#Brexit - neuvosto hyväksyy joukon varotoimenpiteitä "ei-sopimusta" varten

| Maaliskuussa 21, 2019

Näiden säädösten tarkoituksena on rajoittaa epäsäännöllisen Brexitin aiheuttamia vakavimpia vahinkoja tietyillä aloilla, joilla se aiheuttaisi huomattavan häiriön kansalaisille ja yrityksille. Ne ovat muita toimenpiteitä, kuten kansalaisten oikeuksia, jotka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet osana valmistautumista "ei-sopimukseen" -skenaarioon.

Nämä toimenpiteet ovat luonteeltaan tilapäisiä, niiden soveltamisala on rajallinen ja EU on yksipuolisesti hyväksynyt. Niiden tarkoituksena ei ole missään tapauksessa kopioida EU: n jäsenyyden täysimääräisiä etuja tai siirtymäkauden ehtoja, kuten peruutussopimuksessa määrätään. Joillakin alueilla ne riippuvat Yhdistyneen kuningaskunnan vastavuoroisesta toiminnasta.

Sosiaaliturvan koordinointi

Hyväksytyissä säädöksissä säädetään asetuksesta, jonka tarkoituksena on turvata EU: n jäsenvaltioiden kansalaisten sosiaaliturvaoikeudet EU27in alueella, jos heillä ei ole sopimusta, ja jotka ovat hyötyneet vapaasta liikkuvuudesta ennen \ t Yhdistyneen kuningaskunnan vetäytyminen EU: sta.

Sitä sovelletaan:

  • Jäsenvaltioiden kansalaiset, kansalaisuudettomat henkilöt ja pakolaiset, joille yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädäntöä sovelletaan tai ovat aiemmin soveltaneet tai jotka ovat tai ovat olleet Yhdistyneen kuningaskunnan tilanteessa ennen Brexitia, sekä heidän perheenjäsenensä ja perheensä eloonjääneet , ja;
  • Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset, joille sovelletaan yhden tai useamman jäsenvaltion lainsäädäntöä tai ovat hakeneet sitä Brexitiin, sekä heidän perheenjäsenensä ja perheensä.

EU haluaa myös varmistaa, että Erasmus + -ohjelmaan osallistuvat nuoret voivat suorittaa opintonsa ja saada edelleen tarvittavaa rahoitusta tai avustuksia, jos kyseessä ei ole sopimus. Tänään hyväksytty Erasmus + -asetus kattaa sekä EU27in osanottajat Yhdistyneessä kuningaskunnassa että Yhdistyneessä kuningaskunnassa EU27: n osallistujat Yhdistyneen kuningaskunnan vetäytymisen aikaan.

Toinen asetus takaa, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajaseutujen väliset PEACE- ja INTERREG VA-ohjelmat rahoitetaan edelleen 2020-ohjelmaan asti.

Kalastus

Jotta helpotettaisiin Brexitin aiheuttamaa vaikutusta EU: n kalastukseen, uusi asetus antaa EU: n kalastajille ja toimijoille mahdollisuuden saada korvausta Euroopan merenkulku- ja kalatalousrahastosta niiden toiminnan väliaikaisesta lopettamisesta tapahtumassa Yhdistyneen kuningaskunnan vesien äkillinen sulkeminen EU: n kalastusaluksille.

Toisen asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että EU voi myöntää Yhdistyneen kuningaskunnan aluksille pääsyn EU: n vesille 2019in loppuun asti Yhdistyneen kuningaskunnan vastavuoroisen toiminnan edellytyksenä. Se sisältää myös yksinkertaistetun lupamenettelyn, joka on voimassa molemmille osapuolille.

liikenne

EU on toteuttanut väliaikaisia ​​toimenpiteitä, joilla varmistetaan lentoliikenteen perusliittymä ja maanteiden tavaraliikenne sekä maanteiden matkustajaliikenne, jos Brexit ei toimi. Nämä toimenpiteet edellyttävät vastavuoroisuutta Yhdistyneen kuningaskunnan puolelta. On myös olemassa säännöt, joilla varmistetaan, että lento EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä on turvallista.

Lisäksi EU on mukauttanut Euroopan laajuisia liikenneverkkojaan infrastruktuuriin tehtävien investointien jatkuvuuden varmistamiseksi. Alusten tarkastuslaitoksia koskeva muutettu lainsäädäntö tarjoaa oikeusvarmuuden alusten käyttäjille, kun Yhdistynyt kuningaskunta lähtee EU: sta.

Kaksikäyttötuotteet

Neuvosto on myös hyväksynyt muutoksen asetukseen tiettyjen kaksikäyttötuotteiden viennistä, jotta Yhdistynyt kuningaskunta sisällytettäisiin EU: n yleisten vientilupien piiriin kuuluvien vähäriskisten kolmansien maiden luetteloon.

Kaksikäyttötuotteet ovat materiaaleja, laitteita ja teknologiaa, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilaskäyttöön, mukaan lukien ydin-, kemiallisten tai biologisten aseiden leviäminen ja toimittaminen. EU: n lainsäädännön mukaan niiden vientiä kolmansiin maihin valvotaan. EU: n yleiset vientiluvat mahdollistavat näiden tuotteiden viennin vähäriskisiin maihin tietyin edellytyksin.

Voimaantulo ja soveltaminen

Tänään annetut säädökset tulevat voimaan päivän kuluttua julkaisemisesta ja alkavat soveltaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona Yhdistynyt kuningaskunta vetäytyy, jos Brexit ei toimi.

Lainsäädännölliset säädökset

Lehdistötiedotteet

Tunnisteet: , , , ,

Kategoria: Etusivu, Brexit, EU, Euroopan komissio, Eurooppa-neuvosto, Euroopan parlamentti, UK