Liity verkostomme!

Rikollisuus

Psykoaktiivisia aineita: Euroopan parlamentti komitea tukee komission ehdotusta

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

juridinen-huippuihinEhdotukset Euroopan unionin kyvyn parantamiseksi reagoida uusiin psykoaktiivisiin aineisiin, joita käytetään vaihtoehtona laittomille huumeille, kuten kokaiinille ja ekstaasille (IP / 13 / 837 että MEMO / 13 / 790) edistyi merkittävästi 10-maaliskuussa. Heitä tuki Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) (51 puolesta, neljä vastaan). Komission ehdottamat uudet säännöt antavat EU: lle nopeamman ja älykkäämmän järjestelmän auttamaan suojelemaan yli 2 miljoonaa ihmistä Euroopassa, jotka pitävät heille myytäviä pillereitä tai jauheita laillisina.

"Tämän päivän äänestys on hyvä uutinen. Lailliset korkeudet eivät ole laillisia: ne ovat tappavia", sanoi EU: n oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. "Huumeet eivät pysähdy valtioiden rajoilla. Rajattomilla sisämarkkinoilla tarvitsemme EU: n yhteiset säännöt laillisten korkeuksien torjumiseksi. Yhä useammat nuoret joutuvat vaaraan näiden vaarallisten aineiden määrän lisääntyessä. Meidän on oltava nopeampi ja nopeampi meidän on oltava fiksumpia reaktiossamme. Haluan kiittää esittelijöitä Jacek Protasiewiczia ja Teresa Jiménez-Becerrilia heidän nopeasta työstään tämän tärkeän asiakirjan parissa. Toivon, että voimme edistyä edelleen nopeasti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. "

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) vahvisti komission ehdotusten kulmakivet nopeammalle järjestelmälle, jolla estetään haitallisten uusien aineiden myynti kuluttajille, ja porrastetusta lähestymistavasta, joka vastaa uusien aineiden riskeihin. kohdennetulla tavalla.

Mainos

Uudet EU-säännöt nopeuttavat unionin toimintaa (yli kahdesta vuodesta 2 kuukauteen tai nopeammin hätätilanteessa). Se mahdollistaa vakavien haitallisten aineiden välittömän poistamisen markkinoilta yhden vuoden ajan.

Asteittainen lähestymistapa johtaa siihen, että enemmän huumeita kielletään EU: n tasolla. Tällä hetkellä unionilla on mahdollisuus valita joko asettaako rikosoikeudellisia toimenpiteitä aineen käsittelemiseksi vai ryhtyykö toimiin lainkaan. Joissain tapauksissa unionin tasolla ei ryhdytä toimiin, koska aineen aiheuttama riski on todellinen, mutta se ei ole riittävä perustella rikostoimenpiteitä. Suhteellisempi lähestymistapa tarkoittaa sitä, että enemmän aineita puututaan. Se sallii myös laillisten korkeuksien, joilla on laillista kaupallista käyttöä (kuten epilepsian hoitoon käytettävä lääke Pregabalin tai 1,4 BDO), edelleen käyttää lailliseen lääketieteelliseen tarkoitukseen.

LIBE-valiokunnan mietinnössä esittämien tärkeimpien muutosten tavoitteena on:

Mainos
 1. Selventämään olosuhteita, joissa jäsenvaltio voi ottaa käyttöön tiukempia kansallisia toimenpiteitä torjuakseen erityisiä riskejä, joita uusi aine aiheuttaa sen alueella, ja
 2. vahvistaa uusien aineiden tiedonvaihtoa ja riskinarviointia.

Seuraavat vaiheet: Lain saamiseksi Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden on hyväksyttävä komission ehdotus tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Euroopan parlamentissa odotetaan äänestystä täysistunnosta huhtikuussa.

Tausta

Viime vuosina havaittiin EU: ssa joka viikko keskimäärin yksi uusi psykoaktiivinen aine, ja määrän odotetaan kasvavan tulevina vuosina. 1997: n jälkeen jäsenvaltiot ovat havainneet enemmän kuin 300-aineita ja niiden määrä yli kolminkertaistunut 2009: n ja 2013: n välillä (24: stä 2009: stä 81: iin 2013: iin).

