Liity verkostomme!

Puolustus

Neuvoston puheenjohtajavaltio ja Euroopan parlamentti pääsevät alustavaan sopimukseen verkkosisällön poistamisesta

Julkaistu

on

EU pyrkii estämään terroristeja käyttämästä Internetiä radikalisoitumiseen, värväämiseen ja yllyttämiseen väkivaltaan. Tänään (10. joulukuuta) neuvoston puheenjohtajavaltio ja Euroopan parlamentti pääsivät alustavaan sopimukseen luonnoksesta asetukseksi terroristisen sisällön levittämisestä verkossa.

Lainsäädännön tavoitteena on terroristisen sisällön nopea poistaminen verkossa ja perustaa yksi yhteinen väline kaikille jäsenvaltioille tätä varten. Ehdotettuja sääntöjä sovelletaan palveluntarjoajiin, jotka tarjoavat palveluja EU: ssa riippumatta siitä, onko niiden päätoimipaikka jäsenvaltioissa vai ei. Vapaaehtoinen yhteistyö näiden yritysten kanssa jatkuu, mutta lainsäädäntö tarjoaa lisävälineitä jäsenvaltioille, jotta ne voivat tarvittaessa toteuttaa terroristisen sisällön nopean poistamisen. Lainsäädäntöehdotuksessa säädetään terroristisen sisällön selkeästä soveltamisalasta ja selkeästä määritelmästä, jotta voidaan kunnioittaa täysimääräisesti EU: n oikeusjärjestyksessä suojattuja perusoikeuksia ja erityisesti niitä, jotka on taattu EU: n perusoikeuskirjassa.

Poistamismääräykset

Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet antaa poistamismääräyksiä palveluntarjoajille, poistaa terroristista sisältöä tai estää pääsy siihen kaikissa jäsenvaltioissa. Palveluntarjoajien on sitten poistettava tai poistettava pääsy sisältöön tunnin kuluessa. Toimivaltaiset viranomaiset jäsenvaltioissa, joissa palveluntarjoaja on sijoittautunut, saavat oikeuden tarkastella muiden jäsenvaltioiden antamia poistamismääräyksiä.

Yhteistyötä palveluntarjoajien kanssa helpotetaan perustamalla yhteyspisteitä maastapoistamismääräysten käsittelyn helpottamiseksi.

Jäsenvaltioiden on annettava säännöt seuraamuksista, jos lainsäädäntöä ei noudateta.

Palveluntarjoajien toteuttamat erityistoimenpiteet

Terroristiselle sisällölle alttiina olevien palveluntarjoajien on toteutettava erityistoimenpiteitä palvelujensa väärinkäytön torjumiseksi ja palvelujensa suojaamiseksi terroristisen sisällön leviämiseltä. Asetusluonnoksessa on hyvin selvää, että päätös toimenpiteiden valinnasta kuuluu hosting-palvelujen tarjoajalle.

Palveluntarjoajien, jotka ovat ryhtyneet toimiin terroristisen sisällön levittämisen torjumiseksi tiettynä vuonna, on asetettava julkisesti saataville raportit kyseisenä aikana toteutetuista toimista.

Ehdotetuilla säännöillä varmistetaan myös, että tavallisten käyttäjien ja yritysten oikeuksia kunnioitetaan, mukaan lukien sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus sekä liiketoiminnan vapaus. Tämä sisältää tehokkaita korjaustoimenpiteitä sekä käyttäjille, joiden sisältö on poistettu, että palveluntarjoajille, jotka voivat tehdä valituksen.

Tausta

Tämän ehdotuksen Euroopan komissio esitti 12. syyskuuta 2018 EU: n johtajien kutsusta kyseisen vuoden kesäkuussa.

Ehdotus perustuu joulukuussa 2015 käynnistetyn EU: n Internet-foorumin työhön, joka on jäsenvaltioiden ja suurten Internet-yritysten edustajien vapaaehtoisen yhteistyön puitteissa verkkosisällön havaitsemiseksi ja torjumiseksi. Yhteistyö tämän foorumin kautta ei ole ollut riittävää ongelman ratkaisemiseksi, ja komissio antoi 1. maaliskuuta 2018 suosituksen toimenpiteistä laittoman verkkosisällön torjumiseksi.

Reagointi terroriuhkaan ja viimeaikaisiin terrori-iskuihin Euroopassa (taustatiedot)

koronavirusantigeenin

Ensimmäiset DOD COVID-19 -rokotukset ovat käynnissä koko USEUCOM-alueella

Julkaistu

on

COVID-19-rokotusten ensimmäinen kierros on käynnissä
- ensisijaisen puolustusministeriön (DOD) henkilöstölle, joka palvelee Yhdysvaltain eurooppalaisen komenton (USEUCOM) vastuualue.

DOD-rokotusohjelma alkoi Euroopassa 28. joulukuuta, kun Moderna
rokote annettiin terveydenhuollon työntekijöille, jotka palvelivat kolmessa Yhdysvaltain armeijassa
Baijerissa sijaitsevat lääketieteelliset hoitolaitokset.

Myös kolme DOD: n lääketieteellistä laitosta Yhdistyneessä kuningaskunnassa alkoi antaa
rokote potilaille tällä viikolla. Muut DOD-lääketieteelliset palvelut Saksassa
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan on määrä aloittaa tämän inokulointi
viikko. Ensi viikolla DOD-klinikat Italiassa, Espanjassa, Belgiassa ja Portugalissa ovat
vastaanottamaan ensimmäisen rokotteensa.

Tämä rokotteiden jakautumisen alkuvaihe USEUCOM-alueella on
tärkeä askel kohti DOD: n yleissuunnitelmaa, joka kannustaa koko henkilöstöä
rokottaa.

"Kaikkien immunisoiminen antaa meille mahdollisuuden palata olennaisilta osin järkeen
normaalin suhteen suhteessa siihen, miten olemme vuorovaikutuksessa keskenämme ", sanoi prikaatikenraali.
Mark Thompson, Euroopan alueellisen terveyskomennon komentaja.

Thompson sanoi, että alkuvaiheen suorittaminen kestää noin kuukauden, koska
ensimmäisen ja toisen Moderna-annoksen välisestä 28 päivän ajanjaksosta
rokotetta.

Lisätietoja katso USEUCOMin COVID-19-rokotteiden jakelusivusto

Tietoja USEUCOMista

Yhdysvaltain sotilasoperaatioista vastaa Yhdysvaltain eurooppalainen komento (USEUCOM)
ympäri Eurooppaa, osia Aasiaa ja Lähi-itää, arktista ja Atlanttia
Valtameri. USEUCOM koostuu yli 64,000 XNUMX armeijasta ja siviilistä
henkilöstöä ja tekee tiivistä yhteistyötä Naton liittolaisten ja kumppanien kanssa. Komento on
yksi kahdesta Yhdysvaltain eteenpäin sijoitetusta maantieteellisestä taistelijakomennosta, joiden pääkonttori sijaitsee
Stuttgartissa, Saksassa. Lisätietoja USEUCOMista Klikkaa tästä.

Continue Reading

koronavirusantigeenin

USEUCOM COVID-19 -rokotteen jakelu

Julkaistu

on

Eurooppalaiset hoitolaitokset vastaanottavat COVID-19-rokotteen alkulähetykset 28 sijainnista yhdeksässä maassa USEUCOMin vastuualueella tällä viikolla. Rokotteen aloitusannokset annetaan puolustusministeriön (DoD) vaiheittaisen rokotteen jakelusuunnitelman mukaisesti Yhdysvaltain armeijan ja siviilihenkilöstön rokottamiseksi priorisoidussa järjestyksessä.

Alkuperäisen jakelun jälkeen ja kun rokotetta tulee saataville, rokotteella on lisähenkilöstö. "Vaikka rokotteen kehittämisnopeus on ennennäkemätön, sen turvallisuutta ja tehokkuutta osoittava perusteellinen tutkimus on pakottavaa", sanoi Yhdysvaltain laivaston kapteeni. Mark Kobelja, USEUCOM-kirurgi. "Kehotan kaikkia tukikelpoisia henkilöitä saamaan tämän rokotteen, kun sitä tarjotaan."

Heath-viranomaiset kannustavat kaikkia noudattamaan jatkuvasti terveydensuojeluvaatimuksia käyttämään asianmukaisia ​​naamioita, harjoittelemaan fyysistä etäisyyttä, pesemään käsiä ja rajoittamaan asianmukaisesti liikkumista DoD: n ja isäntämaan määräysten mukaisesti. Viimeisimmät USEUCOM-tiedot COVID-19: stä ja rokotteiden jakelusuunnitelmasta voivat olla täältä.

Tietoja USEUCOMista

Yhdysvaltain eurooppalainen komento (USEUCOM) vastaa Yhdysvaltojen sotatoimista Euroopassa, Aasian ja Lähi-idän osissa, Arktisella ja Atlantin valtamerellä. USEUCOM koostuu yli 64,000 XNUMX sotilasta ja siviilihenkilöstöstä, ja se tekee tiivistä yhteistyötä Naton liittolaisten ja kumppanien kanssa. Komento on yksi kahdesta Yhdysvaltain eteenpäin sijoitetusta maantieteellisestä taistelijakomennosta, joiden pääkonttori sijaitsee Stuttgartissa, Saksassa. Lisätietoja USEUCOMista Klikkaa tästä.

Continue Reading

Rikollisuus

Euroopan tarkastuslaitokset yhdistävät työtään kyberturvallisuuden alalla

Julkaistu

on

Koska tietoverkkorikollisuuden ja kyberhyökkäysten uhka on noussut viime vuosina, tilintarkastajat kaikkialla Euroopan unionissa ovat kiinnittäneet yhä enemmän huomiota kriittisten tietojärjestelmien ja digitaalisten infrastruktuurien sietokykyyn. Kyberturvallisuutta käsittelevä tarkastuskokoelma, jonka EU: n korkeimpien tarkastuselinten yhteyskomitea julkaisi tänään, antaa yleiskatsauksen niiden asiaankuuluvasta tarkastustyöstä tällä alalla.

Verkkotapahtumat voivat olla tahallisia tai tahattomia, ja ne voivat vaihdella vahingossa tapahtuvasta tietojen paljastamisesta yrityksiin ja kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuviin hyökkäyksiin, henkilötietojen varastamiseen tai jopa puuttumiseen demokraattisiin prosesseihin, mukaan lukien vaalit, ja yleisiin disinformaatiokampanjoihin julkisten keskustelujen vaikuttamiseksi. Kyberturvallisuus oli kriittinen yhteiskunnillemme jo ennen COVID-19-osumaa. Mutta kohtaamamme pandemian seuraukset pahentavat edelleen kyberuhkia. Monet yritystoiminnot ja julkiset palvelut ovat siirtyneet fyysisistä toimistoista etätyöhön, kun taas väärennetyt uutiset ja salaliittoteoriat ovat levinneet enemmän kuin koskaan.

Kriittisten tietojärjestelmien ja digitaalisten infrastruktuurien suojaamisesta kyberhyökkäyksiltä on siten tullut jatkuvasti kasvava strateginen haaste EU: lle ja sen jäsenvaltioille. Kysymys ei ole enää siitä, tapahtuvatko verkkohyökkäykset, vaan miten ja milloin ne tapahtuvat. Tämä koskee meitä kaikkia: yksityishenkilöitä, yrityksiä ja viranomaisia.

"COVID-19-kriisi on testannut yhteiskuntiemme taloudellista ja sosiaalista rakennetta. Ottaen huomioon riippuvuutemme tietotekniikasta, "verkkokriisi" voi hyvinkin osoittautua seuraavaksi pandemiaksi ", sanoi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Klaus-Heiner Lehne. "Digitaalisen autonomian etsiminen ja kyberuhkien sekä ulkoisten disinformaatiokampanjoiden asettamien haasteiden kohtaaminen on epäilemättä edelleen osa jokapäiväistä elämäämme ja pysyy poliittisella asialistalla ensi vuosikymmenellä. Siksi on tärkeää lisätä tietoisuutta viimeaikaisista kyberturvallisuutta koskevista tarkastustuloksista EU: n jäsenvaltioissa. "

Eurooppalaiset korkeimmat tarkastuslaitokset ovat sen vuoksi viime aikoina tehostaneet kyberturvallisuutta koskevaa tarkastustoimintaansa keskittyen erityisesti tietosuojaan, järjestelmän valmiuteen kyberhyökkäyksiin ja välttämättömien julkisten laitosten suojaamiseen. Tämä on asetettava tilanteessa, jossa EU pyrkii tulemaan maailman turvallisimmaksi digitaaliseksi ympäristöksi. Euroopan komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat itse asiassa juuri esittäneet uuden EU: n kyberturvallisuusstrategia, jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan kollektiivista sietokykyä kyberuhkilta.

- tiivistelmä julkaistu 17. joulukuuta tarjoaa taustatietoja kyberturvallisuudesta, tärkeimmistä strategisista aloitteista ja asiaankuuluvasta oikeusperustasta EU: ssa. Se kuvaa myös tärkeimpiä haasteita, joita EU: lla ja sen jäsenvaltioilla on edessään, kuten uhkat yksittäisten EU: n kansalaisten oikeuksille henkilötietojen väärinkäytön kautta, riski siitä, että laitokset eivät pysty tarjoamaan välttämättömiä julkisia palveluja tai kohtaavat rajoitettua suorituskykyä kyberhyökkäysten jälkeen.

- tiivistelmä hyödyntää tilintarkastustuomioistuimen ja kahdentoista EU: n jäsenvaltion korkeimpien tarkastuselinten tekemien tarkastusten tuloksia: Tanska, Viro, Irlanti, Ranska, Latvia, Liettua, Unkari, Alankomaat, Puola, Portugali, Suomi ja Ruotsi.

Tausta

Tämä tarkastus tiivistelmä on EU: n ja sen jäsenvaltioiden korkeimpien tarkastuselinten yhteistyön tuote EU: n yhteyskomitean puitteissa. Se on suunniteltu tietolähteeksi kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tästä tärkeästä politiikan alasta. Se on tällä hetkellä saatavana englanniksi EU: ssa Yhteyskomitean verkkosivusto, ja se on myöhemmin saatavilla muilla EU: n kielillä.

Tämä on kolmas yhteyskomitean tarkastuksen painos tiivistelmä. Ensimmäinen painos Nuorten työttömyys ja nuorten integroituminen työmarkkinoille julkaistiin kesäkuussa 2018. Toinen Kansanterveys EU: ssa annettiin joulukuussa 2019.

Yhteyskomitea on EU: n ja sen jäsenvaltioiden korkeimpien tarkastuselinten johtajien itsenäinen, riippumaton ja ei-poliittinen kokous. Se tarjoaa foorumin keskustella ja käsitellä EU: ta koskevia yhteistä etua koskevia asioita. Vahvistamalla vuoropuhelua ja yhteistyötä jäsentensä välillä yhteyskomitea myötävaikuttaa EU: n politiikkojen ja ohjelmien tehokkaaseen ja riippumattomaan ulkoiseen tarkastukseen

Continue Reading
Mainos

Twitter

Facebook

Nousussa