Liity verkostomme!

EU

Turvallisuusunioni: Terrorismin torjuntaa koskeva EU: n laki johti tiukempiin rikosoikeussääntöihin

Julkaistu

on

Komissio on antanut a raportti - arvioidaan toimenpiteitä, jotka jäsenvaltiot ovat toteuttaneet EU: n säännöt terrorismin torjunnasta (Direktiivi 2017/541). Tämä direktiivi on tärkein rikosoikeudellinen väline EU: n tasolla terrorismin torjunnassa. Siinä asetetaan vähimmäisvaatimukset terrorismin ja terrorismiin liittyvien rikosten määrittelemiselle ja seuraamuksille ja annetaan samalla terrorismin uhreille oikeus suojeluun, tukeen ja apuun.

Raportissa todetaan, että direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä auttoi vahvistamaan jäsenvaltioiden rikosoikeudellista lähestymistapaa terrorismiin ja terrorismin uhreille annettuja oikeuksia. Vaikka jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet direktiivin noudattamiseksi ovat yleisesti ottaen tyydyttäviä, on kuitenkin huolta aiheuttavia aukkoja. Esimerkiksi kaikki jäsenvaltiot eivät kriminalisoi kansallisessa lainsäädännössään kaikkia direktiivissä terroririkoksiksi lueteltuja rikoksia.

Lisäksi on puutteita toimenpiteissä, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet kriminalisoidakseen matkustamisen terrorismitarkoituksiin ja terrorismin rahoittamiseksi sekä uhrien tukemiseksi. Komissio tukee edelleen jäsenvaltioita pyrkiessään saattamaan direktiivi täysimääräisesti ja oikein osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tarvittaessa komissio käyttää perussopimusten mukaisia ​​valtuuksiaan rikkomusmenettelyjen avulla. Kertomus esitetään nyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Talous

# COVID-19 - "Tämän vuoden joulu on erilainen joulu"

Julkaistu

on

Euroopan komissio esitteli tänään (28. lokakuuta) lausuntonsa ehdotukset lisätoimenpiteistä COVID-19: n torjumiseksi ennen huomista Euroopan hallitusten päämiesten videoneuvottelujen kokousta.

Toimenpiteiden tavoitteena on koordinoidumpi lähestymistapa tietojen jakamiseen, testaamiseen, lääkinnällisiin ja muihin kuin lääketieteellisiin laitteisiin, matkustamiseen ja rokotusstrategioihin. Euroopan komission puheenjohtaja von der Leyen vaati yhteistyötä, koordinointia ja solidaarisuutta.

Von der Leyen sanoi: "Olemme tänään käynnistämässä lisätoimenpiteitä taistelussa virusta vastaan. nopeasta testauksesta ja rokotuskampanjoiden valmistelusta turvallisen matkustamisen helpottamiseen tarvittaessa. Kehotan jäsenvaltioita tekemään tiivistä yhteistyötä. Nyt toteutetut rohkeat toimet auttavat pelastamaan ihmishenkiä ja suojelemaan toimeentuloa. Yksikään jäsenvaltio ei pääse turvallisesti tästä pandemiasta, ennen kuin kaikki pääsevät. "

Terveys- ja elintarviketurvallisuuskomissaari Stella Kyriakides sanoi: "COVID-19-infektioiden määrän nousu Euroopassa on hyvin hälyttävää. Euroopalle tarvitaan päättäväisiä välittömiä toimia ihmishenkien ja toimeentulon suojelemiseksi, terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuvan paineen lieventämiseksi ja viruksen leviämisen torjumiseksi. "

Professori Peter Piot, joka on komission neuvonantajapaneelin johtava tutkija, toisti presidentin huolen ja sanoi, ettei "hopealuodia" ollut. Hän sanoi, että Eurooppa maksoi korkealla hinnalla rentouttavista toimenpiteistä kesällä, ja lisäsi, että toimenpiteet, kuten naamion käyttäminen, toimivat niin kauan kuin kaikki tekevät sen.

Hän varoitti myös koronaväsymyksestä ja korosti, että terveyden ja talouden välillä ei ollut kompromissia. Viitaten Financial Timesin raporttiin hän sanoi, että terveyskysymys on korjattava taloudellisten vahinkojen rajoittamiseksi.

Uudet ponnistelut, tarkastele monia toimia:

Tietovirran parantaminen tietoon perustuvan päätöksenteon mahdollistamiseksi: Tarkan, kattavan, vertailukelpoisen ja oikea-aikaisen tiedon jakaminen epidemiologisista tiedoista, testauksesta, kontaktien jäljittämisestä ja kansanterveyden valvonnasta on välttämätöntä, jotta voidaan seurata, kuinka koronavirus leviää alueellisella tasolla ja toimittamalla kaikki asiaankuuluvat tiedot tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaiselle keskukselle (ECDC) ja komissiolle.

Tehokkaamman ja nopeamman testauksen luominen: Komissio ehdottaa antigeenitestien ostamista suoraan ja toimittamista jäsenvaltioille hätäapuvälineen 100 miljoonan euron avulla. Samanaikaisesti komissio käynnistää yhteisen hankinnan varmistaakseen toisen pääsyvirran. Matkailijoille tulisi tarjota mahdollisuus suorittaa testi saapumisen jälkeen. Jos mihinkään toimintaan vaaditaan tai suositellaan negatiivisia COVID-19-testejä, testien vastavuoroinen tunnustaminen on välttämätöntä, erityisesti matkalla.

Kontaktien jäljitys- ja varoitusohjelmien täysimääräinen hyödyntäminen rajojen yli: EU: n jäsenvaltiot ovat kehittäneet 19 kansallista kontaktien jäljitys- ja varoitusohjelmaa, jotka on ladattu yli 52 miljoonaa kertaa. Komissio julkaisi äskettäin ratkaisun kansallisten sovellusten linkittämiseen kaikkialla EU: ssa Euroopan federaation yhdyskäytäväpalvelun kautta. Kolme kansallista sovellusta (Saksa, Irlanti ja Italia) linkitettiin ensimmäisen kerran 19. lokakuuta, kun järjestelmä tuli verkkoon. Komissio kehottaa kaikkia valtioita perustamaan tehokkaita ja yhteensopivia sovelluksia ja tehostamaan viestintäponnistelujaan omaksumisensa edistämiseksi.

Tehokas rokotus: Turvallisten ja tehokkaiden rokotteiden kehittäminen ja ottaminen on ensisijainen tehtävä kriisin nopeaan lopettamiseen. Jäsenvaltioiden on oltava täysin valmistautuneita, mikä sisältää kansallisten rokotusstrategioiden kehittämisen. Komissio perustaa yhteisen raportointikehyksen ja foorumin kansallisten rokotusstrategioiden tehokkuuden seuraamiseksi. Parhaiden käytäntöjen jakamiseksi kansallisten rokotussuunnitelmien ensimmäisen tarkastelun päätelmät esitetään marraskuussa 2020.

Tehokas viestintä kansalaisille: Selkeä viestintä on välttämätöntä kansanterveysalan toimien onnistumiseksi. Komissio kehottaa kaikkia jäsenvaltioita käynnistämään uudelleen viestintäkampanjat torjuakseen edelleen levittyvää väärää, harhaanjohtavaa ja vaarallista tietoa ja käsittelemään " pandemian väsymys. Rokotus on erityinen alue, jolla viranomaisten on tehostettava toimiaan väärinkäytösten torjumiseksi ja kansalaisten luottamuksen turvaamiseksi, koska turvallisen tai tehokkuuden suhteen ei voida tehdä kompromisseja Euroopan vankan rokotuslupajärjestelmän puitteissa.

Tärkeiden tarvikkeiden turvaaminen: Komissio on käynnistänyt uuden rokotusta varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden yhteishankinnan.

Turvallisen matkustamisen helpottaminen: Komissio kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön neuvoston hyväksymän suosituksen yhteisestä ja koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoituksiin. Kansalaiset ja yritykset haluavat selkeyttä ja ennustettavuutta. Kaikki jäljellä olevat COVID-19: een liittyvät sisärajan valvontatoimenpiteet olisi poistettava.

Continue Reading

EU

Eurooppalainen vähimmäispalkka: komission ehdotus on tervetullut, mutta se ei täytä kunnianhimoa köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumiseksi, sanovat vihreät

Julkaistu

on

Euroopan komissio on juuri julkaissut luonnoksen direktiiviksi eurooppalaisesta vähimmäispalkasta. Ehdotuksessa vahvistetaan vähimmäisvaatimukset ja yhtenäiset kriteerit EU: n laajuisten vähimmäispalkkojen tasolle. Euroopan komissio kehottaa EU: n hallituksia ottamaan työmarkkinaosapuolet ja ammattiliitot mukaan minimipalkkaneuvotteluihin ja poistamaan aukot, jos työehtosopimuksia ei sovelleta.

Vihreät / EFA-ryhmän osalta Euroopan komission ehdotus ei täytä sen tavoitetta köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumiseksi. Kira Peter-Hansen, Vihreät / EFA-koordinaattori Euroopan parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa, sanoi: "Liian monet eurooppalaiset ansaitsevat palkan, josta he eivät voi elää, ja" työssäkäyvien köyhien "määrä todennäköisesti kasvaa Tämän vuoksi on tervetullut, että komissio yrittää puuttua työssäkäyvien köyhyyteen, mutta valitettavasti tämä ehdotus ei ratkaise ongelmaa.

"Jos vähimmäispalkkoja koskevilla eurooppalaisilla puitteilla on todellinen vaikutus, tämä ehdotus ei ole tehtävän mukainen. Nykyisessä muodossaan tässä direktiivissä työntekijät näkevät silti vain kaksi euroa tunnissa. Palkkojen on oltava riittäviä elämiseen koko EU: ssa.

"Olemme tyytyväisiä ehdotukseen taata julkisissa hankinnoissa työehtosopimuksiin perustuvat palkat. On kuitenkin tehtävä enemmän, jotta työmarkkinaosapuolille annetaan keinot vahvistaa työehtosopimusneuvotteluja, ja meidän on varmistettava, että ehdotus ei vahingoita hyvin toimivia työehtosopimusmalleja Eurooppalaiset työntekijät tarvitsevat pääsyn köyhyyden kestäviin palkoihin ja kaikenlaisen syrjinnän poistamiseksi, ja että kaikilla EU: n kansalaisilla on vähimmäistulot - tästä on todellinen sosiaalinen Eurooppa.

Continue Reading

Kiina

Samsung Display saa Yhdysvaltain lisenssit toimittamaan joitain paneeleja Huaweiille

Julkaistu

on

By

Samsung Electronicsin näyttöyksikkö on saanut Yhdysvaltain viranomaisilta lisenssin jatkaa tiettyjen näyttöpaneelituotteiden toimittamista Huawei Technologiesille [HWT.UL], asiasta perehtynyt lähde kertoi Reutersille tiistaina (27. lokakuuta).

Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten suhteiden ollessa pahin viime vuosikymmeninä Washington on ajanut hallituksia ympäri maailmaa puristamaan Huawei, väittäen, että televiestintäjätti luovuttaisi tietoja Kiinan hallitukselle vakoilusta. Huawei kiistää vakoojansa Kiinan hyväksi.

Uudet reunakivet ovat estäneet yhdysvaltalaisia ​​yrityksiä toimittamasta tai palvelemasta Huaweia 15. syyskuuta alkaen.

Samsung Display, joka laskee Samsung Electronicsin ja Applen tärkeimmiksi asiakkaiksi orgaanisten valodiodien (OLED) näytöissä, hylkäsi kommentin.

Huawei ei ollut heti käytettävissä kommentoitavaksi.

Vielä on epäselvää, pystyykö Samsung Display viemään OLED-paneelinsa Huaweiille, koska muiden toimitusketjun yritysten, jotka valmistavat paneelien valmistamiseen tarvittavia komponentteja, on myös saatava Yhdysvaltain lisenssit.

Samsungin kaupunkien välinen kilpailija LG Display sanoi, että sen ja muiden yritysten, mukaan lukien useimmat puolijohdeyritykset, on saatava lisenssit liiketoiminnan jatkamiseksi Huawei kanssa.

Viime kuussa Intel Corp ilmoitti saaneensa Yhdysvaltain viranomaisilta lisenssit jatkaa tiettyjen tuotteiden toimittamista Huaweiille.

Continue Reading
Mainos

Facebook

Twitter

Nousussa