#SingleMarket - komissio on tyytyväinen jäsenvaltioiden sitoumuksiin lopettaa kaikki kahdenväliset investointisopimukset EU: ssa

| Tammikuu 18, 2019

Komissio on tyytyväinen jäsenvaltioiden sitoumuksiin, jotka koskevat EU: n oikeudellisia seurauksia Achmea tuomion ja erityisesti sitoumuksensa purkaa kaikki kahdenväliset investointisopimukset keskenään. Kuten komissio on johdonmukaisesti todennut ja kuten heinäkuun 2018issa on esitetty Tiedonanto EU: n sisäisten investointien suojaamisestanäissä sopimuksissa määrätyt riitojenratkaisumekanismit sekä energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen soveltaminen EU: n sisällä ovat ristiriidassa EU: n lainsäädännön kanssa ja syrjivät EU: n sijoittajia.

Kaikkien EU: n sijoittajien suojelu jäsenvaltioiden laittomalta puuttumiselta on säädetty EU: n lainsäädännössä, jolla varmistetaan, että kaikkia sijoittajia kohdellaan tasapuolisesti. EU: n sijoittajat eivät voi luottaa kahden jäsenvaltion välillä tehtyihin erilaisiin EU: n sisäisiin sijoitussopimuksiin. Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti tämän maaliskuun 2018-tuomiossa Achmean tapauksessa. Tämän tuomion jälkeen komissio on tehostanut vuoropuhelua kaikkien jäsenvaltioiden kanssa.

Tämän seurauksena kaikki jäsenvaltiot sitoutuivat lopettamaan kaikki EU: n sisäiset sijoitussopimukset. Komissio on myös tyytyväinen siihen, että suurin osa jäsenvaltioista on sitoutunut toteuttamaan toimia varmistaakseen, että energiaperuskirjaa koskevaa sopimusta ei voida käyttää perustana sijoittajien ja EU: n jäsenvaltioiden väliselle välimiesmenettelylle. Jäsenvaltioiden antamat sitoumukset antavat sijoittajille ja välimiesoikeudille lisää oikeudellista selkeyttä ja pyrkivät estämään uusia välimiesmenettelyjä ja välimiesmenettelyjä, jotka ovat ristiriidassa EU: n lainsäädännön kanssa.

Rahoitusjärjestelmän vakaus, rahoituspalvelut ja pääomamarkkinoiden liiton varapresidentti Valdis Dombrovskis sanoi: ”Olen tyytyväinen jäsenvaltioiden sitoumuksiin lopettaa kaikki EU: n sisäiset kahdenväliset sopimukset. Näin varmistetaan, että kaikkia EU: n sijoittajia kohdellaan tasapuolisesti ja täysin EU: n lainsäädännön mukaisesti. Juuri näin on sisämarkkinat. ”

Jäsenvaltioiden allekirjoittamat sitoumukset löytyvät tässä.

Tunnisteet: , ,

Kategoria: Etusivu, EU, Euroopan komissio, Tärkeää Projects Euroopan yhteistä etua (IPCEIs), Sisämarkkinat