Edistetään #RuleOfLaw ja #FundamentalRights EU: ssa

| Tammikuu 18, 2019
EU: n olisi edistettävä enemmän demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia kaikkialla EU: ssa muun muassa tukemalla kansalaisyhteiskunnan organisaatioita.

Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyivät torstaina kansalaisvapauksien valiokunnan kannan kolminkertaistaa EU: n pitkän aikavälin talousarvion (2021-2027) oikeuksia ja arvoja koskevaan ohjelmaan varatut varat enintään 1.834 miljardiin euroon ( Euroopan komissio oli ehdottanut 642 miljoonaa euroa).

Parlamentin valtuudet aloittaa neuvottelut EU: n ministerien kanssa hyväksyttiin äänestämällä 426in ja 152in äänestäessä tyhjää.

Yleisenä tavoitteena on suojella ja edistää oikeuksien ja arvojen vahvistamista EU: n 2 artiklay Tuetaan kansalaisyhteiskunnan organisaatioita paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, ja sen tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä, kannustaa kansalaisten sitoutumista ja osallistumista demokraattiseen prosessiin ja torjua väkivaltaa.

Euroopan parlamentin jäsenet päättivät mainita nimenomaan demokratian ja oikeusvaltion suojelun ja edistämisen tärkeimmäksi tavoitteeksi, koska ne ovat edellytys perusoikeuksien suojelemiselle ja jäsenvaltioiden keskinäisen luottamuksen ja kansalaisten luottamuksen varmistamiselle Euroopan unioniin, sanoo teksti.

EU: n rahoilla rahoitettavien toimien osalta parlamentti ehdottaa tiedotuskampanjoita Euroopan perusarvoista sekä EU: n kansalaisuudesta johtuvista oikeuksista ja velvollisuuksista. Lisäksi ehdotettiin aloitteita, joilla pohditaan niitä tekijöitä, jotka johtavat totalitaarisiin järjestelmiin ja muistuttavat heidän uhreistaan. Euroopan parlamentin jäsenet haluavat myös tukea ystävyyskaupunkihankkeita, ihmisoikeuksien puolustajia ja ilmiantajia, toimenpiteitä, joilla torjutaan vihamielistä puhetta ja väärää tietoa sekä väkivallan uhrien suojelua.

Uhat oikeusvaltiolle ja EU: n arvoille

Euroopan parlamentin jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että poikkeustapauksissa, kun jäsenvaltion tilanne on vakava ja nopea, ja perusarvot ovat vaarassa, Euroopan komissio voi aloittaa ehdotuspyynnön nopeutetussa menettelyssä rahoittaakseen kansalaisyhteiskunnan järjestöt helpottavat ja tukevat demokraattista vuoropuhelua maassa.

Tunnisteet: , ,

Kategoria: Etusivu, EU, Euroopan parlamentti