#Ombudsmanin kolminkertainen tutkimus: Läpinäkymätön kansallinen hallitus EU: n päätöksenteossa

Euroopan oikeusasiamies Emily O'Reilly etenee kolmea erillistä tutkimusta siitä, ettei kansallisten hallitusten päätöksenteossa ole avoimuutta EU: n tasolla.

Näissä tiedusteluissa seurataan hänen 2017-tutkimuksensa neuvoston lainsäädäntöprosessissa, jonka tarkoituksena on lisätä kansallisten hallitusten vastuuvelvollisuutta keskustellessaan ja sovittaessa EU: n lakeja.

INQUIRY 1) Uusi tutkimus siitä, miten EU hoitaa Euroryhmän asiakirjat ja julkistaa ne tai tarkastelee niitä kolmea teknistä komiteaa, jotka koostuvat euroryhmän ministerikokouksia valmistelevista kansallisista virkamiehistä. Asiakirjat, jotka osoittavat, että nämä komiteat (talous- ja rahoituskomitea, euroryhmän työryhmä ja talouspoliittinen komitea) kokoontuvat ja mitä he keskustelevat, eivät ole julkisia, minkä vuoksi kansalaisten on erittäin vaikeaa seurata euroalueen hallintoa.

”Finanssikriisi osoitti euroryhmän päätösten vaikutuksen miljoonien elämään. Tämä kasvaa euroalueen talousarvion käyttöönoton myötä. Haluan antaa kansalaisille näkyvän kierteen seurata, kun EU: n päätökset tekevät kansalliset ministerit, ja millä perusteella, ”sanoi O'Reilly.

TUTKIMUS 2) Uusi tutkimus avoimuuden puutteesta kansallisten ministerien vuosittaisten päätösten pohjalta kalastuskiintiöt.

”Brysselin kuuluisat koko yön kokoukset ovat täysin suljettujen ovien takana, mutta tekevät kuitenkin tärkeitä päätöksiä kalakantojen kestävyydestä ja työpaikkojen säilyttämisestä Euroopan kalastusyhteisöissä”, sanoi O'Reilly.

TUTKIMUS 3) Erillisessä käynnissä olevassa komission tutkimuksessa O'Reilly totesi tänään hallinnollisen epäkohdan, joka koski epäämistä tarjota yleisön oikeutta tutustua asiakirjoihin, jotka koskevat kansalliset viranomaiset torjunta-aineiden riski mehiläisille.

”Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 2013issa ohjeita torjunta-aineiden vaikutuksista mehiläisiin. Jotkin kansalliset viranomaiset kuitenkin estävät niiden täytäntöönpanon komissiossa. Tämä on täysin heidän päätöksensä, mutta kun Euroopan kansalaiset tekevät sen, heillä on oikeus tietää asemansa, jonka heidän oma hallitus otti, aivan kuten jäsenvaltioiden tasolla. Biologinen monimuotoisuus on erityisen tärkeä asia, sanoi O'Reilly.

Vuosikertomus 2018

Oikeusasiamies käynnistää tänään myös vuosikertomuksensa 2018ille. Huoli EU: n hallinnon avoimuudesta oli suurin osa oikeusasiamiehen tapauksista (24.6%) 2018issa.

Vuoden aikana myös valitusten määrä nousi uudelleen (+ 17%) kansalaisten lisääntynyt tietoisuus toimistosta.

2018: ssa oikeusasiamies myönsi Erikois raportti Euroopan parlamentille, joka pyytää komissiota tukemaan ehdotuksiaan avoimuuden lisäämiseksi EU: n neuvostossa (se teki niin valtavan tammikuussa 2019) ja toteutti julkisen kuulemisen EU: n toimielinten kielten käytöstä.

Oikeusasiamies julkaisi myös useita ehdotukset vahvistamaan pyörivien ovien sääntöjä EU: n toimielimissä; ja laatinut luettelon parhaat käytännöt seksuaalisen tai psykologisen häirinnän estämiseksi EU: n hallinnossa.

Koko vuosikertomus 2018 on saatavilla tässä.

Euroryhmän asiakirjojen tiedustelu (LINK)

Kansallisten ministerien kalastuskiintiöitä koskevan päätöksenteon avoimuutta koskeva tutkimusLINK)

Hallinnollisen epäkohdan löytäminen tutkimuksessa, joka koskee kansalaisten pääsyä asiakirjoihin, jotka koskevat kansallisten viranomaisten kantoja mehiläisten torjunta-aineiden vaaroista (LINK)

Tunnisteet: , , , ,

Kategoria: Etusivu, EU, Euroopan oikeusasiamies