Liity verkostomme!

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 12 miljoonan euron liettualaisen järjestelmän, jolla tuetaan koronaviruksen taudista kärsineiden siipikarjan tuotantoa ja jalostusta harjoittavia yrityksiä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 12 miljoonan euron liettualaisen järjestelmän, jolla tuetaan siipikarjan tuotanto- ja jalostusalalla toimivia yrityksiä, joihin koronaviruksen puhkeaminen on erityisen vaikuttanut. Ohjelma hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Julkinen tuki, joka annetaan suorina avustuksina, on avoin siipikarjan tuottajille ja siipikarjan jalostusyrityksille.

Tuella pyritään varmistamaan riittävä käyttöpääoma niille alkutuottajille, jotka kärsivät lokakuusta 5 vähintään 2020 prosentin keskimääräisestä kokonaistulosta tappiot lokakuuhun 2017--2019 verrattuna, ja jalostusyrityksille, joiden kokonaistulot olivat vähintään 5 prosenttia heinäkuusta heinäkuusta lähtien syyskuuhun 2020 verrattuna vuosien 2017--2019 vastaavaan ajanjaksoon. Järjestelmän tarkoituksena on auttaa edunsaajia vastaamaan likviditeettitarpeisiinsa ja jatkamaan toimintaansa taudinpurkauksen aikana ja sen jälkeen.

Toimenpiteen odotetaan tukevan yli 1,000 100,000 yritystä. Komissio totesi, että Liettuan järjestelmä on väliaikaisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti i) tuki on enintään 800,000 31 euroa maataloustuotannon alkutuotantoa harjoittavaa yritystä kohden tai 2020 107 euroa maataloustuotteiden jalostusta harjoittavaa yritystä kohti ja ii) tukiohjelma on voimassa 3 päivään joulukuuta XNUMX asti. Komissio päätteli että toimenpide on välttämätön, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseksi SEUT-sopimuksen XNUMX artiklan XNUMX kohdan b alakohdan ja väliaikaisessa kehyksessä asetettujen ehtojen mukaisesti.

Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteet EU: n valtiontukisääntöjen nojalla. Lisätietoja väliaikaisesta kehyksestä ja muista toimista, joita komissio on toteuttanut koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten torjumiseksi, löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.58856 numerolla valtiontukirekisteri komissiolle kilpailun sivustolla, kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

koronavirusantigeenin

Maailman rokottaminen: 'Team Europe' jakaa yli 200 miljoonaa annosta COVID-19-rokotetta matalien ja keskituloisten maiden kanssa vuoden 2021 loppuun mennessä

Julkaistu

on

Turvallisten ja edullisten COVID-19-rokotteiden saatavuuden varmistaminen kaikkialla maailmassa, etenkin pieni- ja keskituloisissa maissa, on Euroopan unionin ensisijainen tavoite.

At Globaali terveyshuippukokous Roomassa 21. toukokuuta 2021 presidentti von der Leyen ilmoitti, että Team Europe jakoi pienien ja keskituloisten maiden kanssa vähintään 100 miljoonaa annosta vuoden 2021 loppuun mennessä lähinnä COVAXin kautta, joka on kumppanimme maailman rokottamisessa.

Team Europe (EU, sen toimielimet ja kaikki 27 jäsenvaltiota) on saavuttamassa tämän alkuperäisen tavoitteen, sillä 200 miljoonan annoksen COVID-19-rokotetta on tarkoitus jakaa niiden maiden kanssa, jotka tarvitsevat niitä eniten vuoden 2021 loppuun mennessä.

Presidentti von der Leyen sanoi: "Team Europe ottaa vastuunsa auttaessaan maailmaa torjumaan virusta kaikkialla. Rokotus on avain - siksi on välttämätöntä varmistaa COVID-19-rokotteiden saanti maailmanlaajuisesti. Jaamme yli 200 miljoonaa annosta COVID-19-rokotetta matalan ja keskitulotason maiden kanssa tämän vuoden loppuun mennessä. "

Team Europe on sitoutunut yli 200 miljoonaan COVID-19-rokoteannokseen, joka saapuu kohdemaansa pääasiassa COVAX: n kautta tämän vuoden loppuun mennessä.

COVAX on toistaiseksi toimittanut 122 miljoonaa annosta 136 maahan.

Samanaikaisesti Team Europe on käynnistänyt aloitteen rokotteiden, lääkkeiden ja terveysteknologioiden valmistamisesta ja saatavuudesta Afrikassa.

Aloite auttaa luomaan oikeat olosuhteet paikalliselle rokotteiden valmistamiselle Afrikassa, ja sitä tuetaan miljardilla eurolla EU: n talousarviosta ja Euroopan kehitysrahoituslaitoksilta, kuten Euroopan investointipankki (EIP).

9. heinäkuuta Team Europe sopi tukevansa Dakarissa sijaitsevan Institut Pasteurin laajamittaisia ​​investointeja rokotteiden tuotantoon muiden tukitoimenpiteiden ohella. Uusi tuotantolaitos vähentää Afrikan 99 prosentin riippuvuutta rokotteiden tuonnista ja vahvistaa pandemian sietokykyä mantereella.

Tausta

EU on ollut EU: n liikkeellepaneva voima Koronaviruksen globaali vaste ja perustamalla ACT-Accelerator, maailmanlaajuinen laitos COVID-19-rokotteiden, diagnostiikan ja hoitojen saamiseksi.

Koska useimmat matalan ja keskitulotason maat tarvitsevat aikaa ja investointeja omien tuotantokapasiteettiensa rakentamiseksi, välitön ja tehokkain vastaus on edelleen rokotteiden jakaminen.

Presidentti kutsui koolle maailmanlaajuisen terveyshuippukokouksen von der Leyen ja Italian pääministeri Mario Draghi 21. toukokuuta 2021. Tämä G20: n ensimmäinen terveysalan huippukokous merkitsi uuden luvun alkua maailmanlaajuisessa terveyspolitiikassa.

Maailman johtajat ovat sitoutuneet monenvälisyyteen, maailmanlaajuiseen yhteistyöhön terveydenhuollossa ja rokotteiden valmistuskapasiteetin vahvistamiseen maailmanlaajuisesti, jotta pandemiasta tulisi viimeinen pandemia.

Lisätietoja

Koronaviruksen globaali vaste

Globaali terveyshuippukokous

Afrikka-aloite

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Sujuvan lentomatkan varmistaminen tarkistamalla EU: n digitaaliset COVID-sertifikaatit: Uudet suuntaviivat jäsenvaltioille

Julkaistu

on

EU: n digitaalisen COVID-sertifikaatin julkaisun jälkeen 1. heinäkuuta Euroopan komissio on antanut sen suuntaviivat EU: n jäsenvaltioille parhaista tavoista tarkistaa ne ennen matkaa ja varmistaa mahdollisimman sujuva kokemus sekä lentomatkustajille että henkilökunnalle. Ei-pakollinen EU: n digitaalinen COVID-todistus antaa joko todistuksen rokotuksesta, osoittaa, onko henkilöllä negatiivinen SARS-COV-2 -tulos vai onko hän toipunut COVID-19: stä. Siksi EU: n digitaalinen COVID-sertifikaatti on välttämätön turvallisen matkustamisen uudelleen avaamisen tukemiseksi.

Koska matkustajamäärät kasvavat kesän aikana, todistusten määrä on tarkistettava. Lentoliikenne on tästä erityisen huolestunut, koska esimerkiksi heinäkuussa lentoliikenteen odotetaan saavuttavan yli 60% vuoden 2019 tasosta ja kasvavan sen jälkeen. Tällä hetkellä se, kuinka ja kuinka usein matkustajien todistukset tarkistetaan, riippuu haltijan lähtö-, kauttakulku- ja saapumispaikoista.

Paremmin koordinoitu lähestymistapa auttaisi välttämään ruuhkia lentokentillä ja tarpeetonta stressiä matkustajille ja henkilökunnalle. Liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi: "EU: n digitaalisen COVID-sertifikaatin kaikkien hyötyjen saaminen edellyttää tarkastusprotokollan yhdenmukaistamista. Yhteistyö yhden luukun järjestelmän kanssa todistusten tarkastamiseksi tarjoaa matkustajille saumattoman matkakokemuksen kaikkialla unionissa. "

Päällekkäisyyksien välttämiseksi, toisin sanoen useamman kuin yhden toimijan (lentoyhtiö, viranomaiset jne.) Suorittamat tarkastukset, komissio suosittelee ennen lähtöä yhden luukun tarkistusprosessia, johon sisältyy viranomaisten, lentokenttien ja lentoyhtiöiden välinen koordinointi. Lisäksi EU: n jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tarkastus suoritetaan mahdollisimman aikaisin ja mieluiten ennen matkustajan saapumista lähtö lentokentälle. Tämän pitäisi taata sujuvampi matka ja vähemmän taakkaa kaikille osapuolille.

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Koronavirus: Komissio lisää tutkimusrahoitusta 120 miljoonalla eurolla 11 uudelle hankkeelle viruksen ja sen muunnosten torjumiseksi

Julkaistu

on

Komissio on listannut 11 uutta hanketta, joiden arvo on 120 miljoonaa euroa Horisontti Euroopasta, joka on suurin eurooppalainen tutkimus- ja innovaatio-ohjelma (2021--2027), koronaviruksen ja sen muunnosten kiireellisen tutkimuksen tukemiseksi ja mahdollistamiseksi. Tämä rahoitus on osa laajaa tutkimus- ja innovaatiotoimet koronaviruksen torjumiseksi ja osallistuu komission yleisiin toimiin viruksen ja sen muunnosten ehkäisemiseksi, lieventämiseksi ja niihin vastaamiseksi uuden eurooppalaisen biologisen puolustuksen valmiussuunnitelman mukaisesti HERA-inkubaattori. Yhdessätoista luettelossa olevaan 11 hankkeeseen osallistuu 312 tutkimusryhmää 40 maasta, mukaan lukien 38 osallistujaa 23 maasta EU: n ulkopuolelta.

Innovaatio-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus- ja nuorisokomissaari Mariya Gabriel sanoi: "Euroopan unioni on ryhtynyt voimakkaisiin toimiin koronaviruskriisin torjumiseksi. Tänään tehostamme tutkimustoimiamme vastaamaan koronavirusvaihtoehtojen aiheuttamiin haasteisiin ja uhkiin. Tukemalla näitä uusia tutkimushankkeita ja vahvistamalla ja avaamalla asiaankuuluvia tutkimusinfrastruktuureja jatkamme tämän pandemian torjuntaa ja valmistaudumme tuleviin uhkiin. "

Suurin osa hankkeista tukee uusien hoitojen ja rokotteiden kliinisiä tutkimuksia sekä laajamittaisten, koronaviruskohorttien ja verkostojen kehittämistä Euroopan rajojen ulkopuolella luomalla yhteyksiä muihin Eurooppalaiset aloitteet. Komissio on ollut eturintamassa tutkimuksen ja innovaatioiden tukemisessa ja Euroopan ja maailmanlaajuisten tutkimustoimien koordinoinnissa, mukaan lukien varautuminen pandemioihin. Se lupasi 1.4 miljardia euroa Koronaviruksen globaali vaste, Joista € 1bn tulee Horizon 2020, edellinen EU: n tutkimus- ja innovaatio-ohjelma (2014--2020). Uudet hankkeet täydentävät aiemmin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettuja pandemian torjumiseksi. Lisätietoja on kohdassa a lehdistötiedote.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa