Liity verkostomme!

EU

#Puola Verhofstadt Puolan pääministerille: 'Uskon Puolan kansalaisiin'

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan parlamentin ALDE-ryhmä on kehottanut Puolan pääministeriä Beata Szydłoa kuuntelemaan huolestuneita Puolan kansalaisia ​​ja lopettamaan PiS: n hallituksen suuren enemmistön käytön Puolan demokratian valvontajärjestelmän purkamiseksi. Tätä vahvaa mandaattia olisi sen sijaan käytettävä johtamaan maata oikeusvaltion ja eurooppalaisten perusarvojen mukaisesti.

ALDE-ryhmän johtaja Guy Verhofstadt sanoi: "Sinä ja puolueenne voititte vaalit ja saitte vahvan mandaatin johtaa maata. Laajan enemmistönne perusteella teillä on oikeus muokata mediaympäristöä ja uudistaa julkishallintoa. Useimmat parlamentin jäsenet kuitenkin hälyttävät ja mitä demokraatti ei koskaan tee, on käyttää parlamentaarista enemmistöä purkamaan maiden valvonta- ja tasapainojärjestelmä. "

"Lisääntynyt päätösvaltaisuus yhdessä hallituksenne määräämän kahden kolmasosan enemmistön ja pakotetun kronologisen järjestyksen kanssa heikentävät selvästi tuomioistuinta. Tämä yhdistelmä on johtanut sen halvaantumiseen. Nämä toimenpiteet edustavat ajautumista autoritarismiin, kohti Putinin Venäjää. Kaczynski helpottaa Putinin pyrkimyksiä rikkoa Euroopan yhtenäisyyttä. "

Mainos

"Luotan siihen, että puolalaiset eivät anna sinun kääntää kelloa taaksepäin. Olen vakuuttunut siitä, että tiedän Puolan kansan, ihmiset, jotka ovat synnyttäneet Solidarnoscin, vastustaneet sortoja ja taistelevat vapauden, demokratian, oikeusvaltion puolesta. he eivät enää koskaan hyväksy luopumista demokratiasta. Kuuntele kansaasi, kuuntele Puolan kansalaisia. "

ALDE-ryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Sophie in 't Veld lisäsi: "Puolan hallitus valittiin parantamaan Puolan kansan taloudellista tilannetta eikä purkamaan demokraattisia tarkastuksia ja tasapainoja ennätyksellisen nopeasti."

"Puola ei ole ainoa jäsenvaltio, joka uhkaa oikeusvaltiota. Unkari on tehnyt Orbanin johdolla samoin jo vuosia. Ja komissio ei ole koskaan ryhtynyt toimiin. Tämän vuoksi komission päätös Puolasta näyttää mielivaltaiselta EU: n on katsottava kohtelevan kaikkia jäsenvaltioita tasapuolisesti ilman poliittisia näkökohtia. "

Mainos

"Puolasta käytävä keskustelu osoittaa selvästi, että tarvitaan EU: n laaja demokraattinen hallintosopimus: mekanismi demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien tilan seuraamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa ja EU: n toimielimissä pysyvästi."

"EU: lla on käytössään laaja valikoima välineitä lakiensa ja perussopimustensa noudattamisen valvomiseksi olennaisissa kysymyksissä, kuten valtiontuki, budjettikuri tai päästötavoitteet, mutta ei perusarvojensa ja -periaatteidensa suojaamiseksi lain, perusoikeuksien ja demokraattisen hallinnon periaatteita. "

"Jos Eurooppa ei kykene puolustamaan omia arvojaan ja periaatteitaan, se menettää uskottavuutensa globaalina toimijana. Euroopan Putinisaation on lopetettava."

 

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa