Liity verkostomme!

Viro

Investointisuunnitelma tukee pk-yrityksiä kulttuuri- ja luovilla aloilla Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Suomessa

Julkaistu

on

Euroopan investointirahasto (EIR) ja virolainen lainanantaja Finora Capital allekirjoittivat 6 miljoonan euron takaussopimuksen myönteisten lainojen saamiseksi kulttuuri- ja luovien alojen pk-yrityksille Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Suomessa. Tämä takuu antaa Finora Capitalille mahdollisuuden kehittää uusi tuote, joka vastaa kulttuuri- ja luovien alojen pk-yritysten erityistarpeita, kehittää osaamista kulttuuri- ja luovien alojen rahoituksessa ja laajentaa uusille markkinoille.

Toiminto on käytössä molemmissa Kulttuurialan ja luovien toimialojen takausjärjestelmä (CCS GF), takausjärjestelmä, jota EIR hallinnoi Euroopan komission puolesta, ja Eurooppalaisen rahaston strateginen sijoitus (ESIR), osa Euroopan investointisuunnitelmaa. Tämä on ensimmäinen CCS GF: n tukema operaatio Liettuassa, Latviassa, Virossa ja Suomessa.

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton sanoi: "Nykyinen tuki Viron, Latvian, Liettuan ja Suomen kulttuuri- ja luoville yrityksille on hieno aloite, osa yhteisiä pyrkimyksiämme tarjota konkreettista, nopeaa ja suoraa apua pienyrityksille ja yksittäisille kulttuurialan toimijoille koronaviruskriisi on kärsinyt vakavasti. Eurooppalaiset pk-yritykset ja tekijät tarvitsevat nyt enemmän kuin koskaan tukea kaikkialla Euroopassa. Olen erittäin onnellinen, että rahoitusvälineemme auttaa heitä selviytymään kriisistä, valmentamaan heidän luovuuttaan ja säilyttämään Euroopan rikkaan ja monipuolisen kulttuurimaiseman. " Lehdistötiedote on saatavilla tätä. Investointisuunnitelman Euroopalle on tähän mennessä mobilisoinut 535 miljardia euroa investointeja kaikkialla EU: ssa, josta on hyötynyt yhteensä yli 1.4 miljoonalle pk-yritykselle.

Talous

Komissio tukee Viroa liikennealan tehostamisessa

Julkaistu

on

Euroopan komissio yhteistyössä OECD: n kansainvälinen liikennefoorumi (ITF) on tarjonnut Virolle tukea Rakennemuutoksen tukiohjelma (SRSP) auttaakseen valmistelemaan uutta liikenteen ja liikkuvuuden kehittämissuunnitelmaa vuosiksi 2021--2035. Tukiprojektin tulos, analyysi Viron liikennealasta, esiteltiin tänään Tallinnassa järjestetyn tapahtuman aikana.

Analyysissä keskitytään Viron liikennesektorin suurimpiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä tunnistetaan maan tarpeet infrastruktuurin ja uudistusten suhteen. Loppuraportissa annetaan suosituksia uudistusten ohjaamiseksi ja kerätään parhaita käytäntöjä muista jäsenvaltioista.

- projektin lopputulos pitäisi auttaa Viroa kehittämään parempaa liikennepolitiikkaa ja viime kädessä vähentämään hiilidioksidipäästöjä ihmisten ja yritysten hyödyksi. SRSP tarjoaa asiantuntemusta kaikille EU-maille kasvua edistävien uudistusten toteuttamiseksi. Tuki perustuu pyyntöön ja on räätälöity edunsaajajäsenvaltiolle. Vuodesta 2 lähtien ohjelmasta on tuettu yli 2017 uudistushanketta kaikissa 1,000 jäsenvaltiossa.

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy Viron 4 miljoonan euron vuokrakorvausjärjestelmän #Coronaviruksen puhkeamisen kärsimien yritysten tukemiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio hyväksyi virolaisen 4 miljoonan euron järjestelmän, jolla tuetaan kauppakeskuksissa tiloja vuokrattavia yrityksiä koronaviruksen puhkeamisen yhteydessä. Järjestelmä hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys Komissio hyväksyi 19. maaliskuuta 2020, sellaisena kuin se on muutettuna 3 huhtikuu 2020 että 8 toukokuuta 2020.

Julkinen tuki, joka toteutetaan suorina avustuksina, on tarkoitettu kattamaan osa vuokrista, jonka kauppakeskuksissa sijaitsevat yritykset maksavat. Julkisen tuen määrä, johon yritykset saavat järjestelmän mukaisia, vastaa enintään 25 prosenttia vuokrasta, alennukset, joita kukin vuokranantaja voi päättää soveltaa vuokriin nykyisen kriisitilanteen vuoksi.

Tällä pyritään kannustamaan yksityistä sektoria osallistumaan koronaviruksen puhkeamisen vaikutusten lieventämiseen tähtäävään tavoitteeseen. Järjestelmän tarkoituksena on lievittää äkillisiä likviditeettivajeita, joita kauppakeskuksissa olevilla välttämättömillä yrityksillä on Viron valtion 27. maaliskuuta - 11. toukokuuta asettaman sulkemisen vuoksi koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi. Komissio totesi, että Viron järjestelmä on väliaikaisen kehyksen ehtojen mukainen. Erityisesti i) tuki yritystä kohden ei ylitä väliaikaisessa kehyksessä asetettuja rajoja; ja ii) järjestelmä kestää 31 päivään joulukuuta 2020.

Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen nojalla. Lisätietoja väliaikaisesta kehyksestä ja muista toimista, joita komissio on toteuttanut koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten torjumiseksi, löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.57403 numerolla valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu sivustolla, kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Continue Reading

koronavirusantigeenin

#CitizensDialogue - Varatoimitusjohtaja Frans Timmermans Viron presidentti Kersti Kaljulaid käy julkista keskustelua verkossa

Julkaistu

on

Tänään (8. toukokuuta) tulevaa Eurooppa-päivää varten varatoimitusjohtaja Frans Timmermans ja Viron presidentti Kersti Kaljulaid (Kuvassa) järjestää julkisen verkkokeskustelun Euroopan ratkaisevista hetkistä.

He tarkastelevat nykyistä kriisiä olennaisena testinä jäsenvaltioiden ja kansalaisten väliselle solidaarisuudelle ja siitä, kuinka Eurooppa voi elpyä taloudellisesti kilpailukykyisellä, vihreällä ja kestävällä tavalla ja ylläpitää perusarvoja, jotka tukevat demokratiamme.

Varapresidentti ja presidentti ottavat online-yleisön kysymyksiä nykyisistä haasteistamme, heidän huolenaiheistaan ​​ja tulevaisuudentoivoistaan. Keskustelu käsittelee myös sitä, kuinka EU ja sen jäsenvaltiot ovat hallinneet kriisin tähän mennessä ja mitä se tarkoittaa eurooppalaisille osittain ottaen huomioon vuosien 2008–2009 talouskriisistä opitut kokemukset.

Voit seurata keskustelua suorana lähetyksenä Euroopan komission Viron edustuston verkkosivusto tai sen Facebook -sivullamme tai katsella kautta EbS ja kysy kysymyksiä osallistumalla tapahtumaan joko virtuaalilavalla (ennakkorekisteröinti tarvitaan) tai slidon kautta (ohjeet täällä).

Continue Reading
Mainos

Facebook

Twitter

Nousussa