatautiviraston ja lääkeviraston toimeksiannon muuttamista ja teki ehdotuksen asetukseksi vakavista rajatylittävistä terveysuhkista.

Hyviä uutisia loppuun: COVID-19-vasta-aineet jatkuvat "vähintään yhdeksän kuukautta tartunnan jälkeen", tutkimustulokset 

COVID-19-potilaiden vasta-aineet pysyvät korkeina jopa yhdeksän kuukautta tartunnan jälkeen, maamerkkitutkimuksen mukaan, joka testasi melkein koko pienen italialaisen kaupungin. Nature Communications -lehdessä julkaistu tutkimus keskittyi Vo kaupunkiin, josta tuli maan koronaviruspandemian keskus helmikuussa 2020, kun se kirjasi Italian ensimmäisen kuoleman. 

Nyt tutkijat Padovan yliopistosta ja Imperial College Londonista ovat testanneet yli 85 prosentilla kaupungin 3,000 asukkaasta vasta-aineita COVID-19: n suhteen. 

Tutkijat havaitsivat, että 98.8 prosentilla pandemian ensimmäisellä aallolla tartunnan saaneista ihmisistä oli vielä havaittavissa vasta-ainetasoja yhdeksän kuukautta myöhemmin riippumatta siitä, oliko heidän tartuntansa ollut oireenmukaista vai ei. Asukkaiden vasta-ainetasot seurattiin käyttämällä kolmea erilaista "määritystä" tai testejä, jotka havaitsivat erityyppisiä vasta-aineita, jotka reagoivat viruksen eri osiin.

Se on kaikki EAPM: ltä toistaiseksi - varmista, että pysyt turvassa ja hyvin ja sinulla on erinomainen viikko, nähdään perjantaina.

Continue Reading

Eurooppalaiselle liittoumalle Yksilölliset Medicine

EAPM: Konferenssipuheenjohtajavaltion raportti nyt saatavilla, digitaaliset päivitykset, Delta tuo uusia piikkejä

Julkaistu

on

Hyvää iltapäivää, terveystyökollegat, ja tervetuloa viikon ensimmäiseen Euroopan henkilökohtaisen lääketieteen liiton (EAPM) päivitykseen, kirjoittaa EAPM: n toimitusjohtaja tohtori Denis Horgan. 

Innovaatiot, julkinen luottamus ja todisteet: EU: n puheenjohtajavaltion konferenssin raportti 

EAPM järjesti 1. heinäkuuta virtuaalisen online-silloituskonferenssin vihkiäkseen EU: n ministerineuvoston vaihtojohtajuuden uudelle Slovenian EU-puheenjohtajakaudelle - konferenssi tarjosi nykyisen vakiintuneen EAPM-perinteen mukaisesti tarvittavan sillan sujuvan jatkumisen varmistamiseksi. pohditaan sen ensisijaisia ​​terveyskysymyksiä EU: n ministerineuvoston johdon vaihdon aikana. Välittömästi tapahtuneen Portugalin puheenjohtajakauden jälkeen ja heti Slovenian puheenjohtajakauden alkaessa kokouksessa tarkasteltiin viimeaikaisia ​​edistysaskeleita henkilökohtaisen terveydenhuollon innovaatioiden, eturauhasen ja keuhkosyövän sekä potilaiden pääsyn turvaamiseksi edistyneeseen molekyylidiagnostiikkaan. 

Sen otsikko '' Innovaatio, julkinen luottamus ja todisteet: Yhdenmukaisuuden luominen yksilöllisen innovaation helpottamiseksi terveydenhuoltojärjestelmissä '' osoitti myös EAPM: n toisen roolin siltana - tuomalla yhteen sidosryhmiä terveydenhuollon laajimmalta alueelta etsimään yhteisymmärrystä ja yksimielisyyttä ja tunnistaa avoimesti jatkuvat erot ja haasteet, jotka on vielä voitettava henkilökohtaisen hoidon toteuttamisessa Euroopassa ja muualla. 

Tämän seurauksena sen tutkijayhteisöstä, sääntelyvirastoista, kansanterveyttä koskevista päätöksentekijöistä, lääkäreistä, potilailta ja teollisuudesta arvostetuista puhujista koostuva paneeli houkutteli 164 edustajaa entistä laajemmalta alalta. 

Linkki raporttiin on täältä, ja tarjoaa yksityiskohtaisen yleiskuvan kunkin puhujan oivalluksista sekä suosituksista. 

ENVI äänestää lopullisesta HTA-sopimuksesta 

Tänään (13. heinäkuuta) ympäristö-, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuuskomitea (ENVI) antaa lopulliset äänet terveysteknologian arviointia (HTA) koskevasta alustavasta sopimuksesta sen jälkeen, kun Slovenian terveysministeri Janez Poklukar puhui ENVI: lle maanantaina esittelemään puheenjohtajavaltion työohjelmaa terveyden alalla. Poklukar toisti maan terveysprioriteetit. 

Tärkein heistä on sietokyky ulkopuolisia uhkia vastaan, joka sisältää sekä "pandemian että laajamittaiset kyberhyökkäykset". Kuten parlamentin jäsen Veronique Trillet-Lenoir totesi, hakkereiden kohteena on ollut Euroopan lääkevirasto rokotusten hyväksymisprosessinsa yhteydessä. Puheenjohtajavaltio keskittyy myös "EU: n tason yhteistyön lisäarvoon joustavien terveydenhuoltojärjestelmien innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä ja toteuttamisessa", Poklukar sanoi. HERA - suunniteltu Euroopan terveydenhätätilanteiden varautumis- ja reagointiviranomainen (HERA) - on myös prioriteetti. 

Digitaalisten markkinoiden laki

"Slovenian puheenjohtajakaudella pyritään kohdennettuun digitaalisten markkinoiden lakiin, joka on myös nopeasti toteutettavissa", sanoi Slovenian talouskehitys- ja teknologiaministeri Zdravko Počivalšek. Hän lisäsi, että Slovenia pyrki saavuttamaan kilpailukykyneuvostossa yleisen lähestymistavan marraskuuhun mennessä. Sääntelyn osalta ministeri viittasi myös digitaalisten palvelujen pakettiin seuraavan puheenjohtajakauden pääpainona. 

Sekä digitaalipalvelulain (DSA) että digitaalimarkkinalain (DMA) osalta Slovenian hallitus pyrkii välittämään yleisen lähestymistavan marraskuussa pidettävässä kilpailukykyneuvostossa. 

Data Governance Act 

Tietotalouden vahvistamista koskevissa EU: n säännöissä big data-aikakausi on luonut arvokkaita resursseja yleisen edun mukaisiin tuloksiin, kuten terveydenhuolto. Viimeisten 18 kuukauden aikana nopeus, jolla tutkijat pystyivät vastaamaan covid-19-pandemiaan - nopeammin kuin mikään muu historian sairaus - osoitti hyödyt kerätä, jakaa ja arvoa kerätä tiedoista laajemman hyödyn saavuttamiseksi. 

56 miljoonan kansallisen terveyspalvelun (NHS) potilaiden potilastietojen saanti auttoi Yhdistyneen kuningaskunnan kansanterveystutkijoita toimittamaan joitain vahvimpia tietoja lehmien kuolleisuuden riskitekijöistä ja pitkien lehmien ominaisuuksista, kun taas pääsy terveystietoihin nopeutti hengenpelastavien lääkehoitojen, kuten Modernan ja Pfizerin tuottamien messenger-RNA-rokotteiden, kehittäminen. Mutta tietojen jakamisen hyötyjen tasapainottaminen yksilön ja organisaation yksityisyyden suojaan on herkkä prosessi - ja aivan oikein. 

Hallitukset ja yritykset keräävät yhä enemmän valtavia määriä tietoja, mikä vaatii tutkimuksia, yksityisyyttä koskevia huolenaiheita ja vaatii tiukempaa sääntelyä. Euroopan talousalueen sääntelyviranomaisten johtajien verkosto (HMA), joka on päivätty 8. heinäkuuta TranspariMED: lle, ilmoitti aloittavansa yhteiset toimet Euroopan lääkeviraston ja komission kanssa noudattamisen parantamiseksi. 

Kirje saapui muutama päivä sen jälkeen, kun raportissa todettiin, että lääkevalvontaviranomaiset 14 Euroopan maassa eivät pysty varmistamaan, että uusien lääkkeiden tiedot ovat nopeasti julkisesti saatavilla EU: n sääntöjen mukaisesti. HMA selitti noudattamatta jättämisen syyn, että "perussyy on" sponsoreiden itsensä tuntemattomuus eurooppalaisista säännöistä ". HMA: n johtokunta valmistelee yleiskatsausta toimista, joita jäsenmaat toteuttavat vaatimusten noudattamisen parantamiseksi, jaettavaksi parhaiden käytäntöjen asiakirjana. 

WHO kehottaa säätämään eettistä genomin muokkausta 

Maanantaina (12. heinäkuuta) Maailman terveysjärjestön (WHO) neuvoa-antava komitea kehotti maailman suurinta kansanterveysviranomaista pysymään pääjohtajansa vuonna 2019 antamassa lausunnossa, jossa kehotettiin lopettamaan kaikki kokeet, jotka saattavat johtaa uuden geenin syntymiseen muokatut ihmiset. Komitea - joka perustettiin joulukuussa 2018, viikkoja sen jälkeen, kun uutiset ilmestyivät kaksosista tytöistä, joiden genomeja muokkasi kiinalainen tiedemies He Jiankui - sanoi pitkään odotetuissa raporteissa, että ituradan muokkaustekniikka, joka johti CRISPR-vauvoihin skandaali on edelleen liian tieteellisesti ja eettisesti täynnä käyttöä. Mutta muille vähemmän kiistanalaisille geenien muokkausmuodoille raportit tarjoavat polun siihen, miten hallitukset voisivat perustaa tekniikan kansanterveyden parantamisen välineeksi.

 "Kehyksessä tunnustetaan, että tekniikkaa säätelevä politiikka vaihtelee todennäköisesti maittain", komitean puheenjohtaja ja Yhdysvaltain entinen elintarvike- ja lääkeviraston komissaari Margaret Hamburg totesivat virtuaalisessa lehdistötilaisuudessa. "Siitä huolimatta kehys kehottaa kaikkia maita sisällyttämään politiikkaansa keskeiset arvot ja periaatteet, kuten osallisuuden, yhdenvertaisen moraalisen arvon, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, tieteen vastuullisen hoidon, solidaarisuuden ja maailmanlaajuisen terveysoikeuden." 

Deltan käsittely - uudet EU-piikit

Delta-muunnos on neljäs huolenaihe, jonka Maailman terveysjärjestö (WHO) on tunnistanut, ensimmäisen kerran tunnistettu Intiassa (huhtikuu 2021), ja siitä on nopeasti tulossa hallitseva variantti kaikkialla maailmassa. Se on nyt ylittänyt lääketieteellisen ekosysteemin maailmanlaajuisesti. Siitä lähtien se on tiennyt moniin Euroopan maihin. Tutkimuksen mukaan Delta-muunnos on viruksen tarttuvin muoto ja enimmäkseen myös tappavampi. 

Mikä tekee Delta-muunnoksesta erilaisen ja vaarallisemman kuin muut mutaatiot, on se, että siinä on monia piikkiproteiineja, jotka mahdollistavat sen sitoutumisen kehosoluihimme nopeammin ja tehokkaammin. Ihmiset, joilla on tämä mutaatio, ovat yleensä siirtäneet enemmän tätä virusta ympäriinsä, minkä seurauksena se vaikuttaa noin 60 prosenttiin ja tehokkaasti enemmän kuin aiemmat variantit. 

Itse asiassa kaikilla koronavirusvaihtoehdoilla on monia yhtäläisyyksiä, mutta viimeisimmät havainnot osoittavat, että delta-muunnos aiheuttaa enemmän päänsärkyä, kuten kurkkukipu, vuotava nenä ja kuume. Oli hämmästyttävää huomata, että COVID-19: n perinteisiä varhaisia ​​oireita havaittiin vähemmän tässä uudessa variantissa, kuten yskä ja hajun menetys. Tällä uudella muunnoksella tartunnan saaneilla ihmisillä on suuremmat mahdollisuudet sairaalahoitoon kuin alfa-muunnokseen. Tämä voidaan helposti ymmärtää ottaen huomioon hälyttävät kuolonuhrit kaikkialla maailmassa. 

COVID on edelleen 'huolestuttava ja vaarallinen' WHO varoittaa 

Tohtori David Nabarro Maailman terveysjärjestöstä (WHO) on kertonut Yhdistyneen kuningaskunnan Radio 4: n Today-ohjelmalle, että virus on "huolestuttava ja vaarallinen", että "pandemia etenee kiivaasti ympäri maailmaa" ja että "en usko, että olemme mistä tahansa läheltä pääsi läpi pahimman ". Kysyttyään hallituksen siirtymisestä henkilökohtaiseen vastuuseen 19. heinäkuuta alkaen hän sanoi: "Kaikki tämä ei sovi yhteen sen kannan kanssa, jonka Iso-Britannia otti muutama kuukausi sitten, kun yritettiin todella yrittää yrittää estää suuri määrä ihmisiä saamasta tautia osittain kuoleman riskin ja osittain pitkän COVID-riskin tunnustamisen vuoksi. 

"Kyllä, rentoudu, mutta sinulla ei ole näitä sekalaisia ​​viestejä siitä, mitä tapahtuu. Tämä vaarallinen virus ei ole hävinnyt, sen variantit ovat palaamassa ja uhkaavat jo rokotettuja - meidän on otettava se vakavasti."

Kaikki tämä on tällä hetkellä EAPM: ltä - älä unohda tutustua viimeisimmän virtuaalikonferenssimme raporttiin täältä, ja varmista, että pysyt turvassa ja hyvin ja sinulla on erinomainen viikko, nähdään pian.

Continue Reading

Eurooppalaiselle liittoumalle Yksilölliset Medicine

EAPM: Syöpä ja ennaltaehkäisevä terveydenhoito ovat ensisijaisia ​​tavoitteita

Julkaistu

on

Hyvää iltapäivää, terveystyöntekijät, ja tervetuloa European Alliance for Personalized Medicine (EAPM) -päivitykseen, kirjoittaa EAPM: n toimitusjohtaja tohtori Denis Horgan.

Puheenjohtajavaltio asettaa syövän etusijalle

Syöpä on luettelon kärjessä, kun on kyse Slovenian EU: n terveysprioriteeteista. Puheenjohtajavaltio Slovenia keskittyy myös COVID-19: n elpymiseen ja sietokykyyn, ja puheenjohtajavaltion ohjelmassa halutaan rakentaa eurooppalainen terveysunioni ja tukea terveystilanteisiin varautumisen ja reagointiviranomainen, jonka tavoitteena on parantaa Euroopan valmiuksia ja valmiuksia vastata rajat ylittäviin terveysuhkiin ja hätätilanteisiin, kuten COVID-19. 

Puheenjohtajavaltio Slovenian toiminnassa keskitytään sen vuoksi EU: n tehokkaan toiminnan parantamiseen terveysuhkiin, poistumisstrategioihin ja mahdollisiin tuleviin pandemioihin. Keskitytään EU: n tason yhteistyön lisäarvoon joustaviin terveydenhuoltojärjestelmiin liittyvien innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Tavoitteena on yhdessä investoida tehokkaammin terveydenhuoltojärjestelmien organisaation, saatavuuden, laadun ja reagoivuuden parantamiseen. niiden kestävä rahoitus. Erityistä huomiota kiinnitetään myös EU: n rooliin maailmanlaajuisessa terveydessä ja Euroopan syöpäsuunnitelmaan, joka on yksi uuden Euroopan terveysunion kolmesta pilarista.

COVID-19: n seuraukset ovat osoittaneet, että parempi yhteistyö ja tehokas reagointi kriiseihin ja terveydellisiin hätätilanteisiin edellyttävät enemmän yhteistyötä ja keskinäistä koordinointia sekä selkeästi määriteltyjä tehtäviä ja osaamista sekä kansallisella että EU: n tasolla. 

Puheenjohtajavaltio Slovenia painottaa siksi erityisesti kriisivalmiutta ja reagointimekanismien luomista, joka on osa Euroopan terveysunionia ja vahvistaa keskeisten EU: n terveysvirastojen (Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) ja Euroopan lääkevirasto) roolia (EMA)), samalla kun parannetaan rajat ylittävien vakavien terveysuhkien oikeudellista kehystä. 

Puheenjohtajavaltio Slovenia aloittaa keskustelun lainsäädäntöehdotuksesta perustaa uusi terveyshätäviranomainen (HERA), rakenne, jonka tavoitteena on saada EU paremmin reagoimaan rajat ylittäviin uhkiin. 

Yhdessä Euroopan lääkestrategian kanssa HERA voi olla avainasemassa koordinoinnissa eri sidosryhmien välillä, investoimalla ja kehittämällä tukisegmenttejä. Lääkkeiden saatavuuden ja saatavuuden alalla COVID-19-pandemia on edelleen osoittanut lääkkeen herkkyyden. lääkkeiden saanti ja EU: n avoimen strategisen autonomian varmistamisen merkitys. 

Samalla tämä tarjoaa mahdollisuuden yhteisiin ratkaisuihin EU: n tasolla. Puheenjohtajavaltio Slovenia haluaa siis herättää keskustelua uusista ratkaisuista EU: n tasolla, joilla voidaan parantaa lääkkeiden saatavuutta tai saatavuutta. 

Kaikkiin näihin kysymyksiin EAPM osallistuu tulevina kuukausina EU: n toimielinten kanssa viime vuosina tehdyn EAPM-työn pohjalta.

Varhainen diagnoosi on suurin laskutus EAPM: lle

EAPM: n näkökulmasta uuden EU-puheenjohtajuuden alkaessa EAPM aikoo työntää ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa henkilökohtaisen lääketieteen rinnalle. Eri syöpätapaukset ovat tietysti yksi suurimmista ryhmistä, jotka kuuluvat tähän luokkaan, ja näin on ei juuri harvoista syövistä - alue, jolla saatat kohtuudella odottaa lisää vaikeuksia.

Tämä on ratkaiseva asia, jota EAPM on työskennellyt jäsenten kanssa viime vuosina, tosiaankin tuomalla sen poliittiseen tutkaan. EAPM: n raportti viimeisimmästä virtuaalikonferenssistamme, siltojen poistumistapahtumasta, joka pidettiin lähtevien ja tulevien EU: n puheenjohtajavaltioiden välillä, julkaistaan ​​ensi viikolla, ja jotkut keskeisistä kysymyksistä, joista EAPM on keskustellut, ovat avainasemassa asialistan eteenpäin viemisessä Slovenian EU-puheenjohtajakaudella.

Riittämätön varhainen diagnoosi (usein seulontaohjelmien ja suuntaviivojen puutteen vuoksi) ja parhaan saatavilla olevan hoidon puute ajoissa ja kohtuuhintaisesti ovat asioita, jotka ovat olleet pitkään kanssamme.

Mutta tilanne vain pahensi huomattavasti COVID-19-pandemian vuoksi.

EAPM: ssä sidosryhmät pyrkivät myös keskittymään paitsi oikean hoidon toimittamiseen oikealle potilaalle oikeaan aikaan, myös oikeisiin ennaltaehkäiseviin toimiin luotettavan ja kestävän terveydenhuollon varmistamiseksi.

On selvää, että investointi tarvitaan diagnostisia lähestymistapoja, kuten käyttö IVD ja seulonta, varmasti keuhkosyöpä.

Potilaiden hoito ei ole koskaan ollut helppo tehtävä. Monissa tapauksissa on tehtävä todella vaikeita päätöksiä. Nämä päätökset voidaan usein tehdä helpommiksi, kun kliiniset ohjeet ovat käytössä. Lisäksi, koska keuhkosyöpä on niin vaikea havaita, seulontaan liittyville suosituksille on vahvat perustelut.

Parlamentin jäsenet haluavat lisätä Verkkojen Eurooppa -välinettä 

Euroopan parlamentti hyväksyi uudistetun Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) ohjelman 6. heinäkuuta. Osa EU: n vuosien 2021--2027 talousarviosta ohjelmassa, jonka budjetti on 33.71 miljardia euroa (käypinä hintoina), rahoitetaan keskeisiä hankkeita, joiden tavoitteena on digitaaliset palvelut ja yhteydet Euroopassa. Sen pitäisi myös tukea työpaikkoja, talouskasvua ja uuden tekniikan käyttöönottoa. Parlamentin jäsenet onnistuivat varmistamaan, että 60 prosenttia varoista myönnetään hankkeille, jotka auttavat saavuttamaan EU: n ilmastotavoitteet. Kaikki tämä voi keskittyä terveydenhuoltoon. 

EMA: n uudistusneuvottelut

Yksi EMA: n uuden luonnoksen päätavoitteista on antaa sille mahdollisuus paremmin seurata ja lievittää potentiaalisia ja todellisia puutteita lääkkeistä ja lääkinnällisistä laitteista, joita pidetään kriittisinä kansanterveyden hätätilanteissa, kuten COVID-19-pandemiassa, joka paljasti puutteita. Tässä suhteessa.

Ehdotuksen tavoitteena on myös "varmistaa korkealaatuisten, turvallisten ja tehokkaiden lääkkeiden oikea-aikainen kehittäminen, painottaen erityisesti kansanterveyden hätätilanteisiin vastaamista" ja "tarjota puitteet korkean riskin lääkinnällisiä laitteita ja antaa olennaista neuvontaa kriisivalmiudesta ja -hallinnasta ”.

Kuten komissio huomauttaa, EMA ja Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) ovat olleet kärjessä EU: n työssä koronaviruspandemian torjumiseksi. Covid-19 on kuitenkin osoittanut, että molempia virastoja on vahvistettava ja niillä on oltava vahvemmat valtuudet EU: n kansalaisten paremman suojelun ja rajat ylittävien terveysuhkien torjumiseksi. Komission mukaan EMA: n toimeksiantoa vahvistetaan, jotta se voi auttaa koordinoidusti reagoimaan EU: n tasolla terveyskriisiin seuraavasti:

  • Kriittisten lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden puutteen riskien seuranta ja lieventäminen
  • tieteellisen neuvonnan tarjoaminen lääkkeistä, joilla voidaan mahdollisesti hoitaa, ehkäistä tai diagnosoida kriisejä aiheuttavia sairauksia;
  • koordinoimaan tutkimuksia rokotteiden tehokkuuden ja turvallisuuden seuraamiseksi ja
  • kliinisten tutkimusten koordinointi.

Tekoäly terveydenhuollossa - WHO: n raportti

Maailman terveysjärjestön julkaisemassa raportissa selitetään tekoälyn käyttöä terveydessä ja kuusi periaatetta terveyserojen estämiseksi. Maailman terveysjärjestö (WHO) julkaisi ensimmäisen maailmanlaajuisen raportin tekoälystä terveydenhuollossa ja kuudesta periaatteesta terveyserojen välttämiseksi alalla. Raportti, Tekoälyn etiikka ja hallinto terveyden kannalta, on tulos WHO: n nimittämistä kansainvälisistä asiantuntijoista koostuvan paneelin kahden vuoden kuulemisesta. "Kuten kaikella uudella tekniikalla, tekoälyllä on valtavat mahdollisuudet parantaa miljoonien ihmisten terveyttä ympäri maailmaa, mutta kuten kaikkea tekniikkaa, sitä voidaan käyttää myös väärin ja aiheuttaa vahinkoa", Tedros Adhanom Ghebreyesus, PhD, MSc, WHO: n pääjohtaja, sanoi lehdistötiedotteessa. "Tämä tärkeä uusi raportti tarjoaa arvokkaan oppaan maille kuinka maksimoida tekoälyn hyödyt minimoiden samalla sen riskit ja välttämällä kuoppia."

Ja se on kaikki EAPM: n tältä viikolta - raportti viimeisimmästä virtuaalikonferenssistamme, silloittavasta tapahtumasta, joka pidettiin lähtevien ja saapuvien EU: n puheenjohtajavaltioiden välillä ja johon osallistui 164 edustajaa, on saatavilla ensi viikolla, joten siihen asti kiitos yritys, pidä erinomainen viikonloppu ja pysy turvassa ja hyvin.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa