Liity verkostomme!

EU

#trade EU palvelukaupan sopimuksessa on kuunneltava yleinen huoli kauppasopimuksia, varoittaa Labour

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.


tisanoLabour-parlamentin jäsenet ovat varoittaneet, kun Euroopan parlamentin kansainvälinen kauppakomitea on hyväksynyt päätöslauselman käynnissä olevista palvelukauppaa koskevista neuvotteluista (TiSA) EU: n kauppasopimuksista.

Päätöslauselmassa esitetään joukko parlamentin jäsenten vaatimuksia Euroopan komissiolle, joka neuvottelee TiSA: sta EU: n kansallisten hallitusten puolesta. Näihin sisältyy kaikkien julkisten palvelujen poissulkeminen kokonaan; vahvat takeet työntekijöille; uusi sitova lauseke tietojen yksityisyyden takaamiseksi; ja lisää avoimuutta.

TiSA: sta neuvotellaan parhaillaan 23 WTO: n osapuolten, myös EU: n, välillä. Se on tarkoitettu välineeksi, jolla uudistetaan globaalia palvelukauppaa koskevat säännöt, jotka ovat olleet voimassa 1995: n ajan palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) kautta.

Mainos

Työvoiman Euroopan parlamentin edustaja JSA Kirton-Darling TiSA: sta sekä sosialistien ja demokraattien ryhmän neuvottelija TiSA-päätöslauselmassa sanoi: "Parlamentin jäsenet ovat tänään lähettäneet selkeän viestin komission neuvottelijoille ja hallituksillemme, että haluamme nähdä radikaalin muutoksen meneillään olevissa TISA-neuvotteluissa.

"Julkisessa keskustelussa on paljon hämmennystä kauppasopimusten suhteen, eikä komission haluttavuus olla mielekästä kanssakäymistä vasta viime aikoihin asti ole auttanut.

"Mutta yksi asia, joka on ollut hyvin selvää, on se, että kansalaiset eri puolilla EU: ta eivät ole valmiita vaihtamaan demokraattisesti valittujen edustajien oikeutta säätää yleisen edun nimissä riippumatta siitä, ovatko kyse työoikeuksista, yksityisyyden suojasta vai julkisten palvelujen tarjoamisesta. ovat edustaneet huolta. "

Mainos

- MEP lisäsi myös: "Palvelukauppa on elintärkeää Yhdistyneelle kuningaskunnalle, ja nykyiset säännöt ovat huomattavasti vanhentuneita, koska Internet-kauppaa ei ollut käytännössä lainkaan vuonna 1995. Tilanne ei siis ole vaihtoehto: tarvitsemme ehdottomasti GATS-sopimuksen uudistamista, ei pelkästään vauhdittamiseksi. palveluiden viennin lisäksi myös sulkea kaikki porsaanreiät, jotka sääntelemätön sähköinen kaupankäynti on avannut.

"Tämän päätöslauselman avulla annamme komissiolle tarkistusluettelon, joka on käsiteltävä neuvotteluissa, jotta saadaan aikaan hyödyllinen ja oikeudenmukainen sopimus aina kaikkien julkisten palvelujen laillisesta poissulkemisesta sosiaalisen polkumyynnin poistamiseen tarkoitettujen työkalupakettien sisällyttämiseen. Tämän Euroopan parlamentin viestin huomiotta jättäminen saattaa koko neuvottelut vaaraan. "

Euroopan parlamentin jäsen ja sosiaalidemokraattien ryhmän kansainvälisen kaupan edustaja David Martin kertoi:

"Palvelukauppa on merkittävä ja kasvava osa EU: n taloutta. Tasapuolisten toimintaedellytysten luominen ja maailmanlaajuisten markkinoiden avaaminen eurooppalaisille palveluntarjoajille on jo kauan ollut myöhässä ja ratkaisevan tärkeää työpaikkojen suojelun ja edistämisen kannalta Euroopan unionissa.

"Yhdessäkään EU-maassa työpaikat eivät ole niin sidoksissa palvelualaan kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Palvelukauppasopimus on mahdollisuus paitsi lisätä talouttamme myös päivittää kauppasäännöt kaikkien hyödyksi. Sosiaalisen polkumyynnin estäminen ja tiukka tietosuoja on elintärkeää verkkokaupan kasvaessa. "

 Päätöslauselmasta äänestetään nyt kaikista parlamentin jäsenistä ensi kuussa.

 

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa