#EUO oikeusasiamies sanoo, että jäsenvaltioiden on avattava läpinäkyvät neuvottelut EU: n lainsäädännöstä

| Helmikuu 13, 2018

Yksityiskohtaisen tutkimuksen jälkeen Euroopan oikeusasiamies Emily O'Reilly (Kuvassa) on todennut, että EU: n neuvosto - käytäntöjen avulla, jotka estävät EU: n luonnoksen tarkistamisen - heikentää kansalaisten oikeutta pitää valitut edustajat huomioon. Tämä on hallinnollista epäkohtaa.

Oikeusasiamies moittii erityisesti sitä, että neuvosto epäonnistui järjestelmällisesti kirjaamaan jäsenvaltioiden näkemykset kanteluista lainsäädäntöluonnoksissa käydyissä keskusteluissa ja laajaa käytäntöä suhteettomasti merkitsemästä asiakirjoja ei liikkuvaksi, tai LIMITE.

Lähestymistapa ei vastaa neuvoston odotuksia lainsäädännön avoimuuden suhteen. Oikeusasiamies pyytää nyt neuvostoa järjestelmällisesti merkitsemään jäsenvaltioiden kannan neuvoston työryhmissä ja COREPERin suurlähettiläskokouksissa ja periaatteessa tekemään näistä asiakirjoista ennakoivasti julkisen saataville ajoissa.

O'Reilly vaatii myös selviä kriteerejä "LIMITE" -tilan käyttämiseksi ja tilan tarkistamista ennen lain hyväksymistä.

"Kansalaiset ovat lähes mahdotonta noudattaa neuvostossa käytäviä lainsäädännöllisiä keskusteluja kansallisten hallitusten edustajien välillä. Tämä "takana suljettujen ovien" lähestymistapa uhkaa kansalaisten vieraantumista ja ruokkia kielteisiä tunteita ", sanoi O'Reilly. "Lainsäädäntötyöhön osallistuvat kansalliset hallitusten edustajat ovat EU: n lainsäätäjiä ja heidän olisi oltava vastuussa tällaisesta toiminnasta. Jos kansalaiset eivät tiedä, mitkä hallitustensa päätökset tekevät ja ovat ottaneet EU-lakeja muokkaamatta, Brysselin syyllisyyden kulttuuri jatkuu. EU: n kansalaisilla on oikeus osallistua niihin vaikuttaviin lakeihin, jotka vaikuttavat heihin, mutta heidän on tehtävä enemmän avoimuutta hallituksistaan ​​Brysselissä.

"EU: n lainsäädäntöprosessin vastuullistaminen yleisölle avoimemmaksi antaisi tärkeän signaalin ennen Euroopan parlamentin vaaleja 2019: ssä", oikeusasiamies sanoo.

Oikeusasiamies odottaa, että neuvosto vastaa 9-toukokuussa 2018. Taustaa Neuvosto on yhdessä lainsäätäjän kanssa Euroopan parlamentin kanssa. Ennen kuin kansalliset ministerit kokoontuvat neuvostossa muodostavat virallisen kannan lainsäädäntöehdotukseen, valmistelevat keskustelut käydään neuvoston kansallisten lähettiläiden kokouksissa ja 150-neuvoston työryhmissä, joihin kansalliset virkamiehet osallistuvat.

Oikeusasiamies esitti tutkimuksensa aikana 14-erityiskysymyksiä neuvostolle ja hänen toimistolleen tarkasteli kolmen neuvoston asiakirjan asiakirjoja saadakseen tietoa asiakirjojen tuottamisesta, levittämisestä ja julkaisemisesta. Toimisto järjesti myös julkisen kuulemisen, joka sai 21-lausunnot mukaan lukien kansalaisten, kansallisten parlamenttien, kansalaisyhteiskunnan ja tutkijoiden edustajat.

Oikeusasiamiehen selvityksessä kävi myös ilmi, että jotta saataisiin täydellinen kuva kaikista asiakirjoista, jotka koskevat yhtä lainsäädäntöä, neuvoston asiakirjarekisteriin on tehtävä neljä erilaista hakua valmistelevissa elimissä käytäviin neuvotteluihin ja kahteen hakuun verkkosivuston muissa osissa keskusteluja neuvoston tasolla.

Oikeusasiamies tutkii EU: n toimielimissä, virastoissa ja elimissä hallinnollisia epäkohtia koskevia valituksia. Jokainen EU-kansalainen, asuva henkilö tai yritys tai yhdistys EU: ssa voi jättää kantelun oikeusasiamiehelle. Oikeusasiamiehen toimivaltuuksiin kuuluu oikeus tarkastaa EU: n asiakirjoja, kutsua virkamiehiä todistamaan ja aloittaa strategiset tutkimukset omasta aloitteestaan. Saat lisätietoja napsauttamalla tästä.

Tunnisteet: ,

Kategoria: Etusivu, EU, Euroopan oikeusasiamies, Varustellun artikla