Liity verkostomme!

EU

Mepit ehdottavat suunnitelma turvallisempaa terveydenhuoltoa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

20150518PHT56107_originalParlamentin jäsenet toteavat, että nykyinen talouskriisi lisää paineita kansallisiin terveydenhuoltobudjetteihin © BELGAIMAGE / DPA / P.SEEGER

Tiistaina (19 toukokuu) pidetyssä päätöslauselmassa esitetään ehdotuksia, joilla voidaan parantaa potilasturvallisuutta, mukaan lukien ihmisten ja eläimien antibioottien kasvavan vastustuskyvyn torjuminen, nykypäivän hoidon vastuullisempi käyttö ja innovoinnin edistäminen. Parlamentin jäsenet huomauttavat, että 8-12% EU: n sairaaloiden potilaista kärsii haittatapahtumista, kuten terveydenhuoltoon liittyvistä infektioista, jotka johtuvat 37,000-kuolemista vuodessa, ja ne aiheuttavat raskaan taakan rajallisille terveyspalvelujen budjeteille.

"Säästötoimenpiteitä ei voida määrätä siten, että ne vaikuttavat sairaaloiden potilaiden, henkilökunnan tai asiantuntijoiden turvallisuuteen", sanoi johtava parlamentin jäsen Piernicola Pedicini (EFDD, IT), jonka suositukset hyväksyttiin 637-äänin 32: n äänestäessä 10: n pidättyessä äänestämästä.

Mainos
”25,000-kansalaiset kuolevat Euroopassa vuosittain johtuen kasvavasta vastustuskyvystä nykyisille mikrobilääkkeille, joten meidän on edistettävä uuden tyyppisten aineiden tutkimusta. Eläinlääkinnässä mikrobilääkkeiden online-myynti ja niiden ennaltaehkäisevä käyttö tulisi estää ”, hän lisäsi.
Tiukka terveydenhuollon budjetti voi satuttaa potilaita

Parlamentin jäsenet huomauttavat, että nykyinen talouskriisi on lisännyt paineita kansallisiin terveydenhuoltobudjetteihin ja siten vaikuttanut potilaiden turvallisuuteen. He kehottavat jäsenvaltioita varmistamaan, että säästötoimet eivät vaikuta potilasturvallisuuteen ja että terveydenhuoltojärjestelmät rahoitetaan edelleen riittävästi.Ihmisen antibiootit: Diagnoosi ennen reseptiä

Antibioottien käytön vastuullisuuden varmistamiseksi ehdotettuihin toimenpiteisiin kuuluvat:

  • Kielletään tiukasti niiden käyttö ilman reseptiä;
  • mikrobiologisen diagnoosin vaatiminen ennen antibioottien määräämistä;
  • markkinointikäytäntöjen toteuttaminen, joiden tarkoituksena on estää eturistiriidat tuottajien ja lääkkeiden määrääjien välillä;
  • parantamalla tietoja antimikrobisen kulutuksen ja mikrobilääkeresistenssin seurannasta ja tartuntojen torjunnasta.

Parlamentin jäsenet kehottavat myös lääkeyhtiöitä investoimaan uusien mikrobilääkkeiden kehittämiseen ja pyytävät komissiota harkitsemaan ehdotusta "lainsäädäntökehykseksi" uusien antibioottilääkkeiden kehittämisen edistämiseksi.

Eläinlääkinnälliset antibiootit: Rajoita ennaltaehkäisevää käyttöä

Mainos

Parlamentti kannattaa myös mikrobilääkkeiden vastuullista käyttöä eläinlääketieteessä, mukaan lukien lääkinnälliset rehut, sallimalla niiden käytön vain lääketieteellisen diagnoosin jälkeen. Euroopan parlamentissa keskustellaan kahdesta asiaa koskevasta säädöksestä.

Siksi eläinlääkinnällisten antibioottien käyttö tulisi rajoittaa vähitellen terapeuttisiin tarkoituksiin poistamalla asteittain niiden käyttö profylaktisiin tarkoituksiin. Parlamentin jäsenet sanovat, että metafylaksian, ts. Eläinten massalääkityksen käyttö sairauksien parantamiseksi tiloilla ja samalla terveiden tartunnan estäminen, tulisi olla minimaalinen.

Tausta

8%: n ja 12%: n välillä EU: n sairaaloiden potilaista kärsii haittavaikutuksista, joista lähes puolet voitiin välttää. Yleisimpiä terveydenhuoltoon liittyviä haittatapahtumia ovat terveydenhuoltoon liittyvät infektiot (HAI), lääkkeisiin liittyvät tapahtumat ja komplikaatiot, jotka johtuvat leikkauksen aikana tai sen jälkeen.

Lisätietoja

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading

Belgia

Ilmastonmuutos teki tappavien tulvien Länsi -Euroopassa vähintään 20% todennäköisemmin - tutkimus

Julkaistu

on

By

Maanvyörymässä talossa nähdään rankkasade, joka aiheutti tulvia Como -järveä ympäröivissä kaupungeissa Pohjois -Italiassa, Lagliassa, Italiassa. REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Ilmastonmuutos on tehnyt äärimmäisistä sateistapahtumista, jotka saivat tappavan veden virtauksen Saksan ja Belgian halki viime kuussa, vähintään 20% todennäköisemmin alueella, tiedemiehet sanoivat kirjoittaa Isla Binnie, Reuters.

Sateet pahenivat todennäköisesti myös ilmastonmuutoksen seurauksena. Sadepäivä voi nyt olla alueella jopa 19% voimakkaampi kuin se olisi ollut, jos ilmakehän lämpötila ei olisi noussut 1.2 celsiusastetta (2.16 astetta Fahrenheit) korkeammalle kuin esiteollinen lämpötila, World Weather Attributionin julkaiseman tutkimuksen mukaan ( WWA) tieteellinen yhteenliittymä.

Mainos

"Saamme varmasti enemmän tätä lämpenevässä ilmastossa", sanoi ryhmän johtaja Friederike Otto, ilmastotutkija Oxfordin yliopistosta.

"Äärimmäiset säät ovat tappavia", sanoi Otto ja muistutti ottaneensa kiireellisesti yhteyttä kärsineillä alueilla asuviin perheenjäseniin varmistaakseen, että he olivat turvassa tulvien sattuessa. "Minulle se oli hyvin lähellä kotia."

Äärimmäiset sääilmiöt ovat hallinneet uutisotsikoita viime vuosina, joten tiedemiehet ovat olleet yhä voimakkaammin paineet määrittää tarkasti, kuinka paljon ilmastonmuutos on syyllinen.

Mainos

Pelkästään viime vuoden aikana tutkijat havaitsivat, että lämpeneminen on pahentanut Yhdysvaltojen kuivuutta, tappavaa Kanadan helleaaltoa ja metsäpaloja Siperian arktisella alueella.

Heinäkuun 12. ja 15. päivän sademäärä Euroopan yli aiheutti tulvia, jotka pyyhkäisivät talot ja sähköjohdot pois ja kuolivat yli 200 ihmistä, enimmäkseen Saksassa. Belgiassa kuoli kymmeniä ja tuhannet joutuivat pakenemaan kodeistaan ​​Alankomaissa. Lue lisää.

"Se, että ihmiset menettävät henkensä yhdessä maailman rikkaimmista maista - on todella järkyttävää", sanoi ilmastotutkija Ralf Toumi Grantham -instituutista, Imperial College London, joka ei ollut mukana tutkimuksessa. "Missään ei ole turvallista."

Vaikka vedenpaisumus oli ennennäkemätön, 39 WWA -tutkijaa havaitsi, että paikalliset sademallit ovat hyvin vaihtelevia.

Niinpä he suorittivat analyysinsä laajemmalla alueella, joka ulottui Ranskaan, Saksaan, Belgiaan, Alankomaihin, Luxemburgiin ja Sveitsiin. He käyttivät paikallisia sääennätyksiä ja tietokonesimulaatioita vertaamaan heinäkuun tulvia tapahtumaan, mitä olisi voitu odottaa maailmassa, johon ilmastonmuutos ei vaikuta.

Koska lämpimämpi ilma pitää enemmän kosteutta, kesäsateet tällä alueella ovat nyt 3-19% raskaampia kuin ilman ilmaston lämpenemistä, tutkijat havaitsivat.

Ja itse tapahtuma tapahtui 1.2–9 kertaa - tai 20–800% - todennäköisemmin.

Tämä laaja epävarmuus selittyi osittain historiallisten tietueiden puutteella, WWA selitti, ja pahensi tulvia tuhoamalla laitteita, jotka seurasivat jokien olosuhteita. Lue lisää.

Silti "tutkimus vahvistaa, että globaalilla lämmityksellä on ollut suuri merkitys tulva -katastrofissa", sanoo tutkija Stefan Rahmstorf, Potsdamin ilmastonmuutostutkimuslaitoksen tiedemies ja merentutkija, joka ei ollut mukana tutkimuksessa.

"Tämä vastaa IPCC: n äskettäisen raportin havaintoa, jonka mukaan äärimmäisten sateiden määrä on lisääntynyt maailmanlaajuisesti", hän lisäsi viitaten YK: n ilmastopaneelin tulokset. Lue lisää.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa