#AEuropeThatProtects - Komissio vaatii ratkaisevaa toimintaa turvallisuusnäkökohtiin

| Lokakuu 12, 2018

Euroopan komissio ilmoittaa edistymisestä kohti tehokasta ja aitoa turvallisuusliittoa ja kehottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa viimeistelemään tärkeitä turvallisuusaloitteita koskevan työnsä kiireellisesti.

Jotta EU: n johtajat voisivat pitää Salzburgissa pidetyssä epävirallisessa kokouksessa asettaman myönteisen vauhdin, raportissa esitetään turvallisuusaloitteet, jotka ovat ratkaisevia turvallisuusalaryhmän päätökseen saattamiseksi ennen toukokuun 2019 tulevia Euroopan parlamentin vaaleja. Tällä tavoin mietinnössä tuetaan keskustelua sisäisestä turvallisuudesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa 18-19-lokakuussa.

Siirtolaisuus, sisäasiat ja kansalaisuus Komissaari Dimitris Avramopoulos (kuvassa) sanoi: "Kansalaisten turvallisuus on ja pitäisi olla EU: n ensisijainen tavoite joka ikinen päivä. Ulkorajojen vahvistaminen, tiedonvaihdon parantaminen ja kaikkien tietojärjestelmien yhteentoimivuus sekä kansalaisten suojeleminen verkossa ja kentällä - ei ole aikaa tuhlata. On aika, että nämä lupaukset muuttuvat todellisuudeksi ja avaavat tien kohti tehokasta ja aitoa turvallisuusliittoa. "

Turvallisuusyksikön komissaari Julian King sanoi: "Kemiallisista aseista, joita käytetään kaduillamme valtion tukemiin kyberkatkeihin, Eurooppa on uhattuna kuin koskaan ennen, ja eurooppalaiset odottavat meitä toimimaan. Nyt on aika herättää pyrkimyksiämme lopettaa työtään turvallisuusliitossa. Terrorismin, tietoverkkojen ja verkkotoimintojen uhkaukset, joissa online- ja reaalimaailma törmäävät ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen ovat vahvempia, kun toimimme yhdessä. Aika on lyhyt: EU: n toimielinten ja jäsenvaltioiden on otettava vastuu tämän elintärkeän työn toimittamisesta ja toteuttamisesta. "

Viimeisten 3-vuoden aikana komissio on toteuttanut ratkaisevia toimia EU: n ja sen ulkorajojen turvallisuussääntöjen tiukentamiseksi. Hänen 2018 Unionin valtio osoite, Presidentti Juncker ilmoitti lisätoimenpiteistä eurooppalaisten suojelemiseksi - verkossa ja offline-tilassa. Kuitenkin terroristihyökkäykset, kemiallisten aseiden käyttö jäsenvaltion kaduilla ja viimeisimpänä kansainvälisen järjestön päämajaan kohdistuva haavoittunut tietoverkkorikollisuus korostavat sitä, että Eurooppa on entistäkin tärkeämpi tavoite - ja se osoittaa, että on tärkeämpää vahvistaa kollektiivista turvallisuutta ja joustavuutta.

Nopeutetaan tärkeimpien turvatiedostojen töitä

Vaikka useita komission tekemiä lainsäädäntöehdotuksia on nyt hyväksytty, on vielä monia tärkeitä asiakirjoja, jotka on viimeisteltävä kiireellisesti ennen Euroopan parlamentin vaaleja toukokuussa 2019. Komissio kehottaa siksi nopeuttamaan tätä työtä ja nopeuttamaan hyväksyttyjä asiakirjoja erityisesti yhteisessä julkilausumassa ja presidentti Junckerin unionin 2018-valtiossa ehdottamista uusista toimenpiteistä Osoite:

  • Eurooppalaisten suojelu verkossa: syyskuussa järjestettiin laaja valikoima toimenpiteitä, joilla pyritään nostamaan EU: n tietoverkkojen joustavuutta ja lisää tietoverkkoturvallisuusominaisuuksia. Se esitti viime kuussa ehdotuksia, joiden tarkoituksena on erityisesti vaalien turvallisuuden suojeleminen. Viimeaikaisten vihamielisten verkkotoimien vuoksi on välttämätöntä, että kaikki lainsäädäntöehdotukset viimeistellään ensisijaisesti. Lisäksi olisi varmistettava, että internet-alustoja ei käytetä väärin terrori-sisällön levittämiseen verkossa, ehdotetuista uusista säännöistä, erityisesti velvollisuudesta poistaa terroristeja yhdestä tunnista, Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat ennen toukokuun 2017-vaaleja .
  • EU: n tietojärjestelmien yhteentoimivuus: turvallisuuden, maahanmuuton ja rajavalvontaa koskevien EU: n tietojärjestelmien mahdollistaminen toimimaan yhdessä älykkäämmän ja tehokkaammin on keskeinen osa komission pyrkimyksiä sulkea tietoturvaerot. Joulukuussa 2017in esittelyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä ehdotus EU: n tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta ennen Euroopan parlamentin 2019-vaaleja. Vastaavasti EU: n eri tietojärjestelmien, kuten Euroopan rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS), Eurodacin ja viisumitietojärjestelmän (VIS) parantaminen olisi saatettava päätökseen nopeasti.
  • Rajat ylittävän rikollisuuden torjunta: jotta poliisi- ja oikeusviranomaiset voisivat seurata online- ja rajat ylittäviä viestejä, komission ehdotuksia sähköisistä todisteista olisi sovittava ennen toukokuun 2019-vaaleja. Komissio kehottaa Eurooppa-neuvostoa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa laajentamaan Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimivaltaa myös rajat ylittävien terrorismirikosten tutkimiseen.
  • EU: n rajojen vahvistaminen: EU: n sisäinen turvallisuus riippuu siitä, miten hoidamme ulkorajojamme, ja siksi ehdotukset Euroopan rajavartiolaitoksen vahvistamiseksi, palauttamista koskevat EU: n säännöt ja Euroopan unionin turvapaikka-asioiden toimisto yhdessä muodostavat tarvittavat välineet ulkorajojen tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi.

Jotta voitaisiin tukea jäsenvaltioiden pyrkimyksiä lisätä turvallisuutta EU: ssa, komissio on varannut 70-2018: n sisäisen turvallisuuden rahastoon (2019-5) alle 9.5 miljoonaa euroa kohdennetulle turvallisuusrahoitukselle, mukaan lukien: radikalisoitumisen torjunta (€ 1.5m); taistelevat CBRN-uhat, rajoittavat pääsyn "kotitekoisiin" räjähteisiin sekä suojelevat julkisia tiloja ja kriittistä infrastruktuuria (€ 100m); ja tukemalla voimassa olevien sääntöjen, kuten EU: n matkustajarekisteritietojen, täytäntöönpanoa (€ XNUMXm). Tämä on lisättävissä kaupungeissa toteutettavien innovatiivisten toimien, mukaan lukien julkisten tilojen suojelemiseksi, saatavilla olevien € XNUMXm: n lisäksi (lisätietoja tässä).

Tausta

Turvallisuus on ollut poliittinen prioriteetti Junckerin komission toimikauden alusta lähtien - presidentti Junckerin toimesta Poliittiset suuntaviivat heinäkuun 2014 Uusimpien State of the Union Osoite 12-syyskuussa 2018.

Euroopan parlamentti, neuvoston puheenjohtajavaltio ja Euroopan komissio allekirjoittivat 14-joulukuun 2017-kokouksessa yhteinen julistus EU: n 2018-2019 -aloitteiden painopisteistä, joissa korostettiin, että kansalaisten turvallisuuden parantamisen keskeinen merkitys on asetettava asettamalla se EU: n lainsäädäntötyön ytimeen. Etusijalle asetettiin aloitteita, joilla varmistetaan, että jäsenvaltioiden viranomaiset tietävät, ketkä ylittävät yhteisen EU: n ulkorajan, luomaan yhteentoimivia EU: n tietojärjestelmiä turvallisuuden, raja- ja maahanmuuttovirtojen hallintaan sekä terrorismin ja rahan torjunnan välineiden vahvistamiseen estämiseksi.

В Euroopan toimintasuunnitelman turvallisuus- ohjaa komission työtä tällä alalla, jossa esitetään tärkeimmät toimet, joilla varmistetaan EU: n tehokas torjunta terrorismiin ja turvallisuusuhkiin, mukaan lukien radikalisoitumisen torjuminen, tietoverkkorikollisuuden parantaminen, terrorismin rahoituksen vähentäminen sekä tiedonvaihdon parantaminen. Agenda-ohjelman hyväksymisen jälkeen sen täytäntöönpanossa on edistytty merkittävästi, ja se on edistänyt tehokasta ja aitoa turvallisuus Union. Tämä kehitys heijastuu säännöllisesti julkaistuihin komission kertomuksiin.

Lisätietoja

Factsheet: Suojaava Eurooppa

Factsheet: Luodaan vahvaa tietoverkkorikollisuutta Euroopassa

Viestintä: 16th edistymisraportti kohti tehokasta ja aitoa turvallisuusyhdistystä

Liite: Luettelo lainsäädäntöaloitteista

Tunnisteet: , ,

Kategoria: Etusivu, EU, Euroopan komissio