Liity verkostomme!

Ilmastonmuutos

# Ilmastonmuutos on suurempi taloudellinen riski kuin #Coronavirus EKP: n Schnabel sanoo

Julkaistu

on

Koronaviruspandemia osoittaa selvästi, miksi keskuspankkien on otettava suurempi rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, vaikka kysymys ei aluksi näyttäisikään liittyvän rahapolitiikkaan, sanoi Euroopan keskuspankin hallituksen jäsen Isabel Schnabel, kirjoittavat Balazs Koranyi ja Frank Siebelt.

Alun perin pelkästään terveyskriisi, pandemia on aiheuttanut taloudellisia aaltoja ympäri maailmaa, joka on vaikuttanut jokaiseen kansakuntaan ja pakottanut keskuspankit antamaan ennennäkemättömän tuen taloudellisen toiminnan tukemiseksi. Ilmastonmuutoksen aiheuttaman entistä suuremman riskin vuoksi EKP: n on pidettävä tämä kysymys korkealla asialistallaan tarkastellessaan toimintapolitiikkaansa, Schnabel kertoi Reutersille haastattelussa.

"Ilmastonmuutos on todennäköisesti suurin haasteemme, paljon suurempi kuin pandemia", Schnabel sanoi. "Vaikka tämä terveyssokki ei liittynyt täysin rahapolitiikkaan, sillä on kuitenkin valtavia vaikutuksia rahapolitiikkaan", hän sanoi.

"Sama pätee ilmastonmuutokseen, ja siksi keskuspankit eivät voi sivuuttaa sitä." Valvontaviranomaisensa kautta EKP voi vaatia pankkeja toimittamaan ilmastoriskien arvioinnin, mikä voi sitten vaikuttaa niiden saatavuuteen keskuspankkirahoitukseen, jos tällä arvioinnilla on suora vaikutus vakuuksien arvostamiseen, Schnabel sanoi.

Keskuspankin olisi myös pakotettava Euroopan unionia lisäämään vihreä elementti pitkään viivästyneeseen hankkeeseensa perustaa pääomamarkkinaunioni, koska keskittyminen vihreään rahoitukseen voisi antaa blokille kilpailuedun, hän väitti. Schnabel, joka on aiemmin ilmaissut skeptisyyttä EKP: n joukkovelkakirjalainojen vääristymisestä kohti vihreitä joukkovelkakirjoja, lisäsi, että hänen näkemyksensä aiheesta "kehittyi edelleen".

"On sitä mieltä, että meidän on pidettävä kiinni markkinoiden neutraalisuudesta", hän sanoi. "Ja on vaihtoehtoinen näkemys siitä, että markkinat eivät hinnoittele ilmastoriskejä kunnolla, joten markkinoilla on vääristymiä, joten markkinoiden neutraalisuus ei välttämättä ole oikea vertailuarvo."

EKP on jo yksi vihreän omaisuuden suurimmista ostajista, ja sillä on noin 20 prosenttia vihreistä joukkovelkakirjoista, jotka ovat oikeutettuja sen ostoihin, jolloin nykyisten sääntöjen mukaan ei ole juurikaan mahdollisuutta ostaa lisää.

Ilmastonmuutos

Vihreä siirtymä: Hiilidioksidipäästöt kasvavat edelleen, mutta EU tukee globaalia kehitystä

Julkaistu

on

Komission yhteinen tutkimuskeskus on julkaissut uuden tutkimuksen aiheesta Fossiilinen CO2 päästöt kaikkiin maailman maihinvahvistamalla uudelleen, että EU on onnistunut erottamaan talouskasvun ilmastonmuutosta aiheuttavista päästöistä. Fossiilinen CO2 EU: n jäsenvaltioiden ja Ison-Britannian päästöt laskivat vuonna 2019, kun taas maailmanlaajuisesti CO: n kasvu2 päästöt jatkuivat vuonna 2019, vaikkakin hieman hitaammin.

21-luvun alusta lähtien maailmanlaajuiset kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet tasaisesti. Kuitenkin EU: n jäsenvaltiot ja Yhdistynyt kuningaskunta vaikuttivat suuntaukseen CO: lla2 fossiilisten polttoaineiden polttamisen ja prosessien päästöt laskivat 3.8% vuonna 2019 edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä tarkoittaa EU: ta ja Yhdistyneen kuningaskunnan fossiilista hiilidioksidia2 päästöt olivat 25% alle vuoden 1990 tason - suurin vähennys eniten päästöjä aiheuttaneilla talousalueilla ympäri maailmaa. Vuodesta 1990 lähtien myös hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet2 päästöt asukasta kohti ja rahatuotannon intensiteetti koko Euroopassa.

Nämä vähennykset on saavutettu yhdistämällä hillitsemispolitiikkoja, joilla pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä energia-, teollisuus- ja rakennusalalla, ja niitä jatketaan uusilla ponnisteluilla komission alaisuudessa. Euroopan vihreä sopimus. Nämä ovat viimeisimpien päivitysten tuloksia Päästötietokanta maailmanlaajuiseen ilmakehätutkimukseen (EDGAR), YTK: n ainutlaatuinen työkalu, jolla tuetaan politiikan vaikutusten arviointia ja ilmastoneuvotteluja, ja joka tarjoaa vertailukohdan kansallisiin ja maailmanlaajuisiin arvioihin. Lisätietoja on YTK: n lehdistössä vapauta.

Continue Reading

Ilmastonmuutos

Euroopan ympäristökeskuksen raportti: Saastumisen ja ilmastonmuutoksen torjuminen Euroopassa parantaa terveyttä ja hyvinvointia

Julkaistu

on

Pääaineen mukaan arviointi terveydestä ja ympäristöstä Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tänään julkaisema huonolaatuinen ympäristö aiheuttaa joka kahdeksan eurooppalaisen kuoleman. Ilma- ja melusaaste, ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten lämpöaallot, ja altistuminen vaarallisille kemikaaleille aiheuttavat terveydentilaa Euroopassa. Lisäksi COVID-19-pandemia on loistava esimerkki monimutkaisista yhteyksistä ympäristön, sosiaalisten järjestelmiemme ja terveytemme välillä, ja tekijät, jotka aiheuttavat taudin ihmisen toiminnan aiheuttaman ympäristön pilaantumisen vuoksi.

Ympäristö-, valtameri- ja kalastuskomissaari Virginijus Sinkevičius sanoi: "Ympäristön tilan ja väestömme terveyden välillä on selkeä yhteys. Kaikkien on ymmärrettävä, että huolehtimalla planeetastamme emme pelasta pelkästään ekosysteemejä vaan myös ihmishenkiä, etenkin heikoimmassa asemassa olevia. Euroopan unioni on omistautunut tälle lähestymistavalle, ja uuden biologisen monimuotoisuuden strategian, kiertotalouden toimintasuunnitelman ja muiden tulevien aloitteiden avulla olemme tiellä rakentamassa kestävämpää ja terveellisempää Eurooppaa Euroopan kansalaisille ja muillekin. "

Terveys- ja elintarviketurvallisuuskomissaari Stella Kyriakides sanoi: "COVID-19 on ollut jälleen uusi herätys, joka saa meidät tietoiseksi ekosysteemiemme ja terveytemme välisestä suhteesta ja tarpeesta kohdata tosiasiat - tapa, jolla elämme, kulutamme ja tuottaa haittaa ilmastolle ja vaikuttaa kielteisesti terveyteen. Olemme sitoutuneet voimakkaasti kansalaisten ja maapallon terveyden suojelemiseen kestävästä ja terveellisestä ruoasta peräisin olevasta maatilasta haarukka -strategiaamme Euroopan tulevaan syöpäsuunnitelmaan. "

Raportissa korostetaan, että integroitu lähestymistapa ympäristö- ja terveyspolitiikkaan tarvitaan ympäristöriskien torjumiseksi, haavoittuvimpien suojelemiseksi ja luonnon hyödyn hyödyntämiseksi terveyden ja hyvinvoinnin tueksi. Lisätietoja on saatavilla lehdistötiedote.

Continue Reading

Ilmastonmuutos

EU: n edistyminen #ClimateChange-tavoitteiden saavuttamisessa

Julkaistu

on

EU on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjensä vähentämiseksi vuoteen 2020 mennessä. Taistelu ilmastomuutoksesta on EU: n ensisijainen tavoite. Se on sitoutunut joukkoon mitattavissa olevia tavoitteita ja ottanut useita toimenpiteet kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Mitä edistystä on jo saavutettu?

2020-ilmastotavoitteet saavutetaan

Graafinen esitys kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä EU: ssa vuosina 1990-2020 ja ennusteisiin vuoteen 2035 saakkaGraafinen esitys kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä EU: ssa vuosina 1990-2020 ja ennusteisiin vuoteen 2035 saakka

EU: n tavoitteet vuodelle 2020 on asetettu ilmaston ja energian alalla paketti hyväksytty 2008: ssä. Yksi sen tavoitteista on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20% verrattuna 1990-tasoihin.

Vuoteen 2018 mennessä kasvihuonekaasupäästöjen määrä EU: ssa oli vähentynyt 23.2% vuoden 1990 tasoon verrattuna. Tämä tarkoittaa, että EU on hyvällä tiellä tavoitteensa saavuttamiseksi vuodelle 2020. Jäsenvaltioiden viimeisimpien, olemassa oleviin toimenpiteisiin perustuvien ennusteiden mukaan päästöjen vähennys olisi kuitenkin vain noin 30% vuoteen 2030 mennessä. EU: n päästötavoite vuodelle 2030, asetettu Vuonna 2008 vähennys on 40 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna, ja parlamentti pyrkii asettamaan vielä kunnianhimoisempi tavoite 55%.

Marraskuussa 2019, Parlamentti julisti ilmaston hätätilanteen pyytäen komissiota mukauttamaan kaikki ehdotuksensa 1.5 ° C: n tavoitteen mukaisesti ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi ja varmistamaan, että kasvihuonekaasupäästöt vähenevät merkittävästi.

Uusi komissio esitti vastauksena Euroopan vihreä sopimus, tiekartta Euroopasta ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Edistyminen energia- ja teollisuusaloilla

Edellä mainitun vuoden 2020 tavoitteen saavuttamiseksi EU ryhtyy toimiin useilla aloilla. Yksi niistä on EU: n päästökauppajärjestelmä (ETS) kattaa kasvihuonekaasupäästöt suurista laitoksista energia- ja teollisuussektorilla sekä ilmailualalla, jonka osuus on noin 40 prosenttia EU: n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

Vuosina 2005–2018 EU: n päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvien voimalaitosten ja tehtaiden päästöt vähenivät 29%. Tämä on selvästi enemmän kuin vuoden 23 tavoitteeksi asetettu 2020 prosentin vähennys.

Kansallisten tavoitteiden tila

Muiden alojen (asuminen, maatalous, jätteet, liikenne, muttei lentoliikenne) päästöjen vähentämiseksi EU: n maat esittivät kansalliset päästövähennystavoitteet Ponnisteluja koskevan päätöksen nojalla. Kansallisten tavoitteiden kattamien alojen päästöt olivat 11% pienemmät vuonna 2018 kuin vuonna 2005, ylittäen vuonna 2020 asetetun 10 prosentin vähennystavoitteen.

Infografia, joka näyttää EU-maiden kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2018 ja vertailee edistymistä kohti vuoden 2020 päästövähennystavoitettaEU-maiden tavoitteet
Lisää infografioita ilmastomuutoksesta

Continue Reading
Mainos

Facebook

Twitter

Nousussa