Liity verkostomme!

Sairaudet

Maailman Cancer Day: Kymmenen tosiseikat EU toimista taistelussa syöpää

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Maailman-Cancer päivänViimeksi julkaistun tiedon mukaan EU: ssa 1.4: ssä oli arviolta 1.4 miljoonaa uutta syöpätapausta miehillä ja 2012 miljoonaa naisilla. Samana vuonna noin 707,000 miehiä ja 555,000 naisia ​​kuoli syöpään. Vaikka taudin torjunnassa edistytään huomattavasti, syöpä on edelleen keskeinen kansanterveyden huolenaihe ja valtava taakka eurooppalaisille yhteiskunnille. Syöpä on toiseksi yleisin kuolinsyy Euroopan unionissa - luku, jonka odotetaan nousevan Euroopan väestön ikääntymisen vuoksi.

Missä EU tulee kuvaan? Tämän vuoden maailman syöpäpäivänä (4 helmikuu) esittelemme kymmenen vähän tunnettua tietoa EU: n toiminnasta syövän alalla.

Tosiasia #1: EU: lla on 29-vuoden historia syövän torjunnassa

Mainos

Kaikki alkoi vuonna 1985, jolloin silloisen Euroopan yhteisön (silloisen 12) valtion päämiehet tapasivat Milanossa ja sitoutuivat käynnistämään ensimmäisen "Eurooppa syöpää vastaan" -ohjelman. Tästä kokouksesta syntyneet toimintasuunnitelmat auttoivat hyväksymään ensimmäisen eurooppalaisen syövän vastaisen säännöstön sekä maamerkkiä koskevat direktiivit, joissa kielletään tupakkatuotteiden mainonta, säännellään tupakkatuotteiden kemikaaleja, torjunta-aineita ja altistumista syöpää aiheuttaville aineille - kaikki tärkeimmät syövän kehittymisen riskitekijät.

Lähes kolmen vuosikymmenen ajan EU: n tasolla on toteutettu ja tuettu lukuisia toimia - toimia, jotka ovat auttaneet pelastamaan ihmishenkiä.

Tosiasia # 2: Vuonna 1987 Euroopan komissio keräsi syöpäasiantuntijoita ja kehitti eurooppalaisen syövän vastaisen säännöstön

Mainos

Tietäen, että syöpä voidaan tietyssä määrin välttää omaksumalla terveellisempi elämäntapa, ja tulokset paranevat huomattavasti, jos syöpä havaitaan varhaisessa vaiheessa, koodeksin tavoitteena on asentaa kansalaisia ​​keskeisillä tiedoilla 11 suosituksensa avulla:

 1. Älä tupakoi.
 2. Vältä liikalihavuutta.
 3. Harjoittele päivittäin reipasta fyysistä toimintaa.
 4. Lisää päivittäistä satoa ja erilaisia ​​vihanneksia ja hedelmiä.
 5. Kohtalainen päivittäinen alkoholinkulutuksesi.
 6. Vältä liiallista auringonottoa.
 7. Vältä altistumista tunnetuille syöpää aiheuttaville aineille.
 8. 25-vuotiaiden naisten tulisi osallistua kohdunkaulan seulontaan.
 9. 50-vuotiaiden naisten tulisi osallistua rintaseulontaan.
 10. 50-vuotiaiden miesten ja naisten tulisi osallistua kolorektaaliseen seulontaan.
 11. Kaikkien tulisi osallistua hepatiitti B-viruksen vastaisiin rokotusohjelmiin.

Komissio ja Kansainvälinen syöpätutkimusvirasto tarkistavat parhaillaan syövän vastaista eurooppalaista säännöstöä viimeisimmän tieteellisen näytön perusteella, ja käytännesäännön neljännen painoksen odotetaan julkaistavan 2014: n aikana.

Fakta #3: Komissio koordinoi EU: n toimia syövän riskitekijöiden torjumiseksi

Koska joka kolmas syöpä on ehkäistävissä, riskitekijöiden (tai tekijöiden) käsitteleminen on etusijalla komission strategiassa syövän taakan vähentämiseksi. Komissio käsittelee kaikkia keskeisiä riskitekijöitä esimerkiksi kunnianhimoisella tupakanvalvontapolitiikalla, joka käsittää sekä vankat tupakkatuotteita säätelevät lait että kieltämällä tällaisten tuotteiden mainonnan ja sponsoroinnin. palkittu yleiseurooppalainen kampanja Entiset tupakoitsijat ovat pysäyttämättömiä; strategiat ja foorumit alkoholin, ravitsemuksen ja fyysisen toiminnan yhteisiin toimiin, jotka tuovat yhteen jäsenvaltiot ja laajan joukon sidosryhmiä, mukaan lukien kansalaisjärjestöt ja teollisuus.

Komissio myötävaikuttaa myös syövän ehkäisyyn käsittelemällä ympäristötekijöitä, kuten altistumista syöpää aiheuttaville ja perimää vaurioittaville aineille sekä sisätiloissa (myös työpaikoilla) että ulkona. Se tekee sen lähinnä kehittämällä ja panemalla täytäntöön ilman, maaperän ja veden laatua sekä yleistä kemiallista altistumista (ts. Vedessä, jätteissä ja orgaanisissa epäpuhtauksissa) koskevaa lainsäädäntöä.

Fakta #4: EU: n yhteisen toiminnan tavoitteena on vähentää syöpien esiintyvyyttä 15 prosentilla 2020: lla

2009-kokouksessa komissio käynnisti Eurooppalainen syövän vastainen kumppanuus (EPAAC), jota rahoitetaan yhteisenä toimintana EU: n terveysohjelman puitteissa. Tämän yhteisen toiminnan puitteissa tehty työ on auttanut varmistamaan, että tänään 24 28: n jäsenmaista on hyväksynyt kansalliset syöpäsuunnitelmat verrattuna 17: n 2009: ään. Syöpäsuunnitelmat edistävät kunnianhimoista tavoitetta vähentää syöpien esiintyvyyttä EU: ssa 15 prosentilla 2020: lla.

Kumppanuus on käsittänyt laajan syövän ehkäisyn ja torjunnan kirjon ja keskittynyt toimiin neljällä alalla:

 1. Terveyden edistäminen ja syövän ehkäisy, mukaan lukien seulonta;
 2. syöpään liittyvän terveydenhuollon parhaiden käytäntöjen tunnistaminen;
 3. vertailukelpoisten tietojen kerääminen ja analysointi, ja
 4. koordinoitu lähestymistapa syöpätutkimukseen.

Se on myös helpottanut tiedon ja parhaiden käytäntöjen siirtämistä jäsenvaltioiden välillä.

Jäsenvaltiot ovat jo alkaneet tehdä yhteistyötä uuden 2014-2016 kattava syövän torjunnan yhteisen toiminnan (CANCON) suhteen. Uudella yhteisellä toiminnalla, jonka on määrä käynnistyä maaliskuussa 2014, on kaksi päätavoitetta:

 • Tunnistaa keskeiset elementit ja laatustandardit kattavalle syövän torjunnalle Euroopassa, laatia todisteisiin perustuva eurooppalainen opas laadun parantamiseksi kattavassa syövän torjunnassa;
 • helpottaa yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä, tunnistaa ja määritellä keskeiset elementit optimaalisen ja kattavan syöpähoidon varmistamiseksi.

Syöpä esiintyy näkyvästi myös 3rd EU: n terveysohjelmassa (2014-2020).

Fakta #5: Rinta-, kohdunkaula- ja kolorektaalisyövän väestöpohjaiset seulontaohjelmat ovat käynnissä Euroopassa EU: n suosituksen seurauksena

Laadukas seulonta antaa potilaille mahdollisuuden saada oikea-aikaista ja usein hengenpelastushoitoa varhaisen diagnoosin avulla. Jos syöpä havaitaan aiemmassa vaiheessa, syöpä reagoi paremmin vähemmän aggressiivisiin ja vähemmän heikentäviin hoidoihin.

Syövän seulonnasta annetussa 2003-neuvoston suosituksessa esitettiin parhaiden käytäntöjen periaatteet syövän varhaisessa havaitsemisessa ja kehotettiin kaikkia jäsenvaltioita ryhtymään yhteisiin toimiin kansallisten, väestöpohjaisten rinta-, kohdunkaula- ja kolorektaalisyövän seulontaohjelmien toteuttamiseksi asianmukaisella laadunvarmistuksella kaikilla tasoilla.

Viimeisin (2008: n) raportti tämän suosituksen täytäntöönpanosta osoitti, että edistystä on tapahtunut, mutta jäsenvaltiot eivät ylittäneet tarkastusten vähimmäismäärälle asetettua tavoitetta yli 50 prosentilla. Parannuksia odotetaan, kun seuraava toteutusraportti julkaistaan ​​2014: ssä1.

Tällä välin lisävälineenä jäsenvaltioille komissio on laatinut täydelliset eurooppalaiset suuntaviivat kaikkien kolmen syöpätyypin seulonnan laadunvarmistukselle. Rintojen ja kohdunkaulan syövän seulonnan ohjeiden täydennykset - jotka julkaistiin alun perin vuonna 2006 ja 2008 - ovat nyt saatavissa EU: n rahoittaman projektin tuloksena, jota koordinoi Kansainvälinen syöväntutkimusvirasto.

Fakta #6: Rintasyövän hoidon seulonnassa on edistytty huomattavasti

Rintasyöpä on sekä naisten keskuudessa yleisin syöpä EU: ssa että yleisin syöpään liittyvän kuoleman syy. Väestön ikääntymisen vuoksi tämän suuntauksen on tarkoitus jatkua. Tämän taudin taakkaa voidaan vähentää yhdistämällä ehkäisy, varhainen havaitseminen, tehokas diagnoosi ja optimaalinen hoito.

Yhteinen tutkimuskeskus, Euroopan komission ”tiedeosa”, pyrkii luomaan vapaaehtoisen, näyttöön perustuvan rintasyöpäpalvelujen laadunvarmistusjärjestelmän. Naiset tunnustavat tätä järjestelmää noudattavien kliinisten osastojen "kultastandardiksi" kaikkialla Euroopassa rintasyövän seulonnan, diagnosoinnin, hoidon ja jälkihoidon kannalta. Tämä on ensimmäinen eurooppalainen terveydenhuoltopalvelujen alalla kehitetty laadunvarmistusjärjestelmä, jota tukee akkreditointi.

Tosiasia #7: EU investoi yli 200 miljoonaa euroa vuodessa syöpätutkimukseen

EU on tärkeä syöpätutkimuksen rahoittaja. Viimeisen seitsemän vuoden aikana EU on investoinut yli 1.4 miljardia euroa kansainväliseen yhteistyötutkimukseen, eturintamassa tehtävään tutkimukseen, liikkuvuusohjelmiin, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin ja kansallisten syöpätutkimustoimien yhteensovittamiseen.

Yli puolet tästä budjetista - 770 miljoonaa euroa - on käytetty kannustamaan keskeisiä toimijoita kaikkialta Euroopasta ja sen ulkopuolelta yhdistämään voimansa "yhteistyöhankkeissa", etsimään uusia tapoja syöpää vastaan ​​ja potilaiden auttamiseksi. Nämä projektit auttavat meitä ymmärtämään paremmin, kuinka erityyppiset syövät kehittyvät, miten ne voidaan diagnosoida aikaisemmin ja hoitaa paremmin.

Esimerkiksi EU: n rahoittama RATHER-projekti on toimittanut konseptin uusille terapeuttisille interventioille yhdessä sovitettujen henkilökohtaisten diagnoosimenetelmien kanssa kolmoisnegatiivisen ja "invasiivisen lobulaarisen" rintasyövän hoidossa. RATHER on käynnistänyt vaiheen I / II kliinisen tutkimuksen potilaan vasteiden tutkimiseksi uudelle lääkkeelle kliinisessä ympäristössä.

Nanoteknologian soveltaminen lääketieteessä (nanolääketiede) luo myös uusia mahdollisuuksia syövän varhaiseen diagnosointiin ja hoitoon. EU: n rahoittamat hankkeet NAMDIATREAM että Save Me kehittää nanoteknologiaan perustuvaa syövän diagnosointia ja hoitoa.

Uusien syöpälääkkeiden ja -hoitojen validointia koskevat kliiniset tutkimukset ovat myös tutkimuksen ytimessä EUROSARC-verkko, joka keskittyy harvinaisiin pahanlaatuisiin kasvaimiin, jotka vaikuttavat pehmeisiin kudoksiin ja luukudoksiin. Tätä hanketta varten koko Euroopassa työskenteleminen on ainoa tapa kerätä tarpeeksi potilaita kohtuullisessa ajassa testien suorittamista varten, mikä ei olisi ollut mahdollista yhdessä maassa.

Fakta #8: Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden avulla EU nopeuttaa läpimurtoinnovaatiota syövän torjunnassa

IMI on innovatiivisia lääkkeitä koskevan aloitteensa (IMI) kautta yhdistänyt voimansa Euroopan lääketeollisuuteen saavuttaakseen läpimurtoinnovaatioita ja tuodakseen nopeammin uusia lääkkeitä ja hoitoja potilaille, myös syöpään.

IMI: ssä EU: n rahoitusta - jota käytetään yksinomaan sellaisten kumppaneiden tukemiseen, kuten pienet ja keskisuuret yritykset, yliopistot, potilasjärjestöt ja sääntelyvirastot - sovitetaan yhteen suurten yritysten luontoissuoritusten kanssa, jotka kuuluvat Euroopan lääketeollisuuden ja yhdistysten liittoon. (EFPIA).

Tähän mennessä aloitteesta on osoitettu noin 80m euroa kansainvälisiin syöpätutkimus- ja innovaatiohankkeisiin, joissa yksilöidään uusia biomarkkereita, jotta uudet hoitomuodot ja lääkkeet olisivat turvallisia ja tehokkaita.

Esimerkiksi OncoTrack-projekti edelläkävijä laajamittaisen genomin käytön parantamiseksi paksusuolen syövän varhaisessa diagnoosissa, mikä lisää selviytymismahdollisuuksia ja menestyvää hoitoa. Ja QuIC-ConCePT-projektiEuroopan syövän tutkimuksen ja hoidon järjestön johtama tutkimus tekee uusia biomarkkereita syöpälääkkeiden kehittämisen parantamiseksi.

Fakta #9: Komissio yhdenmukaistaa ja parantaa syöpää koskevia EU: n laajuisia tietoja

Luotettavat, vertailukelpoiset, korkealaatuiset syöpää koskevat tiedot ja indikaattorit ovat välttämättömiä ennaltaehkäisyohjelmien sekä valvonta- ja hoitoprosessien parantamiseksi kaikkialla EU: ssa. Yhdenmukaistettu syöpätieto on myös korvaamaton lähde syöpäepidemiologialle, mikä antaa paremman mahdollisuuden ymmärtää eroja ja niihin liittyviä syitä väestöpohjaisissa tutkimuksissa alueellisten ja kansallisten rajojen yli.

Yhteinen tutkimuskeskus on kärjessä harmonisoidun syöpätietojärjestelmä Euroopassa yhteistyössä Euroopan syöpirekisterien verkoston (ENCR) ja tärkeiden sidosryhmien, kuten kansainvälisen syöpätutkimusviraston (IARC), Eurocare-ryhmän ja muiden kanssa. Tämä luo dynaamisen eurooppalaisen syövänseurantavälineen, joka ohjaa ja tukee tehokasta syöpäpolitiikkaa.

Fakta #10: Potilaat, joilla on harvinaisia ​​syöpämuotoja, hyötyvät suuresti EU: n tarjoamasta lisäarvosta

Harvinaiset kasvaimet ovat harvinaisia ​​sairauksia (sairaudet, jotka koskevat alle viittä ihmistä 10: ssä, 000: ssä) ja joilla on samat haasteet. Aikuisiin verrattuna huomattavasti suurempi osa 40,000-lapsista, joille diagnosoidaan syöpä joka vuosi EU: ssa, on taudin harvinaisia ​​muotoja. Lapsuussyöpä on melkein aina erittäin vaikeaa ja on lasten sairauksiin liittyvän kuoleman tärkein syy.

Potilaat, joilla on harvinaisia ​​syöpiä, kohtaavat erityisiä haasteita, mukaan lukien myöhäinen tai virheellinen diagnoosi, kliinisen asiantuntemuksen löytämisen vaikeudet ja asianmukaisen hoidon saaminen. Tutkijat ja lääkärit kohtaavat haasteita kliinisten tutkimusten suorittamisessa, mahdollinen kiinnostuksen puute uusien hoitomuotojen kehittämiselle, epävarmuus kliinisessä päätöksenteossa sekä käytettävissä olevien rekistereiden ja kudospankkien niukkuus.

Eurooppalainen yhteistyö harvinaisten sairauksien alalla voi olla merkitystä harvinaisista syövistä kärsiville potilaille. Euroopan komissio auttaa yhdistämään yksittäisten EU-maiden vähäisen tiedon ja hajanaiset resurssit ja maksimoimaan synergiat ja tulokset.

Potilaiden oikeudet rajat ylittävässä terveydenhuollossa -direktiivissä (2011/24 / EU) suunnitellaan eurooppalaisten osaamisverkostojen perustamista, joista joidenkin odotetaan keskittyvän harvinaisiin kasvaimiin. Sen tärkein lisäarvo on auttaa parantamaan varhaisen diagnoosin saatavuutta sekä korkealaatuisen ja kustannustehokkaan terveydenhuollon tarjoamista potilaille, joilla on sairaus, joka vaatii erityisosaamista tai resursseja, erityisesti lääketieteen aloilla, joilla tällaista asiantuntemusta on vaikea löytää.

Lisätietoja Klikkaa tästä että tästä.

Syövän seulonnasta annetun neuvoston suosituksen (2003) täytäntöönpanokertomus yhdistetään EPAAC-tiedonannon (2009) täytäntöönpanokertomukseen.

koronavirusantigeenin

Eurooppalaiset startup-yritykset hyötyvät # Covid-lisäyksestä

Julkaistu

on

Globaalin taantuman myötä monet yritykset joutuvat kohtaamaan eksistentiaalisen kriisin. Koronaviruspandemia on merkinnyt rauhoittumattoman talouskasvun päättymistä, käynnistänyt työttömyyden voimakkaan kasvun ja pakottanut hallitukset kaikkialla Euroopassa ottamaan käyttöön laajat liiketapahtumat maksukyvyttömyyden pysäyttämiseksi.

Vaikeat ajat ovat edessä - ja silti se ei ole kaikki tuomio ja synkkyys. Eurooppalaisten päätöksentekijöiden huomion keskittyessä tiukasti blokin talouden palauttamiseen raiteille a elvytyssuunnitelma Tavoitteena on nopeuttaa digitaalisia ja vihreitä siirtymiä, ja kriisi voisi itse asiassa julistaa Euroopan startup-yritysten mahdollisuuksien kultaisen ajan.

Mainos

Työnnän eteenpäin

USA: lla ja Aasialla oli merkittävä edistysaskel startup-puomissa. Eurooppa on kuitenkin pysyvästi kiinni - ja sen ennustetaan palaavan takaisin parempi joustavuus pandemiasta. Eurooppa ei vain pannut pandemiaa hallintaan paljon nopeammin kuin Yhdysvallat, vaan myös nykyinen Euroopan sosiaaliturvajärjestelmä ja hallitusten yhteinen lähestymistapa työpaikkojen säilyttämiseen sulkemisen aikana sen sijaan, että työttömyys lisääntyisivät, maksavat osinkoja.

Vaikka palaaminen "normaaliin liiketoimintaan" on vaikeaa, viimeisimmän maailmanlaajuisen talouskriisin todisteet osoittavat, että kriisit ohjaavat innovaatioita. Luvut osoittavat, että vuoden 2008 jälkeen enemmän sijoittajia otti mahdollisuuksia siemen-vaihe rahoituskierroksilla, esimerkiksi suuntaus, joka voi toistua, kun vasta työttömät yrittäjät luovat aloittavia yrityksiä - sekä keinona työttömyyden torjumiseksi että kiireellisten sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Näitä vastaperustettuja yrityksiä odottaa ammattitaitoinen työvoima: Eurooppalaiset startup-yritykset voivat odottaa houkuttelevansa joko USA: ssa irtisanottuja tai maasta kiellettyjä kykyjä Donald Trumpin ryhtyessä viisumisääntöihin. Yritykset, jotka ovat valmiita palkkaamaan, voisivat nopeasti nähdä osakkeidensa nousun tämän ennennäkemättömän lahjakkuuden ansiosta.

Mainos

Tech-aloittelijat nousussa

Jotkut eurooppalaiset startupit ovat erityisen valmiita kasvamaan kriisin seurauksena. Ota Ranskassa toimiva sosiaalisen median alusta Yubo, jonka perustajat varustellun tämän vuoden Forbes 30 alle 30 -luettelossa. Yhtiö tavoite- 13–25-vuotiaiden nuorten välisten pitkän matkan ystävyyssuhteiden edistämisestä live-videon suoratoiston ja pikaviestien avulla - näytti erityisen ennenaikaiselta pandemian aikana. Nuorille, jotka on yhtäkkiä pakotettu lopettamaan tutkimuksen tekemä henkilökohtainen seurustelu ikäisensä kanssa esitetty on välttämätöntä heidän kehitykselleen, sovellus on osoittautunut tärkeäksi resurssiksi.

Koska Covid-19-suljettujen koulujen, elokuvateatterien ja konserttipaikkojen leviämisen hidastamiseen tarvittavat sulkemiset tapahtuivat, Gen Zers kääntyi älypuhelimiinsa sekä sosiaalisen ylläpidon että keskustellakseen päivän kiireellisistä poliittisista kysymyksistä Yubon tai Housepartyn kaltaisten sivustojen kanssa, jotka tarjoavat turvallisen ja joustava alusta seurusteluun ja keskusteluun ryhmäympäristössä. Yubon päivittäiset ilmoittautumislukut puhuvat puolestaan ​​puolestaan yli kaksinkertaistui lukumäärä vuoden 2020 alusta alkaen ja saavuttaa 30,000 huhtikuun puoliväliin mennessä. Koska Yhdysvaltojen, Ison-Britannian ja Kanadan - maiden, jotka muodostavat leijonan osan Yubon käyttäjäryhmästä - koulut avautuvat kokonaan uudelleen, live streaming -sovellusten suosio todennäköisesti kasvaa edelleen.

Healthtech tutkimuksen eturintamassa

Samaan aikaan eurooppalaiset terveydenhuollon aloittelijat - joilla oli jo etu mantereen vahvojen kansanterveysjärjestelmien ansiosta - näkevät varmasti uudistetut investoinnit kansanterveyskriisin keskellä.

Lontoossa toimiva Hyvälaatuinen AIesimerkiksi käyttää tekoälyä tunnistaakseen lupaavat uudet lääkekohteet ja on jo tunnistanut joitain Covid-19: n mahdollisia hoitoja, joita tutkitaan nyt edelleen. Käyttämällä tekniikkaa, jonka tarkoituksena oli seuloa virukselle viittaavan tieteellisen kirjallisuuden reamien läpi, tutkijat pystyivät nopeasti tunnistamaan mahdollisen hoidon: barikitinibin. Alun perin kehitetty tapa vähentää äärimmäistä immuunivastetta, joka johtuu sellaisista sairauksista kuten nivelreuma, bariktinibi testataan pian nopeutettu kliininen tutkimus potentiaalisena lääkityksenä yliaktiiviselle immuunijärjestelmävasteelle, jota kutsutaan sytokiinimyrskyksi, joka on tappanut lukemattomia koronaviruspotilaita.

Varhaiset arviot barictinibin tehokkuudesta ehdottaa että Benevolent AI: n algoritmit saattavat olla oikeassa rahan suhteen. Neljä riippumatonta tutkimusta on osoittanut, että lääke voi olla tehokas estämään sytokiinimyrskyjä. Suurimmassa neljästä tutkimuksesta, jonka Prato-sairaalassa toteutettiin Italiassa, kuolemia oli merkitsevästi vähemmän baricitinibillä hoidetuissa potilaissa verrattuna vertailuryhmään, ja baricitinibipotilaat purettiin huomattavasti todennäköisemmin sairaalasta kaksi viikkoa.

Lukemattomat muut terveydenhuollon aloilla toimivat eurooppalaiset startupit ovat käynnistäneet erityisiä aloitteita pandemian torjumiseksi - antaneet auttavan käden ja samalla esitelleet uraauurtavia tuotteitaan. Nämä yritykset tarjoavat korkean teknologian interventiot jotka antavat ihmisille - myös terveydenhuollon ammattilaisille - työskennellä tehokkaammin kotoaan, sekä toimittavat työkaluja ja alustoja, jotka tarjoavat vanhemmille ja opiskelijoille etäoppimismahdollisuuksia.

Ajanvarauksen varausjärjestelmä Doctolib- Yksi Ranskan viidestä aloitusyksiköstä - on tehnyt puhelinneuvottelualustansa vapaasti saatavilla kaikille lääkäreille Ranskassa, kun taas toiset, kuten virolainen digitaalinen startup Velmio, Zürichissä toimiva Scandit ja brittiläinen digitaalisen terveyden yksisarvinen Babylon Health, ovat luvanneet resursseja Covid-19: n tietojen seurantaan, testaamiseen ja vertailuun.

Taistelu kirkkaamman tulevaisuuden puolesta

Euroopan startup-ekosysteemin pitäminen elossa ja toimintakykyisenä maailman mukautuessa pandemian jälkeisiin olosuhteisiin on ollut tärkeä prioriteetti Euroopan komissiolle. 10 miljoonan euron potin, jonka Euroopan innovaationeuvosto "Euroopan suurimman syvätekniikan osakerahaston" keräämiseen, joka lisätään runsaaseen 13 miljardin euron budjettiin tutkimusapurahoiksi, on mahdollisuus muuttaa peliä teknologisen alan aloittajille.

Koska Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset jännitteet luovat blokille uusia mahdollisuuksia houkutella sisäisiä investointeja - etenkin kun etäinen ja hajautettu työskentely kasvaa - Eurooppa voisi löytää itselleen parhaat mahdollisuudet kyseenalaistaa status quo. Euroopan tunnustettu ensisijaisuus sellaisilla aloilla kuin energia ja ilmailu voivat myös antaa tunnustusta blokin tarjoukselle maailmanlaajuisesta teknologiajohtajuudesta. Kun Eurooppa on toipumassa taantumasta, voi hyvinkin olla eurooppalaisten startupien vuoro loistaa.

Continue Reading

koronavirusantigeenin

# COVID-19 ei ole tekosyy #US-petoksiin

Julkaistu

on

Kun Yhdysvallat on siirtymässä kriittiseen vaiheeseen taistelussa COVID-19: n hillitsemiseksi, liittohallitus vapauttaa miljardeja dollareita apua taudin hillitsemiseksi ja auttaa lieventämään tuhoisat vaikutukset talouteen, joka on hidastunut sekä kansallisesti että maailmanlaajuisesti. Mutta tuki itsessään luo uusia huolenaiheita, kirjoittaa Henry St. George.

Yhdysvaltain hallituksen vahtikoirat ja rehellisyysasiantuntijat varoittavat, että käytettävissä olevat valtavat rahamäärät ovat alttiita tuhlauksille ja väärinkäytöksille, kun viranomaiset näkevät merkittävän määrän kasvustojen nousu Yhdysvalloissa tarkoitus hyödyntää julkisia pelkoja.

Mainos

Kertoivassa merkissä kongressi näyttää ottavan uhkaa vakavasti. Lainsäätäjät sopivat historiallisesta 2 biljoonan dollarin avustuspaketistaan, johon sisältyi rahaa terveydenhuollon tarjoajille, lainaohjelmia amerikkalaisille yrityksille ja apua vaikeuksissa oleville teollisuudenaloille.

Asiantuntijat kuitenkin varoittavat, että petosmahdollisuudet ovat paljon suuremmat kuin mikään suojatoimenpide, kun otetaan huomioon aikaisempi historia ja Yhdysvaltojen hallituksen vastausten laajamittaisuus, joka on vaatinut laaja joukko liittovaltion virastoja joka valvoo sisäisiä ja ulkoisia asioita.

Esimerkiksi Yhdysvaltain armeijalle on annettu tehtäväksi käsitellä suuri osa kansakunnan vastauksista sekä maassa että ulkomailla. Armeijan osallistuminen saatiin aikaan paljon keskustelua siitä, mikä asevoimien tarkka rooli kriisin torjunnassa pitäisi olla, vaikka armeijan johtajat yrittivät hillitä puhkeamisia joukkojen ympäri maailmaa.

Mainos

Yhdysvalloissa armeija lähettää henkilöstöä ja paljon tarvitsevia tarvikkeita ja resursseja ympäri maata sijaitseviin paikkakunniin ja osavaltioihin pandemian leviämisen estämiseksi. Amerikan armeija on myös painostettu toimimaan myös kansainvälisesti. Presidentti Trump ilmoitti äskettäin joukkojen mobilisoinnista huumekarteleja vastaan, jotka yrittävät hyödyntää koronavirusta, kun Yhdysvallat ja muut maat kiinnittävät huomionsa pandemian kohtaamiseen.

"Kun hallitukset ja kansat keskittyvät koronavirukseen, on kasvava uhka siitä, että kartellit, rikolliset, terroristit ja muut pahanlaatuiset toimijat yrittävät hyödyntää tilannetta omaksi hyödykseen", Trump sanoi. "Emme saa antaa sen tapahtua."

Mutta kuten muutkin liittohallituksen aseet, armeija on jo kauan ollut alttiina jätteille ja petoksille. Tämä johtuu osittain siitä, että puolustusministeriö luottaa paljolti ulkomaisiin urakoitsijoihin 350 miljardia dollaria sopimuksiin tilikaudella 2018 yksinomaan joukko tavaroita ja palveluita, hallituksen tarkastajien mukaan.

Itse asiassa niin äskettäin kuin viime joulukuussa, hallituksen tilintarkastusvirasto, puolueeton liittovaltion tarkkailijavirasto, antoi raportin varoitus siitä, että puolustusministeriön on tehtävä enemmän havaitakseen petoksia palkkaamiensa urakoitsijoiden keskuudessa.

Puolustusvirastolla on viime vuosina varmasti ollut enemmän kuin osuutensa urakoitsijoiden skandaaleista. Ja joskus ongelmat näyttävät olevan itsestään johtuvia.

Tarkastellaan Agilityn tapausta, Kuwaitissa sijaitsevaa yritystä, jolla oli a sopimus toimittaa ruokaa kaikille Irakissa, Syyriassa, Kuwaitissa ja Jordaniassa sijaitseville Yhdysvaltain joukkoille.

Vuonna 2017 yritys sovittu maksaa 95 miljoonan dollarin suuruinen ratkaisu ja luopua toisesta 249 miljoonan dollarin korvausvaatimuksista sen jälkeen, kun Pentagonin ylimääräisestä hinnasta 374 miljoonaan dollariin nostettiin syytte ostamalla ruokaa toiselta perheen omistamalta yritykseltä - Sultan Center -ketjun supermarketista - ja lisäämällä sitten nämä kustannukset laskutettaessa MEILLE. Sille annettiin myös syyttää 80 miljoonan dollarin paluuta Yhdysvaltojen toimittajilta.

Mutta huomattavasti, skandaali ei ilmeisesti juurikaan syrjin yritystä sotilasurakoinnin tuottoisasta liiketoiminnasta. Saatuaan vuonna 2007 syytteen järjestelmästä, yhtiö kiellettiin harjoittamasta liiketoimintaa Yhdysvaltojen armeijan kanssa.

Mutta seuraavina vuosina se lopetti olemisen myönnetty vähintään 14 erillistä luopumista USDOD: lta - ennennäkemätöntä määrää - Yhdysvaltojen sopimusten vastaanottamisen jatkamiseksi. erityisesti Agilityn vanhempi virkamies oli aiemmin työskennellyt toimistossa, joka vastaa monien luopumisten hyväksymisestä, puolustuslogistiikan virasto.

Enemmän kuin 2017 tilitys sakkojen määrääminen Agilitylle sisälsi yllättävän hyviä uutisia yritykselle: Yhdysvaltojen sopimuksia voitiin aloittaa uudelleen tarjoamalla ilman luopumista.

Saatu kohtelu Agilityn ja etenkin luopumisten johdosta Kalifornian tasavallan edustaja Jackie Speier, joka on House Armed Services -komitean jäsen, kirjoittaa USDOD: n virkamiehille vuonna 2018 vaativat vastauksia.

Puolustusministeriö ei ole ainoa väärinkäytöksille herkkä hallitus. Kun liittovaltion hallitus alkaa vapauttaa biljoonia dollareita yksityishenkilöille, yrityksille ja muille, viranomaiset lupasivat torjua kaikki huijaukset, jotka muistuttavat huijauksia, jotka ovat sitoutuneet vastaukseksi vuoden 2008 finanssikriisin aikana hyväksytylle massiiviselle pelastuskongressille.

Esimerkiksi maaliskuussa 2010 Manhattanin Park Avenue -pankin entinen presidentti oli peritään petosten ja kavalluksen johdosta viranomaisten mukaan oli ensimmäinen syytteeseenpano tapauksesta, joka sisälsi kongressin hyväksymän pelastusohjelman petoksia.

Pankin pääjohtaja Charles J. Antonucci Sr. syytettiin osallistumisesta monimutkaiseen järjestelmään valtioiden ja liittovaltion viranomaisten harhaan johtamiseksi yli 11 miljoonan dollarin hakemuksesta, joka on saatu liittovaltion pelastusohjelmasta, joka tunnetaan nimellä Troubled Asset Relief Program tai TARP.

Hän yritti vakuuttaa viranomaiset, että hän oli järjestänyt pankille 6.5 miljoonan dollarin ulkomaisen sijoituksen, kun hän itse asiassa oli salaa käyttänyt pankin omia varoja käyttämällä yksityiskohtaista rahansiirtoverkkoa.

Hän jakoi salaa pelaamalla pankkitilit hallinnoimilleen yksiköille ja osti sitten määräysvallan pankista - tosin kuvitteellisten sijoittajien nimissä. Se puolestaan ​​antoi hänelle mahdollisuuden ilmoittaa, että pankilla oli kaksinkertainen määrä rahaa, joka sillä tosiasiallisesti oli, 11 miljoonan dollarin hakemuksessa TARP-ohjelman pelastusrahaa varten.

Nyt, kun nämä jaksot ovat osa taustaa, oikeusministeriö perusti työryhmän tutkimaan mahdollisia petoksia. Liittovaltion virastot, jotka ovat suoraan mukana reagointitoimissa, ovat myös erittäin hälyttäviä, mukaan lukien Food and Drug Administration, Joka lähetti kirjeitä varoitusyrityksiä, joiden epäillään virheellisten tai vääriä koronaviruskäsittelyjen ja testien markkinoinnista

Continue Reading

Kiina

Britannia puhuu kansainvälisten kumppaneiden kanssa #Coronavirus - PM: n tiedottaja

Julkaistu

on

Britannia puhuu kansainvälisten kumppaneiden kanssa löytääkseen ratkaisuja brittien ja muiden ulkomaalaisten auttamiseksi poistumaan Kiinan Wuhanin kaupungista, joka on koronaviruksen puhkeamisen keskipiste, pääministerin Boris Johnsonin tiedottaja sanoi maanantaina (27. tammikuuta), kirjoittaa William James ja Elizabeth Piper.

”Ulkoministeriö on ilmoittanut tänä aamuna tutkivansa vaihtoehtoja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille, jotka lähtevät maakunnasta. Ulkoministeriö on läheisessä yhteydessä kansainvälisiin kumppaneihin, kuten Yhdysvaltoihin ja Euroopan maihin, tutkiakseen mahdollisia ratkaisuja ”, tiedottaja kertoi.

"Ison-Britannian kansalaisten turvallisuus on tärkein prioriteettimme."

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa