Liity verkostomme!

Eläinten hyvinvointi

Uusi kysely osoittaa, että EU: n kansalaiset puolustavat #Wolves-ryhmää

Julkaistu

on

Euroopan kansalaiset tukevat susien suojelua, ja suurin osa vastustaa susien tappamista kaikissa olosuhteissa. Tämä on päätulos kuuden EU-maan aikuisten mielipidekyselystä, jonka Eurogroup for Animals tilasi. Poliitikkojen on aika kuunnella äänestäjiensä ääntä ja varmistaa, että lajia suojellaan edelleen tiukasti.

Savanta ComRes suoritti kuudessa EU: n jäsenvaltiossa - Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Puolassa ja Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää paremmin ihmisten mielipiteitä ja asenteita susien suojeluun kaikkialla Euroopassa.

6,137 55 EU: n kansalaista, jotka vastasivat, osoittivat kaiken kaikkiaan korkean tuen suden suojelulle etenkin Puolassa, Espanjassa ja Italiassa sekä suuren tietoisuuden susien eduista heidän paikalliselle ekosysteemilleen. Suurin osa aikuisista sanoo, että susien tappaminen on harvoin tai ei koskaan hyväksyttävää missään testatussa tilanteessa, jopa silloin, kun he ovat hyökänneet maatilan eläimiin (55%) tai valvoakseen populaation kokoa (XNUMX%).

Metsästäjien yhteisö ja jotkut jäsenvaltiot ovat vaatineet entistä joustavampaa suden populaation hallintaa, kyselyyn osallistuneet EU: n kansalaiset ovat eri mieltä. Sen sijaan 86% vastaajista kuudesta tutkituista maista on sitä mieltä, että kansallisten hallitusten ja EU: n olisi rahoitettava ja varustettava maanviljelijät välineillä, joilla suojataan tuotantoeläimiä susihyökkäyksiltä. 93% aikuisista on sitä mieltä, että susilla on oikeus esiintyä luonnossa. Samoin 89% on yhtä mieltä siitä, että susit kuuluvat luonnolliseen ympäristöömme samoin kuin kettujen, hirvien tai jänisten tavoin, ja 86% on sitä mieltä, että susien olisi hyväksyttävä elämään maissaan.

Ainakin kolme neljäsosaa haastatelluista aikuisista on samaa mieltä siitä, että maanviljelijöiden ja maaseudulla asuvien ihmisten tulisi olla rinnakkain susien ja muiden luonnonvaraisten eläinten kanssa vahingoittamatta niitä (78%). Vaikka 38% ajattelee, että sudet aiheuttavat vaaraa ihmisille, vain 39% sanoo tietävänsä, miten käyttäytyä, jos kohtaavat susi - joten on selvää, että nykypäivän kansalaisten kouluttamiseksi kuinka elää susien kanssa taas on tehtävä enemmän .

"Tämä tutkimus osoittaa yksiselitteisesti, että Euroopan kansalaiset tukevat voimakkaasti susien suojelemista ja vastustavat heidän tappamistaan ​​kaikissa olosuhteissa", sanoo Reineke Hameleers, Eurogroup for Animalsin toimitusjohtaja.

”Toivomme, että EU: n toimielimet ja jäsenvaltioiden poliitikot toimivat nyt yhdessä varmistaakseen nykyisen suojelutason ylläpitämisen, kun taas kansallista ja EU: n rahoitusta tarjotaan viljelijöille innovatiivisten välineiden kehittämiseksi ja tarjoamiseksi innovatiivisten välineiden avulla suojaamaan maatilan eläimiä susihyökkäyksiltä ja lisäämään suvaitsevaisuutta ja sosiaalista hyväksyttävyys. Itse asiassa äskettäin julkaistussa EU: n biologisen monimuotoisuuden strategiassa vuoteen 2030 kehotetaan jäsenvaltioita sitoutumaan olemaan huonontamatta suojeltujen lajien, kuten susi, suojelua. "

EU: n biologista monimuotoisuutta koskevassa strategiassa vuoteen 2030, joka on laadittu osana EU: n vihreää sopimusta, kehotetaan myös jäsenvaltioita varmistamaan, että vähintään 30% lajeista ja luontotyypeistä, jotka eivät tällä hetkellä ole suotuisassa tilassa, kuuluvat tähän luokkaan tai että niillä on vahva positiivinen suuntaus. Koska susien suojelulle on annettu suurta julkista tukea, Euroryhmä eläimille kehottaa maita, joissa lajia vainotaan yhä enemmän, kuten Suomi, Ranska ja Saksa, kuuntelemaan kansalaistensa mielipiteitä ja priorisoimaan ponnisteluja lajien suojelemiseksi ja konfliktien estämiseksi suurten lihansyöjät, kuten susit ja karhut, sekä lisäävät tietoisuutta siitä, kuinka he voivat toimia rinnakkain heidän kanssaan rauhallisesti ja ilman riskiä.

Lopuksi toivomme, että yhteisön edun mukaisten eläinlajien tiukasta suojelusta annetun Euroopan komission päivitetyn ohjeasiakirjan tuleva julkaiseminen antaa selkeämmän tiedon EU: n luontotyyppidirektiiviä koskeville EU: n jäsenvaltioille suden ja muiden suojeltujen lajien tappavan hallinnasta.

Eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvointi ja suojelu: EU: n lakien selitys

Julkaistu

on

Söpö lähikuva euroopan villikissastaEurooppalainen villikissa © AdobeStock / creativenature.nl

EU: lla on maailman korkeimmat eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset. Selvitä, miten lainsäädäntö suojaa villieläimiä, lemmikkejä sekä tuotanto- ja laboratorioeläimiä.

Euroopan unioni on puolustanut eläinten hyvinvointia yli 40 vuotta, ja se on laajalti tunnustettu maailmanlaajuiseksi johtajaksi, jolla on joitain maailman parhaimmista eläinten hyvinvointistandardeista. EU: n säännöt ovat vaikuttaneet myönteisesti myös EU: n ulkopuolisten maiden lainsäädäntöön. Ne koskevat pääasiassa tuotantoeläimiä (tilalla, kuljetuksen aikana ja teurastettaessa), mutta myös villieläimiä, laboratorioeläimiä ja lemmikkieläimiä.

Maatilan eläinten hyvinvointi

Ensimmäiset EU: n säännöt tuotantoeläinten suojelemiseksi vuodelta 1970s. 1998 direktiivi tuotantoeläinten suojelemisesta vahvistetut yleiset standardit kaikkien elintarvikkeiden, villan, ihon, turkisten tai muiden viljelykäyttöön tarkoitettujen eläinten - mukaan lukien kalat, matelijat ja sammakkoeläimet - suojelemiseksi, ja se perustuu Maataloudessa pidettävien eläinten suojelemista koskeva eurooppalainen yleissopimus ja 1978.

Eläinten hyvinvointia koskevat EU: n säännöt heijastavat niin kutsuttuja viittä vapautta:
 • Vapaus nälkään ja janoon
 • Vapaus epämukavuudesta
 • Vapaa kipu, vamma ja tauti
 • Vapaus ilmaista normaalia käyttäytymistä
 • Vapaus pelosta ja ahdistuksesta

EU: n säännöt eläinten suojelu ja hyvinvointi kuljetuksen aikana hyväksyttiin vuonna 2004. Parlamentti vaati kuitenkin 14. helmikuuta 2019 antamassaan päätöslauselmassa parempi täytäntöönpano, seuraamukset ja lyhyemmät matka-ajat.

Euroopan parlamentin jäsenet perustivat 19. kesäkuuta 2020 tutkintavaliokunnan tutkimaan väitettyjä rikkomuksia EU: n eläinten hyvinvointia koskevien sääntöjen soveltamisessa kuljetuksen aikana EU: n sisällä ja sen ulkopuolella.

Muut EU: n säännöt asettavat tuotantoeläinten hyvinvointistandardit vuoden XNUMX aikana tainnutus ja teurastussekä erityisten eläinryhmien, kuten vasikat, sikoja että munivat kanat.

Parlamentti hyväksyi lokakuussa 2018 uuden asetuksen aiheesta eläinlääkkeitä hillitä lääkkeiden käyttöä huonojen olosuhteiden korvaamiseksi tai saada eläimet kasvamaan nopeammin.

Yhdessä uuden esittelyn kanssa Maatilasta haarukka -strategia kestävämmälle maataloudelle, Euroopan komissio arvioi parhaillaan kaikkia tuotantoeläinten hyvinvointia koskevaa EU: n lainsäädäntöä.

Luonnonsuojelu

EU suojaa luonnossa esiintyviä 500 luonnonvaraista lintua lintudirektiivin, kun taas luontodirektiivin tavoitteena on varmistaa harvinaiset, uhanalaiset tai endeemiset eläinlajit ja tyypilliset luontotyypit.

EU: n pölyttäjien aloite käynnistettiin vuonna 2018 tarttumaan siihen luonnonvaraisten pölyttävien hyönteisten vähentyminen, etenkin mehiläiset. Parlamentti vaatii torjunta-aineiden vähentäminen edelleen ja tutkimusvarojen lisääminen. Parlamentti oli jo todennut tammikuussa 2018 hyväksytyssä mietinnössä alueelliset ja paikalliset mehiläislajikkeet olisi suojattava paremmin.

Valaat ja delfiinit ovat suojattuja sieppaamisesta ja tappamisesta EU: n vesillä. Lisäksi EU on aina puolustanut EU: n täysimääräistä täytäntöönpanoa kaupallisen valaanpyynnön moratorio paikallaan vuodesta 1986.

EU: n asetus kieltää hyljetuotteiden kaupan.

Myös koskevat säännöt ansastustavat, jalkaloukkojen käytön kieltäminen villieläinten pyydystämisessä EU: ssa ja inhimillisten normien asettaminen.

EU panee täytäntöön ja ylittää yleissopimuksen määräykset Yleissopimus uhanalaisten villieläin- ja kasvilajien kansainvälisestä kaupastaa (Sites) sen kautta Wildlife elinkeinolaki villieläintuotteiden kaupan varmistaminen ei johda lajien uhanalaisuuteen.

Komissio esitti toukokuussa 2020 kertomuksen kunnianhimoinen uusi biologista monimuotoisuutta koskeva strategia osana EU: n vihreä sopimus.

eläintarhoissa

EU: n säännöt villieläinten pitämisestä eläintarhoissa pyrkii vahvistamaan rooliaan biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä ja asettamaan normit suojatoimenpiteille, mukaan lukien eläinten asianmukaiset säilytystilat.

Eläinkokeet tieteellisiin tarkoituksiin

EU on luonut oikeudellisen kehyksen, joka säätelee eläintutkimuksia uusien lääkkeiden kehittämiseen, fysiologisiin tutkimuksiin ja elintarvikelisäaineiden tai kemikaalien testaamiseen. Säännöt perustuvat kolmen R: n periaatteeseen:

 • Korvaus (edistämällä vaihtoehtoisten menetelmien käyttöä)
 • Vähennys (yritetään käyttää vähemmän eläimiä samaan tavoitteeseen)
 • Hoito (pyrkimykset minimoida kipu ja kärsimys)

Kosmetiikan eläinkokeet ja tällaisten tuotteiden markkinointi ovat kiellettyjä EU: ssa. Vuonna 2018 hyväksytyssä päätöslauselmassa parlamentti kehotti kosmeettisten eläinkokeiden maailmanlaajuinen kielto.

Lemmikkieläinten suojaus

jotta torjua koirien ja kissojen laiton kauppa, Parlamentti vaati 12. helmikuuta 2020 annetussa päätöslauselmassa EU: n laajuista toimintasuunnitelmaa, tiukempia seuraamuksia ja pakollista rekisteröintiä.

Hoitaa lemmikkieläimiä perheensäään pitävien eurooppalaisten huolet kissan ja koiran turkikset on kielletty EU: ssa vuodesta 2008. Lainsäädäntö kieltää kissan ja koiran turkisten sekä kaikkien tällaista turkista sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen ja tuonnin tai viennin.

Kiitos yhdenmukaistettu EU: n säännöt lemmikkieläimistä, ihmiset voivat vapaasti liikkua karvaisten ystäviensä kanssa Euroopan unionissa. lemmikkipassi tai eläinten terveystodistus on koirien, kissojen ja frettien ainoa vaatimus matkustaa EU: n rajojen yli, tietyin poikkeuksin.

Continue Reading

Eläinten hyvinvointi

#FishWelfareGuidelines lupaavat miljoonien kalojen korkeamman hyvinvoinnin

Julkaistu

on

Eläinten hyvinvointia käsittelevä EU-foorumi on tänään (24. kesäkuuta) julkaissut veden laatua ja käsittelyä viljeltyjen kalojen hyvinvointia koskevia parhaita käytäntöjä koskevat ohjeet. Maamerkkisuuntaviivat ovat ensimmäinen konkreettinen askel EU: n tasolla korkeampien hyvinvointistandardien toteuttamiseksi kalatiloilla.

Onnelliset kalat ovat terveellisiä kaloja, mutta EU: n tasolla on toistaiseksi tehty vain vähän vesiviljelylaitoksissa kasvatettujen kalojen hyvinvoinnin parantamiseksi. EU: n eläinsuojelufoorumin yksimielisesti hyväksymät suuntaviivat kehitti työryhmä, jota johtaa Kreikka (EU: n suurin viljellyn kalan tuottaja) yhdessä Espanjan, Italian, Saksan, Tanskan ja Norjan sekä osallistujien kanssa kansalaisyhteiskunnan ryhmät, vesiviljelyala ja alan asiantuntijat.

Ohjeissa yksilöidään vesiviljelyn yleiset uhat, mukaan lukien akuutit stressitekijät, jotka "voivat aiheuttaa vammoja, kipuja, stressiä ja kärsimyksiä ... (ja) voivat tuoda pitkäaikaisia ​​vaikutuksia" ja krooniset stressit, jotka "voivat pitkällä aikavälillä heikentää immuunijärjestelmää, kasvua ja lisääntymistoiminto ”. Annetaan kehys ja käytännön ohjeet kärsimysten vähentämiseksi Euroopan kalanviljelylaitoksilta, samalla kun tuotetaan kestävästi korkealaatuista tuotetta kuluttajille.

Ohjelman hyväksyminen suuntaviivoihin tapahtuu erityisen onnistuneena ajankohtana, koska komissio aikoo käyttää näitä ohjeita osana vesiviljelyn kestävää kehitystä EU: ssa koskevissa uusissa strategisissa suuntaviivoissaan, jotka on tarkoitus antaa myöhemmin tänä vuonna. On tärkeää, että komissio perustaa nämä suuntaviivat kehittääkseen viljeltyjen kalojen viljelyä, kuljetusta ja lopettamista koskevat kattavat standardit.

Euroryhmä eläimille toimitusjohtaja Reineke Hameleers kertoi: ”Liian kauan nämä herkät ja kiehtovat eläimet ovat olleet Euroopan” Cinderella-lajeja ”, unohdetut ja jätetty sivuun. EU: ssa kasvatetaan kuitenkin vuosittain yli 6 miljardia kalaa. Niitä kasvatetaan monenlaisissa viljelyjärjestelmissä ja luontaisissa olosuhteissa. Laitteita ei ole suunniteltu välttämään vammoja eikä menettelyjä ole suunniteltu minimoimaan käsittelystä aiheutuvia kärsimyksiä.

"Yhteys lisääntyneen stressitason ja korkeamman immuunikatoviruksen välillä on yleisesti tunnustettu. Huonot karjanhoitokäytännöt kalanviljelylaitoksilla johtavat korkeampaan stressitasoon ja lopulta huonoon kalojen terveyteen. Onnelliset kalat ovat terveitä kaloja, eikä tätä voida enää sivuuttaa.

"Euroryhmä eläimiä varten -ryhmämme on ylpeä saadessamme osallistua näiden maamerkkien suuntaviivojen laatimiseen, ja haluamme kiittää Kreikkaa johtotehtävistä yhdessä EU: n muiden johtavien vesiviljelytuottajamaiden kanssa. Pääosasto rohkaisee meitä MARE suunnittelee rakentavansa niitä edelleen, ja odotamme innolla yhteistyötä komission kanssa tätä tarkoitusta varten. "

Continue Reading

Eläinten kuljetukset

EP: n jäsenet äänestävät uudesta tutkintavaliokunnasta #AnimalTransport

Julkaistu

on

Tänään (19. kesäkuuta) EU: n parlamentti ylivoimaisesti äänesti puolesta perustamisesta Eläinkuljetusten tutkintavaliokunta. Myötätunto maailman maataloudessa ja NELJÄ RAHAa ovat iloisia äänestyksen lopputuloksesta. Tällä hetkellä EU: n jäsenvaltiot panevat huonosti täytäntöön EU: n lakia, jonka tarkoituksena on suojata miljoonia tuotantoeläimiä, joita kuljetetaan vuosittain tuhansia maileja teurastettavaksi, jalostettavaksi tai lihotettavaksi.

EU: n on ratkaistava useita eläinten kuljetusta koskevan EU: n lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyviä pitkäaikaisia ​​ongelmia, mukaan lukien ylikuormitus, tarvittavien lepopaikkojen tarjoamaton tarjoaminen, ruoka ja vesi, kuljetus äärimmäisessä kuumuudessa, kelvottomien eläinten kuljetus ja riittämättömät vuodevaatteet .

EU: n parlamentin päätös seuraa kansalaisyhteiskunnan ja EU: n toimielinten toiminta-aaltoa nostaen punaiset liput asiasta. EU: n komission äskettäinen 'Maatilasta haarukkaan' -strategia toteaa selvästi, että EU: n komissio aikoo tarkistaa eläinten kuljetusta koskevaa lainsäädäntöä. Viime vuoden joulukuussa EU: n neuvosto korosti, että ”selkeät puutteet ja epäjohdonmukaisuudet säilyvät” kaukoliikenteen haasteissa sen päätelmät eläinten hyvinvoinnista.

Maailmanviljelyn EU: n myötätuntoisuuspäällikkö Olga Kikou kertoi: ”Parlamentin äänestys eläinten kuljetusten julmuuksien saattamisesta parrasvaloon saattaa toivoa. Joka vuosi miljoonia maatilaeläimiä kuljetetaan elävinä pitkillä ja raivoisilla matkoilla, melko usein saastaisissa olosuhteissa, ahdasina ja polveutuen usein toisiinsa. Kesällä ne kuljetetaan huonosti korkeissa lämpötiloissa, ne ovat kuivuneet ja uupuneet. Jotkut heistä menehtyvät. Monille nämä ovat viimeisiä kiduttavia tunteja ennen kuin he saavuttavat teurastamon. EU: n lainsäädännön pitäisi suojata eläimiä tällaisilta kärsimyksiltä, ​​mutta useimmat EU-maat eivät noudata kuljetuksia koskevia lakisääteisiä vaatimuksia ja sallivat tällaisen julmuuden jatkumisen. Tämän on lopetettava. EU: n on lopulta vähennettävä kuljetusten määrää ja kokonaiskestoa ja lopetettava eläinten vienti EU: n rajojen ulkopuolelle. "

NELJÄ PAWS: a Euroopan toimintatoimiston johtaja Pierre Sultana sanoi: "Tämän päivän päätös on virstanpylväs eläinten hyvinvoinnille. Parlamentti on käyttänyt tilaisuutta puuttua eläinten kärsimyksiin kuljetuksen aikana. Eläinkuljetusten järjestelmällisiä rikkomuksia on kritisoitu vuosien ajan. Tutkintavaliokunta tutkii eläinten kuljetusta koskevan asetuksen rikkomuksia ja epäkohtia Euroopan komissiossa ja EU: n jäsenvaltioissa. Parlamentti, joka on Euroopan kansalaisten suoraan valittu edustaja, täyttää siten tärkeimmän tehtävänsä, nimittäin demokraattisen valvonnan ja valvonnan. Tämä on selkeä merkki jäsenvaltioille ja Euroopan komissiolle tekemään enemmän eläinten kärsimysten välttämiseksi ja EU: n sääntelyn täytäntöönpanemiseksi. "

 1. - ehdotus Euroopan parlamentin puheenjohtajakokous esitti 11. kesäkuuta. Edellisen vaalikauden aikana Euroopan parlamentti hyväksyi elävää kuljetusta koskevan täytäntöönpanokertomuksen ja päätteli, että elävien tutkinnan komitea todellakin tarvitaan (2018/2110 (INI)Kohta 22). Euroopan komission yleiskatsauksen mukaan tarkastuskertomukset eläinten kuljetuksesta maa ja meri, jäsenvaltioiden viranomaiset eivät ole noudattaneet yleisesti lakia ja noudattaneet säännöllisesti tätä lakia. Myös Euroopan tilintarkastustuomioistuin päätti päätöksessään raportti eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta "heikkouksia esiintyy tietyillä hyvinvointiin liittyvillä aloilla" kuljetuksen aikana.
 2. Tutkintakomitea on tutkintaväline, jonka EU-parlamentti voi päättää perustaa kiireellisten yhteiskunnallisten kysymysten käsittelemiseksi. Aikaisemman lainsäädäntökauden aikana esimerkiksi EU: n parlamentti perusti erityiskomiteoita LuxLeaks- ja hullulehmätauti-skandaalien seurauksena.
 3. Myötätunto maailmanviljelyssä on kampanjoinut tuotantoeläinten hyvinvoinnin sekä kestävän ruoan ja maatalouden puolesta yli 50 vuotta. Meillä on yli miljoona kannattajaa ja edustusta yksitoista Euroopan maassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Etelä-Afrikassa. EU-toimistomme kampanjoi julman häkkijärjestelmän käytön lopettamiseksi, eläintuotteiden kulutuksen vähentämiseksi, elävien eläinten pitkän matkan kuljetuksen lopettamiseksi ja elävien eläinten viennin lopettamiseksi EU: n ulkopuolelle sekä eläinten hyvinvointia koskevien standardien tiukentamiseksi, myös kaloille .
 4. NELJÄ TAKAA on ihmisten vaikutelmassa olevien eläinten maailmanlaajuinen eläinsuojelujärjestö, joka paljastaa kärsimykset, pelastaa tarvitsevat eläimet ja suojaa niitä. Heli Dunglerin vuonna 1988 Wienissä perustama NELJÄ RAHA keskittyy seuraeläimiin, mukaan lukien hulkuisiin koiriin ja kissoihin, tuotantoeläimiin ja villieläimiin, joita pidetään sopimattomissa olosuhteissa sekä katastrofi- ja konfliktivyöhykkeillä. Kestävissä kampanjoissa ja hankkeissa NELJÄ RAHAa tarjoaa nopean avun ja pitkäaikaisen suojan kärsiville eläimille.

Continue Reading
Mainos

Facebook

Twitter

Nousussa