Euroopan parlamentin jäsenet haluavat kunnianhimoista rahoitusta #CrossBorderProjectsille ihmisten liittämiseksi

| Joulukuu 6, 2018

Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja yhteistyö naapurimaiden raja-alueilla tulisi saada mahdollisimman suurta tukea aluekehitysvaliokunnan mukaan.

Tällä viikolla äänestyksissä Euroopan parlamentin jäsenet suosittelivat lisäämään 2.73 miljardin euron lisärahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ( ESR +) ja koheesiorahasto 11.16-2021-ohjelmakaudelle.

Valiokunta suosittelee, että

  • € 7.5 bn (67.16%) rajat ylittävään yhteistyöhön;
  • € 1.97bn yhteensä (17.68%) valtioiden väliselle yhteistyölle;
  • € 357.3 miljoonaa euroa (3.2%) syrjäisimpien alueiden yhteistyölle;
  • € 365m yhteensä (3.27%) alueiden väliselle yhteistyölle ja;
  • € 970m (8.69%) uudelle alueidenväliselle innovaatiosijoitukselle.

Erityistä huomiota pk-yrityksiin ja pieniin hankkeisiin

Ihmisiä ja pieniä pk-yrityksiä koskeviin hankkeisiin olisi kannustettava poistamalla hallinnolliset esteet ja yksinkertaistamalla rahoituksen saantia.

Hankkeiden enimmäisrahoitusosuus olisi 80% - 10% enemmän kuin mitä komissio alun perin ehdotti.

"Interreg on tärkeä symboli eristämisen käsitteen ja naapureiden välisen yhteistyön kannalta. Haluamme poistaa rajaesteitä - myös ennen kaikkea ihmisten mielessä. Rajaseutualueista tulee yhteisiä tiloja, joissa Euroopasta tulee konkreettinen todellisuus jokapäiväisessä elämässä. Näin Interreg-ohjelma antaa meille mahdollisuuden ", sanoi parlamentin esittelijä Pascal Arimont (PPE, BE).
Seuraavat vaiheet

Teksti hyväksyttiin 23-äänestyksillä 0-valiokuntaan ja ei pidättäytyneet äänestämästä, ja se jätetään täysistuntoon tammikuussa, jotta neuvosto voi saada neuvotteluvaltuutuksen.

Tausta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tehtävänä on vähentää eri alueiden kehitystasojen välisiä eroja ja tukea heikoimmassa asemassa olevia alueita, joihin kiinnitetään erityistä huomiota rajat ylittäviin alueisiin, maaseutualueisiin, alueet, joilla on alhainen väestötiheys, saaret ja vuoristoalueet. Päätöslauselman tarkoituksena on vahvistaa Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen (Interreg) erityiset määräykset, joita tuetaan EAKR: sta ja ulkoisista rahoitusvälineistä kaudella 2021-2027.

Lisätietoja

Tunnisteet: , ,

Kategoria: Etusivu, EU, Euroopan parlamentti