2011-raportissa todettiin, että nykyinen järjestelmä on kamppaillut pysyäkseen markkinoilla ilmaantuvien uusien aineiden suuren määrän suhteen (IP / 11 / 1236). Komission ehdotus parantaa ja nopeuttaa unionin kykyä torjua uusia psykoaktiivisia aineita säätämällä:

 1. Nopeampi menettely: Tällä hetkellä aineen kieltäminen EU: ssa kestää vähintään kaksi vuotta. Tulevaisuudessa unioni pystyy toimimaan vain 10 kuukauden kuluessa. Erityisen vakavissa tapauksissa menettely on vielä lyhyempi, koska myös aineet voidaan poistaa nopeasti markkinoilta yhden vuoden ajan. Tämä toimenpide varmistaa, että ainetta ei enää ole kuluttajien saatavilla, kun suoritetaan täydellinen riskinarviointi. Nykyisessä järjestelmässä väliaikaiset toimenpiteet eivät ole mahdollisia, ja komission on odotettava täydellistä riskinarviointikertomusta, ennen kuin se tekee ehdotuksen aineen rajoittamiseksi.
 2. Suhteellisempi järjestelmä: Uusi järjestelmä mahdollistaa porrastetun lähestymistavan, jossa kohtuullisen riskin aiheuttaviin aineisiin sovelletaan kuluttajamarkkinoiden rajoituksia ja aineisiin, jotka aiheuttavat suuren riskin markkinoiden täydellisiin rajoituksiin. Ainoastaan ​​kaikkein haitallisimmista aineista, jotka aiheuttavat vakavia riskejä kuluttajien terveydelle, sovelletaan rikosoikeudellisia säännöksiä, kuten laittomien huumeiden kohdalla. Nykyisessä järjestelmässä unionin vaihtoehdot ovat binaarisia - joko ei ryhdytä toimiin EU: n tasolla tai määrätä täydellisiä markkinoiden rajoituksia ja rikosoikeudellisia seuraamuksia. Tämä vaihtoehtojen puute tarkoittaa, että unioni ei tällä hetkellä ryhdy toimiin joidenkin haitallisten aineiden suhteen. Uuden järjestelmän avulla unioni pystyy käsittelemään useampia tapauksia ja käsittelemään niitä suhteellisemmin räätälöimällä vastauksensa niihin liittyviin riskeihin ja ottamalla huomioon laillisen kaupallisen ja teollisen käytön.

Lisätietoja

Euroopan komissio - Huumeiden torjuntapolitiikka
Vuoden 2011 Eurobarometri nuorten suhtautumisesta huumeisiin
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus 'European Drug Report' 2013
Euroopan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu
Seuraa Varapuheenjohtaja Twitterissä: @ VivianeRedingEU
Seuraa EU: n oikeus- Twitterissä: @EU_Justice

EU: n talousarvio

EU: n petostentorjuntavirasto havaitsee 20% vähemmän petoksia vuonna 2020 kuin vuonna 2019

Julkaistu

on

EU: n talousarvioon kohdistuvien petosten taloudelliset vaikutukset heikkenivät edelleen vuonna 2020, Euroopan komission tänään (20. syyskuuta) hyväksymän vuosikertomuksen Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta (PIF -raportti) mukaan. Vuonna 1,056 ilmoitetuilla 2020 petollisella sääntöjenvastaisuudella oli yhteensä 371 miljoonan euron taloudellinen vaikutus, mikä on noin 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019 ja jatkanut tasaista laskua viimeisten viiden vuoden aikana. Raportin mukaan muiden kuin petollisten sääntöjenvastaisuuksien määrä pysyi vakaana, mutta niiden arvo laski 6%.

Budjetti- ja hallintokomissaari Johannes Hahn sanoi: ”EU: n ennennäkemätön vastaus pandemiaan antaa yli 2 biljoonaa euroa käytettävissä auttaakseen jäsenvaltioita toipumaan koronaviruksen vaikutuksista. Yhteistyö EU: n ja jäsenvaltioiden tasolla näiden varojen suojaamiseksi petoksilta ei ole koskaan ollut tärkeämpää. Käsikädessä kaikki EU: n petostentorjuntarakenteen eri osat tarjoavat puolustuksemme petoksia vastaan: Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkinta- ja analyyttinen työ, Euroopan syyttäjänviraston syyttäjävalta (EPPO), Eurojustin koordinoiva rooli, Europolin operatiivinen kapasiteetti ja tiivis yhteistyö kansallisten viranomaisten kanssa ja niiden välillä. ”

Tämän päivän positiivinen uutinen tulee Brysselissä sijaitsevan EU: n tarkkailijan raportin mukaan, että Euroopan komissio on estänyt Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) käyttämästä talousarviotaan rahoituksen ja tietotekniikan alalla tarvitsemansa erikoishenkilöstön palkkaamiseen. Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja Monica Hohlmeier (EPP, DE) näyttää vahvistavan nimettömät väitteet.

Mainos

Vuonna 2020 ja vuoden 2021 alkupuoliskolla saavutettua edistystä ovat seuraavat:

• Euroopan syyttäjänviraston toiminnan aloittaminen

• OLAFia koskeva tarkistettu asetus, jolla varmistetaan tehokas yhteistyö EPPOn kanssa ja vahvistetaan tutkintavaltuuksia

Mainos

• Tiukemmat säännöt EU: n talousarviomäärärahojen ehdollisuudesta tapauksissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen rikkominen vaikuttaa EU: n taloudellisten etujen suojaan

• Hyvää edistystä komission petostentorjuntastrategian täytäntöönpanossa: kaksi kolmasosaa suunnitelluista toimista on toteutettu ja kolmasosa käynnissä

PIF-raportti tarjoaa myös pohdinnan uusista riskeistä ja haasteista EU: n taloudellisille eduille, jotka nousevat esiin COVID-19-kriisistä, ja keinoista niiden torjumiseksi. Raportin päätelmien mukaan komission ja jäsenvaltioiden ei pitäisi alentaa varautumistaan ​​näiltä riskeiltä ja jatkaa edelleen kovaa työtä sekä petosten ehkäisemisen että havaitsemisen parantamiseksi.

Tänään julkaistu 32. vuosikertomus EU: n taloudellisten etujen suojaamisesta on saatavilla OLAFin verkkosivustolta.

EPPO on jo rekisteröinyt 1,700 300 rikosilmoitusta ja käynnistänyt 4.5 tutkimusta, ja EU: n talousarvion menetykset ovat lähes XNUMX miljardia euroa.

Taustaa:

EU ja jäsenvaltiot jakavat vastuun EU: n taloudellisten etujen suojaamisesta ja petosten torjunnasta. Jäsenvaltioiden viranomaiset hallinnoivat noin kolme neljäsosaa EU: n menoista ja keräävät EU: n perinteiset omat varat. Komissio valvoo molempia aloja, asettaa standardeja ja varmistaa niiden noudattamisen.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (325 artiklan 5 kohta) mukaan komission on laadittava vuosikertomus EU: n taloudellisten etujen suojaamisesta (tunnetaan nimellä PIF -raportti), jossa esitetään yksityiskohtaisesti Euroopan ja Euroopan unionin kansallisella tasolla EU: n talousarvioon vaikuttavien petosten torjumiseksi. Kertomus perustuu jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin, mukaan lukien havaittujen sääntöjenvastaisuuksien ja petosten tiedot. Näiden tietojen analysoinnin avulla voidaan arvioida, mitkä alueet ovat eniten vaarassa, ja siten kohdentaa toimet paremmin sekä EU: n että kansallisella tasolla.

OLAFin tehtävä, toimeksianto ja pätevyys

OLAFin tehtävänä on havaita, tutkia ja lopettaa petokset EU: n varoilla.

OLAF suorittaa tehtävänsä:

· Suorittamaan riippumattomia tutkimuksia petoksista ja korruptiosta, joihin liittyy EU: n varoja, sen varmistamiseksi, että kaikki EU: n veronmaksajien rahat menevät hankkeisiin, jotka voivat luoda työpaikkoja ja kasvua Euroopassa

· Myötävaikuttaa kansalaisten luottamuksen vahvistamiseen EU: n toimielimiin tutkimalla EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavia väärinkäytöksiä

· Kehitetään vankka EU: n petostentorjuntapolitiikka.

Itsenäisessä tutkintatoiminnassaan OLAF voi tutkia petosten, korruption ja muiden EU: n taloudellisiin etuihin vaikuttavien rikosten aiheita, jotka koskevat:

· Kaikki EU: n menot: tärkeimmät menoluokat ovat rakennerahastot, maatalouspolitiikka ja maaseudun menot

kehitysrahastot, suorat menot ja ulkoinen apu

· Jotkut EU: n tulojen alueet, lähinnä tullit

· Epäilykset EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavasta väärinkäytöksestä.

Kun OLAF on saattanut tutkimuksensa päätökseen, toimivaltaisten EU: n ja kansallisten viranomaisten on tutkittava OLAFin suositusten jatkotoimet ja päätettävä niistä. Kaikkien asianomaisten henkilöiden oletetaan olevan viattomia, kunnes heidän syyllisyytensä on osoitettu toimivassa kansallisessa tai EU: n tuomioistuimessa.

Continue Reading

Rikollisuus

Euroopan kokaiinimarkkinat: Kilpailukykyisempi ja väkivaltaisempi

Julkaistu

on

Väkivaltaisempi, monipuolisempi ja kilpailukykyisempi: nämä ovat Euroopan kokaiinikaupan pääpiirteitä. Uusi Cocaine Insights -raporttiTänään (8. syyskuuta) käynnistämät Europolin ja UNODC: n hahmotelmat hahmottavat kokaiinimarkkinoiden uuden dynamiikan, mikä on selvä uhka Euroopan ja maailmanlaajuiselle turvallisuudelle. Raportti julkaistiin osana työohjelmaa CRIMJUST-Vahvistetaan rikosoikeudellista yhteistyötä huumausaineiden salakuljetusreiteillä Euroopan unionin maailmanlaajuisen laittomien virtojen ohjelman puitteissa.

Rikollisen ympäristön pirstoutuminen lähdemaissa on luonut uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille rikollisverkostoille saada suoraa kokaiinitarjontaa, mikä estää välittäjät. Tämä uusi kilpailu markkinoilla on johtanut kokaiinin tarjonnan lisääntymiseen ja siten väkivallan lisääntymiseen Europolin vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden uhka -arvio 2021. Aiemmin hallitsevat monopolit kokaiinin tukkumyynnissä Euroopan markkinoille ovat asettaneet haasteita uusille ihmiskauppaverkostoille. Esimerkiksi Länsi -Balkanin rikollisverkostot ovat luoneet suoria yhteyksiä tuottajiin ja varmistaneet näkyvän paikan kokaiinin tukkumyynnissä. 

Raportissa korostetaan intervention merkitystä lähteellä, koska nämä markkinat ovat suuresti toimitusketjun ohjaamia. Yhteistyön vahvistaminen ja tietojenvaihdon lisääminen lainvalvontaviranomaisten välillä tehostavat tutkimuksia ja lähetysten havaitsemista. Raportissa korostetaan rahanpesututkimusten merkitystä laittomien voittojen jäljittämisessä ja rikolliseen toimintaan liittyvien avustusten takavarikointia. Nämä taloudelliset tutkimukset ovat kokaiinin salakuljetuksen torjunnan ytimessä ja varmistavat, että rikolliset toimet eivät kannata.

Mainos

Julia Viedma, Europolin operatiivisen ja analyysikeskuksen osastonjohtaja, sanoi: ”Kokaiinin salakuljetus on yksi tärkeimmistä turvallisuusongelmista, joita kohtaamme tällä hetkellä EU: ssa. Lähes 40 prosenttia Euroopassa toimivista rikollisryhmistä on mukana huumekaupassa, ja kokaiinikauppa tuottaa miljardeja euroja rikollista voittoa. Se, että ymmärrämme kohtaamamme haasteet paremmin, auttaa meitä torjumaan tehokkaammin kokaiinin salakuljetusverkostojen väkivaltaista uhkaa yhteisöillemme. ”  

Chloé Carpentier, UNODC: n huumausainetutkimusosaston päällikkö, korosti, kuinka ”kokaiinin toimituskanavien, rikollisten toimijoiden ja menettelytapojen monipuolistumisen ja leviämisen nykyinen dynamiikka todennäköisesti jatkuu, jos sitä ei valvota”.

Mainos
Continue Reading

koronavirusantigeenin

Paljastettu: 23 pidätetty COVID-19-yrityssähköpostin vaarantumispetoksesta

Julkaistu

on

Romanian, Alankomaiden ja Irlannin viranomaiset ovat paljastaneet kehittyneen petosjärjestelmän, jossa käytetään salattuja sähköpostiviestejä ja ennakkomaksupetoksia osana Europolin koordinoimaa toimintaa. 

10. elokuuta 23 epäiltyä pidätettiin useissa ryöstöissä Alankomaissa, Romaniassa ja Irlannissa. Yhteensä haettiin 34 paikkaa. Näiden rikollisten uskotaan pettäneen yrityksiä vähintään 20 maassa noin miljoonan euron arvosta. 

Petoksen johti järjestäytynyt rikollisryhmä, joka ennen COVID-19-pandemiaa jo tarjosi laittomasti muita kuvitteellisia tuotteita myyntiin verkossa, kuten puupellettejä. Viime vuonna rikolliset muuttivat toimintatapojaan ja alkoivat tarjota suojamateriaaleja COVID-19 -pandemian puhkeamisen jälkeen. 

Mainos

Tämä rikollinen ryhmä - joka koostuu eri Afrikan maiden kansalaisista, jotka asuvat Euroopassa - loi väärennettyjä sähköpostiosoitteita ja verkkosivuja, jotka vastaavat laillisten tukkuyhtiöiden omia. Nämä rikolliset, jotka esiintyvät näissä yrityksissä, huijaavat uhreja - pääasiassa eurooppalaisia ​​ja aasialaisia ​​yrityksiä - tekemään tilauksia heidän kanssaan ja pyytämään maksuja etukäteen tavaran lähettämiseksi. 

Tavaroiden toimitus ei kuitenkaan koskaan tapahtunut, ja tuotot pestiin rikollisten valvomien Romanian pankkitilien kautta ennen kuin ne nostettiin pankkiautomaateista. 

Europol on tukenut tätä tapausta sen alkamisesta lähtien vuonna 2017: 

Mainos
 • Kokoaa yhteen kaikkien osapuolten kansalliset tutkijat, jotka ovat nähneet työskentelevän läheisessä yhteistyössä Europolin Euroopan tietoverkkorikollisuuskeskuksen (EC3) kanssa valmistellessaan toimintapäivää.
 • tarjoamalla jatkuvaa älykkyyden kehittämistä ja analysointia kenttätutkijoiden tukemiseksi; ja
 • lähettämällä kaksi tietoverkkorikollisuuden asiantuntijaa Alankomaiden ratsioille tukemaan Alankomaiden viranomaisia ​​operaation aikana kerättyjen reaaliaikaisten tietojen ristitarkistuksessa ja asianmukaisen näytön hankkimisessa. 

Eurojust koordinoi oikeudellista yhteistyötä etsintöjen vuoksi ja tuki useiden oikeudellisen yhteistyön välineiden täytäntöönpanoa.

Tämä toimenpide toteutettiin Euroopan monialainen foorumi rikollisia uhkia vastaan ​​(EMPACT).

Seuraavat lainvalvontaviranomaiset olivat mukana tässä toiminnassa:

 • Romania: Kansallinen poliisi (Poliția Română)
 • Alankomaat: Kansallinen poliisi (Politie)
 • Irlanti: Kansallinen poliisi (An Garda Síochána)
 • Europol: Euroopan tietoverkkorikokeskus (EC3)
   
EMPACT

2010issa Euroopan unioni perusti a neljän vuoden politiikkajakso varmistaa jatkuvuus vakavan kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Vuonna 2017 EU: n neuvosto päätti jatkaa EU: n toimintajaksoa kaudella 2018--2021. Sen tavoitteena on torjua järjestäytyneen ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden EU: lle aiheuttamat merkittävimmät uhat. Tämä saavutetaan parantamalla ja lujittamalla yhteistyötä EU: n jäsenvaltioiden, laitosten ja virastojen sekä EU: n ulkopuolisten maiden ja järjestöjen asiaankuuluvien yksiköiden, tarvittaessa myös yksityisen sektorin, välillä. Tietoverkkorikollisuus on yksi toimintalinjan painopisteistä.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa