Liity verkostomme!

EU

#EUTurkki-yhteistyö: Komissio on tyytyväinen jäsenvaltioiden sopimukseen Turkin pakolaisjärjestelystä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

puuseppäEuroopan komissio oli tänään (3. helmikuuta) tyytyväinen jäsenvaltioiden sopimukseen Turkin 3 miljardin euron pakolaisjärjestelyn yksityiskohdista, jonka komissio ehdotti 24. marraskuuta yhteistyössä Turkin kanssa pakolaiskriisin torjumiseksi. Komissio on sopinut nostavansa rahoitusosuutensa 1 miljardiin euroon verrattuna alun perin marraskuussa ehdotettuun 500 miljoonaan euroon. EU pystyy nyt toimittamaan nopeasti merkittäviä uusia taloudellisia resursseja tukeakseen Turkkia selviytyessään väliaikaisen suojelun alla olevien syyrialaisten pakolaisten ja isäntäyhteisöjen läsnäolosta Turkissa.

Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans (kuvassa) sanoi: "Olen tyytyväinen jäsenvaltioiden sopimukseen Turkin pakolaisjärjestelyn yksityiskohdista. Tästä sovimme EU: n valtion- tai hallitusten päämiesten kokouksessa Turkin kanssa 29. marraskuuta. Rahat, jotka panemme taulukko hyödyttää suoraan Turkissa olevia syyrialaisia ​​pakolaisia, mikä auttaa parantamaan heidän pääsyään koulutukseen ja erityisesti terveydenhuoltoon.Olen myös tyytyväinen Turkin viranomaisten jo toteuttamiin toimiin syyrialaisten pakolaisten pääsyn työmarkkinoille ja virtausten vähentämiseksi. Tänään toteutetut toimet auttavat varmistamaan syyrialaisten paremmat mahdollisuudet Turkissa ja edistämään yhteisen toimintasuunnitelmamme täytäntöönpanoa. Meidän on tehtävä työtä saavuttaaksemme tuloksia etenkin laittomien maahanmuuttajien tulvan torjumiseksi "

Naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komission jäsen Johannes Hahn lisäsi: "Turkki isännöi nyt yhtä maailman suurimmista pakolaisyhteisöistä ja on sitoutunut vähentämään merkittävästi EU: hun saapuvien maahanmuuttajien määrää. Turkin pakolaisjärjestely siirtyy suoraan pakolaisille, tarjoten Elinolojen parantaminen ja myönteisen näkökulman tarjoaminen antavat pakolaisten pysyä lähempänä kotejaan. "

Mainos

Turkin pakolaisjärjestely on vastaus Eurooppa-neuvoston kutsu huomattavaa lisärahoitusta Turkin pakolaisten tukemiseksi. Rahoitusväline tarjoaa yhteisen koordinointimekanismin EU: n talousarviosta rahoitettaville toimille ja jäsenmaiden kansallisille rahoitusosuuksille, joiden tarkoituksena on varmistaa, että pakolaisten ja vastaanottavien yhteisöjen tarpeisiin vastataan kattavasti ja koordinoitusti.

Rahoituksen koordinoinnin, täydentävyyden ja tehokkuuden varmistamiseksi järjestelyn ohjauskomitea antaa strategista ohjausta ja päättää, minkä tyyppisiä toimia tuetaan ja minkä rahoitusvälineiden kautta. Ohjauskomitea seuraa ja arvioi välineen täytäntöönpanoa. Se koostuu jäsenvaltioiden, komission ja Turkin edustajista neuvoa-antavassa ominaisuudessa.

Turkin pakolaisavun puitteissa annettavan avun ehtona on, että Turkki noudattaa EU: n ja Turkin yhteistä toimintasuunnitelmaa, jolla pyritään saattamaan järjestys muuttovirtoihin ja auttamaan pysäyttämään laiton muuttoliike, sekä EU: n ja Turkin julkilausuman 29. marraskuuta 2015 .

Mainos

Tausta

Sen maantieteellinen sijainti tekee Turkista tärkeän maahanmuuttajien ensimmäisen vastaanotto- ja kauttakulkumaa. Maa isännöi yli 2,5 miljoonaa turvapaikanhakijaa ja pakolaista.

Turkki tekee kiitettäviä ponnisteluja tarjotakseen massiivista humanitaarista apua ja tukea ennennäkemättömälle ja jatkuvasti kasvavalle turvapaikkaa etsivälle ihmisvirralle ja on jo käyttänyt yli 7 miljardia euroa omista varoistaan ​​tämän kriisin ratkaisemiseen.

Euroopan komissio teki 15-lokakuussa Ad-referendumissopimus Turkin kanssa a Yhteinen toimintasuunnitelma tehostamaan yhteistyötään maahanmuuton hallinnan koordinoidulla pyrkimystä ehkäistä pakolaiskriisiin.

15. lokakuuta pidetyssä Eurooppa-neuvostossa EU: n 28 jäsenvaltion valtion- ja hallitusten päämiehet hyväksyttiin sopimukseen ja suhtautui myönteisesti yhteiseen toimintasuunnitelmaan.

Toimintasuunnitelmassa yksilöidään joukko yhteistyötoimia, jotka Euroopan unionin ja Turkin on toteutettava kiireellisesti tavoitteena yhteisten haasteiden kohtaaminen yhteensovitetulla tavalla ja täydentämällä Turkin pyrkimyksiä hallinnoida suurta määrää suojelua tarvitsevia ihmisiä Turkissa. Lisäksi Euroopan unioni - toimielimet ja sen jäsenvaltiot - sitoutuivat myös lisäämään poliittista sitoutumista Turkkiin, antamaan Turkille merkittävää taloudellista tukea, nopeuttamaan viisumivapauden etenemissuunnitelman toteuttamista ja käynnistämään uudelleen Turkin liittymisprosessin.

Lisätietoja

EU-Turkki yhteisen toimintasuunnitelman
Eurooppa-neuvoston päätelmät 15 lokakuu 2015
Yhteistyö Turkin kanssa: Esitys valtion- ja hallitusten päämiesten epävirallisessa kokouksessa: Yhteistyö Turkin kanssa 12. marraskuuta 2015
Tietolomake: Rahoitus tärkeimmille muuttoliikkeeseen liittyville toimille Länsi-Balkanilla ja Turkissa
Lisätietoja EU: n muuttoliikeagendasta

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa