Liity verkostomme!

EU

Vahvistettu lääke-tutkimus- ja kehitysinvestointi auttaa vastaamaan Eurooppaan kohdistuviin terveys- ja taloudellisiin haasteisiin, Janssen sanoo

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

DLT_suuriHuolimatta terveydenhuollon menojen kasvusta Euroopassa viime vuosikymmeninä, terveyden tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus Euroopassa pysyy pysähtyneenä Deloittein julkaiseman ja Janssenin tilaaman tutkimuksen mukaan.

Uusi opiskella, Investoiminen Euroopan terveyden tutkimus- ja kehitystyöhön │ Polku kestävään innovaatioon ja vahvempaan talouteen tutkii syitä Euroopan kasvaviin terveydenhuoltokustannuksiin ja vastaavaan pysähtymiseen tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa vuosikymmenien voimakkaasta kasvusta huolimatta.

Raportissa korostetaan useita tärkeitä havaintoja:

Mainos
  • Terveydenhuoltomenojen arvioidaan nousevan 13–18 prosentista Euroopan BKT: sta vuoteen 2030 mennessä.
  • Eurooppalaiset tutkimus- ja kehitystoiminnan terveydenhuoltomenot edustavat vain hieman yli puolta Yhdysvaltojen kulutuksesta.
  • Euroopan yksityisen sektorin osuus on kaksi kolmasosaa T & K-investoinneista, ja kolmasosa tulee kansallisista tai EU: n julkisista varoista.
  • Vaikka EU: n kansallinen kansanterveystutkimus ja -kehitys ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosikymmenen aikana, kasvuvauhti on hidastunut vuodesta 2009 ja pysähtynyt vuonna 2012. Vuosina 2010--2012 kaikkien suurten Euroopan talouksien kasvu oli vain Tanskan kasvua (17%).

"Tämän raportin pitäisi toimia herätyskellona hallituksille ja teollisuudelle", sanoi Janssenin terveyspoliittisen keskuksen vanhempi johtaja Beatrice Tardieu. "Toimettomuuden seuraukset ovat selkeät ja edellyttävät määrätietoista ja yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa T & K-rahoituksen strategioiden parantamiseen ja priorisointiin."

Raportissa väitetään, että lisääntyneillä investoinneilla tutkimus- ja kehitystyöhön on keskeinen rooli potilaiden hoidon parantamisessa ja talouskasvussa Euroopassa. Tällaisilla investoinneilla on myös keskeinen rooli terveydenhuoltomenojen kasvussa vastaamisessa vähentämällä jo rasitetun infrastruktuurin, kuten sairaaloiden, taakkaa.

Euroopan talouden muuttaminen yhä enemmän tietoon perustuvaksi taloudeksi on myös yksi Euroopan komission asettamista painopisteistä vuodelle 2020. Tällöin terveydenhuollon teollisuudella on ratkaiseva rooli Euroopan talouden tulevaisuuden kannalta.

Mainos

Viime vuosina on tapahtunut jonkin verran edistystä näiden haasteiden ratkaisemisessa, mukaan lukien kliinisiä tutkimuksia koskevan EU: n asetuksen hyväksyminen, fuusioiden määrän kasvu, lisenssisopimukset ja suurten biolääkeyritysten tekemät biotekniikan hankinnat. Tämä on tuonut valoa muihin näkökohtiin, jotka voivat vaikuttaa myönteisesti terveyden T & K-toimintaan, ennen kaikkea tarve edistää innovatiivisempaa yhteistyötä terveydenhuollon sidosryhmien välillä.

Esimerkiksi tietojen jakamisalustojen luominen Euroopan terveydenhuoltoon liittyvissä laitoksissa tuotettujen suurten lääketieteellisten tietojen hyödyntämiseksi voi auttaa virtaviivaistamaan tutkimusta, jota tehdään korkeakouluissa, valtion järjestöissä ja lääke- / lääkinnällisiä laitteita tuottavissa yrityksissä. Vaikka tällaisia ​​aloitteita on aloitettu ja niitä rahoitetaan parhaillaan (esim. EU: n puiteohjelman kautta), tietoisuuden lisääminen tällaisten yhteentoimivien tietojärjestelmien tutkimus- ja kehityspotentiaalista on lisättävä koko terveydenhuoltoyhteisössä.

Viimeaikaisesta edistymisestä huolimatta yksityisen sektorin sääntelyesteet vahvistavat kuitenkin t & k-investointipainetta. Siksi tarvitaan nopeaa uudelleenarviointia Euroopan lähestymistavasta terveydenhuollon t & k-investointeihin, jotta voidaan edelleen tukea uusia innovaatioita ihmisten elämän parantamiseksi. "Hallitusten on palkittava uusi tekniikka avoimesti soveltuvien korvausjärjestelmien avulla, jotka mahdollistavat nopean ja laajan markkinoille pääsyn eurooppalaisen hyväksymisprosessin mukaisesti", lisäsi Dr. Omer Saka, raportin johtava kirjoittaja ja Deloitte Financial Advisory -yhtiön partneri Life Tieteen ja terveydenhuollon käytäntö Deloitte Belgiassa.

Tietoja Janssenista

Janssenin terveyspolitiikkakeskus on tarkoitettu lisäämään yhteistyötä julkisten ja yksityisten terveydenhuollon kumppaneiden kanssa haastamaan näkökulmat ja työskentelemään yhdessä yhteiskunnan vakavimpien terveysongelmien ratkaisemiseksi. Edistämällä läheisiä kumppanuuksia ja liittoutumia muiden toimijoiden, akateemisen maailman ja kansanterveysjärjestöjen kanssa, Janssen-asiantuntijamme tutkivat tapoja tehdä yhteistyötä laajemmin ja tehokkaammin parempien potilastulosten saamiseksi. Saat lisätietoja napsauttamalla tästä. Johnson & Johnsonin Janssen Pharmaceutical Company -yritykset ovat omistautuneet vastaamaan ja ratkaisemaan aikamme tärkeimmät täyttämättömät lääketieteelliset tarpeet, mukaan lukien onkologia (esim. Multippeli myelooma ja eturauhassyöpä), immunologia (esim. Psoriaasi), neurotiede (esim. Skitsofrenia, dementia ja kipu), tartuntataudit (esim. HIV / AIDS, hepatiitti C ja tuberkuloosi) ja sydän- ja verisuonitautien sekä aineenvaihdunnan sairaudet (esim. diabetes). Potilaiden sitoutumisen pohjalta kehitämme kestäviä, integroituja terveydenhuollon ratkaisuja työskentelemällä rinnakkain terveydenhuollon sidosryhmien kanssa luottamuksen ja avoimuuden kumppanuuksien pohjalta. Lisätietoja löytyy tätä . Seuraa tätä uusimmat uutiset.

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa