Liity verkostomme!

Ilmailu strategia Euroopalle

Komissio hyväksyi 4.4 miljoonan euron tukitoimenpiteen Burgasin ja Varnan lentokentille #Coronaviruksen puhkeamisen yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 4.4 miljoonan euron Bulgarian tukitoimenpiteen Burgasin ja Varnan lentokentille koronaviruksen puhkeamisen yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Julkinen tuki tapahtuu siten, että näitä kahta lentokenttää hallinnoivan yrityksen Fraport Twin Star Airport Management AD: n suoritettavien käyttöoikeusmaksujen maksaminen lykätään Bulgarian hallitukselle, joka omistaa lentoasemien infrastruktuurit.

Toimenpiteen tarkoituksena on auttaa kahta lentokenttää selvittämään koronaviruksen puhkeamisen aiheuttamat likviditeettivajeet vähentämällä lentokentän pitäjälle aiheutuvia kustannuksia. Komissio totesi toimenpiteen olevan väliaikaisessa kehyksessä vahvistettujen ehtojen mukainen.

Erityisesti maksun lykkäystä voidaan myöntää vain tämän vuoden loppuun saakka, ja sen kesto on yksi vuosi. Lisäksi maksun lykkäämiseen sisältyy vähimmäispalkkio väliaikaisen kehyksen mukaisesti.

Sen vuoksi komissio päätteli, että toimenpide on välttämätön, tarkoituksenmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavien häiriöiden korjaamiseksi SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja väliaikaisessa kehyksessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen nojalla. Lisätietoja väliaikaisesta kehyksestä ja muista toimista, joita komissio on toteuttanut koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten torjumiseksi, löytyy tätä.

Ei-luottamuksellinen toisinto päätöksestä on saatavilla tunnuksella SA.58095 vuonna valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu sivustolla, kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Ilmailu strategia Euroopalle

Komissio hyväksyy 25 miljoonan euron belgialaisen tuen maahuolintapalvelujen tarjoajan Aviapartnerin tukemiseen #Coronaviruksen puhkeamisen yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 25 miljoonan euron belgialaisen tukitoimenpiteen Aviapartnerin tukemiseksi, joka on Brysselin kansallisen lentokentän (Zaventem) maahuolintapalvelujen tarjoaja. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuen väliaikainen kehys. Toimenpiteestä myönnetään tukea vaihtovelkakirjalainan muodossa. Pääomapohjan vahvistamistoimenpiteen tarkoituksena on varmistaa, että Aviapartnerilla on riittävästi likviditeettiä toimintansa jatkamiseen. Aviapartner on tärkeä toimija Brysselin kansallisella lentokentällä (Belgian päälentoasema).

Aviapartnerin epäonnistuminen aiheuttaisi merkittäviä häiriöitä Belgian taloudelle ja yhteyksille. Komissio totesi, että Belgian ilmoittama toimenpide on väliaikaisessa kehyksessä vahvistettujen ehtojen mukainen. Erityisesti (i) toimenpide ei ylitä Aviapartnerin elinkelpoisuuden varmistamiseksi tarvittavaa vähimmäismäärää eikä ylitä pääomamääränsä palauttamista ennen koronaviruksen puhkeamista; ii) järjestelmä tarjoaa valtiolle riittävän korvauksen; iii) toimenpiteiden ehdot kannustavat tuensaajia ja / tai niiden omistajia palauttamaan tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa; v) Suojatoimenpiteet sen varmistamiseksi, etteivät edunsaajat hyöty kohtuuttomasti valtion pääomapohjan myöntämistuesta, mikä vahingoittaa oikeudenmukaista kilpailua yhtenäismarkkinoilla, kuten hankintakielto, jotta vältetään aggressiivinen kaupallinen laajentuminen.

Komissio päätteli, että toimenpide on välttämätön, tarkoituksenmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavien häiriöiden korjaamiseksi SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja väliaikaisessa kehyksessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen nojalla. Lisätietoja väliaikaisesta kehyksestä ja muista toimista, joita komissio on toteuttanut koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten torjumiseksi, löytyy tätä.

Ei-luottamuksellinen toisinto päätöksestä on saatavilla tunnuksella SA.57637 vuonna valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu sivustolla, kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Continue Reading

Ilmailu strategia Euroopalle

Komissio allekirjoittaa #Aviation -sopimuksen #Japanin kanssa

Julkaistu

on

Euroopan komissio ja Japani allekirjoittivat 22. kesäkuuta siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen, joka lisää entisestään EU: n jo vahvaa yhteistyötä Japanin kanssa ja vahvistaa EU: n ilmailuteollisuuden kilpailukykyä.

Tällä kahdenvälisellä siviili-ilmailun turvallisuussopimuksella (BASA) tuetaan EU: n ilmailutuotteiden valmistajia lisäämään kauppaa ja markkinaosuutta Japanin markkinoilla. BASA poistaa ilmailutuotteiden arvioinnin ja testauksen tarpeettomat päällekkäisyydet, vähentää viranomaisten ja ilmailualan kustannuksia ja edistää yhteistyötä EU: n ja Japanin siviili-ilmailuviranomaisten välillä. Yhteiset säännöt helpottavat eurooppalaisten ja japanilaisten yritysten yhteistyötä ja vähentävät viranomaisten hallinnollista taakkaa luomalla parempia sijoitusmahdollisuuksia ja vahvistamalla taloudellista hyvinvointia ja kasvua.

Liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi: "Tämä sopimus helpottaa ilmailuteollisuutemme pääsyä Japanin ilmailutuotemarkkinoille ja auttaa tätä kärsimään joutunutta sektoria toipumaan kriisistä. Olemme myös tehostamassa yhteistyötä EU: n ja Japanin ilmailuviranomaisten välillä kohti entistä korkeampaa siviili-ilmailun turvallisuuden ja ympäristön yhteensopivuuden tasoa. "

Täysi lehdistötiedote ja sopimus ovat saatavilla verkossa.

Continue Reading

Ilmailu strategia Euroopalle

Lentoturvallisuus: Komissio hyväksyi uuden #EUAirSafetyList

Julkaistu

on

Euroopan komissio on päivittänyt EU: n lentoturvallisuusluettelon, luettelon lentoyhtiöistä, joihin sovelletaan toimintakieltoa tai toimintarajoituksia Euroopan unionissa, koska ne eivät täytä kansainvälisiä turvallisuusstandardeja. Komissio haluaa varmistaa korkeimman lentoturvallisuuden kaikille Euroopan unionissa matkustaville matkustajille.

Tämänpäiväisen päivityksen jälkeen kaikki Armeniassa sertifioidut lentoyhtiöt on lisätty luetteloon arvioituaan tarkemmin maan turvallisuusvalvontavalmiuksia. Tämä päätös seuraa Armenian siviili-ilmailukomitean (CAC) ja kuuden armenialaisen lentoliikenteen harjoittajan kuulemistilaisuutta.

Lisäksi luetteloa lentoliikenteen harjoittajista, jotka ovat saaneet todistuksen Kongossa (Brazzaville), Kongon demokraattisessa tasavallassa, Kirgisiassa, Libyassa, Nepalissa ja Sierra Leonessa, on tarkistettu ja muutettu lisäämällä näiden maiden uusia lentoliikenteen harjoittajia ja lentoliikenteen harjoittajia, joita ei ole olemassa enää poistettu.

Liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi: ”EU: n lentoturvallisuusluetteloa olisi käytettävä välineenä, joka auttaa lentoyhtiöitä ja luetteloon merkittyjä maita arvioimaan uudelleen ja parantamaan lentostandardejaan. Armenialaisten lentoliikenteen harjoittajien sisällyttäminen EU: n lentoturvallisuusluetteloon on tehty lentoturvallisuuskomitean yksimielisen lausunnon perusteella. Komissio on Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston avustuksella valmis yhteistyöhön ja investointeihin Armeniaan ilmailun turvallisuuden parantamiseksi. "

EU: n lentoturvallisuusluettelo auttaa paitsi ylläpitämään korkeatasoista turvallisuutta EU: ssa, mutta auttaa myös lentoyhtiöitä ja maita parantamaan turvallisuustasoaan, jotta ne lopulta poistetaan luettelosta. Lisäksi EU: n lentoturvallisuusluettelosta on tullut tärkeä ennaltaehkäisevä työkalu, koska se motivoi turvallisuusongelmilla kärsineitä maita toimimaan niiden suhteen ennen kuin EU: n lentoturvallisuusluettelon kieltäminen olisi tarpeen.

Tämänpäiväisen päivityksen jälkeen yhteensä 96 lentoyhtiötä on kielletty EU: n taivaalta:

  • 90 lentoyhtiötä, joille on myönnetty lupa 16 valtiossa *, näiden valtioiden ilmailuviranomaisten riittämättömän turvallisuusvalvonnan vuoksi;
  • kuusi yksittäistä lentoyhtiötä havaittujen vakavien turvallisuuspuutteiden perusteella: Avior Airlines (Venezuela), Blue Wing Airlines (Suriname), Iran Aseman Airlines (Iran), Iraqi Airways (Irak), Med-View Airlines (Nigeria) ja Air Zimbabwe (Zimbabwe). .

Kolmea muuta lentoyhtiötä koskevat toimintarajoitukset, ja ne voivat lentää EU: hun vain tietyillä ilmatyypeillä: Air Service Comores (Komorit), Iran Air (Iran) ja Air Koryo (Pohjois-Korea).

Tausta

Tänään päivitetty lentoturvallisuusluettelo perustuu niiden jäsenvaltioiden lentoturvallisuusasiantuntijoiden yksimieliseen lausuntoon, jotka kokoontuivat 12. – 14. Toukokuuta 2020 EU: n lentoturvallisuuskomitean (ASC) alaisuudessa videoneuvottelun kautta. Komitean puheenjohtajana toimii Euroopan komissio Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (EASA) tuella. Päivitys sai myös Euroopan parlamentin liikennevaliokunnan tuen. Arviointi tehdään kansainvälisten turvallisuusstandardien ja erityisesti Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) julkaisemien standardien mukaisesti. Komissio etsii jatkuvasti tapoja parantaa lentoturvallisuutta, erityisesti tekemällä yhteistyötä maailmanlaajuisten ilmailuviranomaisten kanssa maailmanlaajuisten turvallisuusnormien nostamiseksi.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia EU: n lentoturvallisuusluettelossa

Luettelo lentoyhtiöistä, joiden toiminta on kielletty EU: ssa

Ilmailualan merkitys Euroopan taloudelle

EASA: n teknisen yhteistyön hankkeet

* Afganistan, Angola (lukuun ottamatta 2 lentoyhtiötä), Armenia, Kongo (Brazzaville), Kongon demokraattinen tasavalta, Djibouti, Päiväntasaajan Guinea, Eritrea, Kirgisia, Liberia, Libya, Moldova (lukuun ottamatta kolme lentoyhtiötä), Nepal , São Tomé ja Príncipe, Sierra Leoné ja Sudan.

Continue Reading
Mainos

Facebook

Twitter

Nousussa