Liity verkostomme!

EU

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen: Komissio hyväksyy EU: n metaanistrategian osana eurooppalaista vihreää sopimusta

Julkaistu

on

Euroopan komissio esitteli tänään (14. lokakuuta) EU: n strategian metaanipäästöjen vähentämiseksi. Metaani on toiseksi suurin ilmastonmuutoksen tekijä hiilidioksidin jälkeen. Se on myös voimakas paikallinen ilman epäpuhtaus, joka aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Metaanipäästöjen torjunta on sen vuoksi välttämätöntä vuoteen 2030 sisältyvien ilmastotavoitteidemme ja vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteidemme saavuttamiseksi.

Tässä strategiassa esitetään toimenpiteet metaanipäästöjen vähentämiseksi Euroopassa ja kansainvälisesti. Siinä esitetään energia-, maatalous- ja jätealan lainsäädännölliset ja muut toimet, jotka aiheuttavat noin 95 prosenttia ihmisen toiminnasta maailmanlaajuisesti aiheutuvista metaanipäästöistä. Komissio tekee yhteistyötä EU: n kansainvälisten kumppaneiden ja teollisuuden kanssa päästövähennysten saavuttamiseksi toimitusketjussa.

Vihreän kaupan varatoimitusjohtaja Frans Timmermans sanoi: "Jotta Euroopan unionista tulisi ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa, sen on leikattava kaikki kasvihuonekaasut. Metaani on toiseksi voimakkain kasvihuonekaasu ja tärkeä ilmansaasteiden syy. Metaanistrategiamme takaa päästövähennykset kaikilla aloilla, erityisesti maataloudessa, energia-alalla ja jätteillä. Se luo myös maaseudulle mahdollisuuden tuottaa biokaasua jätteistä. Euroopan unionin satelliittiteknologia antaa meille mahdollisuuden seurata tarkasti päästöjä ja auttaa nostamaan kansainvälisiä standardeja. "

Energiakomissaari Kadri Simson sanoi: "Olemme hyväksyneet tänään ensimmäisen strategiamme metaanipäästöjen torjumiseksi vuodesta 1996. Vaikka energia-, maatalous- ja jätehuoltoalalla kaikilla on oma roolinsa, energiaa päästöt voidaan vähentää nopeimmin pienimmillä kustannuksilla. Eurooppa näyttää tietä, mutta emme voi tehdä sitä yksin. Meidän on tehtävä yhteistyötä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa maahantuotavan energian metaanipäästöjen torjumiseksi. "

Yksi strategian painopisteistä on metaanipäästöjen mittaamisen ja raportoinnin parantaminen. Seurannan taso vaihtelee tällä hetkellä eri sektoreiden, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen yhteisön välillä. Mittaus-, todentamis- ja raportointistandardien tehostamiseksi toteutettavien EU: n tason toimenpiteiden lisäksi komissio tukee kansainvälisen metaanipäästöjen seurantakeskuksen perustamista yhteistyössä Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman, ilmasto- ja puhtaan ilman koalition ja Kansainvälisen energiajärjestön kanssa.

EU: n Copernicus-satelliittiohjelma parantaa myös valvontaa ja auttaa havaitsemaan maailmanlaajuiset superpäästöt ja tunnistamaan suurimmat metaanivuodot. Metaanipäästöjen vähentämiseksi energia-alalla ehdotetaan velvoitetta parantaa kaasuinfrastruktuurin vuotojen havaitsemista ja korjaamista ja harkitaan lainsäädäntöä rutiininomaisten soihdutus- ja tuuletusmenetelmien kieltämiseksi. Komissio käy vuoropuhelua kansainvälisten kumppaneidensa kanssa ja tutkii mahdollisia standardeja, tavoitteita tai kannustimia energiantuonnille EU: hun ja välineitä niiden noudattamisen valvomiseksi.

Komissio parantaa maatalouden päästöjen ilmoittamista parantamalla tiedonkeruuta ja edistää mahdollisuuksia vähentää päästöjä yhteisen maatalouspolitiikan tuella. Pääpaino on parhaiden käytäntöjen jakamisessa innovatiivisille metaanin vähentämistekniikoille, eläinruokavalioille ja jalostuksen hoidolle. Kohdennettua tutkimusta teknologiasta, luontoon perustuvista ratkaisuista ja ruokavalion muutoksista myötävaikuttaa myös.

Kierrätyskelvotonta orgaanista ihmisen ja maatalouden jätettä ja jäännösvirtoja voidaan käyttää biokaasun, biomateriaalien ja biokemikaalien tuottamiseen. Tämä voi tuottaa lisää tulovirtoja maaseutualueille ja välttää metaanipäästöjä samanaikaisesti. Näiden jätetuotteiden keräämistä kannustetaan siis edelleen. Jäte-alalla komissio harkitsee lisätoimia kaatopaikkakaasun hallinnan parantamiseksi hyödyntämällä sen potentiaalia energiankäyttöön vähentäen samalla päästöjä, ja tarkastelee kaatopaikkoja koskevaa asiaa koskevaa lainsäädäntöä vuonna 2024. metaanin muodostumisen välttämiseksi. Komissio harkitsee myös jätetutkimusten ehdottamista biometaanitekniikoihin.

Komissio tarkastelee myös ponnistelujen jakamista koskevaa asetusta ja harkitsee teollisuuspäästöjä koskevan direktiivin soveltamisalan laajentamista kattamaan metaanipäästöalat, jotka eivät vielä kuulu sen soveltamisalaan.

Tausta

Molekyylitasolla metaani on voimakkaampi kuin hiilidioksidi. Se edistää troposfäärin otsonin muodostumista ja on voimakas paikallinen ilman epäpuhtaus, joka aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Elinkaarensa lopussa metaani muuttuu hiilidioksidiksi ja vesihöyryksi, mikä osaltaan lisää ilmastonmuutosta. Metaanipäästöjen vähentäminen edistää siten sekä ilmastonmuutoksen hidastamista että ilmanlaadun parantamista.

EU: n vuoden 2030 ilmastotavoitesuunnitelman vaikutusten arvioinnissa todettiin, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevan tavoitteen nostaminen vähintään 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä vaatii nopeutettuja toimia metaanipäästöjen torjumiseksi. Vaikka EU tuottaa 5% maailman metaanipäästöistä kotimaassa, se kannustaa kansainväliseen toimintaan maailman suurimpana energian tuojana ja vahvana toimijana maataloudessa ja jätealalla.

Armenia

Totuus, valhe ja kehon kieli Kaukasuksella

Julkaistu

on

Voit kertoa paljon ihmisistä katsomalla heidän kehonkieltään. Muutama päivä sitten, Euronewsin maailmanlaajuinen viikonloppu Vuoristo-Karabahin konfliktin kattavuus sisälsi kiehtovan jaetun näytön Armenian johtajista (pääministeri Nikol Pashinyan, kuvassa) ja Azerbaidžan (presidentti Ilham Aliyev). Pashinyania ympäröivät univormuiset joukot, jotka ovat valppaana, ja elehtii kiihkeästi, etusormella nykimällä toistuvasti alaspäin kuin ikään kuin lyödä yleisöään - ja laajemmin myös Azerbaidžanin vastustajia - alistumaan tai voittamaan. Alijev näyttää viileältä ja kerätyltä mittaamalla sanojaan, kuvan rauhallisesta ja tehokkaasta pääkäyttäjästä, kirjoittaa Martin Newman.

Kontrasti oli niin äärimmäinen, että se sai minut katsomaan tarkemmin näitä kahta miestä. Olen valmentanut monia maailman johtajia heidän foorumi- ja mediaesityksistään, ja tiedän, että ryhti, äänensävy, eleet ja ilmeet voivat paljastaa totuuksia, jotka ylittävät pelkät sanat.

Heidän taustansa ei voisi olla erilaisempi: kampanjoiva toimittaja Pashinyan, joka ei ole koskaan onnellisempi kuin väkijoukossa, megafoni kädessä; Alijev toisen sukupolven poliitikko, kansainvälisen diplomatian kuolleen maailman veteraani. Muutama tunti käytetty haastattelujen kuvaamiseen - Euronews, Al Jazeera, Ranska 24, CNN, Pashinyan puhuu armeniaksi ja Aliyev englanniksi - vahvistaa pääasiassa ensivaikutelmia.

Näemme Pashinyanin nykivän sormen ja hänen kulmakarvansa, jotka tanssivat hämmentyneenä aina, kun haastattelija nostaa esiin hankalaa kysymystä tai hankalaa tosiasiaa, joka on ristiriidassa hänen kertomuksensa kanssa. Innoissaan tai paineen alla hänen äänensä nousee äänenvoimakkuudessa, kunnes se on melkein kirkas.

Enimmäkseen Alijevin katselu näiden haastattelujen aikana vahvistaa rauhallisen ylläpitäjän kuvaa. Presidentti kohoaa harvoin ääntään ja käyttää harvoin laajaa elettä konservatiivisena vakauden hahmona. Silti on yksi hieman odottamaton yksityiskohta: silmän liike. Tarkoittaako tämä - kuten jotkut asiantuntijat sanovat - että presidentti voi kaupunkimaisuudestaan ​​törmätä väistämättä?

He sanovat, että 'silmät ovat sielun ikkuna'; Tarkemmin sanottuna kokemukseni mukaan ne ovat aivojen peili. Ihmiset, jotka ajattelevat aktiivisesti, liikkuvat silmänsä todennäköisemmin kuin ne, jotka lukevat ennalta valmistellun oppitunnin. Olen myös huomannut kyllä ​​utelias, että kun joku puhuu kielellä, joka ei ole hänen oma, niin henkinen ponnistus pyrkii myös lisäämään silmien liikettä. Kun näet tämän, ikään kuin puhuja etsii kirjaimellisesti 'oikeita sanoja'. Huolimatta siitä, että pystyy puhumaan englantia (ja aiemmin haastatteluja kielellä), Pashinyan ei näytä luottavan itseensä paitsi kotimaassaan armenialaiseen, kun panokset ovat niin korkeat.

Yksi yksityiskohta on kiinnittänyt huomioni, ja se on vertailu eleistä. Olemme jo nähneet Pashinyanin syyttävän sormen osoittamisen. Toisinaan hän pystyy hillitsemään teatterienergian, mutta usein se puhkeaa suurina, dramaattisina eleinä. Samaan aikaan Alijevin eleitä hallitaan ja mitataan, esittämällä tapaus huolellisesti tai hahmotellen eteenpäin puolittain taitettu käsi, hahmottamalla prosessin eteenpäin suuntautuvat askeleet. Englannin kielessä on runsaasti lauseita kuvaamaan hahmoa kehon kielen metaforan avulla. Kahta johtajaa tarkasteltaessa on vaikea välttää kysymystä - kuka näyttää turvallisemmalta kädeltä?

On mielenkiintoista nähdä, kuinka näiden kahden vastakkaisen johtajan välinen taistelu kehonkielestä heijastaa heidän kertomuksiaan. Armenia seisoo kulttuurisen identiteetin emotionaalisten kysymysten, historiallisen uhrin kertomuksen ja nostalgian kauan kadonneen Armenian alueellisen ylivaltaa kohtaan. Azerbaidžan seisoo tunnettujen rajojen, turvallisuusneuvoston päätöslauselmien ja kansainvälisen oikeuden vähemmän tunnepitoisella, leikatulla ja kuivatulla maalla.

Kahden kansallisen johtajan seuraaminen on todistamassa energisen väkijoukon kasvattajan ja kärsivällisen laillisen voiman kohtaamista. Onko konfliktien ja kansainvälisen valvonnan paine muuttanut näitä kuvia, on vielä nähtävissä. Siihen asti, jatka vartalokielen tarkkailua. Se ei koskaan valehtele.

Martin Newman on valmentaja ja vartalokielen asiantuntija Johtajuusneuvosto - järjestö, joka kokoaa kaupallisen ja julkisen elämän vanhempia henkilöitä julkaisemaan vuosittaista tutkimusta johtamismenetelmistä ja -tyyleistä.

Kaikki yllä olevassa artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan mielipiteitä eivätkä heijasta yhtään mielipidettä EU Reporter.

Continue Reading

EU

EU: n petostentorjuntatoimisto rikkoo mafian väärinkäytön EU: n maatalousrahastoissa

Julkaistu

on

Tämän viikon alussa Carabinierin erityisyksiköt toteuttivat onnistuneen operaation Etelä-Italian Puglian alueella rikollisryhmää vastaan, jolla oli yhteyttä mafiaan. Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) tuki rintakuvaa paljastamalla monimutkaisen kansainvälisen petos- ja rahanpesujärjestelmän EU: n ja kansallisiin varoihin yli 16 miljoonan euron arvosta.

Operaation seurauksena pidätettiin 48 henkilöä, koodinimellä Grande Carro, Italia kieli Big Dipperille. Pidätetyistä syytteisiin sisältyivät mafiatyyppisen rikollisjärjestön rikos, rahanpesu, kiristys, pelottelu, sieppaukset, ampuma-aseiden ja räjähteiden laiton pidättäminen ja petokset, jotka tekivät Big Dipperistä laajan järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen toiminnan.

Osana tapaustaan ​​Italian viranomaiset havaitsivat, että rikollinen ryhmä - Società Foggiana - oli siirtynyt hienostuneeseen petosjärjestelmään EU: n varojen kustannuksella. OLAF aloitti tutkimukset ja osoitti, että ryhmä oli syyllistynyt petoksiin EU: n maaseudun kehittämiseen tarkoitetuista maatalousrahastoista noin 9.5 miljoonan euron arvosta.

OLAFin paljastama järjestelmä kattoi seitsemän eri EU: n jäsenvaltiota (Italia, Bulgaria, Tšekki, Saksa, Irlanti, Portugali ja Romania), ja siihen osallistui kuvitteellisia yrityksiä, jotka perustettiin Italian ulkopuolelle peittämään petosten jäljet ​​ja helpottamaan rahanpesua.

Rikollinen ryhmä osti koneita EU: n varojen tuella korotettuun hintaan. Kone julistettiin uudeksi, mutta itse asiassa se oli joko käytetty tai ostettu paljon halvemmalla kuin mitä virallisesti ilmoitettiin. Sekä myynti- että osto-yrityksillä oli siteitä petoksiin; fiktiivinen elintarvikkeiden myynti pesti laittomat voitot takaisin järjestelmän aloittaneiden ihmisten taskuihin ja sulki tehokkaasti tämän erittäin hienostuneen petoksen.

OLAF pystyi rekonstruoimaan yli 17 miljoonan euron arvosta käteisvarojen liikkumisen analyysin pankkitiliotteista ja analysoimaan Italian ulkopuolella suoritetut rahansiirrot, mikä osoittautui tärkeäksi rahanpesujärjestelmän vahvistamiseksi. Koneita tarkastettiin myös paikalla.

OLAFin pääjohtaja Ville Itälä sanoi: "OLAFin rooli on ollut ratkaiseva tämän hienostuneen monikansallisen rikollisjärjestelmän purkamisessa. Kansainvälisen valvonnan ja asiantuntemuksensa avulla OLAF voi tarjota todellista tukea linkkien jälleenrakentamiseen ja jälkien seuraamiseen rajojen yli. Olen iloinen siitä, että erinomainen yhteistyö Italian viranomaisten kanssa on johtanut onnistuneeseen operaatioon vaarallista rikollisryhmää vastaan. Valitettavasti järjestäytynyttä rikollisuutta voidaan usein piilottaa petosjärjestelmien ja rahanpesun takana. Petosten torjunnalla on vaikutuksia, jotka ylittävät paljon taloudellisen näkökulman. "

EU: n rikosoikeusyhteistyövirasto Eurojust tuki myös operaatiota tarjoamalla koordinointia eri kansallisten oikeusviranomaisten välillä. Operaation toteuttivat Carabinierin erikoisyksiköt ROS (erityisoperaatioryhmä) ja NAC (petostentorjuntasolu).

Eurojustin varapuheenjohtaja ja Italian kansallinen jäsen Filippo Spiezia sanoi: "Tutkinta tässä tapauksessa vahvistaa järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttaman EU: n varojen väärinkäytölle aiheutuvan uhan vakavuuden. Tämä osoittaa, että kaikkien EU: n toimielinten on torjuttava tämäntyyppistä rikollisuutta yhdessä, ja olemme valmiita tukemaan OLAFia ja Euroopan syyttäjävirastoa nyt ja tulevaisuudessa. "

OLAFin tehtävä, toimeksianto ja pätevyys

OLAFin tehtävänä on havaita, tutkia ja lopettaa petokset EU: n varoilla.

OLAF suorittaa tehtävänsä:

  • Suoritetaan riippumattomia petosten ja korruption tutkimuksia, joihin osallistuu EU: n varoja, jotta voidaan varmistaa, että kaikki EU: n veronmaksajien rahat saavuttavat hankkeet, jotka voivat luoda työpaikkoja ja kasvaa Euroopassa.
  • myötävaikuttaa kansalaisten luottamuksen vahvistamiseen EU: n toimielimiin tutkimalla EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavia väärinkäytöksiä ja
  • vakaan EU: n petostentorjuntapolitiikan kehittäminen.

Itsenäisessä tutkintatoiminnassaan OLAF voi tutkia petosten, korruption ja muiden EU: n taloudellisiin etuihin vaikuttavien rikosten aiheita, jotka koskevat:

  • Kaikki EU: n menot: Tärkeimmät menokategoriat ovat rakennerahastot, maatalouspolitiikka ja maaseutu.
  • kehitysrahastot, suorat menot ja ulkoinen apu
  • eräät EU: n tulot, pääasiassa tullit, ja
  • epäilyt EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavista väärinkäytöksistä.

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Italia hyväksyy kokeilun osteoporoosilääkkeestä COVID-19: n hoitamiseksi

Julkaistu

on

By

Italian tärkein lääkevalvontaviranomainen antoi tiistaina (27. lokakuuta) alkuvaiheen kliinisissä tutkimuksissa raloksifeenille, geneeriselle osteoporoosilääkkeelle, jonka tutkijat toivovat myös auttavan vähentämään COVID-19-oireita ja tekemään potilaista vähemmän tarttuvia. kirjoittaa .

Lääkeaine tunnistettiin potentiaaliseksi COVID-19-hoidoksi tutkijoiden avulla supertietokoneiden avulla seulomaan yli 400,000 XNUMX molekyyliä kemiallisten ominaisuuksien varalta, jotka saattavat estää virusta, keskittyen niihin, jotka on jo hyväksytty käytettäväksi ihmisillä.

Andrea Beccari Excalate4Covista, italialaisen Dompé Farmaceuticin johtamasta julkisen ja yksityisen sektorin yhteenliittymästä, sanoi tutkijoiden toivovan, että raloksifeeni - selektiivisenä estrogeenireseptorimodulaattorina tunnettu geneerinen lääke - estää viruksen replikaation soluissa ja hidastaa siten taudin etenemistä. .

"Se estää viruksen replikaatiota ja estää siten lievää oireita sairastavien potilaiden pahenemisen ja vähentää myös tarttuvuutta ja rajoittaa viruksen määrää", kertoo Marco Allegretti, Dompé Farmaceuticin tutkimusjohtaja.

Koronaviruspandemian alkuvaiheessa oli joitain todisteita siitä, että esimenopausaalisilla naisilla olevalla estrogeenillä voi olla suojaava vaikutus virusta vastaan. Jotkut tutkijat ajattelevat, että raloksifeeni, jota määrätään vahvistamaan vanhempien naisten luita, joilla on alhaisempi estrogeenipitoisuus, naishormoni, voi tarjota samanlaisen suojan.

Tutkimukseen osallistuu alkuvaiheessa 450 sairaala- ja kotipotilasta Rooman Spallanzani-sairaalassa ja Milanon Humanitaksessa.

Heille annetaan seitsemän päivän hoito raloksifeenikapseleista satunnaistetussa näytteessä, ja viimeiseen vaiheeseen voidaan lisätä 174 ihmistä lisää. Ilmoittautuminen kestää 12 viikkoa.

Excalate4Cov-alustaa tukee Euroopan komissio, ja se koordinoi supertietokonekeskuksia Italiassa, Saksassa ja Espanjassa lääkeyritysten ja tutkimuskeskusten, kuten Louvainin yliopiston, Fraunhofer Institutin, Politecnico di Milanon ja Spallanzanin sairaalan, kanssa.

Se käyttää kemiallista kirjastoa, jossa on 500 miljardia molekyyliä, ja se pystyy käsittelemään 3 miljoonaa molekyyliä sekunnissa käyttämällä neljää supertietokonetta, joissa on yli 122 Petaflopsia, laskentanopeuden yksikkö, joka vastaa tuhatta biljoonaa liukulukuoperaatiota sekunnissa.

Tutkijat hyödyntivät supertietokoneiden voimaa luodakseen 12 koronavirusproteiinin kolmiulotteisen rakenteen ja suorittavat simulaatioita selvittääkseen, mihin lääke voi hyökätä proteiineihin.

"Laskeminen kesti miljoona tuntia", Beccari sanoi ja lisäsi, että tutkimuksen jatkuessa voi olla mahdollista kehittää toisen sukupolven lääkkeitä, jotka ovat parempia kuin raloksifeeni.

($ 1 = € 0.8443)

Continue Reading
Mainos

Facebook

Twitter

Nousussa