Liity verkostomme!

liiketoiminta

Komissio käynnistää julkisen kuulemisen terveydenhuollosta ja hoidosta #DigitalSingleMarketissa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio julkaisee tänään (20 heinäkuu) julkisen kuulemisen siitä, miten Euroopan olisi edistettävä digitaalisia innovaatioita terveyden ja hoidon alalla kansalaisten ja terveydenhuoltojärjestelmien hyödyksi Euroopassa.

Panos hyödynnetään uudessa poliittisessa tiedonannossa, joka on tarkoitus hyväksyä vuoden 2017 loppuun mennessä, kuten komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategian äskettäisessä tarkastelussa ilmoitettiin.

Tervehdittäessään aloitetta varapuheenjohtaja Andrus Ansip ja komission jäsenet Vytenis Andriukaitis, Mariya Gabriel ja Carlos Moedas sanoivat: "Olemme omistautuneet parantamaan Euroopan kansalaisten elämänlaatua parantamalla Euroopan terveys-, hoito- ja tutkimusjärjestelmiä käyttämällä digitaalista tekniikkaa täysimääräisesti .

"Tämä kuuleminen auttaa meitä tunnistamaan tapoja tarjota kansalaisille, lääketieteen ammattilaisille ja tutkijoille paremmat mahdollisuudet saada terveystietoja, ehkäisy, nopea reagointi pandemiauhkiin, yksilölliset hoidot ja hoito. Harkitsemme uusia digitaalisia aloitteita potilaiden vapaan liikkuvuuden edistämiseksi ja tietoa kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien nykyaikaistamisen tukemiseksi ja hajautetun näytön ja innovatiivisen tiedon kokoamiseksi kaikkialta Euroopasta. Politiikkojemme ytimessä kansalaiset ja heidän hyvinvoinninsa ovat etusijalla. "

Kuuleminen kerää tietoa kolmesta pääpilarista:

  1. Kansalaisten turvallinen pääsy terveystietoihinsa ja mahdollisuus jakaa niitä rajojen yli, selkeyttämällä kansalaisten oikeuksia ja parantamalla sähköisten terveystietojen yhteentoimivuutta Euroopassa;
  2. Tietojen ja asiantuntemuksen yhdistäminen ja jakaminen tutkimuksen edistämiseksi, terveyttä ja hoitoa persoonalliseksi ja parempien epidemioiden ennakointi;
  3. Digitaalisten palvelujen tarjoaminen kansalaisten vaikutusvallan lisäämiseksi ja integroidun henkilökeskeisen hoidon edistämiseksi.

Kansalaisia, potilasjärjestöjä, terveydenhuoltoalan ammattilaisia, viranomaisia, tutkijoita, teollisuudenaloja, sijoittajia, vakuutusyhtiöitä ja digitaalisten terveysvälineiden käyttäjiä pyydetään jakamaan näkemyksensä EU-selvitys Kunnes 12 lokakuu 2017.

Tausta

Mainos

Väestörakenteen muutos, kroonisten sairauksien lisääntyvä esiintyvyys, tartuntatautien uusiutuminen ja terveydenhuollon kasvava kustannus ovat suuria haasteita terveydenhuoltopalveluille Euroopassa. Tiedonanto tehokkaista, helposti saatavista ja joustavista terveydenhuoltojärjestelmistä totesi, että jäsenvaltioiden tulevaisuuden kyky tarjota korkealaatuista terveydenhuoltoa kaikille kansalaisille riippuu terveydenhuoltojärjestelmien joustavuuden lisäämisestä samalla kun ne pysyvät kustannustehokkaina ja taloudellisesti kestävinä.

Digitaalinen innovaatio voi tarjota kustannustehokkaita välineitä, joilla tuetaan siirtymistä sairaalahoidusta terveydenhuollon mallista ihmiskeskeiseen ja integroituun malliin, parannetaan terveyden edistämistä, ehkäisyä ja hoidon saatavuutta sekä edistetään terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja kestävyyttä . Se voi antaa kansalaisille oikeuden saada terveystietojaan kaikkialla Euroopassa. Se voi auttaa parantamaan tarttuvien tautitilojen valvontaa ja varhaista havaitsemista. Se voi myös merkittävästi edistää potilaiden diagnoosia ja hoitoa.

Esimerkiksi harvinaisten sairauksien alalla keskimääräinen aika 5.6-vuoden tiedossa olevan harvinaisen sairauden diagnosoimiseksi voitaisiin lyhentää yhteen vuoteen molekyylidiagnostiikan ja asiantuntijoiden kanssa tapahtuvien telekeskustelujen ansiosta. Lisäksi terveyden ja hoidon digitaalinen muutos edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja antaa heille mahdollisuuden hallita omaa terveyttään ja helpottaa vuorovaikutusta terveydenhuollon tarjoajien kanssa.

Viime Digitaalisen yhtenäismarkkinoiden väliarviointi Käsittelee näitä kysymyksiä. Siinä ehdotetaan, että komissio käsittelee digitaalisen terveyden ja hoidon tarpeita ja mahdollisuuksia henkilötietojen suojaa, potilaan oikeuksia ja sähköistä tunnistamista koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Komission työ tällä alalla perustuu jo olemassa oleviin digitaalisiin terveyshankkeisiin, kuten eHealth-toimintasuunnitelmaan, Horizon 2020 -ohjelmaan ja aktiivisiin avustettuihin elimiin liittyville tutkimusohjelmille ja innovointiohjelmille, Euroopan yhdentymistä koskevan välineen ohjelmalle, harvinaisten ja monimutkaisten sairauksien eurooppalaisille vertailujärjestelmille , Tai aktiivista ja terveellistä ikääntymistä koskevaa eurooppalaista innovaatiokumppanuutta.

Lisätietoja

Digitaalisen yhtenäismarkkinoiden väliarviointi

Erityinen Eurobarometri 460. "Suhtautuminen digitalisoinnin ja automaation vaikutuksiin jokapäiväiseen elämään

Terveys sisämarkkinoilla
EHealth-politiikka

Tiedonanto tehokkaista, helposti saatavista ja joustavista terveydenhuoltojärjestelmistä

Tutkimus ja innovointi terveydenhuollossa

Jaa tämä artikkeli:

Nousussa