Liity verkostomme!

Alkoholi

EU: n alkoholin strategia on puututtava alkoholiin liittyvien terveyserojen vaikuttavat asunnottomien

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

140930-alcohol-homeless-10a_aed7b9a8d1b00909416f1d90e685ad01FEANTSA, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen sateenvarjo, jotka osallistuvat tai osallistuvat asunnottomuuden torjuntaan Euroopassa, on suhtautunut myönteisesti Euroopan parlamentin 29. huhtikuuta hyväksymän päätöslauselman kehottaa laatimaan uuden EU: n strategian alkoholiin liittyvien haittojen torjumiseksi Euroopassa ja kehottaa Euroopan komissiota osoittamaan poliittista sitoutumista kehittämällä nopeasti uuden EU: n alkoholistrategian (2016--2022).

Haitallisen alkoholinkäytön ja kodittomuuden välillä on selkeä yhteys. Vaikka henkilö saattaa tulla kodittomaksi useista syistä, tutkimus osoittaa, että kaksi kolmasosaa kodittomista mainitsee alkoholin tärkeimmäksi syyksi asunnottomaksi tulemiseen. On myös selvää näyttöä siitä, että alkoholin käyttö lisääntyy kodittomuuden seurauksena, jota usein käytetään keinona selviytyä asunnottomuuden stressistä. Kodittomien ihmisten kuolleisuus (kadulla elävät ihmiset kuolevat 20 vuotta ennen väestöä) on esimerkki vakavasta terveyserosta ja ongelmallinen alkoholinkäyttö on merkittävä tähän vaikuttava tekijä. Yli kolmasosa kaikista kodittomien ihmisten kuolemista aiheuttaa ongelmallista alkoholinkäyttöä.

Kodittomuus ja ongelmallinen alkoholinkäyttö ovat monimutkaisia ​​kysymyksiä, joihin on puututtava integroidusti. Monialaista lähestymistapaa tarvitaan, jotta kumppanuussuhteet eri terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjoajien välillä voisivat koordinoida tukea paremmin. Vaikka on tärkeää kehittää erilaisia ​​hoitoja kodittomille ihmisille, joilla on ongelmallista alkoholinkäyttöä, on myös kiireellistä tarvetta tarjota heille muita tukipalveluja. Todisteet osoittavat, että vakaa asuminen sekä hoidon aikana että sen jälkeen on avain toipumiseen ja voi vähentää uusiutumisen riskiä.
Lisää todisteita tehokkaasta politiikasta ongelmallisen alkoholinkäytön haitallisten vaikutusten torjumiseksi on ollut saatavilla viimeisen EU: n alkoholistrategian jälkeen. Uuden strategian olisi perustuttava näihin todisteisiin ja varmistettava riittävien rahoitusvälineiden avulla, että alkoholiin liittyviin haittoihin puututaan kattavasti. Toimintaa kehitettäessä tulisi ottaa huomioon väestöryhmät, joilla on vakava haavoittuvuus ja jotka ovat vaarassa joutua ongelmallisen alkoholinkäytön kohteeksi.
EU: n terveysstrategiassa ja Euroopan komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa "Investoiminen terveyteen" tunnustetaan terveyserojen vähentämisen merkitys. Uuden alkoholistrategian pitäisi myötävaikuttaa tähän tunnustamalla, että ongelmallinen alkoholinkäyttö lisää terveyseroja etenkin haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten kodittomien, keskuudessa. Euroopan komission tulisi vastata tähän Euroopan parlamentin vahvaan pyyntöön, jonka jäsenvaltiot ja kansalaisyhteiskunta ovat myös ilmaisseet useaan otteeseen. ja ehdottaa uutta ja kunnianhimoista EU: n strategiaa ongelmallisen alkoholinkäytön ja alkoholiin liittyvien haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Euroopassa.

Euroopan parlamentin päätöslauselmassa vaaditaan uutta EU: n alkoholistrategiaa

Mainos

Euroopan parlamentti (EP) hyväksyi 29. huhtikuuta päätöslauselman, jossa komissiota kehotettiin esittämään uusi EU: n alkoholistrategia terveyshaittojen torjumiseksi vuosiksi 2016--2022. EP: n jäsenten selkeä viesti tulee vain viikko sen jälkeen, kun EU: n terveysministerit Riiassa kutsuivat komissiota (1) ryhtymään toimiin alkoholin terveysvaikutusten torjumiseksi. Sekä parlamentin jäsenet että ministerit ovat arvostelleet komissiota siitä, ettei se ole päivittänyt edellistä, vuonna 2012 päättynyttä EU: n alkoholistrategiaa.

Tämänpäiväisessä Euroopan parlamentin päätöslauselmassa kehotetaan laatimaan uusi strategia, jossa korostetaan alkoholijuomien, mukaan lukien ainesosat ja ravintotiedot, parempaa merkintää ja painotetaan erityisesti kaloreita, ja tarvetta lisätä tietoisuutta raskauden aikana tapahtuvan juomisen ja rattijuopumuksen vaaroista kaikkialla EU: ssa.

Kansanterveysjärjestöjen koalitio (2) pitää myönteisenä EP: n päätöstä askeleena kohti alkoholin aiheuttamien haittojen vähentämistä Euroopassa. Tämänpäiväinen päätöslauselma - yhdessä EU: n terveysministerien vahvan näkemyksen kanssa - on herätyskutsu Euroopan komissiolle, jotta EU: n uusi alkoholistrategia ja toimet alkoholin aiheuttamien vakavuuden, laajuuden ja valtavien kustannusten vähentämiseksi pikaisesti sairaudet kaikkialla Euroopassa, jotka vaativat EU: ssa vuosittain 120,000 XNUMX ihmishenkiä.

Mainos

Alkoholin väärinkäyttö on johtava sairauden ja ennenaikaisen kuoleman riskitekijä työikäiselle väestölle (25–59-vuotiaat) Euroopassa (3). Alkoholin käytön yhteiskunnalliset kustannukset Euroopassa ovat yli 155 miljardia euroa vuodessa koko EU: ssa (4).

Alkoholiin liittyvät vahingot maksavat Euroopalle vähintään 2–3% BKT: stä, lähinnä tuottavuuden menetyksestä ja massiivisista terveydenhuoltokustannuksista. ”Alkoholiin liittyvien haittojen ehkäisy on älykäs investointi taloudelle, se vähentää pitkäaikaisia ​​terveydenhuoltomenoja ja samalla aika nostaa työvoiman tuottavuutta ”, sanoi Eurocaren pääsihteeri Mariann Skar. "Komission on vastattava ministereille ja parlamentille päättäväisellä uudella alkoholistrategialla. Strategian puuttuminen heikentää tällä hetkellä Euroopan pyrkimyksiä luoda työpaikkoja ja kasvua ", jatkoi Skar.

Alkoholiin liittyvien haittojen torjuminen on myös ratkaisevan tärkeää terveyserojen vähentämiseksi, koska alkoholista johtuvien tautien ja kuolemien taakka vaikuttaa suhteettomasti vähävaraisimpiin. Yksi yhteiskunnan kustannustehokkaimmista tavoista alkoholin kulutuksesta aiheutuvien vahinkojen minimoimiseksi on Skotlannin hallituksen ehdottama MUP. Tämä päätöslauselma sisältää myös viittauksen vähimmäisyksikköhintaan (MUP) (5).

Alkoholin väärinkäyttö on tärkeä kansanterveyskysymys jokaisessa EU-maassa, joka vaatii koordinoituja toimia. "Parlamentin äänestyksen ja EU: n terveysministerien kehotuksen pitäisi häpeä komissiota alkoholin torjunnassa. Vuosien EU: n toimettomuus on antanut alkoholiteollisuuden piilottaa juomiensa haitat ja jopa kalorit. Komissiolla on tällä hetkellä parempaa sääntelyä, mutta mikä on parempaa, jos komissio laiminlyö velvollisuutensa suojella kansanterveyttä? "Totesi EPHA: n pääsihteeri Nina Renshaw.

Kuusi tosiasiaa alkoholiin liittyvistä haitoista

  • Alkoholi on 3rd riskitekijä Euroopassa sairauksien ja ei-tarttuvien sairauksien, mukaan lukien jotkut syövät ja sydän- ja verisuonitaudit, hoitoon.
  • Alkoholi on myrkyllinen aine sen suorien ja epäsuorien vaikutusten vuoksi monille kehon elimille ja syyllisille jotkut 60-taudit. Kun otetaan huomioon kaikki maailmanlaajuiset sairaudet ja vammat, alkoholinkäytön kielteiset terveysvaikutukset ovat suuremmat kuin hyödyt 32: 1.
  • 12 miljoonaa ihmistä EU: ssa ovat riippuvaisia ​​alkoholista.
  • Noin 9 miljoonaa lasta EU: ssa asuvat yhden tai molempien alkoholiriippuvaisen vanhemman kanssa.
  • Yksi neljästä tieliikennekuolemasta EU: ssa johtuu alkoholista. Vuonna 2010 melkein 31,000 25 eurooppalaista tapettiin teillä, joista XNUMX% liittyi alkoholiin.
  • Alkoholi on vastuussa Yksi seitsemästä miesten kuolemasta 1–13-vuotiaiden ryhmässä yksi 15 naiskuolemasta, mikä johtaa noin 64 120 ennenaikaiseen kuolemaan.

(1) Riian terveysministerit ovat yhtä mieltä EU: n yhteisen ravitsemus- ja alkoholipolitiikan tarpeesta

(2)Euroopan Alcohol Policy Alliance(Eurocare), Euroopan kansanterveysliitto(EPHA), Euroopan maksan tutkimusyhdistys(EASL), Euroopan maksan potilasyhdistys(ELPA), United European Gastroenterology(UEG) Euroopan syöpäjärjestöjen liitto(ECL) Pysyvä eurooppalaisten lääkäreiden komitea(CPME), Kuninkaallinen lääkäreiden yliopisto, ja British Medical Association(molemmat Yhdistyneestä kuningaskunnasta).

(3)Euroopan alkoholi- ja terveysfoorumin tiederyhmän tieteellinen lausunto (2011)  Alkoholi, työ ja tuottavuus

(4)Rehm, J. et ai (2012) Interventiot alkoholiriippuvuuteen Euroopassa: menetetty mahdollisuus parantaa kansanterveyttä.

(5) [Yhteinen lehdistötiedote] Lääkärit ottavat taistelun "Skotlannin rohkeiden" alkoholin vähimmäisyksikköhinnan politiikan toteuttamiseksi Brusseliin

Alkoholijuomasektori kommentoi parlamentin päätöslauselmaa EU: n alkoholistrategiasta

spiritsEUROPE pani merkille Euroopan parlamentin tulevaa alkoholistrategiaa koskevan päätöslauselman hyväksymisen. Erityisesti parlamentin keskittyminen alkoholihaittojen torjumiseen pikemminkin kuin alkoholin kulutukseen sinänsä on oikein, ja myös parlamentin jäsenet painottavat alkoholin kulutuksen kontekstia ja tapoja.

"Olemme tyytyväisiä parlamentin kiinnostukseen ja suurimpaan osaan heidän tekemistään ehdotuksista", sanoi alkoholijuomien pääosaston johtaja Paul Skehan. "Tuemme parlamentin jäsenten vaatimuksia paremmasta tutkimuksesta, paremmasta tietojen keräämisestä ja todisteiden jakamisesta. Erityisesti väkevien alkoholijuomien ala suosii parlamentin jäsenten vaatimusta asianmukaisista strategioista alkoholin väärentämisen sekä alkoholin laittoman ja mustan pörssin ongelman ratkaisemiseksi. "

Alkoholijuomateollisuus on osallistunut 374 aloitteeseen, joilla pyritään torjumaan alkoholin haitallista käyttöä koko EU: ssa, sen jälkeen kun Euroopan alkoholi- ja terveysfoorumi perustettiin vuonna 2007. Työskentelemme haittojen torjumiseksi paikallistasolla yhteistyössä paikallisen poliisin, lupaviranomaisten, ministeriöiden kanssa terveys ja muut, tuottaa tuloksia.

Skehan totesi lopuksi: "Olemme iloisia, että Euroopan parlamentti kehottaa komissiota jatkamaan viimeisten kahdeksan vuoden aikana tehtyä hyvää työtä, ja jatkamme omamme osaltamme vastuullisen juomisen kulttuurin edistämiseksi Euroopassa".

Alkoholi

Huippupanimoiden paahtoleivät helpottavat pandemian reunakiviä alkoholittomalla oluella

Julkaistu

on

By

Vaikka monet alkoholinkäyttäjät voivat juhlia pandemiarajoitusten lieventämistä oluella tai lasillisella viiniä, maailman suurimmat panimot kehottavat heitä kokeilemaan uusia nolla-alkoholijuomia, kirjoittaa Philip Blenkinsop että Joyce Philippe.

Menetettyään markkinaosuutensa käsityöläisoluille ja koville sulatteille - tai alkoholipitoiselle vedelle - huippupanimoiden kuten AB InBevin ja Heinekenin vedonlyönti on uuden sukupolven alkoholittomia oluita auttaakseen palaamaan takaisin hyödyntämällä terveellisiä elämäntapoja.

Mutta pandemia peruutti liikelounaat, tyhjensi urheilutilat eikä jättänyt ketään ajamasta takaisin juhliin tai baareihin - kaikki tärkeimmät alueet ilman alkoholijuomia.

Mainos

Markkinoiden tutkimuksen tarjoajan Euromonitor Internationalin mukaan alkoholittoman oluen maailmanlaajuinen myynti laski 4.6% vuonna 2020 arvoltaan 11.6 miljardiin dollariin sen jälkeen, kun edellisen neljän vuoden keskimääräinen vuotuinen kasvu oli 9%.

Rajoitusten lopettaminen Yhdysvalloissa ja Euroopassa helpottaa nyt panimoiden saamaan juomajuomalaiset kokeilemaan myydyimpien tuotemerkkiensä uusia alkoholittomia versioita - mikä heidän mielestään on ratkaisevan tärkeää myynnin kasvattamiseksi.

"Kuluttajien suurin este on odotukset, koska he eivät odota sen maistuvan hyvältä", sanoi Borja Manso-Salinas, Heineken-tuotemerkin markkinoinnista vastaava johtaja Yhdysvalloissa.

Mainos

Heineken, tässä kuussa Pier 17 -konsertti- ja ruokapaikkana Manhattanin alaosassa (HEIN.AS) rikkoi tämän esteen joillekin ohikulkijoille, mukaan lukien Cary Heinz, joka toi säännöllisen Heinekenin läheiseltä osastolta vertailua varten.

"En osaa sanoa eroa. Ja olen todellinen juomari", hän sanoi, tölkki kummassakin kädessä.

Aikaisemmin monia nollaolutta kypsennettiin tehokkaasti alkoholin haihduttamiseksi pilaaen makua. Panimot käyttävät nyt usein tyhjiökammiota, joten alkoholi irtoaa alhaisemmassa lämpötilassa ja joskus pyrkii sekoittamaan takaisin paenneet esterit, jotka ovat maun keskeisiä.

Maailman toiseksi suurin panimo lanseerasi Heineken 0.0: n Yhdysvalloissa vuonna 2019 ja aikoi jakaa viime vuonna 10 miljoonaa ilmaista tölkkiä, mutta onnistui alle puolet siitä pandemian takia.

Hollantilainen panimo uskoo, että se on palannut raiteilleen vuonna 2021, ja pelkästään toimistoihin menee noin neljä miljoonaa ilmaista näytettä. Muut näytteet ovat sidottuja musiikkifestivaaleille, kerrostaloihin ja ostoskeskuksiin.

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) (ABI.BR), maailman ja Yhdysvaltojen suurin panimo, käynnisti myös nollaversio lippulaiva Budweiser lagerista Yhdysvalloissa vuosi sitten.

"Historiallisesti yksi ylittävistä esteistä on maku", totesi Budweiser-tuotemerkin globaali markkinointijohtaja Todd Allen.

"Ihmisille on todella tärkeää kokeilla tuotetta."

Heinekenin alkoholittomien oluiden tölkit nähdään näytteenottotapahtumassa Pier 17: ssä New Yorkin Seaport Districtissä, New York, Yhdysvallat, 15. heinäkuuta 2021. REUTERS / Joyce Philippe
Alkoholittomia oluita sisältävät hyllyt näkyvät supermarketissa Brysselissä, Belgiassa, 19. kesäkuuta 2021. REUTERS / Philip Blenkinsop

Euroopassa on lähes kolme neljäsosaa alkoholittomasta oluesta, markkinatutkimusyritys InsightSLICE sanoo. Espanjassa nolla alkoholijuomaa on 13% kaikesta oluen myynnistä.

Japanissa, jossa lähes 5% oluen myynnistä ei sisällä alkoholia, panimot käynnistävät uusia tuotemerkkejä ja ennustavat jyrkän kasvun. Lue lisää.

Yhdysvallat on kuitenkin melkein neitsyt alue, jossa nollan alkoholin markkinaosuus on vain 0.5% Euromonitorin mukaan.

IWSR-juomamarkkina-analyysin mukaan vuosi 2019 oli käännekohta ja kasvu kolmen vuoden laskun jälkeen.

Viiden vuoden ajan vuoteen 2025 vuoteen 60 mennessä alkoholittomien oluiden määrä melkein kolminkertaistuu, mikä ylittää selvästi noin 18 prosentin maailmanlaajuisen kasvun. Uusien lanseerausten ja terveystrendien ansiosta. USA: n oluen myynti kokonaisuutena nähdään XNUMX%: n lasku samana ajanjaksona.

Tällainen kasvu voi olla elintärkeää suurille panimoille, jotka ovat viime vuosina joutuneet taistelemaan kahdella rintamalla - käsityöpanimoista, nyt noin 12% yhdysvaltalaisesta oluesta, ja kovista sulateista, jotka ovat kaksinkertaistaneet Yhdysvaltojen myynnin vuosittain markkinoiden nousun jälkeen. 2016.

Nolla alkoholi on erilainen. Suurimmat panimot ovat eturintamassa eikä myöhään saapuvia, ja heidän uudet tuotteet voivat saada osuutensa virvoitusjuomista eikä oluen ydinmarkkinoista.

Alkoholittomat juomat tarjoavat tyypillisesti myös korkeammat marginaalit, ja korkeammat tuotantokustannukset korvataan alemmalla valmisteverolla.

Allen sanoi, että luokan suorituskyky oli suhteellisen parempi uuden sukupolven alkoholijuomien keskuudessa, mikä on selvästi positiivista.

Panimot korostavat oluen "luonnollisia" ainesosia, toisin kuin monet virvoitusjuomat. Budweiser Zero -kampanjat korostavat myös, että sillä ei ole sokeria ja sen kalorimäärä on kolmasosa tavallisesta Budista.

Kuluttajat eivät ole enää vain kuljettajia, teetotallereita tai raskaana olevia naisia, panimot sanovat, että suurin osa myös juo alkoholia, mutta vain päättää pidättäytyä tilanteesta.

Panimot näkevät suuren potentiaalin Yhdysvaltain urheilutapahtumissa, joista monet kieltävät alkoholimyynnin pelin loppupuolella, mutta näkevät myös nolla alkoholijuoman saapuvan uudelle alueelle.

Trevor Stirling, Bernstein Autonomousin vanhempi juoma-analyytikko, sanoi, että panimoiden oli tärkeää tehdä alkoholittomat oluet elämäntapavalinnaksi, esimerkiksi korvata aamusooda työpaikalla eikä vain oluen korvikkeena.

"Se on valtava mahdollisuus, mutta vaikea tehdä. Heidän on muutettava viitekehystä niin, että esimerkiksi kuluttajat näkevät sen vähemmän oluena, jossa ei ole alkoholia, mutta alkoholittomana juomana, joka maistuu oluelta, aikuisten virvoitusjuomaksi ," hän sanoi.

Heinekenin toimitusjohtaja Dolf van den Brink uskoo, että alkoholittoman oluen osuus ajan mittaan voi olla noin 5% maailman olutmarkkinoista. Euromonitorin mukaan se oli arvoltaan noin 2 prosenttia vuonna 2020.

"Suurin virhe, jonka voimme tehdä, olisi ottaa jalka pois kaasusta. Olemme vielä vasta tämän matkan varhaisessa vaiheessa", hän sanoi.

Continue Reading

Alkoholi

Luomaan vieraanvarainen ympäristö vieraanvaraisuuteen - mitä on tehtävä

Julkaistu

on

Miljoonat eurooppalaiset työskentelevät matkailu- ja ravintola-aloilla, ja he tarvitsevat jatkuvaa, kohdennettua tukea elpyä ja elvyttää teollisuuttaan, joka on ollut COVID-kriisin pahimmin kärsimä, kirjoittaa Ulrich Adam.

Lukituksen rajoitukset eivät vain aiheuttaneet laajamittaista työttömyyttä sulkemalla miljoonia vieraanvaraisuusyrityksiä. Ne tarkoittivat myös sitä, että hallitukset menettivät valtavat summat verotuloista: Euroopassa ravintola-ala yleensä maksaa enemmän kuin € 125 miljardia vuosittain valtion kassaan valmisteveroja, arvonlisäveroa ja muita veroja.

Poliitikot haluavat varmistaa, että valtiovarainministeriöt hyötyvät vieraanvaraisuuden ja seurustelupaikkojen avaamisesta uudelleen. Niiden on kuitenkin tasapainotettava tulojen tuottamisen tarve ja tarve varmistaa, että näiden alojen yritykset voivat kukoistaa ja ylläpitää itseään välittömästi Covidin jälkeisenä aikana. Ennenaikaiset verorasitteet saattavat toimia päinvastoin ja viivästyttää elpymistä toimimalla työpaikkojen luomisessa ja alan taloudellisessa kunnossa.

Mainos

Kun hallitukset suunnittelevat onnistunutta uudelleenkäynnistämistä ja täydellistä elpymistä, heidän on mietittävä luovasti, kuinka ne voisivat antaa vaikeuksissa oleville ravintola-alan yrityksille vauhtia samalla kun valmistevero- ja alv-politiikat tuodaan 21-luvulle.

Alv-alennukset ovat toimineet

Viime opiskella Saksassa osoitettiin, että arvonlisäveron väliaikaiset alennukset vapauttivat taloudellisia paineita kotitalouksille kaikissa tuloluokissa.

Mainos

Covidin iskujen selvittämiseksi jotkut maat, kuten UK että Irlanti ovat tarjoaneet arvonlisäveron alennuksia vieraanvaraisuusalalle. BelgiaEsimerkiksi toi alennetun arvonlisäverokannan ravintola-alalle ja ateriapalveluille kesäkuussa 2020, mikä antoi voimakkaan sysäyksen toimialoille, jotka olivat erityisen raskaana lukitusrajoitusten vuoksi.

Tällaisia ​​toimintalinjoja on ylläpidettävä ja laajennettava alan auttamiseksi aikana, jolloin käteisvarat ovat kuluneet pahasti, ja yritykset ovat vasta alkaneet kannattamaan. Kohdennettuja ärsykkeitä tarvitaan edelleen epäröivän kuluttajien luottamuksen ja tilojen toimiessa kapasiteetin alle viipyvien rajoitusten vuoksi.

Mutta sen varmistamiseksi, että vieraanvaraisuuden elpyminen tapahtuu nopeasti, meidän on mentävä tästä pidemmälle ja tutkittava kauaskantoisempia poliittisia muutoksia etenkin valmisteverojen osalta.

Vero-ongelmat ja mahdolliset korjaustoimenpiteet

Myös vieraanvaraisuusala on pitkään kamppaillut vanhentuneiden sääntöjen suhteen alkoholin verotuksessa, säännöt, jotka estivät jo alaa ennen Covidiä, mutta jotka ovat paljon raskaampi taakka aikana, kun yritämme auttaa baareja ja ravintoloita avaamaan uudelleen onnistuneesti.

Tarvitsemme uuden lähestymistavan kannustamaan ihmisiä poistumaan, seurustelemaan, tukemaan paikallista talouttaan ja nopeuttamaan elpymistä.

Hallitusten on harkittava toimenpiteitä, kuten joillakin lainkäyttöalueilla käyttöön otettujen valmisteverojen jäädyttämisen jatkaminen, samalla kun tasoitetaan eri tuotteiden verotusta.

Esimerkiksi alkoholijuomia syrjitään valtavasti useimmissa eurooppalaisissa verojärjestelmissä. Väkevien alkoholijuomien osuus on yli kaksinkertainen valmisteverojen "kohtuulliseen osuuteen" verrattuna suhteelliseen kulutettuun määrään verrattuna viineihin ja oluisiin.

Tämä tehoton verotuksellisuus tarkoittaa sitä, että asiakkaat maksavat hyvin eri tavalla valitsemansa tuotevalikoiman tuotteista, ja sillä on myös haitallinen vaikutus lähialoille.

Tällainen räikeä ero, joka on räikeästi ristiriidassa kansanterveystieteen kanssa, luo vääristäviä kannustimia, jotka vahingoittavat vieraanvaraisuusalaa (joka on suhteettoman riippuvainen väkevien alkoholijuomien kaupasta, koska nämä tuotteet ovat arvokkaampia vieraanvaraisuuspaikoille) ja Euroopan monia käsityötahtaita, jotka myös kamppailevat, koska matkailun hitti.

- Iverotutkimuksen laitos suosittelee, että kaikesta alkoholista verotetaan vastaava verokanta yksikköä kohden, ellei löydy pakottavia todisteita, jotka oikeuttavat vertailukelpoisten tuotteiden kohtelun radikaalisti eri tavoin.

Kansanterveyslaitokset ovat samaa mieltä. Vuonna 2020 raportti alkoholin hinnoittelusta Maailman terveysjärjestö (WHO) totesi, että "muille kuin erityisverotuksille, joiden kautta tuotteesta maksettava vero on suoraan verrannollinen tuotteen alkoholipitoisuuteen, ei ole juurikaan perusteluja", ennen kuin väittävät, että " [t] kirvesmäärien tulisi yleensä olla samanlaiset erityyppisille alkoholille (esim. olut, viini ja väkevät alkoholijuomat). "

Huolimatta pandemian alussa esiintyneistä huolestuttavista otsikoista, jotka merkitsivät alkoholimyynnin kasvattamista ruokakaupoissa, alkoholin kokonaiskulutus vuonna 2020 laski huomattavasti lähes kaikkialla v. 2019. Mielenkiintoista on, että kulutettujen alkoholijuomien määrät lisääntyivät usein, mikä osoittaa, että kuluttajat vaihtavat oluen, viinin, siiderin välillä tai väkeviä alkoholijuomia. Nykyinen verotus peittää nämä luonnolliset kuluttajavalinnat, koska väkevät alkoholijuomat verotetaan liikaa verrattuina oluisiin ja viineihin kaikissa EU27-maissa.

Taloudellisen toiminnan jatkuessa ja normaalin elämän palautuessa vieraanvaraisuuden verorasitus on tarkasteltava radikaalisti.

Continue Reading

Alkoholi

Alkoholin kulutuksen kehitys Euroopassa jatkuu myönteisenä

Julkaistu

on

Viime kuukausina olemme nähneet erittäin tervetulleita havaintoja juomiskäyttäytymisestä, jonka johtavat terveysviranomaiset ovat julkaisseet kaikkialla Euroopassa, erityisesti alaikäisten juomisen vähenemisen suhteen. Tämä eroaa jyrkästi harhaanjohtavasta kattavuudesta, joka usein viittaa siihen, että kokonaiskulutus kasvaa vaarallisesti etenkin pandemian alettua, kirjoittaa spiritsEuroopan pääjohtaja Ulrich Adam.

Maailman terveysjärjestön 2019 tilanneraportti osoitti, että keskimääräinen alkoholinkulutus Euroopassa laski vuosina 2010--2016 ja että nuorten keskimääräinen kulutus ja juominen vähenivät erityisesti sekä 11-prosenttisesti "runsaan jaksollisen juomisen" esiintyvyys. 

Tämä ei ollut ainoa merkki positiivisten muutosten tapahtumisesta kaikkialla Euroopassa: viimeisin ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) -raportti osoittaa, että nuorten alkoholin kulutus eliniän aikana vähenee tasaisesti vuosina 1995--2019 EU: ssa.

Mainos

Vuoteen 2003 verrattuna alkoholin kokonaiskulutus laski 22% ja laski lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Runsas jaksollinen juominen laski 19%, ja 86% vastaajista ilmoitti, ettei hän ollut koskaan juonut kuluneen kuukauden aikana. 

Meillä on juuri julkaistu hyödyllinen yhteenveto tästä ESPAD-tutkimuksesta, jossa korostetaan tärkeimmät havainnot. Nämä tilastot eivät kuitenkaan kata ajanjaksoa Covid-19: n saapumisesta.

Joten miten pandemia on vaikuttanut yleiseen kulutuskehitykseen?

Mainos

Viime vuoden aikana on herättänyt huolta siitä, kuinka Covid-19 ja siitä johtuvat sulkemat voivat uhata viimeaikaista edistystä.

Onneksi Covid ei ole lisännyt vastuuttomuutta, mutta ei ole muuttanut alkoholin kulutuksen ja väärinkäytön myönteisiä pitkän aikavälin trendejä. Itse asiassa kaikki merkit viittaavat siihen, että ihmiset ovat yleensä juoneet paljon vähemmän. Sensationalistiraportit, joissa keskityttiin myynnin lisääntymiseen joissakin vähittäismyymälöissä, jättivät huomiotta dramaattisen myynnin laskun baareissa ja ravintoloissa, joissa useimmiten juo yleensä.

Esimerkiksi tiedot IWSR Drinks Market Analysis osoitti alkoholin kulutuksen vähenemisen pandemian aikana useimmilla markkinoilla, myös kaikkialla Euroopassa. 

Kasvava joukko riippumattomia todisteita viittaa myös kaikkien muiden sosiaalisten olosuhteiden laajempaan laskuun viime vuonna. 

A YouGov-kysely vuonna 2020 - johon osallistui yli 11,000 84 ihmistä useissa maissa, kuten Ranskassa, Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa - havaittiin, että XNUMX% juovista ei kuluttanut enemmän alkoholia kuin ennen lukkoa, ja yli joka kolmas oli vähentänyt juomisen tai lopettaa kokonaan. 

Samaan aikaan Alankomaissa uusi Luvut Trimbos-instituutti osoitti, että 49% 16-35-vuotiaista vähensi juomista ensimmäisen lukituksen aikana verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon, kun taas 23% kulutti saman määrän.

Yksinkertaisesti sanottuna, harhaanjohtavista otsikoista riippumatta, kaikki todisteet viittaavat pitkän aikavälin alaspäin suuntautuvan polun jatkumiseen sekä alkoholin kulutuksessa että väärinkäytössä. 

Se ei tietenkään tarkoita, että töitä ei ole enemmän - kaukana siitä. 

Alaikäisten juomisesta ei ole hyväksyttävää tasoa, aivan kuten ei ole hyväksyttävää terveydelle haitallista runsasta juomista. Alana ja yhteiskuntana meidän on pohdittava saavutuksiamme ja työtä, joka on vielä edessä. 

Euroopan yhteiskuntien jatkuva edistyminen alkoholiin liittyvien haittojen vähentämisessä viime vuosina - ja tämän jatkuminen lukkojen aikana - osoittaa, että olemme oikealla tiellä ja että pitkän aikavälin myönteiset suuntaukset jatkuvat, kun aloitamme talouden tärkeiden sektoreiden avaamisen.

Yksi asia, jota miljoonat eurooppalaiset odottavat, on kyky nauttia drinkki jälleen baareissa ja ravintoloissa turvallisesti, sosiaalisesti ja vastuullisesti. 

spiritsEUROPE jatkaa työskentelyä yhteistyökumppaneidemme kanssa ravintola-alalla varmistaakseen, että uudelleenkäynnistys saavutetaan turvallisesti, ja jotta voimme kaikki jatkaa myönteisen suunnan kohti maltillisempaa juomakulttuuria kaikkialla EU: ssa.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa