Liity verkostomme!

Digitaalinen talous

#DigitalServicesAct, #DigitalMarketsAct - Demokratiamme on aika saavuttaa tekniikka, sanoo Margrethe Vestager ETSK: n täysistunnossa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komission tulevat aloitteet digitaalisten palvelujen ja markkinoiden sääntelemiseksi varmistavat, että palveluntarjoajat ottavat vastuun tarjoamistaan ​​palveluista ja että digitaaliset jättiläiset eivät aseta omia sääntöjään Euroopan markkinoille, totesi komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestager.

Pian odotettavissa olevan Euroopan komission digitaalipalvelulaki ja digitaalimarkkinalaki auttavat Euroopan demokratiaa saavuttamaan digitaalisen kehityksen viimeiset 3 vuotta, määrittelemällä, kuinka digitaalisia palveluja tulisi tarjota ja digitaalimarkkinat toimisivat, Vestager sanoi eilen (XNUMX). Joulukuussa) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean täysistuntoon keskusteluun aiheesta Digitaaliseen ikään sopiva Eurooppa.

ETSK: n puheenjohtaja Christa Schweng korosti, että digitaalisesta siirtymästä on tullut tärkeämpi kuin koskaan aikaisemmin, koska se on yksi kahdesta peruselementistä Euroopan toipumiselle COVID-19-kriisistä yhdessä vihreän siirtymän kanssa.

Mainos

ETSK: n puheenjohtaja lainasi äskettäin tehdyn tutkimuksen, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä uusien digitaalisten tekniikoiden kumulatiivinen lisä BKT: n osuus EU: ssa voi olla 2.2 biljoonaa euroa - mikä vastaa Espanjan ja Alankomaiden vuoden 2019 BKT: tä.

Schweng sanoi: "Tarvitsemme eurooppalaisen, ihmiskeskeisen lähestymistavan digitalisaatioon. Ilman kansalaisten ja yritysten luottamusta emme pysty hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Tätä varten on tärkeää rakentaa todellinen eurooppalainen tietotila, johon tietomme on suojattu ja yksityisyys ja itsemääräämisoikeus taataan. Meidän on myös rakennettava EU: n teknologista itsemääräämisoikeutta säilyttäen samalla maailmanlaajuinen digitaalinen kauppa. "

Vestager esitteli komission digitaalistrategian pääkohdat, keskittymisen yksityisten investointien hyödyntämiseen, riippuvuuden lippulaivahankkeista (digitaalisiin taitoihin, digitaalisiin julkisiin palveluihin ja kyberturvallisuuteen) sekä digitaalisten valmiuksien rakentamiseen ja käyttöönottoon.

Mainos

"Nyt digitaalipalvelulaki varmistaa, että digitaalisten palvelujen tarjoajat ottavat vastuun ja ovat vastuussa tarjoamistaan ​​palveluista ja että luottamus voidaan rakentaa uudelleen", Vestager sanoi. "Laiton verkkosisältö ja tuotteet, jotka eivät noudata fyysisiä tuotteita koskevia sääntöjämme, ovat ongelma. Molemmat on korjattava ja korjattava Euroopan mittakaavassa."

"Digitaalisten markkinoiden laki", hän jatkoi, "sanoo jättiläisille yrityksille: olet enemmän kuin tervetullut tekemään liiketoimintaa Euroopassa, olet enemmän kuin tervetullut menestymään, mutta on olemassa luettelo tekemisistä ja kielloista" Kun saavutat portinvartijan aseman, jotta reilu kilpailu olisi olemassa ja palvelisi kuluttajia parhaalla mahdollisella tavalla. Tärkeintä on, että markkinoiden tulisi palvella meitä kuluttajina ja että haluamme tekniikkaa, johon voimme todella luottaa. "

ETSK: n työnantajaryhmän puheenjohtaja Stefano Mallia sanoi: "Eurooppalaiset työnantajat tukevat voimakkaasti keskeistä tavoitetta palauttaa Euroopan digitaalinen itsemääräämisoikeus. Vakaamme näkemyksemme mukaan digitalisaatioon sijoittaminen on paras tapa EU: lle ja sen jäsenvaltioille tulla esiin taloudellisten vaikeuksien lisäksi tukea elpymistä ja luoda uusia työpaikkoja. "

Hän ilmaisi liike-elämän kannattavan komission tavoitetta, joka on yli 20 miljardin euron vuotuinen tekoälyinvestointi seuraavan vuosikymmenen aikana, ja lainasi äskettäin julkaistun McKinseyn tutkimuksen, joka osoitti, että vaikka vain neljännes yrityksistä maailmanlaajuisesti raportoi käytön alimmasta vaikutuksesta tekoälyn osalta tämä vaikutus näyttää johtuvan lähinnä uusien tulojen tuottamisesta kustannusten vähentämisen sijaan - havainto, joka kannattaa tutkia komission, liike-elämän ja ammattiliittojen välisissä neuvotteluissa.

ETSK: n työntekijäryhmän puheenjohtaja Oliver Röpke sanoi: "Työntekijöiden edustajina olemme vakuuttuneita siitä, että digitalisaatio on nykyisen pandemian ulkopuolella mahdollisuus saada parempia työpaikkoja ja työoloja. Digitaalisen digitaalisen toiminnan estämiseksi tarvitaan kuitenkin selkeät ja oikeudenmukaiset säännöt. alustojen kiertää lainsäädäntöä ja luoda älypuhelimesta versio 19th vuosisadan kapitalismi. Sen varmistamiseksi, että voimme hyödyntää täysin digitalisaation valtavia mahdollisuuksia, meidän on otettava täysimääräisesti mukaan työmarkkinaosapuolet selkeän kehyksen avulla, jossa työntekijöiden tiedotus-, kuulemis- ja osallistumisoikeudet on vahvistettu kaikilla tasoilla. "

Hän sanoi myös, että oikeudenmukaisten ja tehokkaiden tapojen löytäminen digitaalitalouden verottamiseksi oli perustavanlaatuinen suunnitelma varallisuuden asianmukaisen uudelleenjaon varmistamiseksi uuden tekniikan kehittyessä ja robotisoitumisen leviessä.

ETSK: n Diversity Europe -ryhmän puheenjohtaja Seamus Boland korosti, että pandemia oli sekä paljastanut että vauhdittanut elämämme digitalisaatiota ja tuonut samalla esiin ihmisten ahdingon, jotka eivät osanneet käyttää tekniikkaa.

"Digitalisaatio on saatettava päätökseen tavalla, joka on oikeudenmukainen ja tuo kaikki mukaan", hän sanoi. "Olen vakaasti sitä mieltä, että Eurooppa onnistuu menestyksekkäästi muuttamaan digitaalisen aikakauden, jos rakennamme vahvuuksiimme ja arvoihimme. Kaikki katseemme ovat Eurooppaa, joka johtaa tätä tietä, jotta EU: n säännöistä tulee maailmanlaajuinen standardi. Joten se on ei pelkästään siitä, että "Euroopasta tulisi sopiva digitaaliseen aikakauteen", se on myös siitä, että "digitaalinen aika sovitetaan Eurooppaan ja maailmalle". "

Digitaalinen talous

Komissio ehdottaa tietä digitaaliseen vuosikymmeneen, jotta EU: n digitaalinen muutos saadaan aikaan vuoteen 2030 mennessä

Julkaistu

on

Komissio ehdotti 15. syyskuuta tietä digitaaliseen vuosikymmeneen, konkreettista suunnitelmaa yhteiskuntamme ja talouden digitaalisen muutoksen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Ehdotettu polku digitaaliseen vuosikymmeneen EU: n digitaaliset tavoitteet vuoteen 2030 konkreettiseksi toimitusmekanismiksi. Se perustaa hallintokehyksen, joka perustuu vuotuiseen yhteistyömekanismiin jäsenvaltioiden kanssa vuoteen 2030 mennessä Digitaalisen vuosikymmenen tavoitteet unionin tasolla digitaalisten taitojen, digitaalisten infrastruktuurien, yritysten digitalisoinnin ja julkisten palvelujen aloilla. Sen tavoitteena on myös tunnistaa ja toteuttaa laajamittaisia ​​digitaalisia hankkeita, joissa on mukana komissio ja jäsenvaltiot. Pandemia korosti digitaalitekniikan keskeistä roolia kestävän ja vauraan tulevaisuuden rakentamisessa. Erityisesti kriisi paljasti kuilun digitaalisesti kykenevien yritysten ja niiden, jotka eivät vielä ole omaksuneet digitaalisia ratkaisuja, välillä ja korosti kuilua hyvin yhdistettyjen kaupunki-, maaseutu- ja syrjäseutujen välillä. Digitalisaatio tarjoaa monia uusia mahdollisuuksia Euroopan markkinoilla, joilla yli 500,000 2020 avointa kyberturvallisuus- ja data -asiantuntijapaikkaa jäi täyttämättä vuonna XNUMX. Eurooppalaisten arvojen mukaisesti polun digitaaliseen vuosikymmeneen pitäisi vahvistaa digitaalista johtajuuttamme ja edistää inhimillistä ja kestävää digitaalista politiikkaa kansalaisten ja yritysten voimaannuttaminen. Lisätietoja on saatavilla tästä lehdistötiedote, Q & A että tietosivu. Presidentti von der Leyenin puhe unionin tilasta on myös saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Digitaalinen talous

Digitaalinen euro: Komissio on tyytyväinen digitaalisen euro-hankkeen käynnistämiseen EKP: ssä

Julkaistu

on

Komissio on tyytyväinen Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston päätökseen käynnistää digitaalinen euro -hanke ja aloittaa sen tutkintavaihe. Tässä vaiheessa tarkastellaan erilaisia ​​suunnitteluvaihtoehtoja, käyttäjien vaatimuksia ja sitä, kuinka rahoituksen välittäjät voisivat tarjota palveluja digitaalisen euron pohjalta. Digitaalinen euro, keskuspankkirahan digitaalinen muoto, tarjoaisi enemmän valinnanvaraa kuluttajille ja yrityksille tilanteissa, joissa fyysistä käteistä ei voida käyttää. Se tukisi hyvin integroitua maksualaa vastaamaan uusiin maksutarpeisiin Euroopassa.

Kun otetaan huomioon digitalisaatio, nopeat muutokset maksukehyksessä ja salausvarojen syntyminen, digitaalinen euro täydentäisi käteistä, jonka pitäisi edelleen olla laajalti saatavilla ja käytettävissä. Se tukisi useita komission laajemmin määriteltyjä poliittisia tavoitteita digitaalinen rahoitus ja vähittäismaksustrategiat, mukaan lukien Euroopan talouden digitalisaatio, lisäävät euron kansainvälistä asemaa ja tukevat EU: n avointa strategista autonomiaa. Tammikuussa aloitetun teknisen yhteistyön perusteella EKP: n kanssa komissio jatkaa tiivistä yhteistyötä EKP: n ja EU: n toimielinten kanssa koko tutkintavaiheen ajan analysoiden ja testaamalla erilaisia ​​suunnitteluvaihtoehtoja poliittisten tavoitteiden kannalta.

Mainos

Continue Reading

Digitaalinen talous

Uusi digitaalinen resurssi käynnistettiin terveyden, sosiaalihoidon ja teollisuuden innovaatioiden tukemiseksi

Julkaistu

on

Innovaation saavuttaminen on uusi resurssi, jonka Life Sciences Hub Wales on kehittänyt tiedottamaan ja ohjaamaan teollisuuden, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon innovaatioita. Siinä esitetään yhteenveto avaintutkimuksista, annetaan kriittisiä oivalluksia ja tuodaan uusia näkökulmia monialaisilta ajatusjohtajilta.

Tämä uusi digitaalinen resurssi tarkastelee terveyden- ja sosiaalihuollon innovaatioista saatavan runsaan tiedon tarjoamista tarvitseville tärkeimmillä ja tärkeimmillä tiedoilla. Life Sciences Hub Wales on tehnyt tiivistä yhteistyötä terveyden, teollisuuden, korkeakoulujen ja sosiaalihuollon avustajien kanssa.

Monet sidosryhmät pitävät innovaatioita välttämättöminä koko järjestelmän laajuisen muutoksen katalysoimiseksi ja potilaiden ja ihmisten muutokseksi. Life Sciences Hub Walesin Beaufort Researchille teettämässä äskettäisessä tutkimuksessa todettiin, että 97% terveydenhuollosta ja sosiaalihoidosta piti innovaatiota erittäin tärkeänä 91%: lla teollisuudesta.

Mainos

Esteet voivat kuitenkin vaikeuttaa innovaatiota, mukaan lukien yhteisen kielen, resurssien ja sektorien välisen sitoutumisen puute. Life Sciences Hub Wales on luonut Achieving Innovation -resurssin auttaakseen vastaamaan näihin haasteisiin tunnistamalla näyttöön perustuvia ratkaisuja ja vastauksia innovaatioekosysteemissä liikkumisen helpottamiseksi ja terveyden- ja sosiaalihuoltojärjestelmien tulevaisuuden kannalta.

Resurssi on asetettu päivitettäväksi säännöllisesti uudella materiaalilla, ja se käynnistetään seuraavalla tavalla:

Cari-Anne Quinn, Life Sciences Hub Walesin toimitusjohtaja, sanoi: ”Tällä uudella resurssilla voi olla keskeinen rooli kaikkien taustojen sidosryhmien auttamisessa siirtymään terveys- ja sosiaalihuollon ekosysteemeihin Walesissa ja muualla. Innovaattoreilla on avain terveyden, hoidon ja hyvinvoinnin laajamittaiseen muutokseen Walesissa, ja tämä resurssi tukee heitä tämän saavuttamisessa. "

Mainos

Terveys- ja sosiaaliministeri Eluned Morgan sanoi: ”Innovaatiolla on ratkaiseva rooli tukemalla terveydenhuolto- ja sosiaalialaamme Walesissa uusien ideoiden ja tekniikoiden toimittamiseksi yhteistyössä teollisuuden kanssa. Suhtaudun myönteisesti Life Sciences Hub Walesin uuteen '' Achieving Innovation '' -resurssiin keskeisenä työkaluna innovaattoreille, jotka pyrkivät voittamaan todelliset haasteet ja tarttumaan mielenkiintoisiin uusiin mahdollisuuksiin. Kun perustimme ja rahoitimme Life Science Hub Walesin, innovaatio oli sen eetoksen ytimessä - tällä eetoksella on ollut keskeinen rooli toipumisessamme ja vastauksessamme COVID-19: n vaikutuksiin. "

Betsi Cadwaladrin yliopiston terveyskeskuksen akuutti, hengitysteiden ja kriittisen hoidon lääketieteellinen konsultti tohtori Chris Subbe ja Bangorin yliopiston vanhempi kliininen lehtori sanoivat: ”Minulla oli ilo osallistua Achieving Innovation -resurssiin tutkimalla, kuinka tärkeää on tehdä innovaatioista jokapäiväinen tapa.

Tällä hetkellä, kun kykymme tarjota laadukasta hoitoa on poikkeuksellisia paineita, meidän on löydettävä tapoja kehittää kykyjä ja ideoita mistä tahansa. Tämän uuden resurssin on annettava teollisuuden ja terveydenhuollon taustalla oleville monialaisille innovaattoreille tarvittavat tiedot, asiayhteys ja kieli. "

NHS: n Walesin valaliiton johtaja Darren Hughes sanoi: "Olemme tyytyväisiä Life Sciences Hub Walesin uuteen Achieving Innovation -resurssiin, koska olemme nähneet innovaatioiden ja palvelumuutosten vaikutukset Covid-19-pandemiaan. Resurssi tukee syvempää ymmärrystä innovaatioista ja täydentää Swansean yliopiston laatimaa usean viraston raporttia, NHS Walesin COVID-19-innovaatio- ja muutostutkimusraportti, joka perustuu laajaan NHS Walesin henkilöstökokemusten näyttöön, jossa tutkitaan miksi ja miten he tekivät innovaatioita ja tarkastelivat käytännön suosituksia tämän asialistan edistämiseksi.

"Kun aloitamme elpymisen, on välttämätöntä, että hyödynnämme mahdollisuuden parantaa palvelujen tuottamista, tehokkuutta, potilastuloksia, henkilöstön hyvinvointia ja kannustaa oppimiskulttuuriin ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen organisaation rajojen yli."

Resurssi on jännittävä innovaatioiden aika Walesissa. Intensiivisen oppimisen akatemiat perustettiin aiemmin vuonna 2021. Ensimmäiset laatuaan maailmassa nämä maailman johtavat akatemiat tarjoavat innovaatiokeskeisiä opetettuja kursseja, tutkimusta ja räätälöityä konsultointia palvelut, ja Life Sciences Hub Wales tukee asiaankuuluvia kumppaneita.

Jos haluat tutustua Achieving Innovation -resurssiin, Klikkaa tästä

Tietoja Life Sciences Hub Walesista

Life Sciences Hub Walesin tavoitteena on tehdä Walesista valinta terveyden, hoidon ja hyvinvoinnin innovaatioille. Autamme edistämään innovaatioita ja luomaan mielekästä yhteistyötä teollisuuden, terveydenhuollon, sosiaalihuollon, hallituksen ja tutkimusorganisaatioiden välillä.

Haluamme auttaa muuttamaan kansakunnan terveyttä ja taloudellista hyvinvointia:

  • - nopeutetaan innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa, jotka tukevat Walesin terveys- ja sosiaalihuollon tarpeita, ja
  • kumppanuus teollisuuden kanssa taloudellisen kehityksen edistämiseksi koko biotieteiden alalla ja liiketoiminnan kasvun ja työpaikkojen luomisen edistämiseksi Walesissa.

Teemme tämän tekemällä tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kollegoiden kanssa ymmärtääksemme organisaation kohtaamat haasteet ja paineet. Kun se on tunnistettu, teemme yhteistyötä teollisuuden kanssa auttaaksemme hankkimaan ja tukemaan innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä vastaamaan näihin haasteisiin ketteryydellä.

Tiimimme tarjoaa räätälöityjä neuvoja, opasteita ja tukea kaikkien innovaatiomatkojen vauhdittamiseen riippumatta siitä, tukevatko he kirkkaan idean omaavaa kliinikkoa tai monikansallista biotieteiden organisaatiota.

Life Sciences Hub Wales auttaa katalysoimaan järjestelmän laajuista muutosta kutsumalla yhteen ja organisoimalla monialaisen innovaatioekosysteemin. Näiden yhteyksien avulla voimme luoda arvokkaita verkostoitumis- ja matchmaking-mahdollisuuksia.

Lisätietoja, Klikkaa tästä.

Tietoja innovaatioresurssin saavuttamisesta

Resurssi käynnistyy:

  • Kahdeksan oivallusta innovaation saavuttamiseksi- artikkeli kerää tärkeimmät oivallukset ja teemat koko resurssista.
  • hakemisto yhteenveto Walesissa saatavasta tuesta ja organisaatioista.
  • A kerronta-arvostelu innovaatiotodistuksia ja kirjallisuutta.
  • A käytännön tarkistus Walesin hallituksen lähestymistavasta innovaatioihin.
  • blogit kirjoittaneet innovaatioihin keskittyvät terveys-, teollisuus- ja sosiaalihuollon johtajat.
  • Podcastit, joissa ajattelijat keskustelevat innovaation haasteista ja mahdollisuuksista.

Tutkimuksen viite:

"Äskettäin Life Sciences Hub Walesin teettämän Beaufort Researchin tilaaman tutkimuksen mukaan 97% terveydenhuollosta ja sosiaalihoidosta piti innovaatiota erittäin tärkeänä, 91% teollisuuden rinnalla. "

Life Sciences Hub Wales tilasi Beaufort Research -tutkimuksen anonyymiksi tutkimukseksi monialaisista sidosryhmien käsityksistä organisaatiossa ja laajemmassa biotieteiden sektorissa vuoden 2021 alussa. Tämän tarkoituksena oli auttaa tiedottamaan Life Sciences Hub Walesin tulevasta strategisesta suunnasta.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa