Liity verkostomme!

EU

#Eurogroup Huomautukset J.Dijsselbloem seuraava euroryhmän kokouksen 14 tammikuu 2016

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Dijsselbloem"Hyvää iltapäivää ja tervetuloa tähän lehdistötilaisuuteen. Käsittelen asioita, joista keskustelimme tänään.  

"Keskustelimme ensin euroalueen suosituksista. Jos muistat, olemme muuttaneet asioiden järjestystä siinä mielessä, että tänä vuonna ensimmäistä kertaa euroalueen suositukset tulivat menettelyn etupuolelle ja ilmestyivät ennen suositusten lähettämistä Joten keskustelimme tietysti näistä suosituksista ja tilanteesta, jossa euroalue on toipumassa. Elpyminen jatkuu, mutta painopistealueita on vielä käsiteltävä. Viisi painopistettä ovat rakenneuudistukset, työllisyyden tukeminen, vakaa finanssipolitiikka, Ylivelkaantuminen ja talous- ja rahaliiton syventäminen jatkuvat. Nämä painopisteet kirjataan euroalueen neuvoston suosituksiin. Ne menevät huomenna talous- ja rahoitusneuvostoon ja sitten neuvosto hyväksyy ne virallisesti.

"Ja seuraavana vuonna euroryhmässä käsittelemme myöhemmin kaikkia näitä asioita syvällisemmin ja otamme ne esityslistallemme. Keskustelimme myös suunnilleen samoista asioista IMF: n kanssa osana meneillään olevaa euroa koskevaa vuoropuhelua. Olen iloinen voidessani ilmoittaa, että arviointimme (IMF ja komissio) taloudellisesta tilanteesta ja poliittisista painopisteistä ovat tiiviissä linjassa. Elpyminen jatkuu, se laajenee. IMF: n mukaan meillä on asianmukainen finanssipolitiikka. IMF oli erittäin tukeva EKP: n rahapolitiikalle, mukautuvalle rahapolitiikalle. Mutta IMF oli myös hyvin selvä, että meillä on aivan liian vähän iskunvaimennuskykyä talouksissamme sekä julkisella että yksityisellä puolella. Ja että uudistusten vauhti on huolestuttava Ja tietysti pankkiunionin loppuun saattaminen, jossa myös IMF sanoi "sen on oltava riskien jakamista ja riskien vähentämistä" - nämä kaksi kulkevat käsi kädessä.

Mainos

"Kolmas asia, jonka haluan esittää, koskee Kreikkaa. Keskustelimme seuraavista vaiheista ja arvioimme, missä olemme ESM-ohjelmassa. Merkittävää edistystä, tietysti kesän jälkeen on saavutettu paljon. Erityisesti ennen vuoden loppua pankkisektorilla, jossa, kuten muistat, pankeille pantiin suunnilleen 5 miljardia euroa, mikä on paljon pienempi määrä kuin alun perin olimme odottaneet. Olemme nyt siirtymässä ohjelman uuteen vaiheeseen, joka pyrkii kohti ensimmäistä tarkistusta - Ensimmäisen katsauksen, jonka minun pitäisi sanoa - joka on tietysti kriittinen, koska siinä käsitellään useita avoimia finanssipoliittisia kysymyksiä, mutta myös rakenteellisia toimenpiteitä, kuten eläkeuudistusta. Se on ratkaisevan tärkeä ohjelman yleisen menestyksen kannalta ja välttämätön Kreikan talouden elpyminen takaisin raiteilleen. Joten keskusteluissamme emme syventäneet esimerkiksi eläkeuudistusehdotusta, vaan vain kartoittaneet prosessin sijaintia. Toimielimet ovat esittäneet useita kysymyksiä yksityiskohtaisemmin Kreikan hallitukselle. Korostamme tiedonvaihdon tärkeyttä erittäin nopeasti, jotta toimielimet voivat matkustaa Ateenaan aloittamaan uudelleentarkastelutyön hyvin lyhyessä ajassa. Ja sitten arvioimme tilanteen seuraavassa kokouksessamme helmikuussa 2016.

"Sitten Kyproksesta. Kuten tiedätte, olemme lähestymässä Kyproksen ohjelman loppua. Kyproksella on erityisen hyvä menestys, se on pannut ohjelman täytäntöön ja osoittanut paljon omistajuutta. Kyproksen hallitus työskentelee nyt kolme avointa kysymystä. Ohjelma päättyy maaliskuussa 2016, ja siksi palaamme ensi kuussa näihin kolmeen avoimeen kysymykseen nähdäksesi missä olemme. Jotkut sanovat itse asiassa, että se on kaksi avointa aihetta, joten olemme jossain sen välissä. Palataan seuraavaan kuukausi nähdäksesi, onko heitä viety eteenpäin, ja keskustelemme ensi kuussa myös siitä, miltä ohjelman loppu näyttää.

"Sitten käytiin temaattista keskustelua jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyspuitteiden uudistamisesta. Tämä oli osa viime vuoden euroalueen suosituksia. Siksi se on meidän asialistallamme. Se on itse asiassa myös osa komission jäsen Hillin pääomamarkkinaunionia ja Se on myös Juncker-suunnitelman kolmas pilari, jonka varapuheenjohtaja Katainen työskentelee. Vaihdoimme tietoja ministerien välillä. Italian, Irlannin ja Portugalin kollegat kertoivat meille uudistuksista, joita he ovat tehneet viime vuosina maksukyvyttömyydestä.

Mainos

"Luulen, että se on jo itsessään arvo vaihtaa tietoa uudistuskokemuksista ja opittuista kokemuksista. Seuraava askel, jonka haluamme ottaa, on luoda useita periaatteita, joita voidaan käyttää myös vertailemaan jäsenvaltioissamme olevia maksukyvyttömyyspuitteita. Periaatteet näiden puitteiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Tämä voi siis koskea menettelyjen nopeutta, selkeyttä, joka sijoittajilla ja velkojilla on etukäteen, ja menettelyjen kustannuksia. Haluamme työskennellä joukon yhteisten periaatteiden parissa, ja komissio on sanoimme, että he tukevat meitä siinä. Palataan siihen huhtikuussa tai toukokuussa 2016.

"Sitten hyvin lyhyesti AIIB: stä. Olen iloinen voidessani vahvistaa, että kaikki euroalueen jäsenvaltiot, jotka ovat tällä hetkellä AIIB: n jäseniä, muodostavat yhdessä pankin euroalueen vaalipiirin. Olemme hyväksyneet vaalipiirisopimuksen ja se on tärkeä signaali kohti vahva yhteistyö euroalueelta. Uskon, että lauantaina (16. tammikuuta 2016) vihkimisen viralliset seremoniat pidetään Pekingissä. Se on minulle kaikki tällä hetkellä. "

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Saksalle 2.25 miljardin euron ennakkomaksut

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Saksalle 2.25 miljardia euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 9 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Tämä vastaa Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassaan pyytämää ennakkomaksua. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden toteuttamisen. Komissio hyväksyy lisämaksut Saksan elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten toteuttamisen perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 25.6 miljardia euroa, joka koostuu kokonaan avustuksista. Maksaminen seuraa NextGenerationEU: n ensimmäisten lainaustoimien viimeaikaista onnistunutta toteuttamista. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 723.8 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Saksan suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä ja vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Koko lehdistötiedote on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa