Liity verkostomme!

EU

#northernirelandtaskforce komissio ilmoittaa jatkoa Pohjois-Irlanti-työryhmän

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

20141112PHT78503_originalTänään (14. tammikuuta) komissio ilmoitti ohjelman jatkamisesta Pohjois-Irlannin työryhmäauttaakseen aluetta osallistumaan aktiivisemmin EU: n poliittiseen prosessiin ja hyötymään täysimääräisesti kasvua ja työpaikkoja edistävistä EU: n ohjelmista ja hankkeista.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi: "Olen erittäin tyytyväinen työryhmän antamaan hyödylliseen panokseen sosioekonomisen jälleenrakentamisen edistämiseen ja tällä tavoin käynnissä olevan rauhanprosessin vakauttamiseen ja sovinnon turvaamiseen Pohjois-Irlannissa. Pohjois-Irlannin rauhanprosessi vaatii jatkuvia ponnisteluja, ja komissiolla on tässä erityinen rooli, samoin kuin alueen myötävaikuttamisessa alueen Euroopan sitoutumiseen.Siksi uskon, että Pohjois-Irlannin työryhmän, jolla on arvokasta asiantuntemusta, tulisi jatkaa olla tärkeä rooli tulevaisuudessa. "

Aluepolitiikasta vastaavana komissaarina Corina Creţu vastaa Pohjois-Irlannin työryhmän työn hallinnoinnista. "Tämän uudistetun kumppanuuden avulla ja komission prioriteettien mukaisesti teemme kaikkemme kasvun ja työpaikkojen luomisen tukemiseksi Pohjois-Irlannissa, myös koko saarella, kun alue jatkaa rauhan ja rauhan vakiinnuttamista. sovinnon ", hän sanoi.

Mainos

Komissaari Creţu tapasi tänään Pohjois-Irlannin toimeenpanevan ministerin pääministerin kansliaministeri Emma Pengellyn ja Jennifer McCannin sekä Irlannin pysyvän edustajan Euroopan unionissa suurlähettilään Declan Kelleherin. Irlannin kehitys-, kaupan edistämis- ja pohjois-etelä-yhteistyöministeri Seán Sherlock käynnistämään virallisesti uusi Peace-ohjelma. Tämän rajat ylittävän yhteistyöohjelman tarkoituksena on syventää sovintoa Pohjois-Irlannissa ja Irlannin raja-alueella ja puuttua jäljellä oleviin haasteisiin investoimalla yhteiseen koulutukseen, jaettuihin tiloihin ja palveluihin sekä hankkeisiin, jotka tuovat ihmiset yhteen.

Tausta

Pohjois-Irlannin työryhmän alkuperä on kahden suurimman poliittisen voiman välillä tehdyssä sopimuksessa vallanjako-järjestelyjen palauttamisesta alueelle toukokuussa 2007. Komissio päätti sitten, että sen pitäisi auttaa mahdollisimman paljon tällä historiallisella hetkellä ja asettaa perustaa työryhmä selvittääkseen, kuinka Pohjois-Irlanti voisi hyötyä enemmän EU: n politiikoista, vaurauden lisäämiseksi, ja auttaa siten vakauttamaan rauhanprosessia.

Mainos

Pohjois-Irlannin työryhmä toimii komissiossa aluepolitiikasta vastaavan komission jäsenen alaisuudessa. Se koostuu tänään edustajista 17 Euroopan komission pääosastosta, joilla on rooli sosiaalis-taloudellisen kehityksen edistämisessä. Pohjois-Irlannin työryhmän avulla alue on kehittänyt verkostoja ja kumppanuuksia lukuisilla aloilla, kuten tutkimus, ympäristö, terveydenhuolto ja koulutus.

Presidentti Junckerin pyynnöstä alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston yksiköt yhdessä Pohjois-Irlannin kollegoidensa kanssa arvioivat Pohjois-Irlannin työryhmän työn vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lisätietoja

PEACE IV - ohjelman kuvaus

Euroopan komission Pohjois-Irlannin työryhmän raportti 2007--2014

Vuosien 2014--2020 Pohjois-Irlannin toimenpideohjelma

CorinaCretuEU       EU_Regional       #ESIF       #KoheesioPolitiikka

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa