Liity verkostomme!

EU

Komissio hyväksyy Luxemburgin 30 miljoonan euron järjestelmän, jolla tuetaan #Coronaviruksen puhkeamisesta kärsineiden yritysten investointeja

SHARE:

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 30 miljoonan euron tukiohjelman Luxemburgissa koronaviruksen puhkeamisesta kärsineiden yritysten investointien tukemiseksi. Järjestelmä hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys Komissio hyväksyi 19. maaliskuuta 2020, sellaisena kuin se on muutettuna 3 huhtikuu ja 8 toukokuuta 2020.

Tukiohjelmassa tuki annetaan suorina avustuksina. Järjestelmä on käytettävissä kaikenkokoisille yrityksille, jotka toimivat kaikilla aloilla, joitakin Luxemburgin määritelmiä lukuun ottamatta, nimittäin rahoitusalalla, kalatalous- ja vesiviljelyalalla sekä maataloustuotteiden alkutuotannossa toimivat yritykset. Järjestelmän tavoitteena on antaa yrityksille, joiden likviditeetti on heikentynyt koronaviruksen puhkeamisen takia, mahdollisuus investoida sellaisiin investointeihin, joita ne eivät muuten tee nykyisen kriisin vuoksi.

Komissio totesi, että Luxemburgin järjestelmä on väliaikaisessa kehyksessä vahvistettujen ehtojen mukainen. Erityisesti i) tuki on enintään 800,000 31 euroa yritystä kohden ja ii) järjestelmää sovelletaan 2020 päivään joulukuuta 107. Komissio päätteli, että toimenpide on välttämätön, tarkoituksenmukainen ja oikeasuhteinen talouden vakavan häiriön poistamiseksi jäsenvaltion hyväksyntä SEUT-sopimuksen 3 artiklan XNUMX kohdan b alakohdan ja väliaikaisessa kehyksessä vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteet EU: n valtiontukisääntöjen nojalla. Lisätietoja väliaikaisesta kehyksestä ja muista toimista, joita komissio on toteuttanut koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi, löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.57305 numerolla valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu sivustolla, kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Mainos

Nousussa