Liity verkostomme!

Biopolttoaineet

Komissio hyväksyy biopolttoaineiden verovapautuksen yhden vuoden jatkamisen Ruotsissa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti biopolttoaineiden verovapautustoimenpiteen jatkamisen Ruotsissa. Ruotsi on vapauttanut nestemäiset biopolttoaineet energia- ja hiilidioksidiverotuksesta vuodesta 2002. Järjestelmää jatkettiin komission tekemän päätöksen jälkeen SA: ssa. 48069 vuonna 2017 31. joulukuuta 2020. Tällä päätöksellä komissio hyväksyy verovapautuksen yhden vuoden jatkamisen (01. tammikuuta 2021 - 31. joulukuuta 2021).

Verovapautustoimenpiteen tavoitteena on lisätä biopolttoaineiden käyttöä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä. Komissio arvioi toimenpiteet EU: n valtiontukisääntöjen ja erityisesti Suuntaviivat valtiontuelle ympäristönsuojelulle ja energialle 2014--2020. Komissio katsoi, että verovapautukset ovat välttämättömiä ja aiheellisia kotimaisten ja tuotujen biopolttoaineiden tuotannon ja kulutuksen edistämiseksi vääristämättä tarpeettomasti kilpailua sisämarkkinoilla. Lisäksi järjestelmä tukee sekä Ruotsin että koko EU: n pyrkimyksiä saavuttaa Pariisin sopimus ja siirtyä kohti vuoden 2030 uusiutuvien energialähteiden ja hiilidioksidipäästöjen tavoitteita.

Elintarvikepohjaisten biopolttoaineiden tuen olisi pysyttävä rajoitettuna tarkistetun uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin asettamien kynnysarvojen mukaisesti. Lisäksi vapautus voidaan myöntää vain, jos toimijat osoittavat noudattavansa kestävyyskriteereitä, jotka Ruotsi saattaa täytäntöön tarkistetun uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin vaatimusten mukaisesti. Tämän perusteella komissio päätteli, että toimenpide on EU: n valtiontukisääntöjen mukainen. Lisätietoja on saatavilla komissiossa kilpailu verkkosivuilla, Valtiontukirekisterissä numerolla SA.55695.

Biopolttoaineet

Komissio hyväksyy verovapautuksen jatkamisen muille kuin elintarvikepohjaisille biokaasuille ja #BioPropaanille, joita käytetään lämmityksessä tai moottoripolttoaineena #Swedenissä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen nojalla Ruotsissa lämmityksen tai moottoripolttoaineena käytettävän muun kuin elintarvikepohjaisen biokaasun ja biopropaanin verovapautusten jatkamisen. Kaksi erillistä järjestelmää Ruotsi vapauttaa energian ja hiilidioksidin verotuksesta (i) lämmöntuotannossa käytetyn biokaasun (entinen järjestelmä jatkettiin viimeksi vuonna 2018) ja (ii) biokaasun, jota käytetään moottoripolttoaineena (entinen järjestelmä jatkettiin viimeksi vuonna 2015).

Komissio hyväksyy päätöksillä molemmille järjestelmille verovapautuksen voimassaolon jatkamisen 10 vuodella (2021-2030) kahdella muutoksella: i) verovapautuksen rajoittaminen koskemaan vain muuta kuin elintarvikepohjaista biokaasua ja ii) verovapautuksen ulottaminen koskemaan ei-ruokapohjainen biopropaani. Verovapautuksen tavoitteena on lisätä biokaasun ja biopropaanin käyttöä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja niiden kasvihuonekaasupäästöjä helpottamalla samalla siirtymistä edistyneisiin biopolttoaineisiin. Komissio arvioi toimenpiteitä EU: n valtiontukisääntöjen nojalla, erityisesti Suuntaviivat valtiontuelle ympäristönsuojelulle ja energialle 2014-2020.

Komissio katsoi, että verovapautukset olivat välttämättömiä ja tarkoituksenmukaisia ​​kotimaisen ja tuodun biokaasun ja biopropaanin tuotannon ja kulutuksen edistämiseksi vääristämättä kohtuuttomasti kilpailua yhtenäismarkkinoilla. Lisäksi järjestelmät edistävät sekä Ruotsin että koko EU: n pyrkimyksiä toteuttaa Pariisin sopimus ja siirtyä kohti vuoteen 2030 liittyviä uusiutuvien energialähteiden ja hiilidioksidipäästöjen tavoitteita. Tämän perusteella komissio päätteli, että toimenpiteet ovat EU: n valtiontukisääntöjen mukaisia.

Lisätietoja on saatavilla komissiossa kilpailu verkkosivuilla, Valtiontukirekisterissä tapausnumeroilla SA.56125 (lämmöntuotanto) ja SA.56908 (moottoripolttoaine).

Continue Reading

Biopolttoaineet

Energiajätteet ovat kotona #CircularEconomy - #CEWEP esittelee # SustainabilityRoadMap2035

Julkaistu

on

Syyskuun 24: ssä CEWEP, joka edustaa eurooppalaisia ​​jäteenergialaitoksia, käynnisti ensimmäisen kerran Jätteiden energiasta kestävän kehityksen etenemissuunnitelma. Uudessa asiakirjassa, joka esiteltiin yli 100: n eurooppalaisille päätöksentekijöille, sidosryhmille ja teollisuuden edustajille Brysselissä, kuvataan 2035: lle alan visio, joka osoittaa, kuinka Waste-to-Energy-ala tarjoaa tärkeitä palveluja yhteiskunnalle.

"Emme voi puhua kiertotaloudesta 2035: ssä puhumatta siitä, kuinka pitää materiaalikierrot puhtaina, kuinka varmistaa, että kaikki jätteet, joita ei voida kierrättää, käsitellään edelleen turvallisesti, että kaikki jäännösjätteille, energialle ja materiaaleille ominainen arvo , käytetään. Toisin sanoen "Waste-to-Energy" -sektorilla tunnemme olonsa kotoa kiertotaloudessa kotoisaksi, olemme ja meitä tarvitaan ", kertoi tapahtuman aikana CEWEP: n puheenjohtaja Paul De Bruycker.

CEWEP: n laskelmien mukaan Eurooppa tuottaa edelleen noin 142 miljoonaa tonnia jätettä, joka on käsiteltävä 2035: ssä, vaikka kaikki 2018: ssä hyväksytyissä EU: n jätelaissa asetetut jätetavoitteet saavutetaan ajoissa. Tarvitaan keskustelu siitä, miten tätä jätettä voidaan käsitellä parhaiten, etenkin koska nykyiset käsittelykapasiteetit eivät riitä noin 40 miljoonaan jätteeseen (Lisätietoja). Lisäksi tulevassa EU: n lainsäädännössä olisi puututtava kaupalliseen ja teollisuusjätteeseen asettamalla sitovat kierrätys- ja kaatopaikalle suuntautumisen tavoitteet näille jätevirroille.

Etenemissuunnitelmassa vaaditaan tunnustamaan Waste-to-Energy-rooli kierrättämättömillä aineilla saastuneiden jätteiden käsittelemisessä, mikä mahdollistaa laadukkaan kierrätyksen. Lisäksi Waste-to-Energy myötävaikuttaa kierrätykseen hyödyntämällä metalleja ja mineraaleja pohjatuhkasta. Vaikka talteen otetut metallit lasketaan kierrätystavoitteisiin, pohjatuhkan mineraalijakeen kierrätyksellä ei ole samaa tunnistusta, vaikka raaka-aineet, kuten hiekka ja sora, joita tarvittaisiin erilaisissa rakennussovelluksissa, korvataan tällä tavalla.

Tiekartassaan CEWEP kehottaa tunnustamaan jätteiden energiasta kokonaisvaltaisen roolin ilmastonsuojelussa käsittelemällä jätteet, jotka muuten päätyisivät kaatopaikkoihin, ja korvaamalla fossiiliset polttoaineet, jotka olisivat palanneet tavanomaisissa voimalaitoksissa. Eurooppalaisten jäteenergialaitosten tuottama sähkö, lämpö ja höyry toimitetaan asukkaille ja teollisuudelle, mutta käytettävissä olevan infrastruktuurin laajentaminen auttaisi käyttämään tätä energiaa entistä tehokkaammin.

”Paljon kysymyksiä on tullut esiin: miten käsitellä sekajätettä, miten käsitellä luotettavasti kaupallista ja teollisuusjätettä, miten voidaan merkittävästi vähentää kaatopaikoille sijoittamista, kuinka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jne. Kaikki nämä tärkeät kysymykset on puututtava ja tarvitsemme siihen jätettä energiaan ”, tiivisti Paul De Bruycker.

Tapahtuma järjestettiin yhdessä ESWET: n kanssa, joka edustaa valmistajia jätteestä energiaan -teknologian alalla, ja he esittelivät myös visio jätteestä energiaan 2050: ssä: Puhtaat teknologiat kestävälle jätehuollolle.


WtE: n kestävän kehityksen etenemissuunnitelma 2035


Tiekartan käynnistysdiat
(24 / 09 / 2019)

Continue Reading

Biopolttoaineet

Kohti ilmaston kannalta neutraalia Eurooppaa: EU investoi enemmän kuin € 10bn vuonna #InnovativeCleanTechnologies

Julkaistu

on

Komissio on julkistanut investointiohjelman, jonka arvo on yli 10 miljardia euroa vähähiiliseen teknologiaan useilla aloilla niiden maailmanlaajuisen kilpailukyvyn parantamiseksi.

EU: n innovatiivisella ilmastotoimella, josta ilmoitettiin 26. helmikuuta, on monia etuja eurooppalaisten terveydelle ja vauraudelle, jolla on välitön, konkreettinen vaikutus ihmisten elämään - paikallisten vihreiden työpaikkojen luomisesta ja kasvusta energiatehokkaisiin koteihin, joissa on pienempi energialasku, puhtaampi ilma, tehokkaammat julkisen liikenteen järjestelmät kaupungeissa sekä turvalliset energian ja muiden resurssien toimitukset.

Ilmasto- ja energia-asioista vastaava komissaari Miguel Arias Cañete sanoi: ”Alle kolme kuukautta sen jälkeen, kun 2050 on hyväksynyt strategisen näkemyksemme ilmaston kannalta neutraalista Euroopasta, panostamme rahoillemme. Tavoitteenamme on jatkaa nykyaikaisen, kilpailukykyisen ja yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisen Pariisin tasapuolisen talouden rakentamista kaikille eurooppalaisille. Jotta tämä tapahtuisi, tarvitsemme puhtaita innovatiivisia teknologioita teollisessa mittakaavassa. Siksi panostamme energiatehokkaiden teollisuudenalojen, hiilidioksidin talteenoton, varastoinnin ja käytön, uusiutuvan energian alalla ja energian varastointiin liittyvien erittäin innovatiivisten teknologioiden tuomiseksi markkinoille. Me vapautamme teknologisia ratkaisuja kaikissa jäsenvaltioissa ja painamme nopeasti eteenpäin siirtymistä nykyaikaiselle ja ilmastollisesti neutraalille yhteiskunnalle Euroopassa. ”

Komissio haluaa varmistaa, että Eurooppa on edelleen liigan kärjessä, kun kyseessä ovat uudet arvokkaat puhtaan energian teknologioiden patentit. Tämä johtajuus tarjoaa maailmanlaajuisen kilpailuedun, jonka ansiosta Eurooppa voi kerätä ensimmäiset edunsaajat lisäämällä eurooppalaisten kestävien tuotteiden vientiä ja kestäviä teknologioita ja liiketoimintamalleja.

28 marraskuussa 2018 Euroopan komissio hyväksyi a strateginen pitkän aikavälin visio vauraasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastollisesta neutraalista taloudesta 2050in - Clean Planet kaikille. Strategia osoittaa, miten Eurooppa voi johtaa tietä ilmaston neutraalisuudelle samalla kun säilytetään teollisuuden kilpailukyky investoimalla realistisiin teknologisiin ratkaisuihin. Siirtyminen edellyttää myös teknisten innovaatioiden lisäämistä energian, rakennusten, liikenteen, teollisuuden ja maatalouden aloilla.

Seuraavat vaiheet

Komissio aikoo käynnistää ensimmäisen ehdotuspyynnön innovaatiorahaston puitteissa jo 2020issa, jota seuraa säännölliset puhelut 2030iin asti.

Tausta

Innovaatiorahasto yhdistää hiilidioksidihinnasta riippuen noin 10bn: n suuruiset resurssit. Vähintään 450 miljoonaa euroa päästöoikeuksia EU: n päästökauppajärjestelmä (EU ETS) -direktiiviä myydään hiilimarkkinoilla 2020-2030-kaudella. Myynnin tulot riippuvat hiilen hinnasta, joka on tällä hetkellä noin 20.

Mahdolliset maksamattomat tulot innovaatiorahaston edeltäjältä NER 300 -ohjelma, lisätään myös innovaatiorahastoon. Siten rahaston kokonaisrahoitus voi olla noin 10 miljardia euroa.

Innovaatiorahaston tavoitteena on luoda yrityksille ja viranomaisille oikeat taloudelliset kannustimet investoida nyt vähiten hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin teknologioihin ja antaa EU: n yrityksille ensiluokkainen etu tulla globaaleiksi teknologiajohtajiksi.

Innovaatiorahasto perustuu NER300-ohjelmasta, nykyisestä EU: n ohjelmasta, jolla tuetaan hiilidioksidin talteenotto- ja varastointi- ja uusiutuvan energian teknologioita. Se laajentaa soveltamisalaansa myös energian varastointia ja energiatehokkaita teollisuudenaloja varten, ja se on räätälöity paremmin innovaation edistämiseksi parantamalla ja yksinkertaistamalla hallintoa. Se tarjoaa apurahoja, jotka kattavat 60-prosentin osuuden valittujen hankkeiden innovointiin liittyvistä lisäkapasiteetista ja toimintakustannuksista, jolloin rahat maksetaan joustavasti yksittäisten hankkeiden tarpeiden perusteella.

Lisäksi komission päätöksen jälkeen sijoittaa käyttämättömät varat uudelleen ensimmäisestä NER 300 -pyynnöstä noin 487.6 miljoonan euron arvosta, käyttämättömien NER300-varojen siirto InnovFin Energy Demo -projektit on nyt tulossa voimaan, ja komissio vahvisti, että kolme nykyistä hanketta voivat nyt hyötyä NER300in myöntämistä varoista.

Lisätietoja

Continue Reading
Mainos

Facebook

Twitter

Nousussa