Liity verkostomme!

ympäristö

Komissio pyytää ideoita uusista EU: n tehtävistä ilmastonmuutoksen torjumiseksi, syövän torjumiseksi, vihreiden kaupunkien rakentamiseksi ja valtamerien ja maaperän parantamiseksi

Julkaistu

on

Komissio aloitti kutsua ideoita Haetaan kansalaisilta palautetta ja ehdotuksia siitä, miten sopeutua ilmastonmuutokseen, torjua syöpää, rakentaa ilmastoneutraaleja ja älykkäitä kaupunkeja ja varmistaa terveelliset valtameret, maaperä ja ruoka. Kerätyt ideat hyödyntävät uuden suunnittelua Operaatiot Horisontti Euroopassa, uutuus seuraavassa EU: n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmassa. Eurooppalaiset tutkimus- ja innovaatiotoiminnot, jotka ovat osittain Apollo 11 -operaation innoittamia ihmistä kuuhun innoittamana, pyrkivät tarjoamaan ratkaisuja joihinkin maailman suurimpiin haasteisiin.

Ne myötävaikuttavat siten Euroopan vihreä sopimus että Euroopan voittavan syövän suunnitelma, Samoin kuin Kestävän kehityksen tavoitteiden. Määriteltyjä toiminta-alueita on viisi. Jokainen tehtävä edustaa toimialaa eri aloilla ja tietyllä aikataululla ja budjetilla.

Innovaatio-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus- ja nuorisokomissaari Mariya Gabriel sanoi: "Osana tulevaa Horisontti Eurooppa -ohjelmaa virkamatkat auttavat määrittelemään selkeät tavoitteet ja etsimään ratkaisuja joihinkin maailman kiireellisimpiin haasteisiin, mikä puolestaan ​​lisää tutkimus- ja innovaatiorahoitus. Tätä varten kansalaisten on ilmaistava mielipiteensä, tehtävä ehdotuksia ja osallistuttava niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhdessä teemme Euroopasta terveellisemmän, vihreämmän ja joustavamman. "

Komissio sitouttaa eurooppalaisia ​​suunnittelemaan ja luomaan tehtäviä, jotka täyttävät heidän odotuksensa ja tarpeensa: Kesäkuussa lähetystoimikunnat, laaja joukko riippumattomia asiantuntijoita, esittivät ensimmäiset ehdotukset EU: n virkamatkoihin ja koko kesän, online-tapahtumat järjestettiin ympäri Eurooppaa kuuntelemaan ihmisten prioriteetteja. Viimeisimmän ehdotuspyynnön tulokset esitellään verkossa Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivät (22.-24. Syyskuuta 2020). Valitut tehtävät ilmoitetaan vuoden 2020 lopussa ja käynnistetään vuonna 2021. Lisätietoja on saatavilla tätä.

ympäristö

European Green Deal: Uusi rahoitusmekanismi uusiutuvien energialähteiden lisäämiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on julkaissut säännöt uudesta EU: n uusiutuvien energialähteiden rahoitusmekanismi, sovelletaan vuoden 2021 alusta. Tämä mekanismi helpottaa jäsenvaltioiden yhteistyötä rahoittamaan ja toteuttamaan uusiutuvia energialähteitä koskevia hankkeita - joko isäntä- tai avunantajamaana. Tuotettu energia otetaan huomioon kaikkien osallistuvien maiden uusiutuvaa energiaa koskevissa tavoitteissa ja syötetään EU: hun Euroopan vihreä sopimus pyrkimys saavuttaa hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Energiakomissaari Kadri Simson sanoi: "Jotta kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää Euroopassa vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, meidän on lisättävä merkittävästi uusiutuvien energialähteiden osuutta. Tämä mekanismi tarjoaa lisävälineen investointien helpottamiseksi puhtaan energian hankkeisiin. Se kannustaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja antaa käytännön sysäyksen vihreän elpymisen ponnisteluille tulevina vuosina. Se voi auttaa stimuloimaan Euroopan taloutta saamalla laajamittaisia ​​hankkeita paikalle ja tukemalla paikallisia pk-yrityksiä ja luomalla työpaikkoja. "

Kuten ohjelmassa määrätään Energiaunionin hallintoa koskeva asetus, tätä mekanismia hallinnoi komissio, joka kokoaa sijoittajat ja projektin kehittäjät säännöllisten julkisten tarjouskilpailujen kautta. Sen avulla 'osallistuvat jäsenvaltiot' voivat maksaa vapaaehtoisia rahoitusosuuksia järjestelmään, jota käytetään uusiutuvan energian hankkeisiin kiinnostuneissa jäsenvaltioissa ('isäntäjäsenvaltiot'). Lisätietoja on saatavilla tätä (mukaan lukien linkki täytäntöönpanoasetukseen), tässä tietosivu ja Uusiutuvan energian rahoitusmekanismi Nettisivu.

Continue Reading

ympäristö

Eurooppalainen ympäristöystävällinen tarjouspyyntö: miljardin euron investointi vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on päättänyt käynnistää miljardin euron hakemuksen tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin, jotka vastaavat ilmastokriisiin ja auttavat suojelemaan Euroopan ainutlaatuisia ekosysteemejä ja biologista monimuotoisuutta. Horisontti 1 -rahoitus Eurooppalainen vihreän tarjouksen kutsu, joka avataan huomenna rekisteröintiä varten, kannustaa Eurooppaa toipumaan koronaviruskriisistä muuttamalla vihreät haasteet innovaatiomahdollisuuksiksi.

Innovaatio-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus- ja nuorisokomissaari Mariya Gabriel sanoi: "Miljardin euron eurooppalainen vihreän diilin ehdotuspyyntö on viimeinen ja suurin Horisontti 1 -puiteohjelman ehdotuspyyntö. Koska innovaatio on sydämessään, tämä investointi nopeuttaa oikeudenmukaista ja kestävää siirtymistä ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2020 mennessä. Koska emme halua kenenkään jäävän jälkeen systeemisestä muutoksesta, vaadimme erityistoimia, jotta kansalaiset saisivat uusia toimintatapoja ja parantaisivat yhteiskunnallista merkitystä ja vaikutuksia. "

Tämä Green Deal -pyyntö eroaa tärkeiltä osin edellisestä Horisontti 2020 -puhelut. Ottaen huomioon haasteiden kiireellisyyden, sillä pyritään selkeisiin, havaittaviin tuloksiin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä. Toimintoja on vähemmän, mutta kohdennetumpia, laajempia ja näkyvämpiä, keskittyen nopeaan skaalautuvuuteen, levittämiseen ja käyttöönottoon.

Tämän ehdotuspyynnön perusteella rahoitettujen hankkeiden odotetaan tuottavan konkreettisia tuloksia kymmenellä alalla: kahdeksalla aihealueella, jotka heijastavat Euroopan vihreä sopimus ja kaksi horisontaalista aluetta - tietämyksen vahvistaminen ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen - jotka tarjoavat pidemmän aikavälin näkökulman Euroopan vihreässä sopimuksessa määriteltyjen muutosten toteuttamiseen. Lisätietoja on tässä lehdistötiedote ja tässä tietosivu.

Continue Reading

ympäristö

#GreenDeal - Toimet maailmanlaajuisen metsäkadon torjunnan tehostamiseksi

Julkaistu

on

Parlamentin jäsenet hahmottavat, miten EU voi osallistua maailmanlaajuisen metsäkadon torjuntaan, ja vaativat sisäisen politiikan tarkistamista Euroopan metsien suojelemiseksi.

Tiistaina päätöslauselmassa, joka hyväksyttiin tiistaina äänin 543 puolesta, 47 vastaan ​​ja 109 tyhjää komission tiedonantoParlamentin jäsenet vaativat enemmän tukea metsien suojelemiseksi, palauttamiseksi ja kestäväksi hoidoksi, biologisen monimuotoisuuden ja hiilinielujen suojelemiseksi sekä metsien tuottavuuden ja ekosysteemipalvelujen tunnustamiseksi.

Sitovat tavoitteet ja tehokkaat säännöt

Täysistunto haluaa sitovat tavoitteet metsien ekosysteemien, erityisesti alkumetsien, suojelemiseksi ja palauttamiseksi EU: n 2030 biologista monimuotoisuutta koskevan strategian ehdotusten mukaisesti. Parlamentin jäsenet kehottavat komissiota ehdottamaan rahoituslaitoksille due diligence -sääntöjä, jotka estäisivät EU: n rahoitusyksiköitä tai pankkeja olemasta suoraan tai epäsuorasti sidoksissa metsien hävittämiseen, metsien huonontumiseen tai luonnon ekosysteemien heikkenemiseen, mikä aiheuttaa alkuperäiskansojen asukkaille usein ihmisoikeusloukkauksia .

Toimitusketjut ja kauppasopimukset, joissa ei ole metsäkatoa

Komission olisi ehdotettava toimenpiteitä EU: n markkinoille saatettujen tuotteiden ja hyödykkeiden kestävien ja metsäkadosta vapaiden toimitusketjujen varmistamiseksi ja keskityttävä erityisesti maahantuotujen metsien hävittämiseen. Lisäksi tulevissa kauppa- ja investointisopimuksissa on oltava sitovia säännöksiä metsien hävittämisen estämiseksi, päätöslauselmaesityksen mukaan. Lopuksi parlamentin jäsenet haluavat, että Euroopan vihreän kaupan ulkoista ulottuvuutta vahvistetaan liittoutumien ja kumppanuuksien avulla kolmansien maiden kanssa ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden häviämisen torjumiseksi.

Ensisijaisten metsien suojelu

Vuosina 1990--2016 menetettiin 1.3 miljoonaa neliökilometriä maailman metsiä, mikä tuhosi biologista monimuotoisuutta, ilmastoa, ihmisiä ja taloutta.

Metsitys, jossa puita istutetaan alueelle, jota ei aiemmin metsitetä, voi tietyissä olosuhteissa auttaa EU: ta saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä, parlamentin jäsenet totesivat. Äskettäin istutetut metsät eivät kuitenkaan voi korvata ensisijaisia ​​metsiä, jotka tarjoavat enemmän hiilidioksidivarastoa ja tärkeämpiä elinympäristöjä kuin nuoremmat ja uudet istutetut.

Lisätietoja

Continue Reading
Mainos

Facebook

Twitter

Nousussa