Liity verkostomme!

Eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvointi ja suojelu: EU: n lakien selitys

Julkaistu

on

Söpö lähikuva euroopan villikissastaEurooppalainen villikissa © AdobeStock / creativenature.nl 

EU: lla on maailman korkeimmat eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset. Selvitä, miten lainsäädäntö suojaa villieläimiä, lemmikkejä sekä tuotanto- ja laboratorioeläimiä.

Euroopan unioni on puolustanut eläinten hyvinvointia yli 40 vuotta, ja se on laajalti tunnustettu maailmanlaajuiseksi johtajaksi, jolla on joitain maailman parhaimmista eläinten hyvinvointistandardeista. EU: n säännöt ovat vaikuttaneet myönteisesti myös EU: n ulkopuolisten maiden lainsäädäntöön. Ne koskevat pääasiassa tuotantoeläimiä (tilalla, kuljetuksen aikana ja teurastettaessa), mutta myös villieläimiä, laboratorioeläimiä ja lemmikkieläimiä.

Maatilan eläinten hyvinvointi

Ensimmäiset EU: n säännöt tuotantoeläinten suojelemiseksi vuodelta 1970s. 1998 direktiivi tuotantoeläinten suojelemisesta vahvistetut yleiset standardit kaikkien elintarvikkeiden, villan, ihon, turkisten tai muiden viljelykäyttöön tarkoitettujen eläinten - mukaan lukien kalat, matelijat ja sammakkoeläimet - suojelemiseksi, ja se perustuu Maataloudessa pidettävien eläinten suojelemista koskeva eurooppalainen yleissopimus ja 1978.

Eläinten hyvinvointia koskevat EU: n säännöt heijastavat niin kutsuttuja viittä vapautta:
  • Vapaus nälkään ja janoon
  • Vapaus epämukavuudesta
  • Vapaa kipu, vamma ja tauti
  • Vapaus ilmaista normaalia käyttäytymistä
  • Vapaus pelosta ja ahdistuksesta

EU: n säännöt eläinten suojelu ja hyvinvointi kuljetuksen aikana hyväksyttiin vuonna 2004. Parlamentti vaati kuitenkin 14. helmikuuta 2019 antamassaan päätöslauselmassa parempi täytäntöönpano, seuraamukset ja lyhyemmät matka-ajat.

Euroopan parlamentin jäsenet perustivat 19. kesäkuuta 2020 tutkintavaliokunta tutkimaan väitettyjä rikkomuksia eläinten hyvinvointia koskevien EU: n sääntöjen soveltamisessa kuljetuksen aikana EU: n sisällä ja sen ulkopuolella.

Muut EU: n säännöt asettavat tuotantoeläinten hyvinvointistandardit vuoden XNUMX aikana tainnutus ja teurastussekä tiettyjen eläinryhmien, kuten vasikat, sikoja että munivat kanat.

Parlamentti hyväksyi lokakuussa 2018 uuden asetuksen aiheesta eläinlääkkeitä hillitä lääkkeiden käyttöä huonojen olosuhteiden korvaamiseksi tai saada eläimet kasvamaan nopeammin.

Yhdessä uuden esittelyn kanssa Maatilasta haarukka -strategia kestävämmälle maataloudelle, Euroopan komissio arvioi parhaillaan kaikkia tuotantoeläinten hyvinvointia koskevaa EU: n lainsäädäntöä.

Luonnonsuojelu

EU suojelee EU: ssa luonnossa esiintyviä 500 luonnonvaraista lintua lintudirektiivin, kun taas luontodirektiivin tavoitteena on varmistaa harvinaiset, uhanalaiset tai endeemiset eläinlajit ja tyypilliset luontotyypit.

EU: n pölyttäjien aloite käynnistettiin vuonna 2018 tarttumaan siihen luonnonvaraisten pölyttävien hyönteisten väheneminen, etenkin mehiläiset. Parlamentti vaatii torjunta-aineiden vähentäminen edelleen ja tutkimusvarojen lisääminen. Parlamentti oli jo todennut tammikuussa 2018 hyväksytyssä mietinnössä alueellisia ja paikallisia mehiläislajikkeita olisi suojeltava paremmin.

Valaat ja delfiinit ovat suojattuja sieppaamisesta ja tappamisesta EU: n vesillä. Lisäksi EU on aina puolustanut EU: n täysimääräistä täytäntöönpanoa kaupallisen valaanpyynnön moratorio paikallaan vuodesta 1986.

EU: n asetus kieltää hyljetuotteiden kaupan.

Myös koskevat säännöt ansastustavat, jalkaloukkojen käytön kieltäminen villieläinten pyydystämisessä EU: ssa ja inhimillisten normien asettaminen.

EU panee täytäntöön ja ylittää yleissopimuksen määräykset Yleissopimus uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälisestä kaupastaa (Sites) sen kautta Wildlife elinkeinolaki Luonnonvaraisten tuotteiden kaupan varmistaminen ei johda lajien uhanalaisiin.

Komissio esitti toukokuussa 2020 kertomuksen kunnianhimoinen uusi biologista monimuotoisuutta koskeva strategia osana EU: n vihreä sopimus.

eläintarhoissa

EU: n säännöt villieläinten pitämisestä eläintarhoissa pyrkii vahvistamaan rooliaan biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä ja asettamaan normit suojatoimenpiteille, mukaan lukien eläinten asianmukaiset säilytystilat.

Eläinkokeet tieteellisiin tarkoituksiin

EU on luonut oikeudellisen kehyksen, joka säätelee eläinkokeita uusien lääkkeiden kehittämiseen, fysiologisiin tutkimuksiin ja elintarvikelisäaineiden tai kemikaalien testaamiseen. Säännöt perustuvat kolmen R: n periaatteeseen:

  • Korvaus (edistämällä vaihtoehtoisten menetelmien käyttöä)
  • Vähennys (yritetään käyttää vähemmän eläimiä samaan tavoitteeseen)
  • Hoito (pyrkimykset minimoida kipu ja kärsimys)

Eläinkokeet kosmetiikassa ja tällaisten tuotteiden markkinointi on kielletty EU: ssa. Parlamentti vaati vuonna 2018 hyväksymässään päätöslauselmassa a kosmeettisten eläinkokeiden maailmanlaajuinen kielto.

Lemmikkieläinten suojaus

jotta vähentää koirien ja kissojen laitonta kauppaa, Parlamentti vaati 12. helmikuuta 2020 annetussa päätöslauselmassa EU: n laajuista toimintasuunnitelmaa, tiukempia seuraamuksia ja pakollista rekisteröintiä.

Hoitaa lemmikkieläimiä perheensäään pitävien eurooppalaisten huolet kissan ja koiran turkikset on kielletty EU: ssa vuodesta 2008. Laki kieltää kissan ja koiran turkiksen ja kaikkien tällaista turkista sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen ja tuonnin tai viennin.

Kiitos yhdenmukaistettu EU: n säännöt lemmikkieläimistä, ihmiset voivat vapaasti liikkua karvaisten ystäviensä kanssa Euroopan unionissa.  lemmikkipassi tai eläinten terveystodistus on koirien, kissojen ja frettien ainoa vaatimus matkustaa EU: n rajojen yli, tietyin poikkeuksin.

Eläinten hyvinvointi

Antibioottien käyttö eläimillä vähenee

Julkaistu

on

Antibioottien käyttö on vähentynyt ja on nyt vähäisempää elintarviketuotantoeläimissä kuin ihmisillä, sanoo PDF-kuvake viimeisin raportti julkaisema Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC).

Yhden terveyden lähestymistapaa noudattaen kolmen EU: n viraston raportti esittää tietoja antibioottien kulutuksesta ja antibioottien kehityksestä mikrobilääkeresistenssin (AMR) Euroopassa vuosina 2016--2018.

Ruoantuotantoon tarkoitettujen eläinten antibioottien käytön merkittävä väheneminen viittaa siihen, että maakohtaiset toimenpiteet käytön vähentämiseksi ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Polymyksiineiksi kutsuttujen antibioottien luokan, joka sisältää kolistiinia, käyttö lähes puolittui vuosien 2016 ja 2018 välillä elintarviketuotantoeläimissä. Tämä on positiivinen kehitys, koska polymyksiinejä käytetään myös sairaaloissa monilääkeresistentteillä bakteereilla infektoituneiden potilaiden hoidossa.

Kuva EU: ssa on erilainen - tilanne vaihtelee huomattavasti maittain ja antibioottiluokittain. Esimerkiksi aminopenisilliinejä, kolmannen ja neljännen sukupolven kefalosporiineja ja kinoloneja (fluorokinoloneja ja muita kinoloneja) käytetään enemmän ihmisillä kuin elintarviketuotantoeläimillä, kun taas polymyksiinejä (kolistiini) ja tetrasykliinejä käytetään enemmän elintarviketuotantoeläimissä kuin ihmisillä .

Yhteys antibioottien käytön ja bakteeriresistenssin välillä

Raportti osoittaa, että karbapeneemien, kolmannen ja neljännen sukupolven kefalosporiinien ja kinolonien käyttö ihmisillä liittyy resistenssiin näille antibiooteille Escherichia coli ihmisten infektiot. Samanlaisia ​​assosiaatioita havaittiin elintarviketuotantoeläimille.

Raportissa tunnistetaan myös yhteydet eläinten mikrobilääkkeiden kulutuksen ja elintarviketuotantoeläinten bakteerien AMR: n välillä, mikä puolestaan ​​liittyy ihmisten bakteerien AMR: ään. Esimerkki tästä on Kampylobakteeri spp. bakteerit, joita esiintyy elintarviketuotantoon käytettävissä eläimissä ja jotka aiheuttavat elintarvikkeilla tarttuvia infektioita ihmisillä. Asiantuntijat löysivät yhteyden näiden bakteerien vastustuskyvystä eläimillä ja samojen bakteerien resistenssin välillä ihmisillä.

AMR: n torjunta yhteistyöllä

AMR on merkittävä maailmanlaajuinen kansanterveysongelma, joka aiheuttaa vakavan taloudellisen taakan. EFSA: n, EMA: n ja ECDC: n yhteistyön avulla toteutettu yhden terveyden lähestymistapa ja tässä raportissa esitetyt tulokset edellyttävät jatkuvia toimia AMR: n torjumiseksi kansallisella, EU: n ja maailmanlaajuisella tasolla terveydenhuollon aloilla.

Lisätietoja

Continue Reading

Eläinten hyvinvointi

Häkkikauden lopetus - historiallinen päivä eläinten hyvinvoinnille

Julkaistu

on

Věra Jourová, arvoista ja avoimuudesta vastaava johtaja

Euroopan komissio ehdotti tänään (30. kesäkuuta) lainsäädännöllistä vastausta Eurooppalaisen kansalaisaloitteen (End the Cage Age) lopettamiseen, jota tuki yli miljoona eurooppalaista 18 eri valtiosta.

Komissio hyväksyy lainsäädäntöehdotuksen vuoteen 2023 mennessä useiden tuotantoeläinten häkkien kieltämiseksi. Ehdotuksessa poistetaan häkkijärjestelmien käyttö vaiheittain ja lopulta kielletään kaikki aloitteessa mainitut eläimet. Siihen kuuluvat eläimet, jotka jo kuuluvat lainsäädännön piiriin: munivat kanat, emakot ja vasikat; ja muut mainitut eläimet, mukaan lukien: kanit, kananpoikien, kerrosten kasvattajat, broilerien kasvattajat, viiriäiset, ankat ja hanhet. Näiden eläinten osalta komissio on jo pyytänyt EFSA: ta (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) täydentämään olemassa olevaa tieteellistä näyttöä häkkien kieltämisen edellytysten määrittämiseksi.

Osana Farm to Fork -strategiaansa komissio on jo sitoutunut ehdottamaan eläinten hyvinvointilainsäädännön tarkistamista, mukaan lukien kuljetus ja kasvatus, joka on parhaillaan kuntotarkastuksessa, ja saatettava päätökseen kesään 2022 mennessä.

Terveys- ja elintarviketurvallisuuskomissaari Stella Kyriakides sanoi: "Tämä on historiallinen päivä eläinten hyvinvoinnille. Eläimet ovat tuntevia olentoja, ja meillä on moraalinen, yhteiskunnallinen vastuu varmistaa, että eläimet maatilalla heijastavat tätä. Olen päättänyt varmistaa, että EU pysyy eläinten hyvinvoinnin eturintamassa globaalilla tasolla ja että täytämme yhteiskunnalliset odotukset. "

Lainsäädännön rinnalla komissio etsii erityisiä tukitoimenpiteitä keskeisillä liittyvillä politiikan aloilla. Erityisesti uusi yhteinen maatalouspolitiikka tarjoaa taloudellista tukea ja kannustimia - kuten uusi ekosysteemiväline - auttaakseen maanviljelijöitä siirtymään eläimille sopivampiin tiloihin uusien standardien mukaisesti. On myös mahdollista käyttää Just Transition -rahastoa ja elvytys- ja sopeutumisvälinettä tukemaan maanviljelijöitä sopeutumisessa häkittömiin järjestelmiin.

Continue Reading

Eläinten kuljetukset

Auta viljelijöitä lopettamaan häkkikasvatus

Julkaistu

on

"Tuemme voimakkaasti tuotantoeläinten kansalaisaloitetta" Lopeta häkkikauden lopettaminen ". Yhden 1.4 miljoonan eurooppalaisen kanssa pyydämme komissiota ehdottamaan oikeita toimenpiteitä häkkikasvatuksen lopettamiseksi ", sanoi EPP-ryhmän parlamentin maatalousvaliokunnan jäsen Michaela Šojdrová.

”Eläinten hyvinvointi voidaan taata parhaiten, kun viljelijät saavat siihen oikeat kannustimet. Tuemme sujuvaa siirtymistä häkkeistä vaihtoehtoisiin järjestelmiin riittävän siirtymäkauden aikana, joka otetaan huomioon kullekin lajille erikseen ", Šojdrová lisäsi.

Koska Euroopan komissio on luvannut ehdottaa uutta eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä vuonna 2023, Šojdrová korostaa, että vaikutusten arviointi on tehtävä ennen vuotta 2022, mukaan lukien tarvittavan muutoksen kustannukset sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. "Koska eri lajit, munivat kanat tai kanit, edellyttävät erilaisia ​​ehtoja, ehdotuksen on katettava nämä erot lajikohtaisella lähestymistavalla vuoteen 2027 mennessä. Viljelijät tarvitsevat siirtymäkausia ja korvauksen korkeammista tuotantokustannuksista", Šojdrová sanoi.

"Eläinten hyvinvoinnin takaamiseksi ja eurooppalaisten maanviljelijöiden vahingoittamiseksi emme tarvitse tehokasta valvontaa, jos tuodut tuotteet ovat EU: n eläinten hyvinvointistandardien mukaisia. Tuontituotteiden on oltava eläinten hyvinvointia koskevien eurooppalaisten standardien mukaisia, jotta korkealaatuista tuotantoa ei korvata heikkolaatuisella tuonnilla ”, Šojdrová painotti.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa