Liity verkostomme!

Belgia

#Belgium #stateaid: Komissio toteaa Belgian ylijäämäverojärjestelmän olevan laiton; noin 700 miljoonaa euroa perittäväksi 35 monikansalliselta yritykseltä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Verot Concept. Sana Kansio rekisteriin kortisto. Valikoiva keskittyä.

Euroopan komissio on todennut, että Belgian "ylivoitto" -verojärjestelmänsä nojalla myöntämät valikoivat veroedut ovat EU: n valtiontukisääntöjen vastaisia. Järjestelmä on hyötynyt vähintään 35 monikansalliselle yritykselle pääasiassa EU: sta, joiden on nyt palautettava maksamattomat verot Belgialle.

Vuodesta 2005 sovellettu Belgian "ylivoitto" -verojärjestelmä antoi tietyille monikansallisille konserniyhtiöille mahdollisuuden maksaa Belgiassa huomattavasti vähemmän veroja veropäätösten perusteella. Järjestelmä alensi yritysten yhteisöveropohjaa 50–90 prosentilla alennukselle niin kutsutusta "ylimääräisestä voitosta", jonka väitetään johtuvan kuulumisesta monikansalliseen konserniin. Komission perusteellinen tutkimus avattiin helmikuussa 2015 osoitti, että järjestelmä poikkesi Belgian yhtiöverosääntöjen ja ns. markkinaehtoperiaatteen mukaisesta tavanomaisesta käytännöstä. Tämä on laitonta EU: n valtiontukisääntöjen mukaan.

Kilpailupolitiikasta vastaava komissaari Margrethe Vestager totesi: "Belgia on antanut tietyille monikansallisille yrityksille huomattavia veroetuja, jotka rikkovat EU: n valtiontukisääntöjä. Se vääristää kilpailua ansioidensa avulla asettamalla pienet kilpailijat, jotka eivät ole monikansallisia, epätasa-arvoisiksi.

EU-mailla on monia laillisia tapoja tukea investointeja ja monia hyviä syitä investoida EU: hun. Jos maa kuitenkin antaa tietyille monikansallisille yrityksille laittomia veroetuja, joiden avulla ne voivat välttää verojen maksamisen suurimmasta osasta todellista voittoa, se vahingoittaa vakavasti reilua kilpailua EU: ssa lopulta EU: n kansalaisten kustannuksella. "

Mainos

Veroviranomainen markkinoi "voittoa ylittävää" verojärjestelmää logolla "Vain Belgiassa". Se hyötyi vain tietyistä monikansallisista konserneista, joille annettiin veropäätös järjestelmän perusteella, kun taas itsenäiset yritykset (ts. Yritykset, jotka eivät kuulu ryhmiin), jotka toimivat vain Belgiassa, eivät voineet vaatia vastaavia etuja. Järjestelmä edustaa erittäin vakavaa kilpailun vääristymistä EU: n sisämarkkinoilla, mikä vaikuttaa moniin talouden aloihin.

Järjestelmästä hyötyvät monikansalliset yritykset ovat pääasiassa eurooppalaisia ​​yrityksiä, jotka myös välttivät suurimman osan järjestelmän mukaisista veroista. Komissio arvioi, että yrityksiltä peritään takaisin noin 700 miljoonaa euroa.

Ylimääräinen voitto -järjestelmä

Mainos

Belgian yhtiöverosäännöissä edellytetään, että yrityksiä verotetaan Belgiassa harjoitetusta toiminnasta tosiasiallisesti kirjatun voiton perusteella. Code des Impôts sur les Revenus / Wetboek Inkomstenbelastingenin 2005 §: n 185 momentin b alakohtaan perustuva vuoden 2 ylivoittojärjestelmä antoi kuitenkin monikansallisille yrityksille mahdollisuuden alentaa väitetyn "ylituoton" veropohjaa sitovasta veropäätöksestä. Ne olivat tyypillisesti voimassa neljä vuotta ja ne voidaan uusia.

Tällaisissa veropäätöksissä monikansallisen yrityksen todellista kirjattua voittoa verrataan hypoteettiseen keskimääräiseen voittoon, jonka erillinen yritys olisi voinut saada vastaavassa tilanteessa. Belgian veroviranomaiset katsovat väitetyn voitoneron "ylimääräiseksi voitoksi", ja monikansallisen yrityksen veropohjaa pienennetään vastaavasti. Tämä perustuu olettamukseen, jonka mukaan monikansalliset yritykset saavat "ylimääräisiä voittoja" seurauksena kuulumisestaan ​​monikansalliseen konserniin, esimerkiksi synergioiden, mittakaavaetujen, maineen, asiakas- ja tavarantoimittajaverkostojen sekä uusien markkinoille pääsyn vuoksi. Käytännössä asianomaisten yritysten todellinen kirjattu voitto pieneni yleensä yli 50 prosenttia ja joissakin tapauksissa jopa 90 prosenttia.

kaavio EN

Komission perusteellinen tutkimus osoitti, että alentamalla "ylimääräinen voitto" yrityksen todellisesta veropohjasta järjestelmä poikkesi molemmista:

  • Belgian yhtiöverosääntöjen mukainen normaali käytäntö. Se antaa monikansallisille yrityksille, jotka pystyivät saamaan tällaisen veropäätöksen, etuoikeutetun, valikoivan tuen muihin yrityksiin verrattuna. Tarkemmin sanottuna vähintään 35 yritykselle annettiin epäoikeudenmukainen kilpailuetu esimerkiksi silloin, kun jokin niiden itsenäinen kilpailija on velvollinen maksamaan veroja todellisista voitoistaan, jotka Belgiassa kirjattiin tavallisten belgialaisten yhtiöverosääntöjen mukaisesti, ja
  • EU: n valtiontukisääntöjen mukainen markkinaehtoinen periaate. Vaikka oletettaisiin, että monikansallinen yritys tuottaa tällaisia ​​"ylimääräisiä voittoja", markkinaehtoisen periaatteen mukaisesti ne jaettaisiin konserniyhtiöiden kesken tavalla, joka heijastaa taloudellista todellisuutta, ja verotettaisiin sitten siellä, missä ne syntyvät. Belgian ylimääräisen voiton järjestelmässä tällaiset voitot yksinkertaisesti diskontataan yksipuolisesti yhden konserniyhtiön veropohjalta.

Järjestelmän valikoivia veroetuja ei voida perustella myöskään Belgian esittämällä väitteellä, jonka mukaan alennukset ovat välttämättömiä kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi. Itse asiassa Belgia teki oikaisut yksipuolisesti, toisin sanoen ne eivät vastanneet toisen maan vaatimusta verottaa samoja voittoja. Järjestelmä ei vaadi yrityksiä osoittamaan todisteita tai edes kaksinkertaisen verotuksen riskiä. Todellisuudessa se johti kaksinkertaiseen verotukseen.

Järjestelmä antaa yrityksille siten etuuskohtelun, joka on laitonta EU: n valtiontukisääntöjen mukaan (EU: n toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artikla).

Elpyminen

Sen jälkeen kun komissio aloitti tutkimuksen helmikuussa 2015, Belgia on "ylivoittojärjestelmän" keskeyttänyt eikä ole antanut järjestelmän mukaisia ​​uusia veropäätöksiä. Yritykset, jotka olivat jo saaneet veropäätökset järjestelmän nojalla sen ensimmäisestä soveltamisesta vuonna 2005, ovat kuitenkin edelleen hyötyneet siitä.

Komission päätöksessä vaaditaan Belgiaa lopettamaan ylitulojärjestelmän soveltaminen myös tulevaisuudessa. Lisäksi järjestelmän edunsaajien saaman kohtuuttoman edun poistamiseksi ja reilun kilpailun palauttamiseksi Belgian on nyt perittävä takaisin kaikki maksamattomat verot vähintään 35 monikansalliselta yritykseltä, jotka ovat hyötyneet laittomasta järjestelmästä. Mitkä yritykset ovat tosiasiallisesti hyötyneet laittomasta verojärjestelmästä, ja Belgian veroviranomaisten on nyt määritettävä kustakin yrityksestä perittävät verot. Komissio arvioi sen olevan yhteensä noin 700 miljoonaa euroa.

Tausta

Kesäkuusta 2013 lähtien komissio on tutkinut jäsenvaltioiden veropäätöksiä. Se laajensi tämän tiedustelun kaikkiin jäsenvaltioihin joulukuussa 2014. Vuonna lokakuu 2015, komissio on päättänyt, että Luxemburg ja Alankomaat ovat myöntäneet valikoivia veroetuja Fiatille ja Starbucksille. Komissiolla on myös käynnissä kolme perusteellista tutkimusta huolenaiheista, joita veropäätökset saattavat herättää valtiontukikysymyksissä Apple Irlannissa, Amazon Luxemburgissa että McDonald's Luxemburgissa.

Veropetosten ja veropetosten torjunta on yksi komission tärkeimmistä painopisteistä. Verojen avoimuuspaketti viime vuoden maaliskuussa esittämä komission ensimmäinen menestys oli lokakuussa 2015, jolloin jäsenvaltiot saavutti poliittisen sopimuksen veropäätöksiä koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta vain seitsemän kuukauden neuvottelujen jälkeen. Tämä lainsäädäntö myötävaikuttaa paljon suuremman avoimuuden aikaansaamiseen ja toimii pelotteena veropäätösten käyttämisestä veron väärinkäytön välineenä - hyviä uutisia yrityksille ja kuluttajille, jotka hyötyvät edelleen tästä erittäin hyödyllisestä verokäytännöstä, mutta erittäin tiukka valvonta, jotta voidaan taata puitteet oikeudenmukaiselle verokilpailulle.

Kesäkuussa 2015 komissio julkisti myös useita aloitteita veronkierron torjumiseksi, kestävien verotulojen turvaamiseksi ja yritysten sisämarkkinoiden vahvistamiseksi. Ehdotetut toimenpiteet, osa Oikeudenmukaisen ja tehokkaan verotuksen komission toimintasuunnitelma, tavoitteena on parantaa merkittävästi yhteisöveroympäristöä EU: ssa tekemällä siitä oikeudenmukaisempi, tehokkaampi ja kasvua edistävä. Avaintoimiin sisältyi kehys tehokkaan verotuksen varmistamiseksi voiton tuottamisen yhteydessä ja strategia yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan (CCCTB) käynnistämiseksi uudelleen, mihin odotetaan uutta ehdotusta vuoden 2016 aikana.

Komissio aikoo nyt käynnistää uuden aloitepaketin yhteisöveron kiertämisen torjumiseksi EU: ssa ja kaikkialla maailmassa. Ehdotukset perustuvat yksinkertaiseen periaatteeseen, jonka mukaan kaikkien suurten ja pienten yritysten on maksettava vero siellä, missä ne tuottavat voittonsa. Paketti esitellään 27. tammikuuta, ja siinä esitetään myös koordinoitu EU: n laajuinen lähestymistapa hyvän verohallintastandardin täytäntöönpanoon kansainvälisesti.

Päätösten ei-luottamuksellinen versio on saatavilla tapauksen numeron mukaan SA.37667 kilpailun pääosaston verkkosivuston valtiontukirekisteriin, kun luottamuksellisuuteen liittyvät kysymykset on ratkaistu. State Aid Weekly e-News -lehdessä luetellaan uudet valtiontukipäätökset Internetissä ja EU: n virallisessa lehdessä.

Vastauksena komission päätökseen Euroopan parlamentin jäsen Anneliese Dodds (S&D) sanoi: "Tämä on merkittävä päätös, joka osoittaa, että komission jäsen Vestager ottaa oikeutetusti aggressiivisen veronkierron kysymyksen todella vakavasti. Luvut - 700 miljoonaa euroa joiltakin 35 yritystä - ovat valtavia, ja niiden tulisi lähettää voimakas varoitus hallituksille ja yrityksille: että se on täysin vastoin sisämarkkinoiden ajatusta sallia tiettyjen yritysten vähentää verolaskunsa lähes olemattomaksi, kun taas pienet paikalliset yritykset maksavat velvollisuudestaan ​​oikeudenmukaisesti Jaa.

"Olen vaatinut toimia tällä alalla toistuvasti siitä lähtien, kun tapasin Belgian viranomaiset osana parlamentin erityisvaliokuntaa - ja olen todella iloinen nähdessäni, että komissio on toteuttanut tämän toiminnan tänään. Päätösten lisäksi Starbucksia ja Fiatia vastaan ​​äskettäin tehty, tämä osoittaa, että Euroopan kansalaiset eivät hyväksy yrityksiä, jotka eivät maksa kohtuullista osuuttaan veroista, eivätkä hallituksia, jotka auttavat heitä pääsemään verosta. "

Belgian veroton ylijäämä - komissaari Margrethe Vestagerin lausuma

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading

Belgia

Ilmastonmuutos teki tappavien tulvien Länsi -Euroopassa vähintään 20% todennäköisemmin - tutkimus

Julkaistu

on

By

Maanvyörymässä talossa nähdään rankkasade, joka aiheutti tulvia Como -järveä ympäröivissä kaupungeissa Pohjois -Italiassa, Lagliassa, Italiassa. REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Ilmastonmuutos on tehnyt äärimmäisistä sateistapahtumista, jotka saivat tappavan veden virtauksen Saksan ja Belgian halki viime kuussa, vähintään 20% todennäköisemmin alueella, tiedemiehet sanoivat kirjoittaa Isla Binnie, Reuters.

Sateet pahenivat todennäköisesti myös ilmastonmuutoksen seurauksena. Sadepäivä voi nyt olla alueella jopa 19% voimakkaampi kuin se olisi ollut, jos ilmakehän lämpötila ei olisi noussut 1.2 celsiusastetta (2.16 astetta Fahrenheit) korkeammalle kuin esiteollinen lämpötila, World Weather Attributionin julkaiseman tutkimuksen mukaan ( WWA) tieteellinen yhteenliittymä.

Mainos

"Saamme varmasti enemmän tätä lämpenevässä ilmastossa", sanoi ryhmän johtaja Friederike Otto, ilmastotutkija Oxfordin yliopistosta.

"Äärimmäiset säät ovat tappavia", sanoi Otto ja muistutti ottaneensa kiireellisesti yhteyttä kärsineillä alueilla asuviin perheenjäseniin varmistaakseen, että he olivat turvassa tulvien sattuessa. "Minulle se oli hyvin lähellä kotia."

Äärimmäiset sääilmiöt ovat hallinneet uutisotsikoita viime vuosina, joten tiedemiehet ovat olleet yhä voimakkaammin paineet määrittää tarkasti, kuinka paljon ilmastonmuutos on syyllinen.

Mainos

Pelkästään viime vuoden aikana tutkijat havaitsivat, että lämpeneminen on pahentanut Yhdysvaltojen kuivuutta, tappavaa Kanadan helleaaltoa ja metsäpaloja Siperian arktisella alueella.

Heinäkuun 12. ja 15. päivän sademäärä Euroopan yli aiheutti tulvia, jotka pyyhkäisivät talot ja sähköjohdot pois ja kuolivat yli 200 ihmistä, enimmäkseen Saksassa. Belgiassa kuoli kymmeniä ja tuhannet joutuivat pakenemaan kodeistaan ​​Alankomaissa. Lue lisää.

"Se, että ihmiset menettävät henkensä yhdessä maailman rikkaimmista maista - on todella järkyttävää", sanoi ilmastotutkija Ralf Toumi Grantham -instituutista, Imperial College London, joka ei ollut mukana tutkimuksessa. "Missään ei ole turvallista."

Vaikka vedenpaisumus oli ennennäkemätön, 39 WWA -tutkijaa havaitsi, että paikalliset sademallit ovat hyvin vaihtelevia.

Niinpä he suorittivat analyysinsä laajemmalla alueella, joka ulottui Ranskaan, Saksaan, Belgiaan, Alankomaihin, Luxemburgiin ja Sveitsiin. He käyttivät paikallisia sääennätyksiä ja tietokonesimulaatioita vertaamaan heinäkuun tulvia tapahtumaan, mitä olisi voitu odottaa maailmassa, johon ilmastonmuutos ei vaikuta.

Koska lämpimämpi ilma pitää enemmän kosteutta, kesäsateet tällä alueella ovat nyt 3-19% raskaampia kuin ilman ilmaston lämpenemistä, tutkijat havaitsivat.

Ja itse tapahtuma tapahtui 1.2–9 kertaa - tai 20–800% - todennäköisemmin.

Tämä laaja epävarmuus selittyi osittain historiallisten tietueiden puutteella, WWA selitti, ja pahensi tulvia tuhoamalla laitteita, jotka seurasivat jokien olosuhteita. Lue lisää.

Silti "tutkimus vahvistaa, että globaalilla lämmityksellä on ollut suuri merkitys tulva -katastrofissa", sanoo tutkija Stefan Rahmstorf, Potsdamin ilmastonmuutostutkimuslaitoksen tiedemies ja merentutkija, joka ei ollut mukana tutkimuksessa.

"Tämä vastaa IPCC: n äskettäisen raportin havaintoa, jonka mukaan äärimmäisten sateiden määrä on lisääntynyt maailmanlaajuisesti", hän lisäsi viitaten YK: n ilmastopaneelin tulokset. Lue lisää.

Continue Reading

Belgia

Seitsemän belgialaisen hoitokodin asukasta kuolee COVID-1.621-linjan B.19 puhkeamisen jälkeen

Julkaistu

on

By

Seitsemän Belgiassa sijaitsevan hoitokodin asukasta on kuollut, kun he ovat saaneet koronaviruksen, joka havaittiin ensimmäisen kerran Kolumbiassa, vaikka he olivat täysin rokotettuja, testit suorittanut virologi -tiimi sanoi perjantaina (6. elokuuta), kirjoittaa Sabine Siebold, Reuters.

Virologi-tiimin mukaan asukkaat olivat saaneet tartunnan COVID-1.621-linjasta B.19, joka on peräisin Kolumbiasta ja joka on havaittu viime viikkoina Yhdysvalloissa, mutta tapaukset Euroopassa ovat olleet harvinaisia.

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus on luetellut linjan B1.621 osana koronaviruksen Kappa -varianttia, mutta ei muunnoksena itsessään.

Mainos

Seitsemän ihmistä, jotka kuolivat hoivakodissa Belgian Zaventemin kaupungissa lähellä Brysseliä, olivat kaikki 80- tai 90 -vuotiaita, ja jotkut heistä olivat jo huonossa fyysisessä kunnossa, kertoi virologi Marc Van Ranst. Leuven, joka teki testejä hoitokodista löydetystä viruksesta.

"Se on huolestuttavaa", Van Ranst sanoi kommentoidessaan sitä, että asukkaat kuolivat huolimatta siitä, että he olivat täysin rokotettuja COVID-19-tautia vastaan.

Toistaiseksi tutkijat eivät tiedä, onko B.1.621 -linja tarttuvampi kuin muut linjat tai koronaviruksen muunnokset, hän sanoi.

Mainos

Belgiassa B.1.621 on tällä hetkellä alle 1% tunnetuista COVID-19-tapauksista, hän sanoi, verrattuna 2% tapauksista Yhdysvalloissa ja enemmän kuin Floridassa.

Van Ranst kertoi Reutersille Zaventemin hoitokodissa 21 asukasta sekä useita henkilökunnan jäseniä. Tartunnan saaneella henkilökunnalla oli vain lieviä oireita.

Van Ranst sanoi, että hallitseva koronaviruksen variantti Belgiassa, jossa on noin 95% tartunnoista, on Delta, joka löydettiin ensimmäisen kerran Intiasta, ja sen jälkeen Alfa, joka oli aiemmin hallitseva Britanniassa.

Lisäkokeita tehdään perjantaina sulkea pois kaikki mahdollisuudet, että hoitokodin asukkaat kuolivat eri viruksen muunnoksesta tai erilaisesta hengityselinsairaudesta, Van Ranst sanoi.

"Se on epätodennäköistä, mutta ei mahdotonta", hän sanoi.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa