Liity verkostomme!

Talous

Konferenssi kehottaa päättäjät hyväksymään eettisen rekrytoinnin periaatteita lopettaa terveydenhuoltohenkilöstön aivovuoto

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

1406139829468Mitä eettistä rekrytointia voi olla terveydenhuollon työntekijöiden oikeudenmukaisessa jakautumisessa? Ja mikä rooli Euroopalla on sen varmistamisessa, että terveydenhuollon työntekijöiden vapaa liikkuvuus yhtenäismarkkinoilla ei johda epäterveeseen pääsyyn terveydenhuoltopalveluihin heikommassa asemassa olevilla alueilla? Nämä ovat muutamia kysymyksiä tämän päivän tapahtumasta, 'Terveydenhuollon ammattilaisten liikkuvuus EU: ssa: eettinen rekrytointi ja politiikan johdonmukaisuus' vastasi.

Kaikkien terveystyöntekijöiden yhdessä järjestämä (HW4All) kumppanuus, Euroopan julkisten palveluiden ammattiliittojen liitto (EPSU) ja Euroopan kansanterveysalan liitto (EPHA), ja isäntänä Euroopan parlamentin jäsen Nessa Childers (S&D, Irlanti), tapahtuma keskustelivat WHO: n maailmanlaajuisten käytännesääntöjen sovellettavuudesta terveydenhuollon henkilöstön kansainväliseen rekrytointiin Euroopassa, jota leimaa lisääntynyt ammatillinen liikkuvuus. Jälkimmäisellä on alkanut olla huomattava kielteinen vaikutus terveydenhuoltojärjestelmän kestävyyteen lääkärien, lääketieteen asiantuntijoiden ja sairaanhoitajien kasvavan pulan ja jakautumisen vuoksi. Ilmiö, joka kärsii kovasti tietyistä eteläisen Euroopan maista, mutta myös Puolassa, Bulgariassa ja erityisesti Romaniassa, missä 2007: n jälkeen useat tuhannet lääkärit ja sairaanhoitajat ovat saaneet todistuksia, joiden avulla he voivat työskennellä toisessa Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiossa.

Säästötoimenpiteet muuttavat terveydenhuoltohenkilöstön investointien ja liikkuvuuden välistä tasapainoa, joka on WHO: n maailmanlaajuisen käytännesäännön ydin: uusien maiden välinen palkkatasapainottomuudet ovat muodostumassa ja ne voivat edelleen lisätä terveydenhuollon työntekijöiden aivovuotoa. Tämä tarkoittaa, että jäsenvaltioiden on suunnattava terveydenhuollon työvoiman suunnittelussa omavaraisuuteen, kun taas EU: n koheesiopolitiikalla voi olla rooli tuettaessa maita terveydenhuollon työntekijöidensä pidättämisessä, jotta vältetään lisääntyvä terveyserot ja varmistetaan terveydenhuollon yleinen saatavuus.

Mainos

Tärkeää on, että keskustelusta käy ilmi, että terveydenhuoltoalan liikkuvuus on erilaista kuin muilla aloilla, kuten tietotekniikka tai rakentaminen, joilla pätevien ammattilaisten menetys ei aiheuta vaaraa kansanterveydelle. Siksi terveydenhuollon työntekijät kaikille julkaisivat kutsun eurooppalaisille päätöksentekijöille (4) 2014-julkaisussa tukemaan WHO: n säännöstöön sisältyvien eettisten periaatteiden asianmukaista täytäntöönpanoa.

"Poliittisten päättäjien on aika ymmärtää, että investoinnit kansanterveysjärjestelmiin ja kestävään terveydenhuoltoalan työvoimaan auttavat edistämään Euroopan talouden elpymistä", sanoi Linda Mans, Wemos-säätiö ja HW4All-koordinaattori. "EU: n tulisi koheesiopolitiikan välineiden avulla tehdä parempaa työtä auttaakseen terveydenhuollon työntekijöitä pysymään kotimaissaan", Mans jatkoi.

Lisääntyneen työvoiman liikkuvuuden Euroopassa on entistä tärkeämpää suojella työntekijöiden oikeuksia. "Työnantajien on varmistettava oikeudenmukaiset ja avoimet sopimukset sekä yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja urakehitykseen. Heidän on myös tehtävä pitkä työ turvallisen ja terveellisen työympäristön takaamiseksi", lisäsi Mathias Maucher, EPSU: n terveys- ja sosiaalipalveluista vastaava poliisi. .

Mainos

Vaikka ilmaisut "lähde" ​​ja "kohdemaa" ovat hämärtymässä yhä epävakaampien ammatillisten virtausten yhteydessä, kaikkien EU-maiden on pohdittava, miten niiden suunnittelu- ja rekrytointikäytännöt vaikuttavat yksittäisiin päätöksiin sekä kotimaassa että ulkomailla. Sekä muuttoliike että riippuvuus ulkomaisesta työvoimasta osoittavat systeemisiä haasteita, joihin on puututtava toimilla, jotka tekevät työympäristöstä houkuttelevamman terveydenhuollon työntekijöiden oleskelua varten.

”Ammatillinen liikkuvuus lisää kasvua ja työpaikkojen luomista yhtenäismarkkinoilla. Terveysalalla toimintaedellytykset eivät kuitenkaan ole kaukana tasosta: jos voit ansaita kymmenen kertaa enemmän toisessa jäsenvaltiossa ammatillisia taitojasi kehittäessäsi, on vaikea vastustaa puhelua ”, totesi Sasha Marschang, EPHA: n terveysjärjestelmien päällikkö.

Projekti "Terveydenhuollon työntekijät kaikille ja kaikille terveydenhuollon työntekijöille" on eurooppalainen kansalaisyhteiskunnan aloite, joka edistää kestävää terveydenhuoltoalan työvoimaa maailmanlaajuisesti. Hanketta rahoittaa EU, ja sen toteuttaa Afrikan lääketieteen ja tutkimuksen säätiö (Italia); Terveyspolitiikkojen ja -palvelujen keskus (Romania); Humanitaarisen avun säätiö Redemptoris Missio (Puola); Terveyden köyhyyden torjunta (UK); Medicus Mundi International Network; Memisa (Belgia); Medicus Mundi -järjestöjen liitto (Espanja); terre des hommes (Saksa); ja Wemos-säätiö (Alankomaat).

WHO: n terveyshenkilöstön kansainvälistä rekrytointia koskevat maailmanlaajuiset käytännesäännöt.

"Muuttomuutoksen" torjuminen Euroopan terveydenhuollon ammateissa, Politiikan katsaus (marraskuu 2014).

 ”Terveystyöntekijä kaikille kaikkialla”, kehotus toimia eurooppalaisille päätöksentekijöille, saatavana allekirjoituksiin tästä.

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa