Liity verkostomme!

Ilmailu strategia Euroopalle

Boeingin tukitapaus: Maailman kauppajärjestö vahvistaa EU: n oikeuden kostaa Yhdysvaltain tuonnista 4 miljardia dollaria

Julkaistu

on

Maailman kauppajärjestö (WTO) on antanut EU: lle mahdollisuuden korottaa Yhdysvaltojen tuontitulleja jopa 4 miljardin dollarin arvosta vastatoimenpiteenä laittomien korvausten maksamiseksi amerikkalaiselle lentokonevalmistajalle Boeingille. Päätös perustuu WTO: n aikaisempiin havaintoihin, joissa Yhdysvaltojen Boeing-tuet tunnustetaan laittomiksi WTO: n lain mukaan.

Talous, joka toimii ihmisten puolesta Varatoimitusjohtaja ja kauppakomissaari Valdis Dombrovskis (kuvassa) sanoi: "Tämän kauan odotetun päätöksen avulla Euroopan unioni voi asettaa tulleja Eurooppaan saapuville amerikkalaisille tuotteille. En halua paljon tehdä niin - lisätullit eivät ole kummankin osapuolen taloudellisia etuja, varsinkin kun pyrimme toipumaan COVID-19-taantumasta. Olen ollut tekemisissä amerikkalaisen kollegani, suurlähettiläs Lighthizerin kanssa, ja toivon, että Yhdysvallat pudottaa nyt EU: n viennille viime vuonna asetetut tullit. Tämä synnyttäisi positiivista vauhtia sekä taloudellisesti että poliittisesti ja auttaisi meitä löytämään yhteisen aseman muilla avainalueilla. EU pyrkii edelleen voimakkaasti tähän tulokseen. Jos sitä ei tapahdu, meidän on pakko käyttää oikeuksiamme ja asettaa samanlaisia ​​tariffeja. Vaikka olemme täysin valmistautuneet tähän mahdollisuuteen, teemme niin vastahakoisesti. "

Viime vuoden lokakuussa Yhdysvallat otti vastaavanlaisen WTO-päätöksen seurauksena rinnakkaisesta Airbus-tukia koskevasta tapauksesta vastatoimien kanssa, jotka vaikuttavat EU: n 7.5 miljardin dollarin vientiin. Nämä tullit ovat edelleen voimassa, huolimatta Ranskan ja Espanjan tämän vuoden heinäkuussa toteuttamista päättäväisistä toimista seuratakseen Saksaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa varmistamaan, että ne noudattavat täysin aikaisempaa WTO: n päätöstä Airbusin tuista.

Nykyisissä taloudellisissa olosuhteissa on EU: n ja Yhdysvaltojen yhteisen edun mukaista lopettaa vahingolliset tariffit, jotka rasittavat tarpeettomasti teollisuus- ja maataloussektoriamme.

EU on tehnyt erityisiä ehdotuksia neuvottelutuloksen saavuttamiseksi pitkään jatkuneissa transatlanttisissa siviililentokiistoissa, pisin WTO: n historiassa. Yhdysvaltojen kanssa on edelleen mahdollista sopia oikeudenmukaisesta ja tasapainoisesta ratkaisusta samoin kuin siviili-ilma-alusten tukien tulevista kurinalaisuuksista.

Yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa Euroopan komissio toteuttaa myös asianmukaisia ​​toimia ja ottaa mukaan EU: n jäsenvaltiot, jotta se voi käyttää kosto-oikeuksiaan, ellei riitaa ole mahdollista saada molempia osapuolia hyödyttävään ratkaisuun. Tähän varautumissuunnitelmaan sisältyy viimeistelty luettelo tuotteista, joihin sovelletaan EU: n lisätullia.

Tausta

Maaliskuussa 2019 WTO: n korkein oikeusaste, valituselin, vahvisti, että Yhdysvallat ei ollut aikaisemmista päätöksistä huolimatta ryhtynyt asianmukaisiin toimiin noudattaakseen WTO: n tukisääntöjä. Sen sijaan se jatkoi lentokonevalmistajansa Boeingin laitonta tukea Airbusin, Euroopan ilmailuteollisuuden ja sen monien työntekijöiden vahingoksi. Valituselin on päätöksessään:

  • Vahvistettu Washingtonin osavaltion vero-ohjelma on edelleen keskeinen osa S.: n Boeingin laitonta tukea;
  • totesi, että monet käynnissä olevat välineet, mukaan lukien tietyt NASA: n ja Yhdysvaltain puolustusministeriön hankintasopimukset, ovat tukia, jotka voivat aiheuttaa taloudellista vahinkoa Airbusille, ja
  • vahvisti, että Boeing hyötyy edelleen laittomasta Yhdysvaltojen verohelpotuksista, jotka tukevat vientiä (Foreign Sales Corporation ja Extraterritorial Income Exclusion).

Päätös, jolla vahvistetaan EU: n oikeus kostotoimiin, johtuu suoraan kyseisestä aikaisemmasta päätöksestä.

Samanaikaisesti Airbusia koskevassa tapauksessa WTO antoi Yhdysvaltojen lokakuussa 2019 toteuttaa vastatoimenpiteitä jopa 7.5 miljardin dollarin arvosta Euroopan vientiä vastaan. Tämä palkinto perustui muutoksenhakuelimen päätökseen vuonna 2018, jossa todettiin, että EU ja sen jäsenvaltiot eivät olleet noudattaneet täysin aiempia WTO: n A350- ja A380-ohjelmien takaisinmaksettaviin laukaisuinvestointeihin liittyviä päätöksiä. Yhdysvallat otti nämä lisätullit käyttöön 18. lokakuuta 2019. Asianomaiset EU: n jäsenvaltiot ovat tällä välin toteuttaneet kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen täydellisen noudattamisen.

Lisätietoja

WTO: n valituselin päättää Yhdysvaltojen Boeingille myöntämistä tuista

Julkinen kuuleminen alustavasta tuoteluettelosta Boeingin tapauksessa

Alustava luettelo tuotteista

Boeing-tapauksen historia

Airbus-tapauksen historia

Ilmailu strategia Euroopalle

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila: Kestävämmän ja joustavamman lentoliikenteen hallintaan

Julkaistu

on

Euroopan komissio on ehdotetaan yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan sääntelykehyksen päivitys, joka tulee Euroopan vihreän kaupan kannoille. Tavoitteena on nykyaikaistaa Euroopan ilmatilan hallintaa ja luoda kestävämpiä ja tehokkaampia lentoreittejä. Tämä voi vähentää jopa 10% lentoliikenteen päästöistä.

Ehdotus tulee voimaan, kun koronaviruspandemian aiheuttama lentoliikenteen voimakas lasku edellyttää lentoliikenteen hallinnan joustavuutta parantamalla liikennekapasiteetin mukauttamista kysyntään.

Liikennekomissaari Adina Vălean totesi: "Lentokoneet ovat joskus siksak-alueellisia ilmatilan lohkojen välillä, mikä lisää viivästyksiä ja kulutettua polttoainetta. Tehokas ilmaliikenteen hallintajärjestelmä tarkoittaa enemmän suoria reittejä ja vähemmän energiaa, mikä johtaa vähemmän päästöihin ja alhaisempiin kustannuksiin lentoyhtiöillemme. Tämänpäiväinen ehdotus yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tarkistamisesta auttaa paitsi vähentämään lentopäästöjä jopa 10 prosenttia lentoreittien paremman hallinnan avulla, myös kannustamaan digitaalisia innovaatioita avaamalla alan datapalvelujen markkinat. Uusilla ehdotetuilla säännöillä autamme ilmailualaa etenemään vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä. "

Lennonjohtokapasiteetin mukauttamatta jättäminen aiheuttaisi lisäkustannuksia, viivästyksiä ja hiilidioksidipäästöjä. Pelkästään viivästykset maksoivat EU: lle vuonna 2 2019 miljardia euroa ja johtivat 6 miljoonaan tonniin (Mt) ylimääräistä hiilidioksidia. Samaan aikaan lentäjien velvoittaminen lentämään ruuhkaisessa ilmatilassa suoran lentoreitin sijasta aiheuttaa tarpeettomia hiilidioksidipäästöjä, ja sama on tapaus, kun lentoyhtiöt käyttävät pidempiä reittejä välttääkseen korkeamman hinnoittelun vyöhykkeet.

Eurooppalainen vihreä sopimus, mutta myös uusi teknologinen kehitys, kuten droonien laajempi käyttö, on asettanut liikenteen digitalisaation ja hiilidioksidipäästöt EU: n ilmailupolitiikan ytimeen. Päästöjen hillitseminen on kuitenkin edelleen suuri haaste ilmailulle. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila luo siis tietä optimaalisesti käytetylle eurooppalaiselle ilmatilalle, joka kattaa modernin tekniikan. Se varmistaa yhteistyöhön perustuvan verkonhallinnan, jonka avulla ilmatilan käyttäjät voivat lentää ympäristön kannalta optimaalisia reittejä. Ja se mahdollistaa digitaaliset palvelut, jotka eivät välttämättä vaadi paikallisen infrastruktuurin olemassaoloa.

Turvallisten ja kustannustehokkaiden ilmaliikenteen hallintapalvelujen turvaamiseksi komissio ehdottaa seuraavia toimia:

  • Vahvistetaan eurooppalaista verkkoa ja sen hallintaa ruuhkien ja epäoptimaalisten lentoreittien välttämiseksi.
  • edistetään lentoliikenteen paremman hallinnan edellyttämien datapalvelujen eurooppalaisia ​​markkinoita;
  • virtaviivaistetaan jäsenvaltioiden puolesta tarjottavien lentoliikennepalvelujen taloudellista sääntelyä kestävyyden ja sietokyvyn parantamiseksi, ja
  • parantamalla innovatiivisten ratkaisujen määrittelyn, kehittämisen ja käyttöönoton koordinointia.

Seuraavat vaiheet

Nykyinen ehdotus toimitetaan neuvostolle ja parlamentille neuvotteluihin, jotka komissio toivoo saavansa päätökseen viipymättä.

Tämän jälkeen ehdotuksen lopullisen hyväksymisen jälkeen asiantuntijoiden kanssa on valmisteltava täytäntöönpano- ja delegoidut säädökset yksityiskohtaisempien ja teknisten kysymysten käsittelemiseksi.

Tausta

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila -aloite käynnistettiin vuonna 2004, jotta voidaan vähentää ilmatilan pirstoutumista Euroopassa ja parantaa ilmaliikenteen hallinnan suorituskykyä turvallisuuden, kapasiteetin, kustannustehokkuuden ja ympäristön kannalta.

Komissio esitti ehdotuksen yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan (SES 2+) tarkistamiseksi vuonna 2013, mutta neuvottelut ovat pysähtyneet neuvostossa vuodesta 2015. Vuonna 2019 viisaan henkilön ryhmä, joka koostuu 15 alan asiantuntijasta, perustettiin arvioimaan lentoliikenteen nykytilannetta ja tulevia tarpeita EU: ssa, mikä antoi useita suosituksia. Tämän jälkeen komissio muutti vuoden 2013 tekstiään ottamalla käyttöön uusia toimenpiteitä ja laati erillisen ehdotuksen EASA: n perusasetuksen muuttamiseksi. Uusien ehdotusten mukana on komission yksiköiden valmisteluasiakirja, esitetty täällä.

Lisätietoja

Kysymykset ja vastaukset: Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila: tehokkaaseen ja kestävään ilmaliikenteen hallintaan

Continue Reading

Ilmailu strategia Euroopalle

Komissio hyväksyi 4.4 miljoonan euron tukitoimenpiteen Burgasin ja Varnan lentokentille #Coronaviruksen puhkeamisen yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 4.4 miljoonan euron Bulgarian tukitoimenpiteen Burgasin ja Varnan lentokentille koronaviruksen puhkeamisen yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Julkinen tuki tapahtuu siten, että näitä kahta lentokenttää hallinnoivan yrityksen Fraport Twin Star Airport Management AD: n suoritettavien käyttöoikeusmaksujen maksaminen lykätään Bulgarian hallitukselle, joka omistaa lentoasemien infrastruktuurit.

Toimenpiteen tarkoituksena on auttaa kahta lentokenttää selvittämään koronaviruksen puhkeamisen aiheuttamat likviditeettivajeet vähentämällä lentokentän pitäjälle aiheutuvia kustannuksia. Komissio totesi toimenpiteen olevan väliaikaisessa kehyksessä vahvistettujen ehtojen mukainen.

Erityisesti maksun lykkäystä voidaan myöntää vain tämän vuoden loppuun saakka, ja sen kesto on yksi vuosi. Lisäksi maksun lykkäämiseen sisältyy vähimmäispalkkio väliaikaisen kehyksen mukaisesti.

Sen vuoksi komissio päätteli, että toimenpide on välttämätön, tarkoituksenmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavien häiriöiden korjaamiseksi SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja väliaikaisessa kehyksessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen nojalla. Lisätietoja väliaikaisesta kehyksestä ja muista toimista, joita komissio on toteuttanut koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten torjumiseksi, löytyy tätä.

Ei-luottamuksellinen toisinto päätöksestä on saatavilla tunnuksella SA.58095 vuonna valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu sivustolla, kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Continue Reading

Ilmailu strategia Euroopalle

Komissio hyväksyy 25 miljoonan euron belgialaisen tuen maahuolintapalvelujen tarjoajan Aviapartnerin tukemiseen #Coronaviruksen puhkeamisen yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 25 miljoonan euron belgialaisen tukitoimenpiteen Aviapartnerin tukemiseksi, joka on Brysselin kansallisen lentokentän (Zaventem) maahuolintapalvelujen tarjoaja. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuen väliaikainen kehys. Toimenpiteestä myönnetään tukea vaihtovelkakirjalainan muodossa. Pääomapohjan vahvistamistoimenpiteen tarkoituksena on varmistaa, että Aviapartnerilla on riittävästi likviditeettiä toimintansa jatkamiseen. Aviapartner on tärkeä toimija Brysselin kansallisella lentokentällä (Belgian päälentoasema).

Aviapartnerin epäonnistuminen aiheuttaisi merkittäviä häiriöitä Belgian taloudelle ja yhteyksille. Komissio totesi, että Belgian ilmoittama toimenpide on väliaikaisessa kehyksessä vahvistettujen ehtojen mukainen. Erityisesti (i) toimenpide ei ylitä Aviapartnerin elinkelpoisuuden varmistamiseksi tarvittavaa vähimmäismäärää eikä ylitä pääomamääränsä palauttamista ennen koronaviruksen puhkeamista; ii) järjestelmä tarjoaa valtiolle riittävän korvauksen; iii) toimenpiteiden ehdot kannustavat tuensaajia ja / tai niiden omistajia palauttamaan tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa; v) Suojatoimenpiteet sen varmistamiseksi, etteivät edunsaajat hyöty kohtuuttomasti valtion pääomapohjan myöntämistuesta, mikä vahingoittaa oikeudenmukaista kilpailua yhtenäismarkkinoilla, kuten hankintakielto, jotta vältetään aggressiivinen kaupallinen laajentuminen.

Komissio päätteli, että toimenpide on välttämätön, tarkoituksenmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavien häiriöiden korjaamiseksi SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja väliaikaisessa kehyksessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen nojalla. Lisätietoja väliaikaisesta kehyksestä ja muista toimista, joita komissio on toteuttanut koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten torjumiseksi, löytyy tätä.

Ei-luottamuksellinen toisinto päätöksestä on saatavilla tunnuksella SA.57637 vuonna valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu sivustolla, kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Continue Reading
Mainos

Facebook

Twitter

Nousussa