Liity verkostomme!

Disabilities

Tasa-arvon unioni: Euroopan komissio esittelee vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan strategian 2021--2030

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio esitteli 3. maaliskuuta kunnianhimoisen ehdotuksen Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva strategia 2021--2030 varmistamaan heidän täysi osallistumisensa yhteiskuntaan tasa-arvoisesti muiden EU: n ja sen ulkopuolisten maiden kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti, joissa vahvistetaan tasa-arvo ja syrjimättömyys EU: n politiikan kulmakivinä. Vammaisilla on oikeus osallistua kaikilla elämän alueilla, kuten kaikilla muillakin. Vaikka viime vuosikymmenien aikana on edistytty terveydenhuollon, koulutuksen, työllisyyden, virkistystoiminnan ja poliittiseen elämään osallistumisen suhteen, monia esteitä on edelleen. On aika laajentaa eurooppalaista toimintaa.

Uusi strategia perustuu edeltäjäänsä Euroopan vammaisstrategia 2010--2020ja myötävaikuttaa Euroopan Pilari sosiaalisten oikeuksien jonka osalta komissio hyväksyy tällä viikolla toimintasuunnitelman, joka toimii kompassina Euroopan työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa. Strategia tukee vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen täytäntöönpanoa EU: ssa ja sen jäsenvaltioissa sekä EU: n että kansallisella tasolla.

Arvot ja avoimuusjohtaja Vera Jourová sanoi: "Vammaisten henkilöiden oikeuksien suojelun on oltava keskeinen osa pyrkimyksiämme, myös vastauksessamme koronavirukseen. Vammaiset ovat olleet COVID-19-kriisin eniten kärsineitä. Meidän on pyrittävä varmistamaan, että vammaisten ihmisten elämänlaatu paranee ja heidän oikeutensa taataan! "

Mainos

"Eurooppalainen hanke keskittyi perustamisestaan ​​lähtien esteiden poistamiseen sen vision mukaisesti, että unioni on monimuotoisuus. Monilla vammaisilla on kuitenkin edelleen esteitä esimerkiksi työnhakua tai julkista liikennettä käytettäessä ", kertoi tasa-arvokomissaari Helena Dalli. Hän lisäsi: "Vammaisten pitäisi voida osallistua tasavertaisesti kaikilla elämän alueilla. Itsenäinen eläminen, oppiminen osallistavassa ympäristössä ja asianmukaisten standardien mukainen työskentely ovat ehtoja, jotka meidän on varmistettava kaikille kansalaisille, jotta he voivat menestyä ja elää täysillä. "

Tasa-arvoisen osallistumisen ja syrjimättömyyden lisääminen

Kymmenvuotisessa strategiassa määritellään tärkeimmät aloitteet kolme pääteemaa:

Mainos
 • EU: n oikeudet: Vammaisilla on sama oikeus kuin muilla EU: n kansalaisilla muuttaa toiseen maahan tai osallistua poliittiseen elämään. Kahdeksassa maassa käynnissä olevan pilottihankkeen kokemusten pohjalta Euroopan komissio ehdottaa vuoden 2023 loppuun mennessä kaikille EU-maille eurooppalaista vammaiskorttia, joka helpottaa vammaisuuden statuksen vastavuoroista tunnustamista jäsenvaltioiden välillä ja auttaa vammaisia ​​nauttimaan oikeuksestaan vapaa liikkuvuus. Komissio tekee myös tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa varmistaakseen vammaisten henkilöiden osallistumisen vaaliprosessiin vuonna 2023.
 • Itsenäinen asuminen ja autonomia: Vammaisilla on oikeus elää itsenäisesti ja valita, missä ja kenen kanssa he haluavat asua. Itsenäisen elämän ja osallisuuden tukemiseksi yhteisössä komissio kehittää ohjeita ja käynnistää aloitteen vammaisten sosiaalipalvelujen parantamiseksi.
 • Syrjimättömyys ja yhtäläiset mahdollisuudet: Strategian tavoitteena on suojella vammaisia ​​henkilöitä kaikenlaiselta syrjinnältä ja väkivallalta. Sen tavoitteena on taata yhtäläiset mahdollisuudet oikeussuojaan, koulutukseen, kulttuuriin, urheiluun ja matkailuun sekä niiden saatavuus. Kaikille terveyspalveluille ja työllisyydelle on taattava myös yhtäläinen pääsy.

On mahdotonta osallistua yhteiskuntaan tasavertaisesti muiden kanssa, kun ympäristösi - fyysinen tai virtuaalinen - ei ole käytettävissä. EU: n vankan oikeudellisen kehyksen (esim Eurooppalainen aloiteVerkkojen esteettömyysdirektiiviMatkustajien oikeudet) pääsy on parantunut, mutta monet alueet eivät edelleenkään kuulu EU: n sääntöjen piiriin, ja rakennusten, julkisten tilojen ja joidenkin liikennemuotojen saavutettavuudessa on eroja. Siksi Euroopan komissio perustaa vuonna 2022 eurooppalaisen resurssikeskuksen '' AccessibleEU '' rakentamaan tietoyhteiskunnan ja hyviä käytäntöjä esteettömyydestä kaikilla aloilla.  

Strategian toteuttaminen: Tiivis yhteistyö EU-maiden kanssa ja valtavirtaistaminen sisä- ja ulkopolitiikassa

Strategian tavoitteiden saavuttaminen vaatii vahvaa sitoutumista kaikilta jäsenvaltioilta. EU-maat ovat keskeisiä toimijoita vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK: n yleissopimuksen täytäntöönpanossa. Komissio perustaa vammaisfoorumin, joka kokoaa yhteen yleissopimuksen täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset viranomaiset, vammaisten henkilöiden järjestöt ja komission tukemaan strategian toteuttamista ja tehostamaan yhteistyötä ja vaihtoa yleissopimuksen täytäntöönpanossa. Alustalla on kattava läsnäolo verkossa ja se varmistaa toiminnan jatkuvuuden koko vuoden ajan. Vammaiset henkilöt ovat osa vuoropuhelua ja osa prosessia, jolla pannaan täytäntöön vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva strategia 2021--2030.

Komissio sisällyttää vammaisasiat kaikkiin EU: n politiikkoihin ja merkittäviin aloitteisiin. Koska vammaisten henkilöiden oikeudet eivät lopu Euroopan rajoilla, komissio edistää vammaisten henkilöiden oikeuksia maailmanlaajuisesti. Tällä strategialla EU vahvistaa rooliaan vammaisten henkilöiden oikeuksien puolustajana. EU käyttää välineitä, kuten teknistä apua ja rahoitusohjelmia, tukea EU: n edustustojen kautta, poliittista vuoropuhelua ja työtä monenvälisillä foorumeilla tukeakseen kumppanimaita niiden pyrkimyksissä panna täytäntöön YK: n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus ja antaa ohjeita Kestävän kehityksen tavoitteet vammaisuutta koskevalla tavalla.

Tausta

Kuten presidentti von der Leyen ilmoitti, Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva strategia 2021--2030 - osallistuu tasa - arvon unionin rakentamiseen yhdessä EU: n kanssa LGBTIQ-tasa-arvostrategia 2020--2025, The EU: n rasismin vastainen toimintasuunnitelma 2020--2025, The Sukupuolten tasa-arvon strategia 2020--2025 ja EU: n romanien strateginen kehys.

YK: n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus (UNCRPD), jonka YK hyväksyi vuonna 2006, oli läpimurto vammaisten henkilöiden oikeuksille: kaikki jäsenvaltiot ovat sen osapuolia, ja se on ensimmäinen ihmisoikeussopimus, jonka myös EU on tehnyt. Yleissopimuksen sopimuspuolten on edistettävä, suojeltava ja toteutettava kaikkien vammaisten ihmisoikeuksia ja varmistettava heidän yhdenvertaisuus lain nojalla. Tämän strategian avulla komissio tarjoaa puitteet, jotka tukevat EU: n ja jäsenvaltioiden toimia UNCRPD: n täytäntöönpanemiseksi.

Euroopan vammaisstrategia 2010--2020 tasoitti tietä esteettömälle Euroopalle esimerkiksi EU: n kaltaisilla direktiiveillä Eurooppalainen aloite, joka edellyttää, että keskeisten tuotteiden ja puhelinten, kuten puhelimien, tietokoneiden, e-kirjojen, pankkipalvelujen ja sähköisen viestinnän, on oltava helposti saatavilla ja käytettävissä erilaisista vammaisista henkilöistä. EU: n matkustajien oikeuksilla varmistetaan, että vammaisilla on mahdollisuus tie-, lento-, rautatie- tai meriliikenteeseen. Kansainvälisen yhteistyön politiikkojen avulla EU on myös osoittanut etenemistä maailmanlaajuisesti vammaisten osallisuuden ja täysimääräisen osallistumisen edistämisessä.

Lisätietoja

Tiedonanto: Tasa-arvon unioni: Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva strategia 2021--2030

Helppolukuinen versio: Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva strategia 2021--2030

Kysymykset ja vastaukset: Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva strategia 2021--2030

Factsheet: Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva strategia 2021--2030

Uutisia helposti luettavissa: Euroopan komissio laatii uuden strategian vammaisten henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi

Lisätietoja vammaisia ​​henkilöitä koskevista EU: n aloitteista

Continue Reading
Mainos

Disabilities

ETSK on tyytyväinen EU: n vammaisoikeusstrategiaan, mutta havaitsee puutteita, joihin on puututtava

Julkaistu

on

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) pitää EU: n uutta vammaisoikeusstrategiaa askeleena eteenpäin YK: n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen (UNCRPD) täytäntöönpanossa. Strategiassa on otettu huomioon monet ETSK: n, Euroopan vammaisliikkeen ja kansalaisyhteiskunnan ehdottamat ehdotukset. Ehdotuksiin sisältyy uuden asialistan täydellinen yhdenmukaistaminen ja sen soveltamisen vahvistaminen EU: n tasolla. ETSK on kuitenkin huolestunut sitovien toimenpiteiden ja strategian täytäntöönpanoa koskevan kovan lainsäädännön vesittämisestä.

ETSK hyväksyi lausunnon 7. heinäkuuta pitämässään täysistunnossa Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva strategia, jossa se omaksui Euroopan komission uuden strategian, jonka tarkoituksena on parantaa noin 100 miljoonan vammaisen eurooppalaisen elämää seuraavan vuosikymmenen aikana.

Huolimatta siitä, että uusi strategia on kuvattu kiitettäväksi ja kunnianhimoisemmaksi kuin edeltäjänsä, ETSK oli huolestunut sen moitteettoman täytäntöönpanon mahdollisuudesta. Se myös pahoitteli konkreettisten ja erityisten toimenpiteiden puuttumista vammaisten naisten ja tyttöjen syrjinnän lopettamiseksi.

Mainos

"Vammaisuusoikeusstrategia voi edistää vammaisten henkilöiden oikeuksia EU: ssa ja sillä on potentiaalia saavuttaa todellisia muutoksia, mutta tämä riippuu täysin siitä, kuinka hyvin strategia pannaan täytäntöön ja kuinka kunnianhimoiset yksittäiset toimet ovat. Se on ottanut huomioon komission ehdotukset ETSK ja vammaisliike, mutta sillä ei ole kunnianhimoista sitovaa lainsäädäntöä ", lausunnon esittelijä sanoi, Ioannis Vardakastanis.

"Meidän on muutettava sanat tekoiksi. Jos Euroopan komissio ja jäsenvaltiot eivät ole kunnianhimoisia pyrkiessään toimiin, jotka haastavat vallitsevan tilanteen, strategia voi hyvinkin jäädä alle 100 miljoonan vammaisen henkilön odotuksiin EU: ssa, "hän varoitti.

EU: n elvytys- ja sopeutumisvälineen (RRF) olisi oltava vahvasti sidoksissa EU: n vammaisoikeusstrategiaan ja autettava vammaisia ​​henkilöitä toipumaan pandemian vaikutuksista, koska he kärsivät eniten. Yhteys EU: n sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon ja seurantaan olisi myös varmistettava ja maksimoitava, ETSK totesi lausunnossaan.

Mainos

Nykyiselle UNCRPD: hen liittyvien EU: n toimien seurantajärjestelmälle olisi annettava riittävät henkilöstö- ja taloudelliset resurssit. ETSK suositteli voimakkaasti, että Euroopan komissio tutkii, miten EU: n toimielimet ja jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä vammaisten osallistamiseksi paremmin tarkistamalla nykyistä osaamisilmoitusta ja ratifioimalla YK: n vammaisyleissopimuksen valinnainen pöytäkirja. Nämä vaiheet antavat EU: lle päättävämmän sanan siitä, miten jäsenvaltiot noudattavat YK: n yleissopimuksen määräyksiä. Komission on myös oltava päättäväinen vastustamaan UNCRPD: n vastaisia ​​investointisuunnitelmia, kuten investointeja laitoshuoltoympäristöihin.

ETSK pyysi erityistoimia vammaisten naisten ja tyttöjen tarpeiden huomioon ottamiseksi lippulaivahankkeen avulla EU: n vammaisoikeusstrategian jälkipuoliskolla, jotta varmistetaan sukupuolinäkökulman sisällyttäminen. Naisiin on keskityttävä sukupuoliväkivalta ja naiset epävirallisena vammaisten sukulaisten hoitajana.

ETSK oli tyytyväinen nähdessään ehdotuksen resurssikeskukseksi nimeltä AccessibleEU, joka on yksi uuden strategian lippulaivahankkeista, vaikka se ei vastannut ETSK: n pyyntöön perustaa laajempaa toimivaltaa käyttävä EU: n hallintoneuvosto. AccessibleEU: n tavoitteena olisi saattaa yhteen esteettömyyssääntöjen täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset viranomaiset sekä esteettömyysasiantuntijat ja ammattilaiset sekä seurata esteettömyyttä säätelevien EU: n lakien täytäntöönpanoa. Komission on oltava selkeä ja avoin siitä, miten se aikoo rahoittaa ja henkilöstöä virastosta ja kuinka se varmistaa, että vammaiset henkilöt ovat edustettuina, ETSK korosti.

ETSK tukee voimakkaasti EU: n vammaiskorttia koskevaa lippulaivahanketta ja uskoo, että sillä voidaan edistää suuria muutoksia. Se pahoittelee kuitenkin sitä, ettei ole vielä sitouduttu siihen, miten jäsenvaltiot tunnustavat sen. Komitea korostaa, että vammaiskortti on pantava täytäntöön asetuksella, joka tekisi siitä suoraan sovellettavan ja valvottavan koko EU: n alueella.

Vammaisille olisi annettava mahdollisuus osallistua täysimääräisesti yhteisöjensä poliittisessa elämässä. ETSK tukee suunnitelmaa hyvän vaalikäytännön oppaasta, jossa käsitellään vammaisten henkilöiden osallistumista vaaliprosessiin heidän poliittisen poliittisen taatakseen. oikeuksia.

On erittäin tärkeää keskittyä vammaisten henkilöiden laadukkaisiin työpaikkoihin etenkin COVID-19-pandemian valossa. ETSK korostaa, että päätavoitteena ei ole vain korkeampi työllisyysaste, vaan myös laadukas työpaikka, joka antaa vammaisille mahdollisuuden parantaa sosiaalista tilannettaan työn avulla. ETSK ehdottaa indikaattoreiden sisällyttämistä vammaisten henkilöiden työllisyyden laatuun.

ETSK kehottaa myös vammaisliikettä toimimaan ennakoivasti ja pyrkimään siihen, että kaikki tämän strategian toimet täyttävät lupauksensa. Työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden olisi tuettava täysimääräisesti uuden strategian täytäntöönpanoa. Eikä strategia itse tuota todellista muutosta vammaisille, vaan pikemminkin sen kunkin osan vahvuus tulevan vuosikymmenen aikana, ETSK totesi.

Continue Reading

Disabilities

Tasa-arvo: EU: n pääsykaupunkipalkinnon 12. painos avoinna hakemuksille

Julkaistu

on

12th Access City -palkinto kilpailu on nyt avoinna hakemuksille. Palkinnolla palkitaan kaupungit, jotka ovat erityisesti pyrkineet saavuttamaan vammaisten pääsyn ja osallistavuuden. EU: n kaupungit, joissa asuu yli 50,000 8 asukasta, voivat hakea 2021. syyskuuta 1 asti. 2., 3. ja 150,000. sijalle palkinnot ovat vastaavasti 120,000 80,000, 2021 XNUMX ja XNUMX XNUMX euroa. Koska vuosi XNUMX on Euroopan rautatievuosi, komissio mainitsee erityisen kaupungin, joka on tehnyt huomattavia ponnisteluja saadakseen rautatieasemansa kaikkien saataville.

Tasa-arvoasioista vastaava komission jäsen Helena Dalli sanoi: "Useat kaupungit eri puolilla EU: ta ovat esimerkkejä saavutettavampien tilojen luomisessa. EU Access City -palkinnolla palkitaan nämä ponnistelut ja tehdään niistä näkyvämpiä. Meillä kaikilla on vastuu tehdä Euroopasta täysin saavutettavissa. Siksi saavutettavuus on yksi painopistealueista EU: n uudessa vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa strategiassa, joka esitettiin maaliskuussa. "

Viime vuoden Access City Award -palkinnon voittaja oli Jönköping Ruotsissa. Palkinnonsaajat julkistetaan Euroopan vammaisten päivän konferenssissa 3. joulukuuta 2021. Lisätietoja palkinnosta ja hakemisesta on osoitteessa Käytä City Award 2022 -sivua.

Mainos

Continue Reading

Disabilities

Uusi kunnianhimoinen EU: n vammaisstrategia vuosiksi 2021--2030

Julkaistu

on

Parlamentin suositusten mukaisesti Euroopan komissio hyväksyi kunnianhimoisen vuoden 2020 jälkeisen vammaisstrategian. Tutustu sen prioriteetteihin. yhteiskunta 

Euroopan parlamentti vaati osallistavaa yhteiskuntaa, jossa vammaisten ihmisten oikeudet suojataan ja jossa ei ole syrjintää.

Parlamentti aloitti toimintansa kesäkuussa 2020 painopisteet uudelle vuoden 2020 jälkeiselle EU: n vammaisstrategialle, joka perustuu Euroopan vammaisstrategia 2010-2020: lle.

Mainos

Maaliskuussa 2021 komissio hyväksyi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan strategian 2021--2030 parlamentin tärkeimmät suositukset:

 • Kaikkien vammaisten ihmisten oikeuksien valtavirtaistaminen kaikkiin politiikkoihin ja alueisiin.
 • Elvytys- ja lieventämistoimenpiteet, jotta vältetään vammaisten ihmisten joutuminen suhteettomasti terveyskriisien, kuten Covid-19.
 • Vammaisten yhtäläiset mahdollisuudet terveydenhuoltoon, työhön, julkiseen liikenteeseen ja asumiseen.
 • Ohjelman toteuttaminen ja kehittäminen EU: n vammaiskortti pilottihanke, joka mahdollistaa vammaisuuden vastavuoroisen tunnustamisen joissakin EU-maissa.
 • Vammaiset, heidän perheensä ja järjestönsä olivat osa vuoropuhelua ja tulevat olemaan osa täytäntöönpanoprosessia.

Vammaiset ihmiset Euroopassa: tosiasiat ja luvut  

 • EU: ssa on arviolta 87 miljoonaa vammaista.
 • Vammaisten (20–64-vuotiaat) työllisyysaste on 50.8 prosenttia, kun vammaisten ihmisten osuus on 75 prosenttia. 
 • 28.4 prosenttia vammaisista henkilöistä EU: ssa on köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa, kun vastaava luku väestöstä on 17.8 prosenttia.  
Eri taitava mies, joka työskentelee amputeerikaupassa proteesiosien valmistamiseksi. © Hedgehog94 / AdobeStock
Mies, joka työskentelee amputeerikaupassa proteesiosien valmistuksessa. © Hedgehog94 / AdobeStock  

EU: n vammaistoimenpiteet toistaiseksi

Eurooppalainen vammaisstrategia perustettiin strategian toteuttamiseksi YK Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus. YK: n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 

Mainos
 • Kansainvälinen oikeudellisesti sitova ihmisoikeussopimus, jossa asetetaan vähimmäisvaatimukset vammaisten henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi 
 • EU ja kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen 
 • Sekä EU: n että sen jäsenvaltioiden on täytettävä velvoitteet toimivaltansa mukaan 

Yksi Euroopan vammaisstrategian ansiosta käynnistetyistä konkreettisista aloitteista on Eurooppalainen aloite, joka varmistaa, että useammat tuotteet ja palvelut, kuten älypuhelimet, tabletit, pankkiautomaatit tai e-kirjat, ovat vammaisten käytettävissä.

- direktiivi Internetin saavutettavuudesta tarkoittaa, että vammaisilla on helpompi saada online-tietoja ja -palveluja verkkoon, koska julkisen sektorin laitosten, kuten sairaaloiden, tuomioistuinten tai yliopistojen, ylläpitämien verkkosivustojen ja sovellusten on oltava käytettävissä.

- Erasmus + opiskelijavaihto-ohjelma edistää vammaisten osallistujien liikkuvuutta.

EU: n säännöt takaavat myös paremman pääsyn liikenteeseen ja paremmat matkustajien oikeudet vammaisille ihmisille.

Lisätietoja EU: n politiikoista sosiaalisemman Euroopan luomiseksi.

Lue lisää 

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa