Liity verkostomme!

Puolustus

Neuvoston puheenjohtajavaltio ja Euroopan parlamentti pääsevät alustavaan sopimukseen verkkosisällön poistamisesta

Julkaistu

on

EU pyrkii estämään terroristeja käyttämästä Internetiä radikalisoitumiseen, värväämiseen ja yllyttämiseen väkivaltaan. Tänään (10. joulukuuta) neuvoston puheenjohtajavaltio ja Euroopan parlamentti pääsivät alustavaan sopimukseen luonnoksesta asetukseksi terroristisen sisällön levittämisestä verkossa.

Lainsäädännön tavoitteena on terroristisen sisällön nopea poistaminen verkossa ja perustaa yksi yhteinen väline kaikille jäsenvaltioille tätä varten. Ehdotettuja sääntöjä sovelletaan palveluntarjoajiin, jotka tarjoavat palveluja EU: ssa riippumatta siitä, onko niiden päätoimipaikka jäsenvaltioissa vai ei. Vapaaehtoinen yhteistyö näiden yritysten kanssa jatkuu, mutta lainsäädäntö tarjoaa lisävälineitä jäsenvaltioille, jotta ne voivat tarvittaessa toteuttaa terroristisen sisällön nopean poistamisen. Lainsäädäntöehdotuksessa säädetään terroristisen sisällön selkeästä soveltamisalasta ja selkeästä määritelmästä, jotta voidaan kunnioittaa täysimääräisesti EU: n oikeusjärjestyksessä suojattuja perusoikeuksia ja erityisesti niitä, jotka on taattu EU: n perusoikeuskirjassa.

Poistamismääräykset

Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet antaa poistamismääräyksiä palveluntarjoajille, poistaa terroristista sisältöä tai estää pääsy siihen kaikissa jäsenvaltioissa. Palveluntarjoajien on sitten poistettava tai poistettava pääsy sisältöön tunnin kuluessa. Toimivaltaiset viranomaiset jäsenvaltioissa, joissa palveluntarjoaja on sijoittautunut, saavat oikeuden tarkastella muiden jäsenvaltioiden antamia poistamismääräyksiä.

Yhteistyötä palveluntarjoajien kanssa helpotetaan perustamalla yhteyspisteitä maastapoistamismääräysten käsittelyn helpottamiseksi.

Jäsenvaltioiden on annettava säännöt seuraamuksista, jos lainsäädäntöä ei noudateta.

Palveluntarjoajien toteuttamat erityistoimenpiteet

Terroristiselle sisällölle alttiina olevien palveluntarjoajien on toteutettava erityistoimenpiteitä palvelujensa väärinkäytön torjumiseksi ja palvelujensa suojaamiseksi terroristisen sisällön leviämiseltä. Asetusluonnoksessa on hyvin selvää, että päätös toimenpiteiden valinnasta kuuluu hosting-palvelujen tarjoajalle.

Palveluntarjoajien, jotka ovat ryhtyneet toimiin terroristisen sisällön levittämisen torjumiseksi tiettynä vuonna, on asetettava julkisesti saataville raportit kyseisenä aikana toteutetuista toimista.

Ehdotetuilla säännöillä varmistetaan myös, että tavallisten käyttäjien ja yritysten oikeuksia kunnioitetaan, mukaan lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus sekä liiketoiminnan vapaus. Tämä sisältää tehokkaita korjaustoimenpiteitä sekä käyttäjille, joiden sisältö on poistettu, että palveluntarjoajille, jotka voivat tehdä valituksen.

Tausta

Tämän ehdotuksen Euroopan komissio esitti 12. syyskuuta 2018 EU: n johtajien kutsusta kyseisen vuoden kesäkuussa.

Ehdotus perustuu joulukuussa 2015 käynnistetyn EU: n Internet-foorumin työhön, joka on jäsenvaltioiden ja suurten Internet-yritysten edustajien vapaaehtoisen yhteistyön puitteissa verkkosisällön havaitsemiseksi ja torjumiseksi. Yhteistyö tämän foorumin kautta ei ole ollut riittävää ongelman ratkaisemiseksi, ja komissio antoi 1. maaliskuuta 2018 suosituksen toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi.

Reagointi terroriuhkaan ja viimeaikaisiin terrori-iskuihin Euroopassa (taustatiedot)

Moskova

Nato vs Venäjä: Vaaralliset pelit

Julkaistu

on

Vaikuttaa siltä, ​​että Mustasta merestä on viime aikoina tullut yhä enemmän Naton ja Venäjän vastakkainasettelukenttä. Toinen vahvistus tästä oli Ukrainan isännöimällä alueella äskettäin valmistuneet laajamittaiset sotaharjoitukset Sea Breeze 2021, kirjoittaa Alexi Ivanov, Moskovan kirjeenvaihtaja.

Sea Breeze - 2021 -harjoitukset ovat edustavimpia koko tapahtumahistoriansa. Niihin osallistui 32 maata, noin 5,000 sotilashenkilöstöä, 32 alusta, 40 lentokonetta, 18 maa- ja merijärjestöjen ryhmää Ukrainasta sekä Naton jäsen- ja kumppanimaat, mukaan lukien Yhdysvallat.

Harjoitusten pääpaikka oli Ukraina, joka ilmeisistä syistä pitää tapahtumaa sotilaallisena ja osittain poliittisena tukena sen itsemääräämisoikeudelle ensisijaisesti ottaen huomioon Krimin menetys ja armeijan poliittinen umpikuja Donbasissa. Lisäksi Kiova toivoo, että niin suuren mittakaavan tapahtuman järjestäminen auttaa Ukrainan nopeaa integroitumista allianssiin.

Muutama vuosi sitten Venäjän federaation Mustanmeren laivasto oli säännöllinen osallistuja tähän sarjaan. Sitten he tekivät pääasiassa humanitaarisia tehtäviä sekä vuorovaikutusta eri valtioiden laivastojen välillä.

Viime vuosina harjoitusten skenaario on muuttunut merkittävästi. Venäläisiä aluksia ei enää kutsuta heidän luokseen, ja ilma-alusten ja sukellusveneiden vastaisen toiminnan sekä amfibiolaskun tyypillisten meritaistelutoimien varmistamiseksi on kehitetty toimia.

Tänä vuonna julkistettu skenaario sisältää laajamittaisen rannikkokomponentin ja simuloi monikansallista operaatiota Ukrainan tilanteen vakauttamiseksi ja naapurivaltioiden tukemien laittomien aseellisten ryhmittymien kohtaamiseksi, kukaan ei erityisesti piilota, että Venäjällä tarkoitetaan sitä.

Ilmeisistä syistä Venäjän asevoimat seurasivat näitä harjoituksia hyvin tarkasti. Ja kuten kävi ilmi, ei turhaan! Meren partioivat venäläiset sotalaivat, ja venäläiset hävittäjät olivat jatkuvasti taivaalla.

Kuten Moskovassa odotettiin, Naton alukset yrittivät järjestää useita provokaatioita. Kaksi sota-alusta - HNLMS Evertsen Hollannin laivastosta ja brittiläinen HMS Defender - yrittivät rikkoa Venäjän aluevesiä Krimin läheisyydessä viitaten siihen, että tämä on Ukrainan alue. Kuten tiedätte, länsi ei tunnusta Krimin liittämistä Venäjään vuonna 2014. Juuri tällä tekosyyllä nämä vaaralliset liikkeet toteutettiin.

Venäjä reagoi ankarasti. Tulipalojen uhan alla ulkomaisten alusten oli poistuttava Venäjän aluevesiltä. Lontoo ja Amsterdam eivät kuitenkaan myöntäneet, että kyseessä oli provokaatio.

Naton Etelä-Kaukasuksen ja Keski-Aasian maita koskevan erityisedustajan James Appathurain mukaan Pohjois-Atlantin liitto pysyy Mustanmeren alueella tukeakseen liittolaisiaan ja kumppaneitaan.

"Nato: lla on selkeä kanta navigointivapauteen ja siihen, että Krim on Ukraina, ei Venäjä. HMS Defenderin kanssa tapahtuneen tapahtuman aikana Naton liittolaiset osoittivat päättäväisyyttä puolustaa näitä periaatteita", Appathurai sanoi.

Britannian ulkoministeri Dominic Raab puolestaan ​​sanoi, että Ison-Britannian sotalaivat "jatkavat pääsyä Ukrainan aluevesille". Hän kutsui tunkeilijahävittäjän seuraamaa reittiä lyhyimmäksi kansainväliseksi reitiksi Odessasta Georgian Batumiin.

"Meillä on kaikki oikeudet mennä vapaasti Ukrainan aluevesien läpi kansainvälisten standardien mukaisesti. Teemme niin myös jatkossakin", korkea virkamies korosti.

Moskova sanoi, ettei se salli tällaisia ​​tapahtumia tulevaisuudessa, ja tarvittaessa se on valmis soveltamaan "ankarimpia ja äärimmäisimpiä toimenpiteitä" rikkojiin, vaikka Kreml esittää tällaisen skenaarion Venäjälle "erittäin epätoivottavaksi".

Monet asiantuntijat sekä Venäjällä että lännessä alkoivat heti puhua kolmannen maailmansodan mahdollisesta uhasta, joka voi itse asiassa palaa Ukrainan takia. On selvää, että tällaiset ennusteet eivät ole hyödyllisiä kenellekään: ei Naton eikä Venäjän. Molemmilla puolilla on kuitenkin edelleen sotava ja päättäväinen asenne, joka ei voi muuta aiheuttaa pelkoa ja huolta tavallisten ihmisten keskuudessa.

Jopa vuoden 2021 merituulen päättymisen jälkeen Nato julistaa edelleen, etteivät ne jätä Mustaa merta minnekään. Tämän vahvistaa jo uusien alusten lähettäminen alueelle.

Siitä huolimatta kysymys on edelleen avoin: onko Pohjois-Atlantin allianssi valmis ryhtymään äärimmäisiin toimiin Venäjää vastaan ​​verukkeella suojella Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta, jolta on edelleen kieltäydytty pääsy Natoon?

Continue Reading

Puolustus

Strateginen kompassi on kiistanalainen, mutta parempi kuin välinpitämättömyys, Borrell sanoo

Julkaistu

on

Brysselissä tänään (12. heinäkuuta) kokoontuneet EU: n ulkoministerit keskustelivat EU: n strategisesta kompassista. EU: n korkea edustaja Josep Borrell sanoi, että se oli sekä tärkeä että kiistanalainen aloite, ja lisäsi: "En välitä, onko se kiistanalainen, mieluummin minulla on kiistoja kuin välinpitämättömyyksiä."

Tämä on ensimmäinen kerta, kun ulkoministerit keskustelevat puolustusministerien sijasta tästä hankkeesta, jonka tavoitteena on vahvistaa EU: n kriisinhallintaa, sietokykyä, kumppanuuksia ja valmiuksia. 

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) pitää strategista kompassia yhtenä tärkeimmistä ja kunnianhimoisimmista hankkeista EU: n turvallisuuden ja puolustuksen alalla. On toivottavaa, että se saadaan valmiiksi maaliskuuhun 2022 mennessä, ja luonnos esitetään marraskuussa. Toivottavasti EU-valtiot antavat selkeän poliittisen ja strategisen ohjauksen siitä, mitä ne haluavat EU: n saavuttavan tällä alalla seuraavien 5–10 vuoden aikana. 
Se ohjaa EU: n käytettävissä olevien välineiden, myös äskettäin perustettujen, käyttöä Euroopan rauhanrahasto.

Continue Reading

Puolustus

Ampuma-asekauppa: Komissio käynnistää julkisen kuulemisen tarkastellakseen aseiden tuontia ja vientiä koskevia EU: n sääntöjä

Julkaistu

on

Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen tarkastelusta EU: n sääntöjen siviiliaseiden viennin, tuonnin ja kauttakulun sääntely, jonka tarkoituksena on sulkea pois mahdolliset porsaanreiät, joita ihmiskauppiaat voivat käyttää, ja yksinkertaistaa laillisten kauppiaiden oikeudellista kehystä. Kaikkia asianomaisia ​​osapuolia pyydetään osallistumaan 11. lokakuuta 2021 asti. Kuulemisen tulokset otetaan huomioon sääntöjen tarkistuksessa, jäljitettävyyden ja tietojenvaihdon parantamiseksi sekä viennin ja tuonnin valvontamenettelyjen turvallisuuden lisäämiseksi. Ampuma-asekauppa ruokkii järjestäytynyttä rikollisuutta EU: ssa ja lisää poliittista epävakautta EU: n naapurimaissa. Nopean pakettien jakelun ja uuden tekniikan kehittyessä ampuma-aseiden kaupalla on uusia muotoja valvonnan välttämiseksi. Samalla laittomilla ampuma-aseiden maahantuojilla ja viejillä on EU: ssa laaja valikoima erilaisia ​​sääntöjä. Aloite nykyisen lainsäädännön tarkistamiseksi on osa EU: n ohjelmaa EU: n ampuma-asekauppaa koskeva toimintasuunnitelma kaudella 2020--2025.

Sisäasiain komissaari Ylva Johansson (kuvassa) on julkaissut myös blogiartikkeli kannustaa kaikkia asianomaisia ​​osapuolia osallistumaan kuulemiseen.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa