Liity verkostomme!

Cyber-vakoilusta

EU-maat testaavat kykyään tehdä yhteistyötä kyberhyökkäysten sattuessa

Julkaistu

on

EU: n jäsenvaltiot, EU: n kyberturvallisuusvirasto (ENISA) ja Euroopan komissio ovat kokoontuneet testaamaan ja arvioimaan yhteistyökykynsä ja sietokykynsä kyberturvallisuuskriisin sattuessa. Harjoitus, jonka Alankomaat on järjestänyt ENISAn tuella, on tärkeä virstanpylväs asiaankuuluvien toimintamenettelyjen loppuun saattamisessa. Viimeksi mainitut kehitetään NIS-yhteistyöryhmä, tavoitteena Ranskan ja Italian johdolla koordinoidumpi tietojen jakaminen ja tapahtumien torjunta EU: n kyberturvallisuusviranomaisten välillä.

Lisäksi jäsenvaltiot perustivat ENISAn tuella tänään kyberkriisin yhteyshenkilöverkoston (CyCLONe), jonka tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä häiritsevien verkkotapahtumien sattuessa.

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton sanoi: "Uusi kyberkriisin yhteyshenkilöverkosto osoittaa jälleen kerran erinomaisen yhteistyön jäsenvaltioiden ja EU: n toimielinten välillä sen varmistamiseksi, että verkostomme ja kriittiset järjestelmämme ovat kyberturvallisia. Kyberturvallisuus on jaettu vastuu, ja meidän tulisi työskennellä yhdessä valmistellaksemme ja toteuttaaksemme nopean pelastussuunnitelman esimerkiksi laajamittaisten kybertapahtumien tai kriisien sattuessa. "

ENISA: n pääjohtaja Juhan Lepassaar lisäsi: "Verkkokriiseillä ei ole rajoja. EU: n kyberturvallisuusvirasto on sitoutunut tukemaan unionia sen toimissa kybertapahtumiin. On tärkeää, että kansalliset kyberturvallisuusvirastot kokoontuvat koordinoimaan päätöksentekoa kaikilla tasoilla. CyCLONe-ryhmä käsittelee tämän puuttuvan linkin. "

CyCLONe-verkosto varmistaa, että tieto kulkee tehokkaammin eri jäsenvaltioiden kyberturvallisuusrakenteiden välillä, ja mahdollistaa kansallisten reagointistrategioiden ja vaikutusten arviointien koordinoinnin paremmin. Järjestetty harjoitus seuraa lisäksi Komission suositus on Koordinoidut toimet laajamittaisiin kyberturvallisuuspoikkeamiin ja kriiseihin (Blueprint), joka hyväksyttiin vuonna 2017.

Tässä on lisätietoja ENISA-lehdistötiedote. Lisätietoa EU: n kyberturvallisuusstrategiasta löytyy näistä Q & A ja tämä esite.

Cyber-vakoilusta

EU: n uhkamaisemaraportti: Kyberhyökkäykset ovat yhä kehittyneempiä, kohdennetumpia ja laajempia

Julkaistu

on

Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA) julkaisi 20. lokakuuta vuosikertomuksensa, jossa esitetään yhteenveto tärkeimmistä kyberuhista vuosina 2019--2020. Raportti paljastaa, että iskut lisääntyvät jatkuvasti kehittymällä, kohdennetummin, laajemmin ja usein huomaamatta. Suurimmalle osalle motivaatio on taloudellista. Sosiaalisen median alustoilla on myös lisääntynyt tietojenkalastelua, roskapostia ja kohdennettuja hyökkäyksiä. Koronaviruspandemian aikana terveydenhuoltopalvelujen kyberturvallisuus kyseenalaistettiin, kun taas etätyöskentelyjärjestelmien käyttöönotto, etäopiskelu, henkilöiden välinen viestintä ja puhelinneuvottelut muuttivat myös kyberavaruutta.

EU pyrkii voimakkaasti vahvistamaan kyberturvallisuuskapasiteettia: se päivittää EU: n lainsäädäntöä tietoverkkojen, uudella Kyberturvallisuusstrategia tulossa vuoden 2020 loppuun mennessä ja investoi kyberturvallisuustutkimus ja valmiuksien kehittäminen, samoin kuin lisäämällä tietoisuutta uusista kyberuhista ja -trendeistä, esimerkiksi vuotuisen kautta Kyberturvallisuuskuukausi kampanja. ENISA Threat Landscape Report on saatavana tätä ja lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Continue Reading

Cyber-vakoilusta

Komissio julkaisee # Women4Cyber ​​- kyberturvallisuuden alan lahjakkuuksien rekisterin

Julkaistu

on

Komissio antoi 7. heinäkuuta yhdessä Naisten ryhmä Women4Cyber ​​-aloitteen kanssa Euroopan kyberturvallisuusjärjestö (ECSO) julkaisi ensimmäisen online-version rekisterin Eurooppalaisten naisten kyberturvallisuudesta, joka yhdistää asiantuntijaryhmät, yritykset ja päätöksentekijät alan kykyihin.

Rekisteri on avoin, käyttäjäystävällinen tietokanta naisista, joilla on kyberturvallisuuden asiantuntemusta ja jonka tarkoituksena on vastata kyberturvallisuuden ammattilaisten kasvavaan kysyntään Euroopassa ja siihen liittyvään alan kykyjen puutteeseen. Sen julkaisu seuraa Eurooppalainen osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kestävyyden edistämiseksi, jotka komissio esitti 1. heinäkuuta 2020.

Digitaalisen aikakauden Eurooppaan sopiva johtaja Margrethe Vestager sanoi: ”Kyberturvallisuus on kaikkien asia. Naiset tuovat kokemuksia, näkökulmia ja arvoja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. On tärkeää rikastuttaa keskustelua ja tehdä kyberavaruudesta turvallisempaa. "

Edistäessään eurooppalaista elämäntapamme varapuheenjohtaja Margaritis Schinas sanoi: ”Kyberturvallisuusalalla on valtava osaamisen puute. Tätä kyvyttömyystilannetta pahentaa naisten edustuksen puute kentällä. Komission viime viikolla hyväksymän päivitetyn taitoja koskevan toimintaohjelman tavoitteena on poistaa tällaiset aukot. Monipuolinen kyberturvallisuustyövoima osallistuu varmasti innovatiivisempaan ja vankempaan verkkoturvallisuuteen. Tänään avattu rekisteri on hyödyllinen työkalu naisten verkkoturvallisuuden ammattilaisten mainostamiseen ja monipuolisemman ja kattavamman kyberturvallisuuden ekosysteemin luomiseen. ”

Sisämarkkina-komissaari Thierry Breton kertoi: ”Olemme vuosien ajan edistäneet useita menestyviä aloitteita, joilla pyritään lisäämään digitaalisten taitojen koulutusta, erityisesti kyberturvallisuuden alalla. Jokaisen verkkoryhmän on yhdistettävä erilaiset taidot yhdistämällä tietotekniikka, analytiikka ja viestintä. Rekisteri on työkalu, jolla pyritään parantamaan sukupuolten tasapainoa kyberturvallisuustyöntekijöissä. ”

Rekisteri, joka hahmottaa erilaisia ​​profiileja ja kartoittaa eri osaamisalueita, on kaikkien saatavissa ja sitä päivitetään säännöllisesti. Lisätietoja Women4Cyber-aloitteesta on saatavana tätä, komission kyberturvallisuusstrategiasta tätä ja voit liittyä Women4Cyber-rekisteriin napsauttamalla tätä.

Continue Reading

liiketoiminta

# EU: n kyberturvallisuus: Komissio käynnistää julkisen kuulemisen NIS-direktiivistä

Julkaistu

on

Komissio käynnisti julkisen kuulemisen tarkistuksesta Direktiivi verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta (NIS-direktiivi). Nykyisen direktiivin voimaantulon jälkeen vuonna 2016 kyberuhkien maisema on kehittynyt nopeasti. Komissio aikoo nyt käynnistää menettelyn tarkistaakseen NIS-direktiivi, aloittamalla julkisella kuulemisella, jonka tarkoituksena on kerätä näkemyksiä sen täytäntöönpanosta ja mahdollisten tulevien muutosten vaikutuksista.

Eurooppalaiselle digitaalikaudelle sopiva varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager sanoi: "Kun jokapäiväinen elämämme ja taloutemme ovat yhä riippuvaisempia digitaalisista ratkaisuista, tarvitsemme nykyaikaisen turvallisuuden kulttuuria tärkeillä aloilla, jotka luottavat tieto- ja viestintätekniikkaan."

Edistämme eurooppalaista elämäntapaa Varapuhemies Margaritis Schinas sanoi: "Verkko- ja tietojärjestelmädirektiivin tarkistaminen on olennainen osa tulevaa EU: n turvallisuusliitostrategiaamme, joka tarjoaa EU: n koordinoidun ja horisontaalisen lähestymistavan turvallisuushaasteisiin".

Sisämarkkina-komissaari Thierry Breton kertoi: ”Koronaviruskriisi on osoittanut, kuinka tärkeää on varmistaa verkkoinfrastruktuurimmemme kestävyys, etenkin herkillä aloilla, kuten terveys. Tämä kuuleminen on tilaisuus sidosryhmille tiedottaa komissiolle yritysten ja organisaatioiden kyberturvallisuustilanteesta ja ehdottaa tapoja parantaa sitä edelleen. ”

Sen hyväksymisen jälkeen NIS-direktiivi on varmistanut, että jäsenvaltiot ovat paremmin varautuneita tietoverkkoon liittyviin tapahtumiin, ja ovat lisänneet yhteistyötään NIS-yhteistyöryhmä. Se velvoittaa yritykset, jotka tarjoavat välttämättömiä palveluita elintärkeillä aloilla, nimittäin energia-, liikenne-, pankki-, rahoitusmarkkinainfrastruktuureissa, terveydenhuollossa, vesihuollossa ja jakelussa sekä digitaalisessa infrastruktuurissa, samoin kuin keskeiset digitaalisten palveluntarjoajien, kuten hakukoneet, pilvipalveluiden tai online-palvelut Markkinapaikat tietotekniikkajärjestelmiensä suojelemiseksi ja merkittävien verkkoturvallisuusonnettomuuksien ilmoittamiseksi kansallisille viranomaisille.

2. lokakuuta 2020 saakka avoinna olevassa kuulemisessa haetaan mielipiteitä ja kokemuksia kaikilta sidosryhmiltä ja kansalaisilta. Lisätietoja EU: n toimista kyberturvallisuuden parantamiseksi on saatavilla tätä ja näissä kysymykset ja vastaukset, ja lisätietoja NIS-yhteistyöryhmän työstä on tätä.

Continue Reading
Mainos

Facebook

Twitter

Nousussa