Liity verkostomme!

Afrikka

Etelä-Afrikka - #SAP tekee yhteistyötä #DiscoveryHealthin kanssa sairausvakuutusyritysten digitalisoimiseksi

Julkaistu

on

SAP ja Discovery Health, eteläafrikkalainen sairausvakuutusjärjestelmän ylläpitäjä, tekevät yhteistyötä datapohjaisten näkemysten, vakuutusten ja terveydenhuollon tuotteiden yhdistämiseksi asiakaskeskeiseen sitoutumisalustaan, jotta sairausvakuutusyritykset voivat muuttua älykkäiksi terveydenhuollon yrityksiksi.

Kumppanuuden tavoitteena on yhdistää Discovery Healthin teollisuuskokemus ja luokkansa parhaimmat terveydenhuoltojärjestelmät SAP: n maailman johtavaan ohjelmistoosaamiseen, jotta saadaan ainutlaatuinen, huippuluokan ja kattava sairausvakuutusratkaisu.

Nousevan inflaation ja terveyden digitalisoitumisen myötä sairausvakuuttajat haluavat muuttaa järjestelmiään ja toimintaansa digitaalisten ja analytiikkaalustojen etujen hyödyntämiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Sairausvakuuttajat etsivät uusia tapoja vähentää kustannuksia, parantaa asiakaskeskeisyyttä ja kehittää innovatiivisempia tuotteita. SAP toimittaa yhteistyössä Discovery Healthin kanssa ratkaisun näihin tarpeisiin.

"Tämä kumppanuus SAP: n kanssa yhdistää parhaan asiantuntemuksemme ja kokemuksemme maailmanluokan sairausvakuutusliiketoiminnan rakentamisessa tekniikkaan ja järjestelmiin, jotta siitä tulisi skaalattavaa", Discovery Healthin toimitusjohtaja Dr. Jonathan Broomberg kertoi. ”Tämän uuden foorumin kautta näemme merkittävän mahdollisuuden yhteisen arvomallimme laajaan käyttöönottoon: vakuutuksenantajakustannuksia voidaan vähentää innovaatioiden menestymisen myötä, tarjoamalla vakuutuksenottajille yksilöllisempi terveydenhoitomatka ja parempia terveydenhuollon tuloksia. Viime kädessä yhteiskunta voi hyötyä parannetusta terveydenhuoltojärjestelmästä ja terveellisemmistä yhteisöistä. ”

Yhdistämällä Discoveryn jaetun arvovakuutuksen lähestymistapa ja sairausvakuutusosaaminen SAP S / 4HANA: n ominaisuuksiin, uusi tarjonta tarjoaa täysin integroidun, dataohjatun alustan. Alustan ydinelementteihin kuuluu runsas tietokerros, luokkansa paras vakuutustarjonta (mukaan lukien etujen hallinta, korvausten käsittely ja vakuutusten hallinta, sairauksien hallinta, hoidon koordinointi sekä käyttäjälle räätälöidyt terveydenhuolto- ja wellness-elementit) ja omnichannel asiakkaiden sitoutuminen asettamaan kuluttajat alustan ytimeen.

Tällä tekniikalla SAP: n ja Discovery Healthin tavoitteena on mullistaa sairausvakuutusala ja viime kädessä parantaa terveydenhuollon laatua maailmanlaajuisesti.

www.sap.com

www.discovery.co.za

Afrikka

EU ja Kenian tasavalta aloittavat strategisen vuoropuhelun ja sitoutuvat Itä-Afrikan yhteisön talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoon

Julkaistu

on

Euroopan komissio on suhtautunut myönteisesti strategisen vuoropuhelun käynnistämiseen Euroopan unionin ja Kenian tasavallan välillä sekä EU: n ja Itä-Afrikan yhteisön (EAC) alueen monenvälisen kumppanuuden vahvistamiseen. Kenian tasavallan presidentin Uhuru Kenyattan vierailun yhteydessä varatoimitusjohtaja ja kauppakomissaari Valdis Dombrovskis tapasivat Itä-Afrikan yhteisön ja aluekehityksen kabinettisihteeri Adan Mohamedin. Molemmat osapuolet sopivat sitoutuvansa kahdenvälisesti Itä-Afrikan yhteisön kanssa tehtävän talouskumppanuussopimuksen kauppaa sekä talous- ja kehitysyhteistyötä koskevien määräysten täytäntöönpanoon.

Varatoimitusjohtaja Dombrovskis (kuvassa) sanoi: "Olen tyytyväinen Kenian ponnisteluihin ja johtajuuteen alueella. Se on yksi EU: n tärkeimmistä kauppakumppaneista Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Itä-Afrikan yhteisön puheenjohtaja. EAC: n huippukokouksen äskettäinen päätös antaa EAC: n jäsenille mahdollisuuden toteuttaa alueellinen talouskumppanuussopimus kahdenvälisesti EU: n kanssa "vaihtelevan geometrian" periaatteen pohjalta. EU aikoo nyt tehdä yhteistyötä Kenian kanssa, joka on jo allekirjoittanut ja ratifioinut alueellisen talouskumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Talouskumppanuussopimus on tärkeä kauppa- ja kehitystyökalu, ja sen täytäntöönpano Kenian kanssa olisi rakennuspalikka kohti alueellista taloudellista yhdentymistä. Kannustamme muita Itä-Afrikan yhteisön jäseniä allekirjoittamaan ja ratifioimaan talouskumppanuussopimus. "

Kansainvälisten kumppanuuksien komissaari Jutta Urpilainen, joka vaihtoi ulkoministeriön sihteeri Raychelle Omamon kanssa, lisäsi: "Olen tyytyväinen EU: n ja Kenian kahdenvälisten suhteiden uuteen sysäykseen sopimuksella strategisen vuoropuhelun aloittamisesta sekä uudesta yhteistyöstä Itä-Afrikan yhteisön kanssa. Tämä luo vuoropuhelun, jossa keskitytään yhteisiin poliittisiin tavoitteisiin ja todellisiin etuihin kaikille osapuolille. Aloitamme välittömästi suunnitelman strategisen vuoropuhelun toteuttamiseksi. Olemme sitoutuneet seuraamaan maan kunnianhimoista vihreää siirtymistä, työpaikkojen luomista ja digitalisaatiota. Lisäksi investoiminen ihmisiin, koulutukseen tai terveydenhuoltoon on ensiarvoisen tärkeää sietokyvyn lisäämiseksi ja COVID-19-haasteiden ratkaisemiseksi. Työskentelemme intensiivisesti Team Europe -aloitteiden kanssa tukemaan Afrikan pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja lääketeollisuutta täydentämään ponnisteluja maan tasolla. "

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa lehdistötiedote.

Continue Reading

Afrikka

Afrikka ja Eurooppa keskustelevat investoinneista väärän valinnan purkamiseksi suojelun ja kehityksen välillä Euroopan kehityspäivillä 2021

Julkaistu

on

Afrikkalainen villieläinten säätiö (AWF) kutsui keskiviikkona 16. kesäkuuta 2021 klo 15 Keski-Euroopassa osaksi Euroopan kehityspäiviä 10 keskustelun Afrikan maisemista ihmisille ja villieläimille: Väärän valinnan purkaminen suojelun ja kehityksen välillä.

Keskustelussa selvitettiin, kuinka ekologisten järjestelmien tarjoamat palvelut tukevat ihmisen olemassaoloa, poliittista vakautta ja taloudellista vaurautta etenkin Afrikassa. Ja kuinka sijoittaminen Afrikkaan ikään kuin suojelu ja kehittäminen ovat kilpailevia tavoitteita, johtaa lajien jatkuvaan menetykseen ja elinympäristön heikkenemiseen. Ratkaisujen osalta istunnossa keskityttiin Afrikan johtajien rooliin kestävämmän polun muokkaamisessa investoimalla villieläintalouteen, joka kannustaa säilyttämistä ja ennallistamista samalla kun huolehtii ihmisistä ja siitä, kuinka tärkeää on suojeluun liityminen ja varmistaa, että rahoitus pääsee sinne, missä sitä tarvitaan mutta myös kuinka vihreän kaupan muotoilu muuttaa sen, miten Eurooppa sijoittaa Afrikan maisemiin. Keskustelu toi esiin älykkäämpiä ja vihreämpiä investointeja Afrikan maisemiin.

Istunnon jälkeen puheessaan AWF: n ulkoasioiden varapuheenjohtaja Frederick Kumah sanoi: "Olen iloinen, että istunnossa selvitettiin Afrikan johtajien roolia kestävämmän polun muokkaamisessa investoimalla villieläintalouksiin, jotka kannustavat suojeluun ja ennallistamiseen samalla kun ihmiset."

Ecotrust Paulinen pääjohtaja Natongo Kalunda, keskustelupaneeli, selitti: "Globaalissa kulutuksessa ei ole riittävästi ponnisteluja ymmärtääksemme, että luonto on voimavara ja että sen suojelemiseksi ja kasvun tukemiseksi on tehtävä investointeja ... Kestävyys perustuu näihin maisemiin ja jos sijoittajat eivät ymmärrä sitä, kestävyystavoitteiden saavuttaminen on mahdotonta. "

Ajoissa käydyssä keskustelussa osallistuivat kahden maanosan paneelipuhujat Simon Malete, biologisen monimuotoisuuden valmistelukunnan afrikkalaisten neuvotteluryhmien johtaja, Ecotrustin pääjohtaja Pauline Nantongo Kalunda ja Euroopan parlamentin jäsen Chrysoula Zacharopoulou. Istuntoa moderoi Simangele Msweli, AWF: n nuorisojohtajaohjelman vanhempi johtaja.

Tietoja African Wildlife Foundationista

Afrikan villieläinten säätiö on ensisijainen puolustaja villieläinten ja luonnonvaraisten alueiden suojelussa olennaisena osana nykyaikaista ja vauras Afrikaa. Vuonna 1961 perustettu keskittymään Afrikan suojelutarpeisiin ilmaisemme ainutlaatuisen afrikkalaisen näkemyksen, sillan tieteen ja julkisen politiikan ja osoitamme suojelun edut maanosan villieläinten ja villien alueiden selviytymisen varmistamiseksi.

Continue Reading

Afrikka

EU: n pakotteet: Komissio julkaisee Syyriaa, Libyaa, Keski-Afrikan tasavaltaa ja Ukrainaa koskevia erityissäännöksiä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on antanut kolme lausuntoa koskien EU: n rajoittavia toimenpiteitä (seuraamuksia) koskevien neuvoston asetusten erityissäännösten soveltamista Libya ja Syyria, The Keski-Afrikan tasavalta ja alueellisen koskemattomuuden heikentävät toimet Ukraina. Ne koskevat 1) muutoksia jäädytettyjen varojen kahteen erityispiirteeseen: niiden luonteeseen (Libyaa koskevat pakotteet) ja niiden sijainti (Syyriaa koskevat pakotteet); 2) jäädytettyjen varojen vapauttaminen rahoitusvakuuden täytäntöönpanon avulla (Keski-Afrikan tasavaltaa koskevat pakotteet) ja; 3) kielto asettaa varoja tai taloudellisia resursseja listalle otettujen henkilöiden saataville (Ukrainan alueellista koskemattomuutta koskevat pakotteet). Vaikka komission lausunnot eivät sido toimivaltaisia ​​viranomaisia ​​tai EU: n talouden toimijoita, niiden on tarkoitus tarjota arvokasta ohjausta niille, joiden on sovellettava ja noudatettava EU: n pakotteita. Ne tukevat pakotteiden yhdenmukaista täytäntöönpanoa koko EU: ssa YK: n tiedonannon mukaisesti Euroopan talous- ja rahoitusjärjestelmä: avoimuuden, vahvuuden ja sietokyvyn edistäminen.

Rahoituspalvelujen, rahoitusvakauden ja pääomamarkkinaunionin komissaari Mairead McGuinness sanoi: "EU: n pakotteet on pantava täytäntöön täysimääräisesti ja yhdenmukaisesti koko unionissa. Komissio on valmis auttamaan kansallisia toimivaltaisia ​​viranomaisia ​​ja EU: n toimijoita näiden seuraamusten soveltamiseen liittyvissä haasteissa. "

EU: n pakotteet ovat ulkopolitiikan väline, joka muun muassa auttaa saavuttamaan EU: n keskeiset tavoitteet, kuten rauhan säilyttäminen, kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen sekä demokratian, kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien lujittaminen ja tukeminen. Pakotteet kohdistetaan niihin, joiden toiminta vaarantaa nämä arvot, ja niillä pyritään vähentämään mahdollisimman paljon siviiliväestölle aiheutuvia haittoja.

EU: lla on tällä hetkellä käytössä 40 erilaista pakotusjärjestelmää. Osana komission roolia perussopimusten valvojana, komissio vastaa EU: n taloudellisten ja taloudellisten pakotteiden täytäntöönpanon valvonnasta kaikkialla unionissa sekä varmistaa, että seuraamuksia sovelletaan tavalla, joka ottaa huomioon humanitaaristen toimijoiden tarpeet. Komissio tekee myös tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa varmistaakseen, että pakotteet pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti koko EU: ssa. Lisätietoja EU: n pakotteista tätä.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa