Liity verkostomme!

Talous

Komissio hyväksyy 200 miljoonan euron julkisen tuen rautatieliikenteen yhteentoimivuuden edistämiseksi Saksassa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti 200 miljoonaa euroa julkista tukea rautatiekulkuneuvojen liikenteenhallintalaitteiden päivittämiseen Stuttgartin alueella Saksassa. Ohjelma koostuu kahdesta toimenpiteestä. Ensimmäisellä toimenpiteellä tuetaan rautatieajoneuvojen varustamista Eurooppalainen rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (ERTMS) -laitteisiin. Toisella toimenpiteellä tuetaan samojen ajoneuvojen varustamista automaattisella junalla (ATO). ATO on toiminnallinen turvallisuuden parantamislaite, jota käytetään automatisoimaan junien toimintaa.

Järjestelmän avulla ajoneuvot voidaan varustaa sekä ERTMS: llä että ATO: lla. ERTMS on turvajärjestelmä, jolla varmistetaan, että junat noudattavat nopeusrajoituksia ja merkinantotilaa. Tämän järjestelmän odotetaan mahdollistavan saumattoman eurooppalaisen rautatiejärjestelmän luomisen ja parantavan Euroopan rautatiealan turvallisuutta ja kilpailukykyä. Rautateiden tavaraliikennettä tukevat kaksi toimenpidettä takaavat lisääntyneen julkisen tuen, jolla kannustetaan edelleen tavaraliikennettä siirtymään maanteiltä rautateille.

Julkinen tuki myönnetään suorien avustusten muodossa rautatiekulkuneuvojen omistajille tai käyttäjille nykyisten laitteiden päivittämiseen. Toimenpide jatkuu vuoteen 2025. Komissio totesi, että Saksan toimenpide on hyödyllinen ympäristölle ja liikkuvuudelle, koska se tukee rautatieliikennettä, joka on vähemmän saastuttavaa kuin tieliikenne, mutta vähentää samalla myös ruuhkia. Lisäksi toimenpide on oikeasuhteinen ja välttämätön, koska se edistää rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta EU: ssa ja tukee tavaraliikenteen siirtymistä maanteiltä rautateille, mutta ei aiheuta kohtuutonta kilpailun vääristymistä.

Lisäksi tuella on "kannustava vaikutus", koska rautatiekulkuneuvojen omistajat tai ylläpitäjät eivät toteuttaisi tarvittavaa liikkuvan kalustonsa uudistusta ilman julkista tukea. Tämän perusteella komissio päätteli, että toimenpiteet ovat EU: n valtiontukisääntöjen ja erityisesti EU: n valtiontukisääntöjen mukaisia Rautatieyritysten valtiontukea koskevat komission vuoden 2008 suuntaviivat. Lisätietoja on saatavilla komissiossa kilpailun verkkosivuilla, Julkisen diaariin tapauksen numerolla SA.58908, kun luottamuksellisuuteen liittyvät kysymykset on ratkaistu.

EU

Parlamentin jäsenten mukaan yhteyden katkaisuoikeuden pitäisi olla EU: n laajuinen perusoikeus 

Julkaistu

on

Aina käytössä oleva kulttuuri aiheuttaa vakavia riskejä, parlamentin jäsenet sanovat © Deagreez / Adobe Stock  

Euroopan parlamentti vaatii EU: n lakia, joka antaa työntekijöille oikeuden irrottautua digitaalisesta työstä ilman kielteisiä vaikutuksia. Lainsäädäntöaloitteessaan, joka hyväksyttiin äänin 472 puolesta, 126 vastaan ​​ja 83 tyhjää, parlamentin jäsenet kehottavat komissiota ehdottamaan lakia, jonka avulla digitaalisesti työskentelevät voivat katkaista yhteyden työajansa ulkopuolella. Siinä olisi myös vahvistettava etätyötä koskevat vähimmäisvaatimukset ja selkeytettävä työolot, tunnit ja lepoajat.

Työtarkoituksiin käytettävien digitaalisten resurssien lisääntyminen on johtanut "aina päällä" -kulttuuriin, jolla on kielteinen vaikutus työntekijöiden työ- ja yksityiselämän tasapainoon, parlamentin jäsenet sanovat. Vaikka kotona työskenteleminen on auttanut turvaamaan työllisyyden ja liiketoiminnan COVID-19-kriisin aikana, pitkien työaikojen ja korkeampien vaatimusten yhdistelmä johtaa myös enemmän ahdistusta, masennusta, palovammoja ja muita mielenterveys- ja fyysisiin terveysongelmiin.

Parlamentin jäsenet harkitsevat oikeus katkaista yhteys perusoikeus, jonka avulla työntekijät voivat pidättäytyä tekemästä työhön liittyviä tehtäviä - kuten puheluita, sähköposteja ja muuta digitaalista viestintää - työajan ulkopuolella. Tämä sisältää lomat ja muut lomamatkat. Jäsenvaltioita kannustetaan toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta työntekijät voivat käyttää tätä oikeutta, myös työmarkkinaosapuolten välisten työehtosopimusten avulla. Heidän on varmistettava, että työntekijöitä ei syrjitä, kritisoida, irtisanoa tai muita työnantajien haitallisia toimia.

"Emme voi hylätä miljoonia eurooppalaisia ​​työntekijöitä, jotka ovat uupuneet paineesta olla" päällä "ja liian pitkät työajat. Nyt on hetki seisoa heidän vierellään ja antaa heille mitä he ansaitsevat: oikeuden katkaista yhteys. Tämä on elintärkeää henkiselle ja fyysiselle terveydellemme. On aika päivittää työntekijöiden oikeudet vastaamaan digitaalisen aikakauden uutta todellisuutta ”, esittelijä Alex Agius Saliba (S&D, MT) sanoi äänestyksen jälkeen.

Tausta

COVID-19-pandemian puhkeamisen jälkeen kotona työskentely on lisääntynyt lähes 30%. Luvun odotetaan pysyvän korkeana tai jopa kasvavan. Tutkimus: Eurofound osoittaa, että säännöllisesti kotona työskentelevät ihmiset ylittävät yli kaksi kertaa todennäköisemmin 48 viikkotuntia kuin työnantajan tiloissa. Lähes 30% kotona työskentelevistä kertoo työskentelevän vapaa-ajallaan joka päivä tai useita kertoja viikossa, kun toimistotyöntekijöistä alle 5%.

Lisätietoja 

Continue Reading

Brexit

Skotlannin hallitus kommentoi pyrkimyksiä jäädä Erasmusiin

Julkaistu

on

Kaivosmiehet ovat tyytyväisiä noin 150 parlamentin jäsenen tukeen, jotka ovat pyytäneet Euroopan komissiota tutkimaan, kuinka Skotlanti voisi jatkaa osallistumista suosittuun Erasmus-vaihto-ohjelmaan. Muutos tapahtuu viikko sen jälkeen, kun jatko- ja korkeakouluministeri Richard Lochhead kävi tuottavia keskusteluja innovaatio-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus- ja nuorisokomissaarin Mariya Gabrielin kanssa idean tutkimiseksi. Viime vuoteen asti järjestelmään osallistui vuosittain yli 2,000 skotlantilaista opiskelijaa, henkilökuntaa ja oppijaa, ja Skotlanti houkutteli suhteellisesti enemmän Erasmus-osallistujia kaikkialta Euroopasta - ja lähetti enemmän toiseen suuntaan - kuin mikään muu Yhdistyneen kuningaskunnan maa.

Lochhead sanoi: "Erasmuksen menettäminen on valtava isku tuhansille skotlantilaisille opiskelijoille, yhteisöryhmille ja aikuisopiskelijoille - kaikilta väestöryhmiltä - jotka eivät voi enää asua, opiskella tai työskennellä Euroopassa." Se sulkee myös oven ihmisille Skotlanti Erasmus-ohjelmassa kokea maamme ja kulttuurimme, ja on rohkaisevaa nähdä, että 145 Euroopan parlamentin jäsenen tunnustama tilaisuuden menetys, joka haluaa Skotlannin paikan jatkamisen Erasmus-ohjelmassa. Olen kiitollinen Terry Reintkelle ja muille parlamentin jäsenille heidän ponnisteluistaan ​​ja kiitän heitä ystävyyden ja solidaarisuuden osoittamisesta Skotlannin nuorille. Toivon vilpittömästi, että voimme onnistua.

"Olen jo käynyt virtuaalikokouksen komissaari Gabrielin kanssa. Olimme yhtä mieltä siitä, että vetäytyminen Erasmus-ohjelmasta on erittäin valitettavaa, ja jatkamme EU: n kanssa selvittämistä, kuinka Skotlannin jatkuva sitoutuminen ohjelmaan voidaan maksimoida. Olen myös puhunut Walesin hallituksen kollegani kanssa ja suostunut pitämään läheistä yhteyttä. "

Klikkaa tästä lisätietoa.

Continue Reading

Talous

Lagarde vaatii uuden sukupolven EU: n nopeaa ratifiointia

Julkaistu

on

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde jakoi kuukausittain annettavan Euro-neuvoston päätelmät. Neuvosto on päättänyt vahvistaa "hyvin mukautuvan" rahapolitiikkansa. Lagarde sanoi, että COVIDin uusi kasvu on häirinnyt taloudellista toimintaa, etenkin palvelujen alalla. 

Lagarde korosti EU: n seuraavan sukupolven paketin merkitystä ja korosti, että sen pitäisi toimia nopeasti. Hän kehotti jäsenvaltioita ratifioimaan sen mahdollisimman nopeasti.  

Tärkeimpien jälleenrahoitusoperaatioiden korko ja lainan marginaalilainan korko pysyvät ennallaan 0.00 prosentissa, 0.25 prosentissa ja talletusmahdollisuudessa -0.50 prosentissa. EKP: n neuvosto odottaa EKP: n ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tai alemmalla tasollaan.

EKP: n neuvosto jatkaa pandeemisten hätäosto-ohjelmien (PEPP) mukaisia ​​ostoja, joiden kokonaismäärärahat ovat 1,850 2022 miljardia euroa. EKP: n neuvosto suorittaa nettovarallisuuden ostoja PEPP: n puitteissa ainakin maaliskuun 2023 loppuun asti ja joka tapauksessa siihen asti, kunnes se arvioi, että koronaviruskriisivaihe on ohi. Se jatkaa myös päämaksujen uudelleensijoittamista erääntyvistä PEPP-ohjelmassa ostetuista arvopapereista ainakin vuoden XNUMX loppuun saakka. Joka tapauksessa PEPP-salkun tulevaa käyttöönottoa hallitaan siten, että vältetään puuttuminen asianmukaiseen rahapolitiikkaan.

Kolmanneksi omaisuuserien osto-ohjelman (APP) nettohankinnat jatkuvat kuukausittain 20 miljardilla eurolla. EKP: n neuvosto odottaa edelleen, että APP: n mukaiset kuukausittaiset nettovarallisuusostot jatkuvat niin kauan kuin on tarpeen sen politiikkakorkojen mukauttavan vaikutuksen vahvistamiseksi ja päättyvät pian ennen kuin se alkaa nostaa EKP: n ohjauskorkoja.

EKP: n neuvosto aikoo myös jatkaa investointien takaisinmaksua erääntyvistä arvopapereista, jotka on ostettu APP: n nojalla, pitkään ajankohdan jälkeen, jona se alkaa nostaa EKP: n ohjauskorkoja, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen ylläpitämään suotuisia likviditeettiolosuhteita ja runsaasti rahavaroja.

Lopuksi EKP: n neuvosto tarjoaa edelleen runsaasti likviditeettiä jälleenrahoitusoperaatioillaan. Erityisesti pitkäaikaisten kohdennettujen rahoitusoperaatioiden kolmas sarja (TLTRO III) on edelleen houkutteleva rahoituslähde pankeille, joka tukee pankkien luotonantoa yrityksille ja kotitalouksille.

EKP: n neuvosto on edelleen valmis mukauttamaan kaikkia instrumenttejaan tarvittaessa sen varmistamiseksi, että inflaatio etenee kohti tavoitettaan kestävällä tavalla sitoutumisensa mukaisesti symmetriaan.

Continue Reading
Mainos

Twitter

Facebook

Nousussa