Liity verkostomme!

EU

Kolmikantaneuvottelujen on löydettävä tasapaino tietosuojan ja elintärkeän terveystutkimuksen välillä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

iso-data-terveydenhuollonHenkilökohtaisen lääketieteen allianssin pääjohtaja Denis Horgan

Keskustelu Big Datan käytöstä tutkimuksessa on alkamassa, ja on selvää, että henkilökohtaisten ja anonyymien tietojen tiukat linjat on muutettava jotenkin. Tietojen keräämisen, tallentamisen ja jakamisen räjähdyksen vuoksi Euroopan komissio esitti uuden yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR-asetuksen vuonna 2012. Euroopan parlamentti esitti sitten monipuolisen version toukokuussa 2014. Jälkimmäisessä tekstissä katsotaan, että henkilötietojen käsittely edellyttää tietoista suostumusta. Mutta tässä ei oteta huomioon tietojen ikää (miten voit saada suostumuksen kuolleelta?) Tietojen käyttöä eikä sitä, käytetäänkö yksityisyyttä parantavaa tekniikkaa - osittain nimettömänä.

Nykyisessä muodossaan sitä voidaan soveltaa kaikkialla, mikä on suureksi pelkkää tutkijoiden kaikkialle ja sidosryhmien, esimerkiksi Euroopan henkilökohtaisen lääketieteen liiton (EAPM), pettymykseen.

Mainos

Allianssi on väittänyt ja väittää edelleen, että parlamentin versio, joka näyttää kuvittelevan vain kahden tyyppisiä tietoja - henkilökohtaisia ​​ja nimettömiä -, voisi vakavasti vaarantaa terveystutkimuksen. Tämä johtuu siitä, että terveystutkimuksessa käytetty data sisältää usein epäsuoria tunnisteita. Kesällä 2015 ministerineuvosto esitti kuitenkin oman versionsa GDPR: stä - huomattavasti tutkimukseen painotetun ehdotuksen, jossa henkilötietojen jatkokäyttöä ei pidetä ristiriidassa sen alkuperäisen käytön kanssa, jota varten tietoja käsiteltiin . Tämän ehdotuksen mukaan laaja-alainen suostumus olisi sallittua, kun taas kaikki tutkimukset, jotka toteutetaan ilman suostumusta, jätettäisiin jäsenvaltioiden omaan lainsäädäntöön. Tämä on itse asiassa nykyisen EU: n direktiivin alaisuudessa ja edustaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa Euroopan laajuista standardia. Tämä johtuu siitä, että direktiivit edellyttävät osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamista. Pohjimmiltaan, jos neuvoston versio vallitsisi, EU: n johtamaa täydellistä yhdenmukaistamista ei saavutettaisi ilman suostumusta käytettyjen henkilötietojen tutkimuksessa. On erittäin tärkeää, että parlamentin ehdotuksessa jätetään huomiotta tutkimus, joka edistää terveydenhuoltojärjestelmiä ja mahdollistaa oppimisen niiden edetessä.

Ja tällä hetkellä miljoonien potilaiden rekistereihin perustuva tutkimus tarvitsee jokaisen potilaan tietoon perustuvan suostumuksen. Kaiken muun lisäksi tämä pilkkaa kutsuja vähentää jätteiden määrää tutkimuksen sääntelyssä ja hallinnassa sekä aloitteita, joissa keskitytään kliinisiin tutkimuksiin liittyvien henkilökohtaisten tietojen vastuulliseen jakamiseen. Neuvoston ehdotukset, joissa tutkimukset viittaavat siihen, että suurin osa potilaista jakaa mielellään tietonsa tietyntyyppisiin tutkimuksiin - niin kauan kuin luottamus on olemassa.

Kesäkuun lopulla aloitettiin komission, parlamentin ja neuvoston välinen kolmikantaneuvottelu lopullisen tekstin neuvottelemiseksi. Kuten edellä mainittiin, EAPM, sen jäsenet ja muut sidosryhmät - etenkin potilaat - toivovat, että lopulta sovittu versio ei ole liian suojaava ja jätä varmasti tilaa elintärkeälle lääketieteelliselle tutkimukselle. Lyhyesti sanottuna kaikkien lakien on punnittava riskit ja hyödyt suhteessa. Ei ole epäilystäkään siitä, että terveystietojen parempi käyttö voi muuttaa sekä terveydenhuoltojärjestelmämme että potilaiden elämää. Tästä huolimatta oikeudellinen epävarmuus on jo jo hahmoteltu. Allianssi uskoo kuitenkin, että Eurooppa tarvitsee reagoivan sääntelyjärjestelmän, joka tarjoaa korkeatasoisen suojan yksityishenkilöille sekä tutkijoiden ja terveydenhuollon tarjoajien korkealaatuisen tiedonsaannin, mutta ei sen sijaan. Silti EAPM katsoo, että seuraavat vaiheet eurooppalaisen terveydenhuollon parantamiseksi ovat kriittisesti riippuvaisia ​​tietojen käytöstä. Tämä edellyttää järjestelmää, jossa tietoja voidaan käyttää turvallisella ja tehokkaalla tavalla tarkoituksenmukaisiin tarkoituksiin EU: n nykyisten ja tulevien sukupolvien hyödyksi.

Mainos

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa