Liity verkostomme!

liiketoiminta

#solopreneurs Kuinka eurooppalaiset 'solopreneurs' luovat työn tulevaisuuden

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Pic-mielipide-SolopreneursYksinyrittäjistä (solopreneurs) on nopeasti tulossa erittäin tärkeä osa EU: n työmarkkinoita. Mutta itselleen työskentelevät tarvitsevat parempaa tukea päätöksentekijöiltä varmistaakseen lainsäädännön selkeyden, saatavuuden ja liian rasittavuuden, kirjoittaa Euroopan riippumattomien ammattilaisten foorumi pääsihteeri Marco Torregrossa.

Katsokaa ympärillesi: EU: ssa on lisääntynyt itsenäinen työskentely ja suuntaus kasvaa. Coworking-tiloja on syntynyt koko mantereen kaupunkeihin ja uusia itsenäisiä ammatteja on syntymässä. EU: n tulevan yhden jäsenen yrityksiä koskevan direktiivin seurauksena - josta parhaillaan keskustellaan Euroopan parlamentissa - solopreneurien tuki on saamassa voimaa kaikkialla Euroopassa.

Uudet työskentelytavat ovat jo muuttaneet viihde-, media- ja julkaisualaa, ja sama tapahtuu nyt myös monilla muilla aloilla - kuljetuksista majoitukseen, rahoituksesta koulutukseen. Tavarat ja palvelut ovat entistä helpommin ja halvemmin saatavilla, pienemmissä osissa ja suuremmalla määrällä toimittajia. Kuluttajat odottavat pystyvänsä tilaamaan ohjaamon, elokuvan tai jopa lääkärin tilauksesta. Myös nykypäivän yritykset odottavat työntekijöiden olevan lyhyellä varoitusajalla erikoistehtävissä erikoistuneita. Tämä tarkoittaa, että työ on enemmän saatavilla kuin koskaan, mutta eri tavalla kuin ennen. Yhden työnantajan yhden työn sijasta työntekijöillä on nyt useita työpaikkoja samanaikaisesti, jotka ovat peräisin useista paikoista ja joita on useita muotoja ja kokoja. Lukuisista tulolähteistä ja kyvystä suurentaa tai pienentää ajan ja tarpeen mukaan on tullut kasvava piirre taloudellemme. Tämän nousevan muutoksen täyden potentiaalin saavuttamiseksi päätöksentekijöillä on oltava heterogeenisempi ja vähemmän monoliittinen käsitys kehittyvästä itsenäisestä työvoimasta ja heidän on alettava muotoilla ratkaisuja, jotka heijastavat tätä uutta työn todellisuutta.

Mainos

Ensimmäinen askel kohti olosuhteiden parantamista on, että solopreneurit tajuavat, etteivät he ole yksin. Vuonna 2.3 koko EU: hun perustettiin 2012 miljoonaa yritystä Eurostatin viime kuun tietojen mukaan, ja useimmissa (71%) ei ollut työntekijöitä. Solopreneur-edustajat edustivat 47% kaikista vastasyntyneissä yrityksissä työskentelevistä ihmisistä. Ne muodostavat pienimmän pienyrityksen ja nopeimmin kasvavan segmentin EU: n työmarkkinoilla. Silti voidaksemme todella antaa uudelle yrittäjäryhmälle mahdollisuuden kuvitella ja keksiä uudelleen tapa, jolla julkinen politiikka suhtautuu pienimpiin yrityksiin.

Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin "tyypillinen solopreneur"; he ovat erittäin monipuolinen joukko ihmisiä ja vaihtelevat konsultteista toimittajiin, IT-asiantuntijoihin, taiteilijoihin, kääntäjiin ja urheilijoihin. Niitä löytyy myös yhä useammasta uudesta ammatista terveydenhuolto-, rahoitus-, sosiaali- ja koulutusalalla. He työskentelevät usein yhteistyössä toistensa kanssa ja täydentävät työntekijöitä, mikä edistää kasvua ja työpaikkojen luomista yrityksissä. Silti ne eivät ole vain innovaatioiden lähde, koska oman päällikön toimintaan liittyy myös suurempi työtyytyväisyys, työn laatu ja parempi työ- ja yksityiselämän tasapaino.

Kaikesta tästä huolimatta itsenäisen työn merkitystä ei vieläkään oteta riittävästi huomioon mikroyrityksiä koskevassa eurooppalaisessa lainsäädännössä. EU: n toimielinten tulisi olla riittävän rohkeita luomaan kunnianhimoisempia politiikkoja solopreneenien tukemiseksi. Solopreeniryhmät olisi määriteltävä mikroyritysten ainutlaatuiseksi alaryhmäksi, joilla on todistettavissa oleva arvo taloudellisina toimijoina omissa oikeuksissaan ja asianmukainen tunnustaminen virallisissa tilastoissa. He tarvitsevat parempaa sääntelyä, joka ottaa erityisesti huomioon heidän tarpeensa, esimerkiksi mukauttamalla pk-yritystesti ja ”pienet ensin” -lähestymistapa vaikutustenarvioinneissa yhden henkilön pk-yrityksiin. Lopuksi heille olisi annettava pääsy sosiaaliturvaohjelmiin, koulutusohjelmiin, rahoitusvälineisiin ja veroetuuksiin, jotka on yleensä suunniteltu vakituisen palkansaajille eikä muuttuvan tulovirran omaaville solopreneenijärjestelmille. Nämä suositukset huomioon ottaen tuleva yksimiesyrityksiä koskeva EU-direktiivi tarjoaa mahdollisuuden antaa uutta tukea solopreeniryhmille, ennen kaikkea niille, jotka haluavat perustaa ja toimia rajat ylittävällä tasolla EU: n sisämarkkinoilla.

Mainos

Mahdollisuus ruokkia kokonaan uutta innovaatioaalloa ja tukea kasvavaa solupreneaalista väestöä on nyt. Työn tulevaisuus on täällä, eikä se ole enää vain työpaikkojen luomista tai kysynnän ja tarjonnan sovittamista online-alustojen kautta. Kyse on oikean infrastruktuurin luomisesta ihmisille useiden ja parempien vaihtoehtojen löytämiseksi kuin perinteinen työllisyys ja kehyksen rakentamisesta, jossa progressiiviset ratkaisut voivat hyödyntää tätä rakennemuutosta.

Marco Torregrossa

Euroopan investointipankki

EIP vahvistaa globaalia kehitysyhteistyötä ja tukee 4.8 miljardin euron uutta rahoitusta energiaan, liikenteeseen, COVID -rokotteisiin ja yritysten investointeihin

Julkaistu

on

Euroopan investointipankin (EIP) hallitus on hyväksynyt suunnitelmat maailmanlaajuisen kehitysyhteistyönsä vahvistamiseksi. Se hyväksyi myös 4.8 miljardin euron uuden rahoituksen 24 hankkeelle, joilla tuetaan ilmastotoimia, COVID -rokotteita ja taloudellista selviytymiskykyä, kestävää liikennettä ja koulutusta.

”Ministerineuvosto pyysi kesäkuussa EU -pankkia tehostamaan panostaan ​​unionin kehitystyöhön käyttämällä erityisiä strategioita, vahvempaa läsnäoloa maailmanlaajuisesti ja parempaa koordinointia kumppaneiden kanssa aidossa Team Europe -lähestymistavassa. Vastasimme tänään neuvoston kehotukseen ehdottamalla kehitysrahoitukseen keskittyvän EIP: n sivuliikkeen perustamista, ja johtokunta hyväksyi tämän ehdotuksen. Tämän seurauksena EU: n pankki pystyy vaikuttamaan voimakkaammin Euroopan strategisen itsenäisyyden vahvistamiseen asettamalla enemmän asiantuntijoita paikalle ja olemaan tehokkaampi kumppani muille monenvälisille ja kansallisille kehityspankeille. Ja meillä on paremmat mahdollisuudet jatkaa maailmanlaajuisia tavoitteitamme ilmastonmuutoksen torjunnassa ”, EIP: n puheenjohtaja Werner Hoyer sanoi.

EIP: n kehitysvaikutusten vahvistaminen

Mainos

EIP: n hallitus hyväksyi pankin ehdotuksen perustaa kehitysosasto sen toiminnan vaikutuksen lisäämiseksi Euroopan unionin ulkopuolella. Se tukee EIP: n vastausta 2021. kesäkuuta 14 hyväksytyissä "Neuvoston päätelmissä kehittyneestä eurooppalaisesta kehitysrahoitusarkkitehtuurista (2021)" ilmaistuihin toimintapyyntöihin. lisätä läsnäoloaan kentällä kehittämällä kohdennetumpia strategioita ja palveluita tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Pankki vahvistaa edustustojaan EU: n ulkopuolella ja luo useita alueellisia keskuksia tehostamalla täydentävyyttä ja yhteistyötä monenvälisten kehityspankkien, kansallisten kehitysrahoituslaitosten ja paikallisten kumppanien kanssa Team Europe -lähestymistavassa. Keskukset keskittyvät aihealueisiin, tuoteosaamiseen ja palveluihin, jotka vastaavat sen alueen tarpeita, jolla ne sijaitsevat. Ensimmäinen alueellinen keskus, joka vahvistaa EIP: n työtä Itä -Afrikassa, sijoittuu Nairobiin.

Uusi neuvoa -antava ryhmä neuvoo EIP: tä sen toiminnassa Euroopan unionin ulkopuolella. Se sisältää

Mainos

Jäsenvaltioiden, Euroopan komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon nimeämät EU: n kehityspoliittiset päättäjät.

2.2 miljardia euroa ilmastotoimiin, puhtaaseen energiaan ja energiatehokkaisiin koteihin

EIP sopi uudesta rahoituksesta tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon lisäämiseksi Espanjassa ja Portugalissa, kansallisten energiaverkkojen päivittämiseen Puolassa ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä lämmityslaskujen leikkaamiseen Unkarissa ja Suomessa.

Hyväksyttiin myös kohdennettuja rahoitusjärjestelmiä investointien nopeuttamiseksi pienimuotoisiin uusiutuvan energian ja ilmastotoimiin Itävallassa ja Puolassa sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa.

647 miljoonaa euroa COVID -rokotteen käyttöönottoon, terveyteen ja koulutukseen

Euroopan investointipankin tuki COVID-rokotteiden kehittämiselle ja uusien ohjelmien käyttöönotto COVID-19-rokotteiden rahoittamiseksi jakeluun Argentiinassa ja koko Etelä-Aasiassa, mukaan lukien Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka ja Malediivit, vahvistettiin.

Hallitus päätti tukea vammaisten potilaiden pitkäaikaishoidon laajentamista Alankomaissa, digitaalisen oppimistekniikan käyttöönottoa perus- ja lukioissa sekä tieteellisen tutkimuksen parantamista Kroatiassa.

752 miljoonaa euroa kestävään kaupunki-, alue-, lento- ja meriliikenteeseen

Raitiovaunumatkustajat Slovakian Košicen kaupungissa ja työmatkalaiset Puolan Gdanskin, Gdynian ja Sopotin kaupungeissa sekä kaikkialla Moldovassa hyötyvät uusista EIP: n tukemista investoinneista liikenneyhteyksien nykyaikaistamiseen ja parantamiseen.

Italian Genovan ja Savonan satamat saavat EIP: n rahoitusta parantaakseen rautatieyhteyksiä ja suojatakseen satamia paremmin tulvilta ja äärimmäisiltä sääolosuhteilta rakentamalla uuden aallonmurtajan.

EIP suostui myös rahoittamaan lennonjohto- ja navigointilaitteiden korvaamisen ja parantamisen, jotta Unkarin ilmatilassa säilytettäisiin turvallisuusstandardit.

500 miljoonaa euroa yksityisen sektorin investointeihin ja COVID-19-talouden kestävyyteen

EIP: n hallitus hyväksyi myös uudet rahoitusohjelmat, joita hallinnoivat paikalliset pankki- ja investointikumppanit, joilla tuetaan yritysten investointeja Espanjassa, Puolassa ja Kaakkois-Aasiassa, jotka kohtaavat COVID-19-haasteet.

Taustatieto

- Euroopan investointipankki (EIP) on sen jäsenvaltioiden omistama Euroopan unionin pitkäaikainen lainanantolaitos. Se tarjoaa pitkäaikaisen rahoituksen järkeville investoinneille, jotta voidaan edistää EU: n poliittisten tavoitteiden saavuttamista.

Yleiskatsaus hyväksytyistä hankkeista EIP: n johtokunta.

Continue Reading

liiketoiminta

EU -toimittaja hyökkäyksen kohteena

Julkaistu

on

Viime viikolla Politico Europe -julkaisun artikkelissa väitettiin, että EU Reporterilla oli osallistui "journalismiin pukeutuneeseen EU -lobbaukseen", koska markkinointikirjallisuutemme sanoo: "Käytä EU Reporteria vaikuttaaksesi".

EU Reporter torjuu täysin tämän syytöksen salaisesta lobbauksesta, joka oli Politico Europen hyökkäys pienempää mutta menestyvää kilpailevaa julkaisua ja sen kustantajaa vastaan.

Meillä oli vain muutama tunti aikaa vastata näihin perusteettomiin syytöksiin, jotka perustuivat useimmiten trooliin viimeisten kymmenen vuoden aikana julkaisemiemme tarinoiden kautta, puolustaaksemme ansaittua hyvää nimeämme.

Mainos

Yleisömme rauhoittamiseksi olemme pyytäneet riippumatonta uutisten seurantajärjestöä NewsGuard, seurataksemme tuotostamme tästä lähtien ja asettaaksemme sen tulokset julkisesti saataville.

EU Reporter uskoo Politico EUHyökkäys meitä vastaan ​​on kyyninen yritys saavuttaa markkina -asema, ja se kutsuu lukijamme katsomaan tämän päivän Politico Brussels Playbookia, joka tarjoaa:

”POLITICO Media Solutions tarjoaa brändeille ratkaisuja voimapelaajien luomiseen, kokoamiseen ja yhteydenpitoon. Luomme mahdollisuuksia brändeille olla yhteydessä vaikutusvaltaiseen yleisöömme ”

Mainos

Ehkä tapaus, jossa ihmiset lasitaloissa heittävät kiviä?

Continue Reading

Kalastus

Välimerellä ja Mustallamerellä: Komissio ehdottaa kalastusmahdollisuuksia vuodeksi 2022

Julkaistu

on

Komissio on antanut a ehdotus kalastusmahdollisuuksista vuodeksi 2022 Välimerellä ja Mustalla merellä. Ehdotuksella edistetään Välimeren ja Mustanmeren kalakantojen kestävää hoitoa ja toteutetaan alueella tehtyjä poliittisia sitoumuksia MedFish4Ever että Sofian julistukset. Se kuvastaa komission tavoitetta saavuttaa kestävä kalastus näillä kahdella merialueella äskettäin hyväksytyn mukaisesti Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) strategia 2030.

Ympäristö-, valtameri- ja kalastuskomissaari Virginijus Sinkevičius sanoi: ”Kestävä kalastuksenhoito kaikilla EU: n merialueilla on sitoutumisemme ja vastuumme. Vaikka olemme nähneet jonkin verran parannusta viime vuosina Välimeren ja Mustanmeren alueella, olemme vielä kaukana kestävän tason saavuttamisesta, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan enemmän ponnisteluja. Siksi teemme tänään ehdotuksemme kalansaaliista molemmilla merialueilla täysin tieteellisten lausuntojen perusteella. ”

Adrianmerellä komission ehdotuksella pannaan täytäntöön GFCM: n Välimeren pohjakalakantojen monivuotinen hoitosuunnitelma ja sen tavoite saavuttaa näiden kantojen kestävyys vuoteen 2026 mennessä vähentämällä pyyntiponnistusta. Tämänpäiväisessä ehdotuksessa pannaan täytäntöön myös pohjakalakantojen Länsi -Välimeren monivuotinen hoitosuunnitelma, jonka tarkoituksena on vähentää kalastusta edelleen tieteellisten lausuntojen mukaisesti. Mustalla merellä ehdotus sisältää piikkikampelan ja kilohailin saalisrajoitukset ja kiintiöt. Ehdotus valmistuu myöhemmin GFCM: n vuositilaisuuden (2. – 6. Marraskuuta 2021) tulosten ja tieteellisten lausuntojen saatavuuden perusteella. Lisätietoja on kohdassa lehdistötiedote.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa